Charles Swindoll zei: ‘Hoe langer ik leef des te meer realiseer ik me de invloed van de levenshouding. Die is belangrijker dan feiten, verleden, opleiding, geld, omstandigheden, mislukking, succes en dat wat anddere mensen zeggen of doen. Ze is belangrijker dan uiterlijk, talenten of vaardigheden’

Jampolsky was de grondlegger van attitudinal healing, een levenshouding die is gebaseerd op een cursus in wonderen en dus op liefde en mededogen. Ik ben lid van een gespreksgroep attitudinal healing en kan daarin veel van m’n gedachten en gevoelens delen met anderen. We geven elkaar geen raad of advies maar vertellen over de ervaringen uit ons eigen leven en dat werkt verrijkend. Als je iemand ongevraagd advies geeft zeg je daarmee impliciet dat het niet zo goed met hem of haar gaat omdat ie jouw advies nodig heeft.

Ik doe m’n best om ook in mijn leven liefde en mededogen te manifesteren maar kan m’n neiging om snel te oordelen nog niet altijd onderdrukken, het gaat heel snel. In een paar seconden is het oordeel geveld: sympathiek of onsympathiek. Wat dat betreft kan ik nog veel leren van de Dalai Lama.

Mijn liefde kan ook nog brullen als een leeuw en soms is dat ook goed. Mijn levenshouding is een aanvaardende maar ik bekrachtig negatief gedrag niet want dan houd ik het in stand. Ik vecht er ook niet meer tegen, ik ben nu vaker voor iets dan tegen iets.

Ik ben voor liefde, mededogen, empathie, vriendelijkheid, hartelijkheid, creativiteit, innovatie en transformatie en doe er alles aan om dat bij mezelf en anderen  die daar voor open staan te bevorderen.

Roy Martina zei: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het leven voor 10% bestaat uit wat me overkomt en voor 90% uit hoe ik daarop reageer’

Als je levenshouding gebaseerd is op je ego dat zul je de competitie zoeken en het conflict en ben je autoritair en wil je macht over anderen en je superieur voelen. Je bent dan afgescheiden in plaats van verbonden en bovendien angstig.

Als je levenshouding gebaseerd is op het Zelf zul je liefde en mededogen tonen en samenwerken en het goede bevorderen, doen wat goed is voor jezelf en voor de ander. Je hebt een spiritueel gevoel van eigenwaarde en bent harmonieus, een bouwer. Je hebt meer oog voor overeenkomsten dan voor verschillen, je bent dan echt, uniek, authentiek en autonoom en vrij en neemt je verantwoordelijkheid.

Een vriend van me is een narcist en dat betekent dat hij alleen maar bewierookt wil worden, egocentrisch is, de ander niet meer dan als een verlengstuk van zichzelf beschouwt. Hij kan niet tegen kritiek en denkt altijd gelijk te hebben en aan de top te zitten. Hij stelt zich nogal dominant en superieur op. Hij is m’n leermeester in lankmoedigheid en test me of ik liefde en mededogen blijf hebben en hem niet afwijs, maar ook zie als een kind van God met weliswaar gedrag waar wel wat op aan te merken valt en dat doe ik ook zo leer ik ook een assertieve levenshouding te ontwikkelen.

Zo kan je levenshouding op de proef worden gesteld. Ik maak (in tegenstelling tot die vriend) nog steeds fouten maar doe het met liefde en het zijn leermomenten voor me.

Mijn levenshouding is die van de bodhisattva en ik ben een bouwer en zie graag dat de ander zich verder ontwikkelt en gelukkiger wordt. ik leef dan mee en geniet mee en trek steeds meer mensen aan die open staan voor het goede nieuws dat je essentie, je kern uit onvoorwaardelijke liefde bestaat.