Mijn 15 stappen naar interdependentie en vrijheid

De 12 stappen van AA(Anonieme Alcoholisten) en CoDa(Codependents Anonymous) zijn een weg naar herstel, waar ik wat vraagtekens bij heb met name ten aanzien van het feit dat ze stellen dat je machteloos en hulpeloos bent. Het is inderdaad zo dat het denken dat de problemen heeft veroorzaakt die problemen niet kan oplossen, daar is het juiste denken van de Boeddha voor nodig.De 12 stappen vormen slechts één weg en er zijn vele wegen die naar Rome leiden en wellicht is bewustwording wel de hoofdweg naar het hart. Kennis zit in het hoofd en wijsheid en liefde zitten in het hart en Inayat Khan zei al dat wijsheid en liefde hand in hand gaan, waar wijsheid is daar is ook liefde en omgekeerd. Elly zei: ‘Henny ging van hard naar hart’

Hier volgen mijn 15 stappen en in tegenstelling tot de 12 stappen van de AA en CoDa zit hier geen copyright op, met bronvermelding mag je het doorgeven ik scherm het niet af en wil het graag delen met geïnteresseerden

Hier volgt eerst een overzicht van de stappen en daarna zal ik per stap een korte toelichting geven:

stap -1-: Overgave aan de wil van God

stap -2-: Zelfreflectie, je fouten zien

stap -3-: Schaduwkanten zien

stap -4-: Loslaten

stap -5-: Vergeven, ook jezelf

stap -6-: Goedmaken wat je de ander hebt aangedaan

stap -7-: Disidentificatie

stap -8-: Acceptatie

stap -9-: Onvoorwaardelijke liefde

stap-10-: Weten dat je niet weet

stap-11-: Je eigen therapeut worden

stap-12-: Gespreksgroepen

stap-13-: ‘Zieners’ raadplegen

stap-14-: Zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef

stap-15-: Word een goed(goud) zoeker en -vinder en wees dankbaar voor alles en weet in het hier en nu te genieten.

Nu volgen de toelichtingen op de stappen:

stap -1-: Overgave aan de wil van God:

Overgave aan de wil van God, Tao, Brahman, het Universum of hoe je het ook noemen wilt is echt de eerste stap. Voor mij was het God, te weten de God van Liefde. Ik zei: ‘Uw wil geschiede’ en stopte met mezelf te overschreeuwen en werd stil en in die stilte hoorde ik pas m’n intuïtie, ofwel de stem van God, die zacht spreekt en alleen gehoord wordt door ontwaakten en zij die aan het ontwaken zijn. Pas dan komt er echt liefde bij je binnen en boor je dat in jezelf aan en kom je tot meer inzichten en wijsheid en kuh je beginnen aan de andere stappen die niet persé in de volgorde moeten waarin ze staan. Bedenk dat God wel met je werkt maar niet voor je.

stap -2-: Zelfreflectie, je fouten zien:

M’n fouten en misvattingen en dwaasheden inzien was voor mij een belangrijke stap. Confucius zei:’ Helaas ik heb nog geen mens gezien die z’n gebreken heeft erkent en zich er innerlijk over gegispt heeft’. Zelfreflectie is zeldzaam en zeer waardevol. Ik dacht het weten te hebben en stelde me dus niet open voor informatie en nieuwe inzichten anders dan op m’n vakgebied. In mijn weten werd ik ook nog eens bevestigd door m’n omgeving, waardoor ik helemaal ‘zeker’ van m’n zaak werd en niet in de gaten had dat ik op een dwaalweg zat. Er was een grote desillusie nodig, een crisis om me tot inkeer te brengen. Na de crisis durfde ik pas eerlijk naar mezelf te kijken en naar m’n fouten en dwaasheden. Van Meoldy Beattie leerde ik de HOW-formule ofwel Honesty – Openess – Willingness ofwel Eerlijkheid – Openhartigheid en Bereidheid. Shakespeare zei al dat de bereidheid alles is.

