Levenskunst en geluk

Pas na m’n crisis kreeg ik belangstelling voor de kwaliteit van m’n leven. Ik besloot toen om een levenskunstenaar en geluksvogel te worden en trok dat toen ook aan omdat ik me er voor openstelde. Ik heb vele tientallen boeken over levenskunst en geluk gelezen, cursussen daarover gevolgd en op Internet gekeken en ontdekt dat er zelfs een professor in levenskunst en geluk is: Prof.Dr. R. Veenhoven. Ik ondervroeg hem en anderen naar hun ideeën over levenskunst en geluk en heb van mezelf een expert op dit gebied gemaakt.

Ik heb ontdekt dat de ideeën over levenskunst en geluk per persoon nogal verschillen. Toch meen ik dat er enkele wetten zijn, waarheden zijn die voor vrijwel iedereen op gaan. Ik parafraseer Confucius die zei dat de wijzen het in zichzelf zoeken en de dwazen het bij anderen en dus buiten zichzelf zoeken. Het is voor mij ook de weg naar binnen geweest om tot zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef te komen en ik leer nog steeds. Het bewustzijn is oneindig.

Op basis van m’n jarenlange studie en praktijkervaring heb ik een omschrijving gemaakt van mijn visie op levenskunst: ‘Levenskunst is de liefde en het mededogen tot leidraad van je leven te maken en je capaciteiten en talenten te ontwikkelen en benutten ten behoeve van jezelf en anderen en mislukking en fouten zien als leermomenten en stapstenen op weg naar succes, geluk en bewustwording en je verbonden weten met alles en iedereen’

De Boeddha zei: ‘Geluk komt tot je als je woorden en je werk ten goede komen aan jezelf en aan anderen’ Je talenten en capaciteiten gebruiken geeft veel voldoening en is een vorm van levenskunst en geluk. De meeste mensen benutten maar 5% van hun potentieel en zijn zich daarvan niet bewust. Ze weten niet dat ze niet weten en overschatten zichzelf op het gebied van zelfkennis en zelfinzicht. Ze leven met een ‘vals zelf’(zie m’n artikel daarover) en denken het weten te hebben en dat maakt niet gelukkig.

Een uitspraak die ik tegenkwam is:’Zich goed voelen is een natuurverschijnsel, gelukkig zijn is een kunstwerk’ en zo zie ik het ook. Dat raakte me.

Wat ik ook ervaren heb in m’n leven is dat geluk nog niet altijd tot dankbaarheid leidt, maar dat dankbaarheid wel altijd tot geluk leidt en ook tot overvloed. Follereau zei:’Het enige geluk dat men werkelijk het zijne mag noemen is het geluk dat men aan anderen heeft geschonken’

Alleen wat je gegeven hebt is pas echt van jou. In het oude Egypte hadden ze twee vragen. Te weten:’Heb je vreugde gekend in je leven?’ en ‘Heb je die vreugde doorgegeven aan anderen?’. Geven attendeert je op je rijkdom en nemen op je armoede en tekort.

Als het gaat om levenkunst en geluk is het ook van groot belang om af te leren en te leren, wat kinderen nog van nature doen en dat we later niet meer weten. Ik vind leren nog steeds heel leuk en volg altijd wel een cursus. Op dit moment Engels voor gevorderden en een trekzakcursus, heel stimulerend ik word er blij van.

Prof.Dr. Veenhoven benadrukt de creativiteit, het scheppende in de mens en daar geloof ik ook in en pas het toe in m’n leven. Ik doe elke week wel iets nieuws al is het maar om wat tortellini in de tomatensoep te doen((lekker).

Elke dag beginnen alsof het je eerste dag is en hem afsluiten alsof het je laatste dag is pas ik ook toe in m’n leven en het vergoot m’n besef dat elke dag een cadeau is dat ik mag uitpakken. Voeg geen jaren toe aan je leven maar leven aan je jaren las ik ooit ergens(zie m’n artikel Leven).

