Als kind van 5 vond ik ooit een klavertje vier en was er toen van overtuigd dat ik vanaf dat moment altijd geluk zou hebben en dat bleek helemaal uit te komen. De Bijbel zegt: ‘U geschiede naar uw geloof’ M’n moeder noemde me altijd het geluksbaasje.

Ik heb me verder verdiept in het onderwerp geluk en heb er veel over gelezen en heb er veel in herkend en werd me nog meer bewust van de bronnen van geluk.

De lerende capaciteit, het plezier hebben om nieuwe dingen te leren is zeker een bron van geluk die de Dalai Lama ook aanhaalt. Een andere bron van geluk is het ontdekken en gebruiken van je talenten, vaardigheden en capaciteiten waardoor ook je eigenwaarde en zelfvertrouwen toenemen.

Humor draagt ook enorm bij tot geluk. Hartelijk kunnen lachen maakt stoffen vrij die je blij en gelukkig maken en je vitaler maken.

In de eerste plaats is geluk echter een geestesgesteldheid en komt het van binnen en niet van buiten. Geluk leidt nog niet altijd tot dankbaarheid maar dankbaarheid leidt altijd tot geluk.

Ik dank Onze Lieve Heer elke dag voor de goede nachtrust en de nieuwe dag en zie elke dag als een cadeau dat ik ook mag uitpakken en benut de mogelijkheden die elke dag me weer biedt

In de Bijbel staat dat je als de kinderen moet worden om het Koninkrijk Gods binnen te gaan. De kwaliteiten van het kind zijn o.a. zijn leergierigheid, enthousiasme,openheid, belangstelling, het volledig opgaan in z’n spel waar ze ook weer van leren en ook opvallend is dat ze na iets negatiefs weer heel snel positief zijn.

Marci Shimoff schreef: ‘Happy for no reason’ Ze schrijft: ‘When you’re happy for no reason you bring happiness to your outer experiences rather then trying to extract hapiness from them’. Dat is ook mijn ervaring kom als een gevende in plaats van altijd maar te nemen en te willen hebben. De Bijbel zegt het ook:’Geven is zaliger dan te ontvangen’, hoewel we het laatste ook mogen toelaten en waard zijn.

Marci schrijft ook:’I really believe that every misfortune I have gone through has led to my fortune, the happy life I live today’ Ik had ook m’n crisis nodig om tot ontwaken en dus geluk te komen.

Op m’n WC hang de uitspraak:’Elke ontmoeting en omstandigheid is of een geschenk of iets om van te leren’ M’n depressie was zo’n leerervaring die me uiteindelijk verder bracht en geluk bracht. Door de nacht te hebben leren kennen kan ik nu extra waardering en dankbaarheid opbrengen voor de dag.

Anthony de Mello schreef dat er maar één oorzaak is van ongelukkig zijn en dat dat je valse overtuigingen zijn, overtuigingen die zo wijd verbreid zijn zo ‘gewoon’ dat het niet bij je opkomt om er vraagtekens bij te zetten. Ook Vernon Howard heeft het over ons valse zelf en in slaap zijn wat voorkomt dat we gelukkig zijn. De Boeddha wordt niet voor niets de ontwaakte genoemd, hij heeft het lijden achter zich gelaten

Marci Shimoff schrijft over Happiness habits for the soul: 1)Invite connection to your Higher Power, 2)Listen to your Inner Voice, 3) Trust life’s unfolding.

Voor m’n crisis kende ik m’n innerlijke stem niet, ik overschreeuwde mezelf en wist niets van een Hoger Zelf, ik vertrouwde ook niet op de goede afloop en was altijd aan het plannen en had overal wel een B-plan voor als het eerste zou mislukken. Ik was gestresst en kende wel pret en lol maar geen echte vreugde, geen echt geluk en mistte dat ook niet omdat ik het niet kende en m’n omgeving was al precies het zelfde dus het was ‘normaal’

Maslow zei:’Wat de mensen normaal noemen is de psychopathologie van de gemiddelde mens’ Ook mijn gedrag was pathologisch maar ik was me daar niet van bewust. M’n SQ, m’n spirituele intelligentiequotient was 0,0

Wayne Dyer schreef:’De niet-spirituele mens wordt gemotiveerd door prestaties, verrichtingen en bezit. De spirituele mens wordt gedreven door ethiek, innerlijke rust en de kwaliteit van het leven’

Ik voelde dat ik m’n essentie, m’n spiritualiteit die ik ben niet kende en ging daar naar op zoek. Het was de weg naar binnen en ik ontdekte m’n schaduwkanten, m’n arrogantie, m’n oordelen, work-a-holic zijn, koppigheid, competitiedrang, stress, etc.etc. en ging dat transformeren door het met liefde en aandacht tegemoet te treden en los te laten.

Achter m’n arrogantie bleek minderwaardigheid en niet mogen zijn te zitten het was een overcompensatie. Ik keek ook naar m’n omgeving en dacht aan de woorden van Wayne Dyer die zei:’Onze relaties vormen een weerspiegeling van hoe we met onszelf omgaan’ Ik had allemaal ‘zakelijke’ relaties, het ging m’n relaties niet om mij maar om m’n positie en status die m’n functie had. Dat was een openbaring voor me ik had een volledige desinteresse in m’n ware wezen hoe zou ik in Godsnaam gelukkig kunnen zijn?!.

Ik was op zoek naar liefde, erkenning en waardering van anderen en zocht het dus buiten mezelf. Frank Andrews schreef:’Maak je geen zorgen of anderen van je houden dat is hun probleem’ Ik leerde van mezelf te houden en mezelf te respecteren en erkennen en kreeg spirituele eigenwaarde waarin ik me niet meer maar ook niet minder voelde dan een ander. Ik voelde meer verbondenheid met alles en iedereen en dat bracht me veel geluk.

St. Johannes van het Kruis zei:’Een vonk pure liefde is kostbaarder voor God dan alle andere werken tesamen, zelfs als iemand naar het uiterlijk te oordelen niets doet’. De Amerikanen zeggen heel mooi:’We are human beings not human doings’

Ik stond m’n eigen geluk in de weg door m’n dadendrang. Er is wel eens gezegd dat de wereld aan vlijt tenonder gaat. M’n broer zei:’Het is niet erg dat er domme mensen zijn ‘t wordt pas een probleem als ze hard gaan werken!’

Een vriend van me is direkteur/mede-eigenaar van 5 BV’s en is daar de slaaf van en hij kan het niet loslaten en komt niet toe aan persoonlijke ontwikkeling. Hij is jaloers op me dat ik me spiritueel zo ontwikkel en blijft zelf een andere keuze maken die hem niet gelukkig maakt.

Ik meen dat het Joep Dohmen was die zei:’Als je het geluk zoekt zoek je je een ongeluk’. Dat klopt als je je geluk buiten jezelf probeert te vinden. Ingeborg Bosch noemt dat ‘Valse hoop’ een weerstand/blokkade om oude pijn maar niet te hoeven voelen. Valse hoop zegt:’Als ik eenmaal de ideale partner heb dan zal ik gelukkig zijn..’, steeds weer als..dan en dat is voorwaardelijke liefde en dat is helemaal geen liefde.

Ralph Wlado Emerson zei:’Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt is niets vergeleken bij wat in ons ligt’ Ook hier weer de weg naar binnen die tot geluk voert.

Een leerling vroeg aan een andere leerling:’Wat vindt jouw meester het belangrijkste om te doen?’ De andere leerling antwoordde:’Wat mijn meester op dat moment ook maar aan het doen is!’ Ik vind dat prachtig, dit is met aandacht, liefde en oplettendheid, meditatief de dingen doen en dat brengt veel geluk is m’n ervaring.

Margrit Irgang schrijft:’Het volledig geleefde ogenblik is Zen’ en dat komt op hetzelfde neer. Anselm Grün schrijft:’Wanner je de kunst verstaat hartelijk en barmhartig om te gaan met het miserabele in jou kan juist dat armzalige een bron van zegen en een bron van intens geluk zijn’ en ook:’Om mijn trauma’s te kunnen herscheppen in parels moet ik deze verwondingen eerst zien als iets kostbaars’ Elke ervaring is kostbaar en leidt je naar je doel, naar je Ware Zelf als je ervoor openstaat om ervan te leren.

Maar al te vaak is er een grote weerstand tegen verandering, vaak gebaseerd op angst. Hermann Hesse zei:’Van niets ter wereld heeft de mens een grotere afkeer dan van het bewandelen van de weg die hem tot zichZelf leidt’ Osho zegt:’Eén ding wenst het ego nooit te accepteren, t.w. : onwetendheid’. En dat is precies het probleem. Als je denkt het weten te hebben sta je niet meer open voor informatie en nieuwe inzichten en ideeën, dan toon je geen interesse meer en ben je meer dood dan levend zonder je daar bewust van te zijn.

Ik ken diverse mensen die tegen me zeiden dat ze alleen met mij zo goed konden praten en voelden dat ze warmte en liefde van me ontvingen en die vervolgens nooit meer wat van zich lieten horen en getormenteerd en ongelukkig bleven want dat kenden ze, afgewisseld met momenten van plezier om even aan de basis toestand van ellende te ontsnappen..

Ik volgde een keer een wokshop levenskunst die werd geleid door een filosoof die geen blije, vreugdevolle, hartelijke indruk maakte en het alleen maar over ellende had(-) De man probeerde andere te leren wat ie zelf niet kende en dat was levenskunst en geluk dat zich juist kenmerkt door vriendelijkeheid, hartelijkheid, openheid, vrijgevigheid, liefde, humor om maar wat te noemen.

C,J, Schuurman heeft het over je eigen verantwoordelijkheid en zegt:’Alleen je eigen antwoord kan zin en betekenis aan je bestaan geven’ Veel mensen hebben een externe locus van controle en leggen de verantwoordelijkheid buiten zichzelf. Ze geven hun ouders, partner, de economie, de overheid en omstandigheden de schuld en zijn daar dus het slachtoffer van. Onderzocht is dat mensen met een interne locus van controle gelukkiger en succesvoller zijn. Ze nemen zelf de verantwoordelijkheid op zich en geven vorm aan hun leven en zijn creatief en pro-actief i.p.v reactief. Ze handelen op basis van constructieve waarden zoals liefde, harmonie, vrede en mededogen.

Schuurman zegt ook:’Alles wat aangeleerd is berust namelijk nog niet op het eigene maar op tradities en gewoonte’ Inayat Khan heeft het in dit verband over het ont-leren en dat is heel wat lastiger dan leren maar heel noodzakelijk om tot geluk te komen.

Ik moest afleren om me superieur te voelen en me verheven te voelen boven de meeste andere mensen en afleren dat ik dacht dat ik altijd gelijk had en dat m’n gedachten altijd de juiste waren en ook afleren om steeds maar weer te oordelen en daar ben ik nog steeds mee bezig. Thomas a Kempis zei:’Als we elk jaar één negatieve eigenschap zouden afleren zouden we al spoedig volmaakte mensen zijn’

En dan ben je ook congruent, dan liggen denken, spreken, voelen en handelen op één lijn en zijn er geen saboterende gedachten meer en ben je wat de Amerikanen noemen: ‘Clear’ en dan gaat ‘The law of attraction’ pas goed voor je werken.

Er waren eens 10 kikkers die een steile berg wilden beklimmen. Op een gegeven moment zegt één kikker dat het niet gaat, niet mogelijk is de berg te steil is en anderen horen dat en geven het ook op behalve één kikkertje en die klimt door naar de top. Hoe kan dat nu?. Nou dat ene kikkertje was doof hij had niet gehoord dat het onmogelijk was…

Franciscus van Assisi zei:’Gelukkig ben je als je even gelukkig bent wanneer ze je prijzen als wanneer ze je verachten’. Dat is de ware sereniteit en echte eigenwaarde die niet afhankelijk is van de mening of het gedrag van anderen en dat is waar geluk.

Maarten Berg schrijft:’Onderzoek toont aan dat altuïstische mensen gelukkig zijn en dat gelukkige mensen altruïstisch zijn’

De Dalai Lama zegt:’De ontwaakte geest vormt in het ganse heelal de grondslag voor geluk en vrede’ Het wordt dus tijd om wakker te worden en dat kan NU gebeuren terwijl je dit leest.

Een man ontwaakte toen hij een vrouw tegen haar kinderen hoorde zeggen:’Vooruit wakker worden, jullie hebben nu lang genoeg geslapen!’

Barry Neil Kaufman schrijft:’Al is mijn lijden wel belangrijk geweest voor mijn zoektocht naar een grotere spirituele bewustwording toch zijn het een grotere innnerlijke ontspanning, zelfaanvaarding en geluk die me tot een diepe spirituele ontvankelijkheid hebben gebracht’

Op m’n WC hangt m’n uitspraak:’Aanvaarding is de sleutel tot transformatie’ Vooral de zelfaanvaarding en dat is moeilijker dat de aanvaarding van anderen. Lief en aardig zijn voor de ander is vaak geen probleem maar het ook voor onszelf zijn stuit vaak op veel weerstand en weerstand duidt op het feit dat er iets onderzocht moet worden om tot inzicht te komen en dan valt de weerstand weg.

Joseph Murphy schrijft:’Alles begrijpen is alles vergeven’. Ook vergeven is een opgave die tot geluk leidt ook hier weer het vergeven van jezelf.

Martin Seligman schreef:’Als je gelukkig wilt zijn gedurende:

-een uur, doe een tukje

-een dag, ga vissen

-een maand, ga trouwen

-een jaar, ontvang een erfenis

-een leven, help iemand

Hier komt het altruïsme weer terug. Eichacker schrijft:’Maak anderen gelukkig en je maakt jezelf gelukkig’ en ook:’Verspil uw tijd en kracht niet aan mensen die nog niet rijp genoeg zijn om het geluk te erkennen, zij zouden u remmen en naar beneden halen. Op m’n WC hangt in dit verband de uitspraak:’Don’t try to please the unpleasable’

Inayat Khan zegt:’De ziel wordt in het Sanskriet Atman genoemd wat geluk of gelukzaligheid betekent, de ziel zelf is geluk’ . Hij zegt ook:’Geluk bestaat maar uit één ding: de realisatie van God en God realiseren betekent zichzelf verliezen’. Dit gaat heel diep. Jij bent het grote probleem, je ego die voor alle problemen en ongeluk zorgt moet verdwijnen. Vele wijze en ontwaakte mensen hebben hier op gewezen, maar de meeste mensen denken het zelf beter te weten en dat is typerend voor het zelfingenomen ego dat niets van onwetendheid wil weten.

Een vriendin stuurde me een kaart met de tekst:’To be or not to be that’s the question, to be without to be is the answer!!’ Een volledige disidentificatie mat alles wat je vastlegt en gevangen houdt dat is de weg naar vrijheid, ontwaken en geluk. Vernon Howard zei:’Reflect on this extremely powerful thought:You are the worst thing that has ever happenend to you!’