Methode, model

De methode, het model

Behandelaars, bijvoorbeeld psychiaters en psychologen willen de controle en werken dus volgens een methode of model. De waanzin daarvan blijkt uit het volgende verhaal:

Ali liep eens op met de duivel, voor zich zag hij een man steeds iets met blijdschap oprapen van de straat. ‘Wat vindt die man toch steeds?’, vroeg Ali aan de duivel. De duivel antwoordde: ‘Oh dat is de waarheid!’ Ali zei: ‘Daar zult u wel niet zo blij mee zijn!’ ‘Toch wel’ antwoordde de duivel: ‘Ik zorg ervoor dat hij er een model, methode of geloof van maakt, dan blijft er niks van die waarheid over!’

Werken op basis van controle met behulp van standaard methoden en modellen is hetzelfde als tegen een vis, olifant, aap en krokodil zeggen dat ze allemaal dezelfde test krijgen, omdat dat wel zo eerlijk is. De test is boomklimmen! Je kijkt bij een model of methode niet meer naar het unieke, authentieke individu, maar scheert iedereen over één kam, heel dwaas.

Volgelingen willen de controle over hun volgelingen. Freud zat eens met zijn leerlingen aan tafel, en zijn volgelingen waren in een heftige discussie over wat Freud bedoelde. Freud sloeg toen met zijn vuist op tafel en zei: ‘Kun je nagaan wat voor een puinhoop jullie ervan maken als ik dood ben, maar ik leef nog, jullie kunnen me vragen wat ik bedoel’.

Zo gaat het ook met de volgelingen van de Here Jezus. Ze maken modellen en methodes en willen de controle. Jezus zei: ‘Alleen door mij kom je tot God’. Wat maken ze daarvan: ‘Geloof in Jezus en je wordt gered’. Jezus bedoelde het Christus bewustzijn, het ontwaakte bewustzijn, net als van de Boeddha, maar de christenen wijzen Boeddha af, willen daar niks van weten.

De psychiaters handelden volgens de modellen uit de DSM en zeiden tegen mij dat ik manisch-depressief was, en kwamen met een standaard behandeling. Die behandeling hadden ze geleerd van niet- ontwaakte professoren, die hun studenten programmeerden.

Hun aanpak is te vergelijken met het procrustus bed. Dat bed stond op de grens van twee landen en was een model voor de ideale afmetingen. Als je te lang was werden er ledematen afgehakt tot je precies op de bed paste, als je te klein was werd je uitgerekt! 

Via het alternatieve circuit kwam ik erachter dat de kern van mijn probleem codependentie was, dat was de psychiaters ontgaan, want dat staat niet in hun DSM bijbel met modellen! Hoe blind kunnen we zijn!

Onderzocht is dat 75% van de hulpverleners zichzelf superieur acht, weer controle over de ander. Het ego spreekt: ‘Ik ben beter dan jij bent!’

De Here Jezus, was van een ander kaliber. Hij zei: ‘Wat ik kan kunnen jullie ook en zelfs nog meer!’ Nietzsche, mijn favoriete filosoof waardeerde Jezus zeer, maar had niet veel op met zijn volgelingen, die hij de wil tot macht toedichte. Macht is ook controle. Kracht is beter.