Enkele grappige uitspraken die ik tegenkwam waren: ‘Ga je eigen weg want als je de kudde volgt stap je al snel in de stront!’ en ook: ‘Wees jezelf want er zijn al genoeg anderen!’

Dat proces van jezelf worden daar draait het om bij levenskunst en geluk. Nietzsche zei:’Word wie je bent’. Als je bij je Ware Zelf komt kom je bij de hogere energieën zoals liefde, mededogen, vrede, harmonie, creativiteit, humor, dienstbaarheid, geven en delen,etc. en die hogere energieën drijven de lagere energieën uit en dan ben je bevrijd, dat is ware vrijheid en dan neem je ook je verantwoordlelijkheid op je voor je leven en de kwaliteit daarvan.

De Dalai Lama zei:’Geluk wordt meer bepaald door je geestestoestand dan door gebeurtenissen van buitenaf’ en daar ben ik het helemaal mee eens. Het is ook een van de uitgangspunten van de Rationeel-Emotieve-Therapie(RET). Niet de gebeurtenis bepaalt wat de consequentie is maar je overtuigingen en geloof t.a.v. daarvan.

Ik sprak met een kennis over levenkunst. Met een bedrukt gezicht zei hij:’Ik ben geen levenskunstenaar’ en hij toonde er ook geen enkele belangstelling voor. Hij hield rigide vast aan z’n eigen (waan)denkbeelden van een slechte en vijandige wereld waarin hij moest zien te overleven. Hij zei dat m’n woorden mooi klonken maar dat het teveel licht voor hem was dat het hem verblindde. Hij leeft in donkerland en is getormenteerd en wil dat zo houden. Je kunt mensen het geluk niet opdringen als ze liever hun gelijk hebben dan hun geluk.

De Dala Lama zegt ook:’Wat voor activiteit of gewoonte we ook nastreven, alles wordt gemakkelijker als je constant kennis opdoet en oefent. Door te oefenen kunnen we onszelf veranderen, we kunnen onszelf transformeren’ Deze waarheid hen ik zelf mogen ervaren en ben van rigide naar flexibel gegaan van isolement naar intimiteit en van zwijgen naar expressie, een volledige transformatie en de veranderingen blijven komen, ik stroom nu als een rivier, een bron, die zichzelf steeds weer vernieuwd. Mensen zeggen dat ook tegen me dat ik steeds weer met iets nieuws kom dat het nooit saai is met me maar inspirerend en stimulerend.

De Dalai Lama adviseert om je relaties te baseren op genegenheid, mededogen en wederzijds respect en ook dat bevordert de levenskunst en het geluk is m’n ervaring. Ik heb respect voor mezelf en heb het dus ook voor een ander. Ik geef van wat ik heb.

Uit onderzoek bleek dat het regelmatig verrichten vanvrijwilligerswerk, een vriendelijk en mededogend contact met de ander, de levensverwachting enorm doet toenemen, maar ook de algehele vitaliteit en levensgeluk. Ik doe voor Humanitas vriendelijk huisbezoek en dat is een heel vervullende activitieit van liefde geven en ontvangen.

Er is onderzoek gedaan naar wat mensen denken dat hen gelukkig zal maken, ze kiezen vrijwel allemaal iets buiten henzelf: een nieuwe auto, een groter huis, meer geld, de ideale partner, een carriere,etc. Niemand kiest voor geluk als prioriteit nummer 1, terwijl dat de vraag was.

Als je gelukkig bent is dat wat je uitstraalt naar de wereld om je heen en dat is dan een prachtig cadeau aan de wereld.

Uit onderzoek is gebleken dat je je gevoelens kunt veranderen en je stemming kunt verbeteren door verwrongen denkwijzen(ik deug niet, mag er niet zijn, ik ben niet oké,etc.) te vervangen door de juiste informatie.

De Dalai Lama zei ook: ‘Als je anderen van dienst wilt zijn moet je een groot gevoel van eigenwaarde en vertrouwen in jezelf hebben. Een zelfvertrouwen van dit soort leidt tot positieve consequenties.

