In zijn boek ‘Zero limits’ schrijft Dr.Joe Vitale over ho’oponopono. Het zegt:’Ho’oponopono betekent ‘goed/juist maken’ of ‘het rechtzetten van een fout’ en ‘Het ho’oponoponoproces is het loslaten van giftige energieën in je en toe te staan dat er een input is van Goddelijke gedachten, woorden, daden en acties’

Verder zegt hij:’Om een effectieve probleemoplosser te zijn moet de therapeut bereid zijn om 100% verantwoordelijk te zijn voor het creëren van het probleem, dat betekent dat hij bereid moet zijn om te zien dat de bron van het probleem de onjuiste gedachte is in hem en niet in de cliënt. Therapeuten nemen nooit waar dat als er een probleem is zij altijd aanwezig zijn’.

Ja de omgeving is de spiegel van jezelf en dat is ook de ondertitel van m’n boek ‘Gespiegeld worden’ dat in 2012 uit gaat komen. Je ziet steeds jezelf en wilt daar vaak niet aan en projecteert liever op de ander.

De ho’oponopono mantra is:

-I love you

-Thank you

-I’m sorry

-Please forgive me

Ik pas die mantra veel toe en het werkt voor mij. Ik pak dan een lapis lazuli bol in mijn rechterhand zeg de mantra en pak dan de bol in m’n linkerhand en zeg de mantra weer en houd de bol dan in twee handen voor m’n borst en kijk naar het beeld van de Here Jezus in m’n kamer en herhaal de mantra weer en dat voelt heeeeel goed.

Het idee van ho’oponopono is dat je je wereld bent dus ook de problemen van je wereld en vooral jezelf moet helen, kortom verbeter de wereld en begin bij jezelf.

Als je jezelf liefhebt is dat de beste manier om jezelf te verbeteren en als je jezelf verbetert verbeter je de wereld.

Een van de vaders van ho’oponopono is Dr. Hew Len die zei dat hij zichzelf enorm zou trakteren als hij een dag niet zou oordelen en dat is hem nog niet gelukt(-)

Wat me erg aanspreekt in ho’oponopono is dat je het bij jezelf zoekt en niet de wereld, die niet zou deugen, eerst wilt veranderen, nee jij neemt er de volle verantwoordelijkheid voor dat je je wereld creërt en dus met liefde kunt helen door liefdevol en goddelijk te denken, voelen, handelen en zijn.

Met Dr.Len oordeel ik ook nog regelmatig en weet dat ik dat mag helen, met de mantra vooral met I’m sorry en Please forgive me. De zelfreflectie in ho’oponopono zorgt ervoor dat je vrienden gaat worden met jezelf en aandacht krijgt voor je schaduwkanten en gebreken om ze te kunnen helen. Rumi zei:’Hij die in zichzelf geen gebreken ontdekt is z’n eigen vijand’. Confucius zei:’Helaas ik heb nog geen mens gezien die z’n gebreken zag en zich er innerlijk over gegispt heeft’ In ho’oponopono doe je dat wel maar op een liefdevoille manier.

Ik probeer steeds minder te oordelen en de ander te accepteren zoals hij of zij is. Velen zien niets in spiritualiteit en dat is prima, we kunnen en moeten niet allemaal hetzelfde doen dan wordt het saai en eentonig. Ik juich de pluriformiteit toe. Als iemand me niet begrijpt weet ik dat ik het nog niet goed begrepen heb… en mag ‘cleansen’ en mezelf beter begrijpen. In m’n omgeving merk ik de effecten van ho’oponopono op  dezelfde wijze als Dr Hew Len, ik geef hem dus groot gelijk met z’n zelfreflecterende aanpak.

Je kunt de ander niet veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen en het meeste verander je als je jezelf volledig aanvaardt, heel paradoxaal..

”  Als jij verandert, verandert je hele wereld om je heen is m’n ervaring en dat is ho’oponopono in optima forma'”

Ik ervaar het steeds weer dat het klopt, probeer het maar uit en ga met jezelf aan de slag in plaats van een ander proberen te manipuleren, controleren, beleren en veranderen dat is zinloos. Bovendien is het heel aanmatigend om te denken dat jij weet wat het beste voor die ander is, die ander is zelf verantwoordelijk voor z’n geluk, daar heb je je ongevraagd niet mee te bemoeien. Don’t interfere zeggen de Amerikanen en zo is het. Je mag natuurlijk altijd inspireren, enthousiasmeren en bemoedigen en ik hoop dat ik dat met dit artikel doe.