Ego versus Zelf

De definitie van Charles Whitfield van codependentie beschrijft dat we ons leven afhankelijk maken van ons ego en van anderen. Ik was ook een ego-mannetje en weet het dus heel goed, gaandeweg heb ik me verder ontwikkeld naar m’n ware Zelf en weet dat niks menselijks me vreemd is en schakel flexibel van codependentie naar independentie naar intradependentie naar counterdependentie en interdependentie, dat alles omvat ook het ego dat nu dienstverlenend in plaats van heersend is. Ik zit niet vast in één hokje maar ben flexibel en dynamisch en ontwikkel me nog steeds in de wetenschap dat het bewuste oneindig is en het levenswerk is waar ik veel van geniet.

Nietzsche zei heel mooi: ‘Overal waar ik ga word ik gevolgd door een hond genaamd ego’ en zo is het. Je doet het ego er aan de voordeur uit en aan de achterdeur komt hij weer binnen. Je komt er niet vanaf en dat hoeft ook niet. Je moet er alleen maar voor zorgen dat je ego niet de baas over je speelt, maar een gewillige dienaar wordt

Het ego kent alleen aspecten van het ego. Het Zelf kent de aspecten van het Zelf maar ook die van het ego en weet dus ook hoe het niet moet.

Als je wilt weten waar je nu staat kun je de volgende inventarisatie van aspecten van het ego en het Zelf eens nalopen en kijken hoe vaak je op beiden scoort.

 

Ego                                                Zelf

________________________________________________

neurose                                         geestelijk gezond

competitie                                     samenwerking

afgescheiden                                verbonden

opscheppen                                  nederigheid

superieur voelen                          spirituele waarde

arrogantie                                     spirituele eigenwaarde

kwetsen                                          helpen

slopen                                             bouwen

kent zichzelf niet                         zelfkennis en -inzicht

doet zich goed voor                     is zichzelf

geïdealiseerd zelfbeeld               realistisch zelfbeeld

Ideaal ik                                         reëel ik

negatief                                          positief

denkt slecht over mensen         denkt goed over mensen

wantrouwen                                 vertrouwen

onbewust                                       bewust

weet niet dat hij onwetend is   weet dit wel

rigide                                               flexibel

onderzoekt niet                            onderzoekt

werkt niet aan zichzelf              groeit, ontwikkelt zichzelf

illusie                                             werkelijkheid

materialistisch                            spiritueel

leeft niet in het NU                     leeft in het NU

angst voor ontmaskering         wil gezien worden

dwaas                                             wijs

hebzucht, nemen                         vrijgeving, delen, geven

niet-liefde                                       liefde

afgunst, jaloezie                           medeleven/dogen

agressie, geweld                           vredelievend

angst                                                liefde

dominant                                        aimabel

macht over anderen                     macht over zichzelf

veel praten                                      kan ook zwijgen

lawaai                                              stilte

onbalans                                         evenwicht

ziet kritiek als aanval                  kritiek is gratis advies

ruzie sub-personen                      harmonie sub-personen

opvliegend                                      sereen

vechten                                            overgave

leest anderen de les                      accepteert anderen

egoïsme                                            altruïsme

kiest voor z’n gelijk                       kiest voor z’n geluk

woede                                                mededogen

narcisme                                          spirituele eigenwaarde

druk                                                   relaxed

kwantiteit                                        kwaliteit

tamas,rajas*                                   sattva*

gebonden                                         verbonden

eigen wil doordrijven                   Uw wil geschiede

slecht                                                goed

belerend                                           lerend voorbeeld

aanmatigend                                  reëel

autoritair                                         humanistisch

doen                                                  zijn

linker hersenhelft                         beide hersenhelften

onzuiver                                           zuiver

dualitei                                             eenheid, synthese

nemen                                              geven

eist aandacht                                 geeft aandacht

snel beledigd                                  leert van belediging

conflict                                            vrede, harmonie

ongeduld                                         geduld

inspanning                                    ontspanning

leugen                                              waarheid

onzuiver                                           zuiver

emoties                                            gevoelens

veroordelen                                    vergeven

entropie                                           syntropie

doen                                                 doen door niet-doen

wil beter zijn dan de ander        verbetert zichzelf

status                                               eigenwaarde intrinsiek

demonisch                                      goddelijk

complexiteit                                    eenvoud

gesloten                                           open

denken zien,                                   gewaarzijn

sluw                                                  slim

kritiek                                               acceptatie

denken is de baas                         denken is dienaar

onvrijheid                                       vrijheid

identificatie                                    disidentificatie

extreem                                            gematigd

deel                                                   geheel

tegen                                                 voor

of/of                                                  en/en

verleden, toekomst                        heden, het NU

what is in it for me?                     what is in it for us?

ik                                                       wij

schaarste                                        overvloed

eros                                                   agape

kennis, intellect                            wijsheid

straf                                                  rehabilitatie

winst,verlies                                   win-win

wraak                                               het goed maken

rancune                                           vergeving

beheersen                                        vrijheid

anderen gebruiken                       respect voor anderen

ontevreden                                      tevreden

zwart/wit                                        full colour

projecterend                                   zuiver waarnemen

geconditioneerd                            getransformeerd

 

*sattva: zekerheid,helderheid,hartmonie

*rajas: hartstocht, energie, aktiviteit

*tamas: passivitieti,weerstand,duisternis

Zolang je nog veel bij ego scoort heb je een probleem en dat heeft te maken met loslaten, disindentificeren, steeds leger worden. Je hebt gedachten maar bent niet je gedachten, je hebt een lichaam maar bent niet je lichaam, je hebt gevoelens maar bent niet je gevoelens. Als je doordenkt en voelt en je ego overstijgt zul je ontdekken dat het vals, onecht is

Er was eens een monnik die op de troon ging zitten en de hovelingen vroegen hem: ‘Ben je soms de minister’, ‘Nee, ik ben meer dan dat’ antwoordde de monnik. ‘Ben je dan de premier?’ vroegen ze. De monnik antwoordde weer dat hij meer dan dat was.’ ‘ Ben je dan de koning?’ Opnieuw zei de monnik dat hij meer was. ‘Ben je dan soms God?!’ zeiden de hovelingen. ‘Nee, ik ben meer dan dat’ zei de monnik, waarop de hovelingen zeiden: ‘Niets is meer dan God’ en de monnik antwoordde: ‘Ik ben dat niets’

Hier volgen nog wat quotes over ego versus zelf:

Osho: ‘Het is jouw projectie omdat jouw ego een niet-ego niet kan zien. Alleen dingen die gelijk zijn kunnen elkaar herkennen’

Debbie Ford: ‘Wij zijn aleen maar bang voor feedback wanneer we weten dat we op een bepaald punt tegen onszelf liegen’ (en dat doet het ego continu).

Jampolsky: ‘De geest die heel is, is vol liefde en laat geen ruimte aan het ego’

Jampolsky: ‘Het aangetrokken zijn van ons ego tot schuld zorgt ervoor dat we bang zijn voor liefde’

Jampolsky: ‘Teveel praten, niet luisteren en voortdurend anderen in de rede vallen zijn een paar van de meer algemene trekjes van het luisteren naar het ego’.

Wayne Dyer: ‘Het ego is de baas van veel conflicten en onenigheid omdat het je ertoe aanzet het ongelijk van de ander aan te tonen’

Wayne Dyer: ‘De wanorde, disharmonie en ziekten van deze wereld worden gecreëerd door het egobewustzijn

Hoe groter het ego, hoe kleiner de wereld.

 

 

1 antwoord
  1. Peter de Kock
    Peter de Kock zegt:

    Stel dat het allemaal waar is wat er in het lijstje staat, wie van de twee, ego of Zelf, zou dan de vermoedelijke bedenker van dit lijstje zijn?

    Ik denk dat het Zelf niet de minste animo heeft zich zo van het ego te onderscheiden. Maar andersom……

Reacties zijn gesloten.