John Gray schreef:’Als we anderen veroordelen omdat ze anders zijn, zijn we bang om onszelf te zijn, uniek te zijn’. Ik erger me nooit meer aan anderen maar verwonder me wel en onderzoek en ondervraag.

Gray schrijft ook: ‘Laat andermans beperkingen en problemen je er niet van weerhouden de ruimhartige persoon te zijn die je in wezen bent’. Heb geen medelijden maar medeleven. Op m’n WC hangt de uitspraak:’Als je de onvolkomenheid in de ander ziet denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid’. Je kunt alleen jezelf veranderen.

Jean Houston schreef:’Het goede nieuws is dat onze lichamen en geestesvermogens voorzien zijn van een buitengewone reeks mogelijkheden en vewrmogens. Het slechte nieuws is dat we er maar weinig van leren te gebruiken’. Ik zei het al:’We gebruiken maar 5% van ons potentieel’

Mansukh Patel zei:’Als je naar je vrienden kijkt kun je gemakkelijk zien wie hun kansen hebben benut: Ze straten dynamiek en vitaliteit uit, ze zijn positief,open,levendig en evenwichtig. Van dat soort vrienden kun je leren wat levenskunst is, omring je ermee, ga ernaar op zoek’

Naast de Dalai Lama heeft ook Wayne Dyer het over het nut van het leren. Hij zegt:’Het vermogen tot de echte levenskunst vereist dat je een leerling van het leven bent’ en ook:’De leermeester is overal. Zodra je de bereidheid toont echt te willen worden zal de wereld om je heen je de hulp verschaffen die je nodig hebt’ Shakespeare zei dat ook al:’De bereidheid is alles’ De boeddhistenzeggen:’Als de leerling bereid is verschijnt de meester’ en dat is ook mijn ervaring.

Velen van ons willen niet meer de leerling zijn maar de leraar. Een vriend van me zei:’Dit is een land van onderwijzers en dominees’ We geven anderen graag (ongevraagd) advies en denken het weten te hebben en wat we niet beseffen is dat het impliciet een hengelen naar erkenning, begrip en waadering is die we alleen aan onszelf kunnen geven. Als je de ander een ongevraagd advies geeft zeg je daarmee inpliciet ook dat ie er kennelijk niet zo best aan toe is dat ie jou avies nodig heeft.

Als je voor je geluk en welbevinden afhankelijk bent van anderen stel je je op als slachtoffer en kom je nooit tot levenskunst en geluk.

 

Levenskunst is:(checklist)

 

0 -1-   I n het hier en nu zijn

0 -2-   bewustzijn

0 -3-   zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef

0 -4-   creativiteit, scheppend vermogen

0 -5-   ontwikkelen van capaciteiten en vaardigheden

0 -6-   vriendelijk en hartelijk zijn

0 -7-   wat je op dit moment doet het belangrijkste vinden en met liefde, oplettendheid doen

0 -8-   lerende capaciteit

0 -9-   meesterschap

0 -10- humor hebben

0 -11- aanvaarding van alles

0 -12- van een nadeel een voordeel maken

0 -13- vriendschappen aangaan en onderhouden

0 -14- liefde en mededogen voor jezelf en anderen hebben

0 -15- kijken naar wat er wel is en niet naar wat er ontbreekt

0 -16- dankbaarheid

0 -17- je vernieuwen als een rivier die stroomt

0 -18- met de genade meewerken, go with the flow

0 -19- spirituele eigenwaarde

0 -20- lekker slapen en lekker eten, genieten

0 -21- een positieve leveninstelling

0 -22- Zelfrealisatie

0 -23- doen wat goed is voor jezelf en de ander

0 -24- dwalingen uitdoven, misvattingen te boven komen

0 -25- echt, uniek, authentiek, autonoom, vrij zijn

0 -26- de ander zijn geluk gunnen

0 -27- je verbonden voelen met alles en iedereen

0 -28- een vreemde zien als een vriend die je nog niet kent

0 -29- je vijand respecteren, hij wijst je op je zwakke kanten en dat is veel waard