stap -3-: Schaduwkanten zien:

M’n  innerlijke demonen bevrijden leerde ik van Tsultrim Allione die het boek ‘Bevrijd je demomen’ schreef. Jung zei: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen maar door ons bewust te worden van onze duistere kanten’. We moeten dan van ons geïdealiseerde en valse, onechte zelfbeeld afstappen en de realiteit onder ogen zien dat we zowel goede als slechte en duistere kanten hebben.

stap -4-: Loslaten:

Een frater van de Abdij de Slangenburg attendeerde mij daarop. Hij balde z’n vuisten en zei: ‘Kijk Henny de mensen doen dit, ze houden krampachtig vast aan de dingen, zelfs al kwelt dat hen, maar zo kun je niet vangen, je moet dit doen’ en toen maakte hij van z’n handen een kommetje. Ik was een controlefreak en probeerde het gedrag van anderen te sturen en manipuleren opdat ze me aardig zouden vinden. Ik liet dat los toen ik ontdekte dat alles wat je probeert te controleren jou juist controleert en je dan de slaaf van de ander bent..

stap -5-: Vergeven, ook jezelf:

Van Wayne Dyer leerde ik dat als je je ouders nog niet hebt vergeven en ze zijn al overleden je naar hun graf moet gaan en het moet uitspreken ook eventueel je woede dat is onderdeel van het vergevings- en verwerkingsproces. Ik deed dat en het had een bevrijdend effect op me. Vergeven doe je in eerste instantie voor jezelf om niet verteerd te worden door wrok, rancune, haat en woede. Jezelf vergeven is vaak de moeilijkste stap, je mag je misstappen als leermomenten gaan zien die je hebben gebracht waar je nu bent, met veel meer inzicht dan toen. Als we onze gevoelens niet eerlijk uiten zullen we ze blijven projecteren en afreageren op anderen.

stap -6-: Goedmaken wat je de ander hebt aangedaan:

Je excuses aanbieden zonder je te rechtvaardigen, e.e.a. uitpraten als de ander, die je vaak onbewust gekwetst hebt, dat wil.

stap -7-: Disidentificatie:

Dat leerde ik tijdens een uitgebnreide training in psychosynthese. Ze stelden daar dat je gedachten hebt, maar niet je gedachten bent, dat je gevoelens hebt maar ze niet bent, dat je een lichaam hebt maar niet je lichaam bent, dat je subpersoonlijkheden in je hebt maar dat niet bent, etc. Ik zette dat verder door door me te disidentificeren van alles tot er niks meer overbleef en dat bleek alles te zijn. Voorheen identificeerde ik me heel sterk met m’n baan, m’n functie met de status die me dat gaf, ik was een work-a-holic.

stap -8-: Acceptatie:

Het accepteren van de ander wil meestal wel lukken, heel wat moeilijker is het volledig accepteren van jezelf, en dan bedoel ik met al je aspecten dus ook de negatieve. Inzien dat niets menselijks je vreemd is werkt vaak bevrijdend. In de acceptatie ligt de sleutel tot transformatie en zelfbevrijding. Het is heel paradoxaal maar hoe meer je jezelf accepteert hoe meer veranderingen je zult ondergaan. En als je zelf verandert dan is het wonder dat je hele wereld om je heen verandert.

stap -9-: Onvoorwaardelijke liefde:

Ik had lief met het doel om liefde te krijgen, het was meer een investering, zakendoen. Van een vrouw die deelneemt aan een Norwoodgroep kreeg ik de tip om het boek ‘Getting the love you want’ te gaan lezen. Typerend vond ik dat, ik lees liever een boek dat heet: ‘Sharing and giving the love you have’. Als je jezelf echt leert kennen dan weet je dat je in essentie liefde bent en dat dus alleen kunt geven. Augustinus zei: ‘Heb lief en doe wat ge wilt’ In Ho’oponopono is er een mantra die luidt: ‘I love you, Thank you, I’m sorry, Please forgive me’, een krachtige mantra die voor mij goed werkt.

