Mijn ervaring met droomduiding is dat alles wat je in je droom tegenkomt je iets zegt over jezelf. De wereld dat ben jij. Niets menselijks is je vreemd. Beweren dat een eigenschap niet van jou is is absurd, je bent compleet, hebt alles, alleen kunnen bepaalde aspecten onderontwikkeld zijn of verdrongen zijn, waardoor je je er niet van bewust bent, maar daarom zijn ze er nog wel.

”  In jezelf ligt de gehele wereld besloten en als je weet
hoe je moet kijken en leren,
dan sta je voor de deur
en de sleutel is in je eigen hand.
 
Geen mens ter wereld
kan je die sleutel geven,
of kan die deur voor je openen.

Dat kun je alleen zelf doen.”
 
 
Krishnamurti
 
We kunnen negatieve dingen(onze schaduwzijden) van onszelf verdringen en projecteren op anderen en vergeten dat het aspecten zijn van onszelf. Tijdens m’n communicatietrainingen gaf ik de cursisten de opdracht om onder de kopregel:’Dit ergert/irriteert mij in andere mensen’ alles op te schrijven wat ze te binnen schoot, als ze dan klaar waren zei ik: ‘Streep nu de kopregel door en zet erboven:’Dit zijn eigenschappen van mij die ik nog niet wil zien’..Het was voor velen een eye-opener.

Voordat je aan de slag gaat met het duiden van je droom is het goed om je af te vragen wat voor droom het was, te weten:

-1- een verwerking van wat je die dag of de afgelopen week hebt meegemaakt

-2- iets uit je persoonlijke onderbewuste

-3- iets uit het collectieve onderbewuste

-4- een lucide droom of visioen

-5-de stem van God/Tao/Brahman/een engel of hoe je het ook wilt noemen je Hogere Zelf.

 

Bij de duiding van je droom is het goed om je intuïtie te gebruiken en aan te voelen wat de betekenissen zijn. In een artikel in het tarotblad Inzicht verteld Gabriëlle Stokvis over de vier elementen van de droom:

-1- Aarde: wat zijn de beelden van de droom?. Hoe zag het er uit?

-2- Water: wat was de gevoelsmatige beleving?. Hoe voelde je je in je droom?, wat was de sfeer?

-3- Lucht: In deze fase is er aandacht voor de duiding.

-4- Vuur: hoe heeft de droom en je werken daarmee je veranderd en verrijkt?. En hoe kun je dat vorm geven in je leven?

 

Je kunt proberen je droom zelf te duiden, maar vaak ziet een ander het beter. De Bijbel zegt het al:’We zien wel de splinter in het oog van de ander maar niet de balk in ons eigen oog’

 

Een droom met beelden die je bang maken, een nachtmerrie is niet bedoeld om je te plagen of te straffen, maar informatie, waarmee je je voordeel kunt doen. Het kan licht werpen op een schaduwzijde van je die je nog niet hebt gezien. Je moet de duivel in je opnemen en voor je laten werken. Het boek ‘Bevrijd je demonen’ van Tsultrim Allione gaat mooi in op dat gegeven.

 

Een andere invalshoek komt uit het NLP, namelijk VAK ofwel Visueel, Auditief en Kinesthetisch

-de visueel zegt: ‘Ik zie je nog wel eens’

-de auditief zegt:’Hoor ik nog eens van je?’

-de kinestheet zegt:’Ik loop je nog wel eens tegen het lijf’

Wat zag(visueel) je in je droom, wat hoorde(auditief) je en wat beleefde(kinesthetisch) je.

 

Ook kunt je in beeld brengen wat je dacht, voelde en deed.

 

Heel zinvol is het om zoveel mogelijk associaties bij je droombeelden te bedenken, o.a. door een mindmap(zie google) te maken. Als voorbeeld geef ik de slang:

-geneeskrachtige kracht, de aesculaap van de arts

-listig en sluw, de slang uit het paradijs

-geen poot om op te staan

-laag bij de gronds

-vernieuwend, omdat hij z’n huid steeds vernieuwd

-gif, woede in je

-gespleten tong

-hypnotiserende ogen

-koudbloedig, kil

-reptielbewustzijn

-etc.

 

Doormiddel van een spiertest of de pendel kun je er achter komen welke duiding klopt, natuurlijk kun je ook afgaan op je intuïtie

 

Last but not least noteer ik altijd wat voor temperatuur het was tijdens de droom, was het ijskoud of juist heel heet of aangenaam op 23 graden?