Gevoelens & keuze

Een Indiase goeroe beweerde ooit dat je niet voor liefde kunt kiezen, maar hij zei ook dat iedereen er een hekel aan heeft om op te staan. Hij slaapt dus liever dan dat ie leeft en dat zegt alles over deze charlatan. Ik kies bewust voor liefde in plaats van angst en dat gaat me prima af. Amerikanen zeggen:’Fake it till you make it!’ Eerst net doen alsof je liefdevol bent is al een goed begin en een goede keuze.

Robert F. Willard Ph.D. en Michael Gibertini Ph.D schreven in hun boek ‘The seven jewels of codependency’: ‘Je weet dat misschien niet, maar in zekere zin kies je je gevoelens. Je gevoelens zijn gebaseerd op wat je jezelf vertelt over een situatie, je begrip ervan en wat het voor je betekent. Als je je anders wilt voelen, moet je de manier waarop je over een situatie denkt veranderen. Bijvoorbeeld: Heb je ooit iemand horen praten over jou en gedacht dat ze kwaad op je waren om daarna te ontdekken dat het over een ander ging?. Ook al heb je je gekwetst gevoeld of boos, toen je je realiseerde dat het over een ander ging was er opluchting of zelfs een schuldgevoel over je kwaadheid’ Toen je gedachten over de situatie veranderden, veranderden ook je gevoelens. De realiteit van de gebeurtenis creëerde of veranderde je gevoelens niet, maar je interpretatie deed dat’

In de Rationeel-Emotieve-Therapie(RET) kennen ze de ABC-formule. A = het Activating event, de gebeurtenis, B = Belief, je geloof/overtuiging over iets en C = Consequences, de consequentie, de uitkomst. En dan stellen ze dat niet A bepaalt wat C is maar B. Het gaat altijd om je geloof/overtuiging of je je gekwetst gaat voelen of niet

Ik hoorde ooit een man tegen me zeggen dat ik precies op een minister van de VVD leek, dat gaf me geen aangenaam gevoel omdat ik niks met de VVD heb, maar ik koos ervoor om te vragen of het als een compliment was bedoeld en de man zei:’Jazeker ik waardeer die minister enorm!’ en dat voelde voor mij een stuk beter.

Ik kies ervoor om me meestal goed,vredig,harmonieus en liefdevol te voelen, zelfs als het een keer tegenzit. Ik zie nl. alles al zijnde ten goede voor m’n groei en ontwikkeling en dan wijs je geen enkel gevoel af en kies je ervoor alles te voelen en ervaren.

‘Geluk is een keuze’ is de titel van een boek van Mariska van der Werf dat ze in eigen beheer bij boekenbent.com uitgaf. Ik geef Mariska groot gelijk: geluk is inderdaad een keuze en wordt dan niet veroorzaakt door iets van buiten maar is er gewoon zoals je bent. Marci Shimoff schreef het boek ‘Happy for no reason’ en dat is het, er is geen reden om gelukkig te zijn het is een staat van zijn waar je voor gekozen hebt.

Als je bedenkt dat je dagelijks kunt kiezen uit vele opties en er een kosten/baten-analyse op loslaat en je intuïtie erbij gebruikt zul je wellicht minder TV kijken en meer kiezen voor groei en ontplooiing van je eigen wezen en zelf leven i.p.v passief de levens op TV van anderen te volgen.

Veel mensen beseffen niet dat ze de keuze hebben uit vele opties en handelen uit gewoonte, routine en klagen dan dat hun leven zo gezapig is en grijs en saai….

Breng je opties in kaart en durf daarbij te fantaseren en je creativiteit te benutten. Goede keuzes leveren een goed en gelukkig leven op en zorgen voor goede, fijne gevoelens van liefde, vrede, harmonie, vreugde, humor, speelsheid, sereniteit, etc.etc. en dat gun ik u ook.