stap-10-: Weten dat je niet weet:

Socrates zei: ‘Nu weet ik dat ik niets weet’ en zo kun je tot een open opstelling komen en gaan onderzoeken en tot echte wijsheid komen. Ik dacht het weten te hebben en dat was m’n valkuil, ik dacht ook dat ik mezelf kende, heel dom van me en een grote misvatting, want dan sta je niet meer open voor informatie en inzichten. De Bijbel zegt niet voor niets: ‘Onderzoek alles en behoudt het goede’.

stap-11-: Je eigen therapeut worden:

Van een vriend leerde ik om mijn eigen therapeut te worden, vanaf 1992 deed ik dat met veel succes, dat leverde veel op, ik stelde mezelf vragen en dan kwamen er antwoorden van m’n onderbewuste en m’n intuïtie. Later las ik dat Melody Beattie ook haar eigen therapeut was gewprden en ook niet werd begrepen door haar therapeuten.

stap-12-: Gespreksgroepen:

Ik nam enkele jaren deel aan een gespreksgroep Attitudinal healing en heb daar veel baar bij gehad, we deelden over elkaars leven zonder te oordelen of elkaar adviezen te geven, er werd echt geluisterd en je leerde je zo te uiten naar anderen. Gestelt werd dat we elkaars leraar en leerling zijn dat die rollen kunnen wisselen ongeacht leeftijd, ervaring of opleiding. Ik zal mezelf pas begrijpen en leren kennen in zoverre ik over mezelf heb gecommuniceerd met anderen is een stelregel. Groepen en vrienden kunnen je daarbij een grote dienst bewijzen.De stelregel is: ‘Share-check-share’..

stap-13-: ‘Zieners’ raadplegen:

Veel therapeuten zijn blind en doof en luisteren niet echt naar je maar proberen alleen zoveel informatie van je te krijgen dat ze je kunnen classificeren. Ook in groepen als CoDa  en AA ziet men je niet altijd, een man was lid van de AA groep en had toch weer gedronken en vertelde dat hij al tijden droog stond, iedereen van de groep trapte daarin en applaudiseerde, slechts één aanwezige was een ziener en zei tegen de man: ‘You’re in deep shit, but I love you anyway’. Ik had het geluk om een holistisch therapeut en een numeroloog als zieners te treffen die me veel konden zeggen over m’n wezen..

stap-14-: Zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef:

Er achter komen dat je geen mens bent met een spirituele ervaring maar een spiritueel wezen met een menselijke ervaring werkte voor mij bevrijdend. Het orakel van Delphi zei al: ‘Ken uzelve’, maar we luisteren daar niet naar. Lao tse zei: ‘Wie anderen kent is intelligent, wie zichzelf kent is verlicht’. Hoe beter een mens zichzelf kent hoe meer hij erachter komt dat hij zichzelf nog niet kent en dat komt omdat het bewustzijn oneindig is, wat de Boeddha ook zei. Als je bij liefde in jezelf komt en dat voelt, komt er ook wijsheid en dan kom je bij je essentie en dan zul je dat ook voelen.

stap-15-: Word een goed(goud) zoeker en -vinder en wees dankbaar voor alles en weet in het hier en nu te genieten.

Er is onderzoek gedaan naar de succesfactoren van geluk bij mensen. Van 100 succesvolle en gelukkige mensen werden geen overeenkomsten ontdekt in welstand, opleiding, herkomst, etc., er was maar één overeenkomst en dat was dat ze goed/goudzoekers waren. Ze keken naar wat er goed was aan henzelf  en de wereld om hen heen en zo versterkten ze dat. Alles wat je aandacht geeft dat groeit. Dan tel je je zegeningen en ben je er dankbaar voor en geniet je ervan.