0 -30- oog hebben voor je kernkwadrant

0 -31- geweldloze communicatie

0 -32- geloof hebben in jezelf en je mogelijkheden

0 -33- je gevoelens en behoeften tot uitdrukking brengen

0 -34- doorzetten, nooit opgeven

0 -35- flexibiliteit, open staan

0 -36- vertrouwen op de goede afloop

0 -37- je fouten zien als leermomenten, ze toegeven en ervan leren

0 -38- leren van andermans fouten, door kennis te nemen van het leven van anderen

0 -39- interesse, diepe belangstelling tonen

0 -40- het eigene in jezelf en anderen bevorderen

0 -41- oog hebben voor kwaliteit

0 -42- initiatief nemen

0 -43- pro-actief zijn

0 -44- exploreren van je potentieel

0 -45- een goede balans hebben tussen denken en voelen

0 -46- de gulden middenweg bewandelen, de synthese zoeken

0 -47- delen, geven en ontvangen

0 -48- actief luisteren

0 -49- mediteren, contempleren

0 -50- een inspirerende, stimulerende, motiverende, enthousiasmerende bron zijn

0 -51- open staan voor verschillende invalshoeken en zienswijzen

0 -52- ongehechtheid, loslaten

0 -53- verwonderd kunnen zijn

0 -54- het kind in je koesteren

0 -55- gek durven doen

0 -56- speelsheid

0 -57- liever je geluk dan je gelijk hebben

0 -58- negatieve emoties transformeren

0 -59- hulpvaardig zijn

0 -60- goede intenties hebben

0 -61- balans tussen werken, spelen/ontspannen en rusten

0 -62- houden van wat je doet en doen waar je van houdt

0 -63- je eigen tempo bepalen

0 -64- congruent zijn, denken,voelen en handelen op één lijn hebben

0 -65- vrede, kalmte en sereniteit

0 -66- enthousiasme, maar niet teveel

0 -67- huilen van geluk uit het overstromen van je wezen

0 -68- medeleven

0 -69- de ander zijn eigen antwoorden laten vinden

0 -70- geduld hebben

0 -71- lankmoedig zijn

0 -72- empathie

0 -73- waardering tonen, oprechte complimenten maken

0 -74- ideeërn hebben en gestalte geven

0 -75- begrip tonen

0 -76- beter worden dan je was in plaats van beter worden dan een ander

0 -77- voor afwisseling zorgen

0 -78- je niet laten leiden, achtervolgen door het verleden

0 -79- jezelf durven veranderen i.p.v. proberen anderen te veranderen

0 -80- aandacht geven aan de medemens

0 -81- een positieve, opbouwende innerlijke dialoog

0 -82- jezelf niet in een hokje laten plaatsen of laten stigmatiseren, etiketteren

0 -83- als je de onvolkomenheid in de ander ziet denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid

0 -84- je realiseren dat je heel weinig echt weet, dus onderzoeken

0 -85- goede eigenschappen van anderen die bij je passen overnemen

0 -86- om jezelf kunnen lachen

0 -87- de ander duidelijk maken hoe je behandeld wilt worden

0 -88- misbruik, slecht gedrag een halt toeroepen

0 -89- evocateur zijn, capaciteiten en vaardigheden in de ander waarnemen en benoemen

0 -90- leraar en leerling zijn

0 -91- blij zijn met wat je hebt en wat je bent

0 -92- je niet bekommeren om het resultaat

0 -93- je laten raken, beïnvloed durven worden

0 -94- je eigen weg gaan

0 -95- wijsheid, intelligentie

0 -96- emotionele intelligentie

0 -97- veel durven vragen

0 -98- van angst naar liefde gaan

0 -99- jezelf in goede conditie houden

0 -100- zorgen dat je bereikbaar bent