Domoren en dwaasheid

Domoren zijn alles die het lijken, en de helft van degenen die het niet lijken.

De dwaasheid heeft zich van de wereld meester gemaakt. Als er nog enige wijsheid bestaat, dan doet deze onnozel aan bij de hemelse wijsheid.

De grootste dwaas is degene die meent er zelf geen te zijn en alle anderen als dwaas beschouwt

Om wijs te zijn kan men er niet mee volstaan het te lijken, zeker niet in eigen ogen.

Wie zijn onwetendheid beseft weet het meest: en wie niet ziet wat anderen zien is blind. Socrates zei: ‘Nu weet ik dat ik niks weet’ en kon zo tot onderzoek en wijsheid komen.

Hoewel de wereld veel dwazen telt, treft men er niet 1 aan die zijn eigen domheid beseft, of zelfs maar vermoedt
Aldus naar Baltasar Garciàn met aanvullingen van mij

Nietzsche zei:’Van wijzen verwacht men dat ze geen dwaasheden begaan, wat een schending van de mensenrechten!’.

De wijze leert veel van de dwaas, vooral hoe het niet moet. De dwaas leert niks van de wijze omdat hij denkt het zelf allemaal te weten.

De wijze leert van alles en iedereen, de gemiddelde mens leert door schade en schande, en de domme mens hoeft niks meer te leren want hij weet alles al.

De dwaas zal zeggen dat hij zichzelf goed kent, hij beseft niet dat het bewustzijn dat je bent oneindig is, en dat je dat nooit ten volle kunt kennen.
De dwaas leeft dus in een illusie een schijnwerkwlijkheid.

De koning gaf zijn dwazenstaf aan zijn nar, omdat hij altijd de waarheid sprak. De koning zei dat de nar deze staf door moest geven aan een nog grotere dwaas. Op zekere dag ligt de koning op sterven, en heeft hij behoefte aan ware woorden, en nodigt de nar uit
De nar zegt:’Heeft u zich voorbereid op waar u naar toegaat’, waarop de koning ontkennend antwoordt. De nar vroeg toen of de koning ook informatie had ingewonnen over zijn bestemming, ‘nee’ zei de koning
‘in dat geval geef ik de staf aan u, want u bent een nog grotere dwaas’.

De dwaas denkt dat de wijze een dwaas is, omdat de wijze het tegengestelde doet van wat de massa doet.

De dwaas wil altijd zijn gelijk en beseft niet dat hij meestal ongelijk heeft. Mijn broer Jan zei:’Het is niet erg dat er domme mensen zijn, het wordt pas erg als ze hard gaan werken’.

Wijzen hebben veelal heftige tegenstand ondervonden van de middelmatige mens en de dwaas, vanwege afgunst.

De dwaas staat nooit stil bij essentie, hij houdt zich bezig met drama en heeft het over gebeurtenissen en mensen(roddel) in plaats van inzichten, visies en ideeën.

De dwaas denkt dat hij wijs is en geeft veel ongevraagde adviezen van slechte kwaliteit, die hij verkoopt als top inzichten, hij denkt het te weten.

Voel je je af en toe ook een dwaas of middelmatige mens en wil je tot wijsheid komen bel dan 06-10421646

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter