De taoïstische boer

De Taoïstische boer

Er was eens een arme boer, hij had alleen een zoon en een oud paard.

Op zekere dag loopt dat oude paard weg, en zijn buren komen hun medeleven betuigen: ‘Wat verschrikkelijk u was al zo arm en nu loopt uw paard ook nog weg’

Tot verwondering van de buren zegt de boer: ‘Het zal goed zijn’.

Een week later komt het oude paard terug met een grote kudde wilde paarden. De buren komen de boer nu feliciteren dat hij nu een rijk man is.

Tot verbazing van de buren zegt de boer weer: ‘Het zal goed zijn’

De zoon gaat op een wild paard zitten, en wordt afgeworpen en breekt zijn been.

De buren komen hun medeleven betuigen en vinden het vreselijk.

Tot ontsteltenis van de buren zegt de boer weer: ‘Het zal goed zijn’.

De oorlog breekt uit, de zoon hoeft niet mee te vechten, vanwege zijn gebroken been.

De buren komen de boer weer feliciteren. En de boer zegt weer: ‘Het zal goed zijn!’.

De boer leefde volgens zeker één van de vier verheven toestanden, namelijk ‘Upekkha’. Ofwel gelijkmoedigheid en sereniteit. Hij aanvaardt het leven volledig met zijn ups en downs en laat zijn stemming er niet door bepalen, zoals de buren wel deden.

De taoïstische boer bleef in zijn waarde in plaats van zich te laten bepalen door zijn gevoelens en gedachten, die zijn als wolken aan de hemel van je waarden. Gedachten en gevoelens zijn meestal heel wisselvallig. Het ene moment denk en/of voel je het tegengestelde van het andere moment.

Wees als de taoïstische boer en ga uit van je waarden. In mijn geval zijn dat: liefde geven, delen en kunnen ontvangen, respect, compassie, observeren in plaats van oordelen om er een paar te noemen…