Kennis en wijsheid

Een geleerde heeft veel kennis, maar kan het aan wijsheid ontberen. Lao tse zei:’ Een wijze is niet geleerd en een geleerde is niet wijs’. Kennis kan een weg zijn naar wijsheid als we de kennis op de juiste wijze toepassen in het leven en niet gaan denken dat we met onze kennis het weten al hebben, want met die gedachte zijn we eerder een dwaas dan een wijze.

Kennis is macht is de uitdrukking. Ik leerde de formule E = K x A, De E = Effect, de K van Kennis x de A = Acceptatie, als de acceptatie 0,0 is is het effect ook 0,0 ook al is de kennis 100%, ziedaar de beperking van kennis.

Een uitspraak is: ‘Kennis spreekt en wijsheid luistert’. Bijna iedereen wil gehoord worden, maar bijna niemand wil luisteren. Luisteren is te bedreigend voor je geïdealiseerde zelfbeeld dat door luisteren aangetast en veranderd kan worden en dat wi je niet.

Hoe wijzer iemand is hoe meer hij beseft dat z’n kennis maar heel beperkt is en hij de dingen steeds weer opnieuw moet onderzoeken. Goethe zei:’ Als we geen notie hebben van het geheel beseffen we niet hoe fragmentarisch onze kennis is’.

Een groot geleerde met heel veel kennis had niet de wijsheid om gelukkig te zijn en zocht hulp bij een wijze. De wijze stelde voor om met de theeceremonie te  beginnen. Hij schonk thee in de kop van de wijze tot het overliep, waarop de geleerde zei:’Stop m’n kop zit al helemaal vol’ ‘Precies’ zei de wijze ‘hoe wilt u van mij nog wat leren als uw kop vol zit’.

Inayat Khan zei:’Liefde en wijsheid gaan hand in hand, waar wijsheid is daar is ook liefde en waar liefde is daar is ook wijsheid’ Heel mooi vind ik dat en zie echte liefde ook als hoogste realisatie. God is liefde. Kennis gaat lang niet altijd samen met liefde. Een psychiater die bij me groepen was omdat ik manisch was zei trots:’Je mag me alles vragen ik ben een lopende encyclopedie en etaleerde z’n kennis zonder aandacht voor me te hebben, ik zei hem dat ik al een encyclopedie had en meer behoefte had aan liefdevolle aandacht, hij begreep daar niks van. Ik pakte een masker met een kleppertongetje en dreef de boze geesten bij hem uit, hij schreef meteen een opname voor. Hij voelde zich bedreigd door mij, ik bedreigde z’n grote ego en dat wist hij niet op waarde te schatten de dwaas was gek(op z’n ego).

Ik vond veel wijsheid bij de vele auteurs die schreven over codependentie, zie m’n artikelen, folder, brochures, flyer en boek, site en cd’s daarover. Een man weigerde informatie te ontvangen van me, hij zei: ‘Ik weet alles al van codepentie’, hij wist codependentie niet eens goed te spellen, een dwaas dus die denkt er al genoeg van te weten en te kennen.

Een vrouw wilde geen informatie meer want dat verwarde haar, ze zei dat ze nu alles zelf wilde uitvinden en ervaren. Ik zei dat ze me dan binnenkort wel zou gaan vertellen dat ze het wiel heeft uitgevonden, she was not amused.

Als informatie je verwart heb je geen onderscheidend vermogen en geen wijsheid om de kennis ten goede te gebruiken voor je leven en je geluk.

Voor het verzamelen van kennis is geen wijsheid nodig, alleen een groot hoofd. Voor wijsheid is echter wel kennis nodig, je kunt geen meesterschap hebben over datgene dat je niet kent en waar je je niet van bewust bent. Het lagere heeft het hogere niet nodig, het fundament kan op zichzelf bestaan als stelt het dan niet veel voor. Het hogere heeft wel het lagere nodig, het gebouw heeft het fundament nodig. Het hogere omvat alles er is dan geen dualiteit het is en/en in plaats van of/of.

Hier volgen nog wat quotes die ik mooi vind over kennis en wijsheid:

Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen. S.Ibn Gabirol

Leed is de vader en liefde de moeder van de wijsheid – L.Börne

Wijsheid is niets anders dan de wetenschap van het geluk. – Diderot

Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is; bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is. – Augustinus

Te weten dat je onwetend bent is het begin van alle wijsheid. – Viviane van Avalon

Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeen. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis. – Confucius

Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet.

Uit het Engels: Knowledge is proud that he has learn’d so much; wisdom is humble that he knows no more – William Cowper

Hij die zijn wijsheid niet kan verbergen is een dwaas. – Benjamin Franklin

Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid. – Johann Wolfgang von Goethe

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de meeste illusies. – Gerd de Ley

We kunnen veelwetend zijn door andermans kennis, maar we kunnen niet wijs zijn door andermans wijsheid. – Michel Eyquem de Montaigne

Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard. – Pythagoras

Het sterkste symptoom van wijsheid in een mens is als hij ontvankelijk is voor zijn eigen dwaasheden. – Francois de la Rochefoucauld

Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn. – Confucius

Kennis woont in hoofden die zijn gevuld met de gedachte van andere mensen;Wijsheid in geesten die aandacht schenken aan die van henzelf. – William Cowper

Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven. – Immanuel Kant

Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet. – Socrates

De eerste stap naar wijsheid is bij alles een vraagteken zetten en de laatste stap is dat we met alles uit de voeten kunnen – George Christoph Lichtenberg

Om kennis te vergaen moet men leren maar om wijsheid te vergaren moet men observeren – Marilyn von Savant

Hij die continu gelukkig en wijs wil zijn moet vaak veranderen – Confucius

Wijsheid legt zelfs aan kennes beperkingen op – Nietzsche

In het zoeken naar wijsheid toon je je een wijze en in de verbeelding dat je de wijsheid hebt toon je je een dwaas – Rabbi Ben Azai

Deze wijze uil heeft Elly voor me geschilderd

2 antwoorden
 1. Sylvia de Bruijn
  Sylvia de Bruijn zegt:

  Ben bezig met een persoonlijke studie over het verschil tussen kennis en wijsheid . Zit hier met nu alleen nog maar evangelisch materiaal voor mijn neus . Deze info bekijkt het een beetje anders .
  Kennis = begrip en inzicht, in het bijzonder van de waarheid zoals de geest die onderricht en bevestigd . Wijsheid = het vermogen of de goddelijke gave om een juist oordeel te vellen . Iemand verkrijgt wijsheid door ervaring en door studie en door Gods raad op te volgen . Zonder Gods hulp bezit de mens geen ware wijsheid .

  Interessant he ? Ik ben zeer geboeid door alle verschillende zienswijzen.

  Mvg Sylvia

  • Henny Bos
   Henny Bos zegt:

   Hallo Sylvia,
   Dank voor je reactie, kennis is nodig maar ook beperkt, je kunt bijvoorbeeld kennis hebben dat je een innerlijk kind in je hebt maar er niks mee doen, het wordt pas wijsheid als we dat innerlijke kind in ons leven integreren, succes met je studie je mag me bellen voor meer informatie 06-10421646 of 0314-343821
   Vriendelijke groet
   Henny Bos

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter