Kennis nemen van de levenswetten en kosmische wetten en daarna leven en met de genade meewerken leidt tot levenskunst en geluk, ik heb de volgende wetten voor levenskunst in m’n leven ontdekt

-1-Allereerst is het een wet dat je ontwaakt moet zijn of aan het ontwaken bent, dat je bewust bent, dat je je realiseert dat je al die tijd geslapen hebt er niet bij was. Vernon Howard zei: ‘Ondanks het feit dat het nobel lijkt zal elke actie gedaan door een niet-ontwaakte de menselijke ziekte en ‘t verdriet, de smart, verdiepen’ Het grootste obstakel, de grootste belemmering voor het werkelijke ontwaken ligt in het feit dat mensen denken dat ze al wakker zijn(!). Het is een illusie waarin ze leven die ze voor de werkelijkheid aanzien. Shakespeare zei:’De bereidheid is alles’, je moet bereid zijn door de hel te gaan om in de hemel te komen. Uit deze eerste wetten vloeien alle andere voort

-2- Loslaten en vergeven. Je niet hechten aan en je niet identificeren met het valse beeld dat je van jezelf, anderen en de wereld hebt.

-3- Je verbonden voelen met de Universele Intelligentie en met alles

-4- Kunnen genieten, zelfs en juist van de kleinste dingen. Wie niet kan genieten wordt al gauw ongenietbaar

-5- Humor en relativeringsvermogen hebben en het spel dat het leven vaak is doorzien

-6- De baas zijn over je denken en je voelen i.p.v. dat je gedachten en gevoelens jou de baas zijn en bombarderen met hun indrukken.

-7- Het bijzondere, goddelijke in het gewone zien, sowieso zien i.p.v alleen maar kijken zonder echt te zien.

-8- Een blije en dankbare houding hebben en daardoor nog meer geluk aantrekken.

-9- Wijs nooit af wat je moet accepteren en accepteer niet wat je moet afwijzen.

-10- Durf enthousiast te zijn, het komt van ‘en theos’ en dat betekent God in je. Dan ben je één.

-11- Sereen zijn, je eigenwaarde niet laten bepalen door de lof of de blaam die je van anderen krijgt, dat is nl. anderenwaarde en geen eigenwaarde

-12- Respect voor jezelf en je medemens

-13- Liefde en mededogen voor jezelf en de ander

-14- De lerende capaciteit hebben en met plezier nieuwe dingen leren die leiden tot veranderingen en die veranderingen welkom heten, elke verbetering is een verandering

-15- Groei en ontwikkel je, dat gaat tot in het oneindige door en geniet van je weg. Hoe groter het eiland van kennis hoe langer de kustlijn van verwondering. Hoe meer je weet, hoe meer je ontdekt dat er nog veel meer te weten en te onderzoeken valt.

-16- Wees niet perfectionistisch en leg de lat niet te hoog. Als je de lat te hoog legt kun je eronderdoor gaan

-17- Voel dat je uniek en authentiek bent en onvergelijkbaar en vergelijk je dus niet met anderen, ga in je eigen kracht staan.

-18- Als je oplettend bent van je eigen onoplettendheid ben je oplettend en is dat een begin van bewustwording

-19- Vrede in je hart hebben en delen en geven. Thich Nhat Hanh pleit daar heel terecht voor met z’n mindfulness

-20- Je hebt de dualiteit van enerzijds negatief denken en anderzijds positief denken, de synthese, de non-dualiteit zit in juist denken, nl. dat je geen mens bent met een spirituele ervaring maar een spiritueel wezen met een menselijke ervaring

-21- Verander nooit om een ander een plezier te doen, dan is het een afweer van oude pijn die Valse hoop wordt genoemd, die zegt:’Als ik verander dan zal die ander me wel liefhebben en aardig vinden’ Het werkt niet zo, het is nl.berekenend gedrag dat doorzien wordt en je bereik het tegendeel.

-22- Heb je vijanden lief, ze wijzen je op je zwakke plekken, vallen je daarop aan waardoor je je er bewust van kunt worden en ze kunt versterken, alleen door bewustwording kun je er wat aan gaan doen, anders blijft het rotten en ellende veroorzaken

-23- Heb geduld, vertrouwen en doorzettingsvermogen dan keert alles zich ten goede. Je omstandigheden bepalen niet de consequenties maar je reactie op die omstandigheden

-24- Voor iets of iemand zorgen, zonder dat dat ten koste van jezelf gaat is ook heeel goed voor je levensgeluk. Van vrijwilligers is bekend dat ze zich beter voelen. Kweek altruïsme waar de Dalai Lama ook terecht op wijst.

-25- Wees niet ergens tegen, wees ergens voor. Waar je je tegen verzet dat versterkt zich alleen maar en werkt dus averechts

-26- Erger je niet en irriteer je niet maar verwonder je. Alles wat je irriteert in de ander zijn aspecten van jezelf die je nog niet wilt zien. Doe The Work van Byron Katie en je komt daarachter. Niks menselijks is je vreemd!

-27- Wees speels,levendig, leef vrij net als de kinderen maar wees niet kinderachtig. In de Bijbel staat dat je moet worden als de kinderen om het Koninkrijk Gods binnen te gaan

-28- Wees niet te serieus. Voltaire zei:’Ik beschouw ernst als een ziekte’ Van de 30 psychiaters die werd gevraagd om iets grappigs uit hun leven te vertellen slaagden er maar twee in, wie is er hier ernstig ziek

-29- Bekijk de dingen eens van meer kanten, vanuit een verschillende optiek, zoals o.a. Goethe steeds deed. Bedenk meer dan één oplossing voor een probleem dan kun je de beste kiezen

-30- Lach vaak en oprecht, lachen maakt endorfine vrij en dat verhoogt je weerstand en je geluksgevoel en het werkt aanstekelijk

-31- Oefen veel in wat je wilt leren en waar je meesterschap in wilt bereiken. Zoals de golfspeler die weer wereldkampioen werd en door een bijdehandte sportjournalist werd ondervraagd, die zei:’Er komt toch ook heel veel geluk bij kijken zeker’ ‘Ja’ zei de golfspeler, ‘maar hoe meer ik oefen hoe meer geluk ik heb!’

-32- Transformeer je angsten naar liefde. Waar liefde is kan geen angst zijn en waar angst is kan geen liefde zijn of slechts een kwijnend bestaan leiden.

-33- Zoek en vind je missie, je roeping en je werk wordt pure vreugde en draagt bij aan je ontwikkeling en aan die van anderen. De Boeddha zei:’Geluk komt tot je als je werk en woorden ten goede komen aan jezelf en anderen’

-34- Weten dat je niets weet is de opmaat voor waarachtig weten. Socrates zei:’Nu weet ik dat ik niks weet’. We denken vaak het weten al te hebben en dat is een illusie, de valkuil en de gevangenis

-35-Kies voor vrijheid door zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en een interne locus van controle te hebben.

-36- Veelal bestaan we uit verschillende sub-persoonlijkheden die allemaal hun eigen gang gaan net als orkestleden die ieder hun eigen lied spelen. De dirigent moet dan komen een aangeven welk lied er nu gespeeld wordt en dat dat in harmonie gebeurt als een eenheid. De dirigent is het Zelf.

-37-Volgens Ken Wilber ontwikkelt het bewustzijn zich als het kinderspel met de kubussen die over elkaar heen passen. We beginnen allemaal met de kleinste kubus en kunnen, door ervoor open te staan een grotere kubus eroverheen zetten en zo bewuster worden. De kleine kubus kent alleen z’n eigen begrensde ruimte net als de poelkikker die geen weet heeft van de grootsheid van de oceaan. De grotere kubus heeft wel weet van de kleine want dat is ie geweest. Als je zo doorgroeit zul je tot levenskunst en ontwaken komen. Jij was het grootste probleem dat je ooit had. Goethe zei:’Stirb und werde’