Conflict

Communicatie zal af en toe ook leiden tot conflict, daar kom je niet onderuit. Je hebt de conflictmijders, die zich plooien naar de wensen van de ander en je hebt de conflictzoekers die graag ruzie maken, vanwege de onvrede met zichzelf waar ze zich niet eens van bewust zijn, ze projecteren de vijandschap met zichzelf op de ander. Tot slot heb je de conflictmanagers die weten hoe ze een conflict op constructieve wijze kunnen benutten en oplossen.

Brian des Roches schrijft in het boek ‘Talk,trust,feel’ over conflict, namelijk dat we vaak ineffectieve manieren hebben geleerd om conflicten op te lossen hij noemt:

-ontkenning: afstand nemen van het conflict door het te ontkennen

-capitulatie: het opgeven en onszelf toestaan het slachtoffer van een conflict te worden

-terugtrekken: weggaan uit een conflict vanwege gekwetste gevoelens, woede, frustratie en wrok

-emotionele afsluiting: het stoppen met alle communicatie met een persoon in een poging om z’n gedrag te veranderen( de zogenaamde ‘silent treatment’

-dreigen: ultimatums stellen die eisen dat de ander z’n gedrag verandert

-aanvallen: een ander naar beneden halen door hem aan te vallen of geen rekening te houden met z’n karakter, motieven, oordeel en gevoelens

-humor en sarcasme: grappen gebruiken en afkappende opmerkingen maken om de focus van het conflict te veranderen

-manipulatie: het gebruiken van schuld-veroorzakende uitdrukkingen, competitiedrang of bedrog om een conflict te mijden of winnen

De oorzaken van onze conflicten zijn vaak gelegen in issues die we zelden bespreken inclusief onze behoeften aan veiligheid, zekerheid, erkenning, waardering, liefde, respect en acceptatie

In conflict is er vaak woede, als we dat niet beantwoorden met woede gooien we geen olie op het vuur. We kunnen onderzoeken welke behoeften er achter de woede van de ander zitten, waarom hij kwaad is en ons daarop richten en dan pakken we het conflict constructief aan.

Er kan conflict zijn over alles o.a. dat de een naar Groningen wil en de ander naar Maastricht. In plaats van of/of kunnen we dan denken in termen van en/en en zeggen tegen degeen die naar Maastricht wil: ‘Als ik eerst met je meega naar Maastricht ga ja dan later met mij mee naar Groningen?. Dat is een win-win situatie.

Je komt eerder in conflict als je starre, rigide standpunten hebt en geen begrip kunt opbrengen voor andersdenkenden. Je kunt ook overgevoelig zijn en/of een kort lontje hebben ook dan is er vaak geen begrip voor de ander, maar ben je teveel met jezelf bezig.

Een vrouw zat steeds te vitten op haar man omdat hij bijna nooit thuis was en de man was altijd op z’n werk om aan het gevit van z’n vrouw te ontsnappen en het conflict te mijden in plaats van tot een oplossing te komen. In plaats van te vitten had de vrouw beter kunnen uitspreken dat ze er behoeften aan heeft om tijd met haar man door te brengen, dan had de man ongetwijfeld anders gereageerd. De man op zijn beurt had kunnen informeren naar de behoeften van z’n vrouw die achter het gevit schuilgingen. Door onbegrip hielden ze een conflictsituatie in stand die gemakkelijk opgelost kon worden.

Erkenning, acceptatie, waardering, liefde, respect, veiligheid en zekerheid zijn behoeften die we allen delen. Als in onze kindertijd niet aan deze behoeften werd voldaan kunnen ze een bron van conflict vormen als we volwassen zijn, omdat we dat bewust of onbewust proberen de ander zover te krijgen onze behoeften te vervullen, vaak moet de ander er maar naar raden en zijn we wrokkig en boos als de ander niet doet wat wij willen, over controledrang gesproken!.

Velen van ons zijn onbewust in conflict met zichzelf, zijn hun eigen vihand, zonder dat te weten. Rumi zei: ‘Hij die zijn gebreken niet erkent is zijn eigen vijand’. Die vijandschap gaan we dan projecteren op de ander en zo ontstaat het conflict waar we die ander dan ook nog de schuld van geven omdat we geen zelfreflectie hebben.

Het begrip hebben dat de intenties van de ander meestal goed zijn voorkomt conflict, ook het begrip dat de ander op een manier handelt en spreekt waarin hij denkt aan z’n belangen tegemoet te komen en daar mag je hem in ondersteunen en helpen. Als je de ander helpt om z’n doelen te bereiken zal hij je vaak dankbaar zijn.

Als je gaat denken: ‘Zo mag hij me niet behandelen, ik zal hem eens een lesje leren’ of ‘Waarom  behandelt hij me zo, ik zal ‘m’ is dat een bron voor conflict en zorgt het voor opgejaagde gevoelens, stress een snellere hartslag en ademhaling. Tot 10 tellen en je proberen te verplaatsen in de ander is dan heel goed. Een man zei:’Ik heb altijd op de verdiensten van m’n vijanden gelet en dat heeft me geen windeieren gelegd’. Vaak wordt bij ons oude, onverwerkte, verdrongen pijn getriggerd en is de ander niet de schuld of de oorzaak van onze gevoelens, hij drukte alleen maar een gevoelige knop bij ons in, was een trigger naar onze eigen verdrongen gevoelens van onvrede, woede en conflict met onszelf.

Als we problemen hebben met de fouten van anderen, met hun onvolkomenheid, hebben we problemen met de realiteit en komen we in conflict. Fouten maken is menselijk en we zijn volmaakt onvolmaakt. Als je de onvolkomenheid in de ander ziet denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid in plaats van een conflict aan te gaan. Uitspraken als Jij moet, altijd, nooit zorgen vaak voor conflict omdat het zwart/wit denken is. ‘Je bent altijd te laat en nooit op tijd’ is een uitspraak die voor conflict zal zorgen, beter is het te zeggen: ‘Ik zou het zeer op prijs stellen als je op tijd komt’. Dan geef je niemand de schuld en spreek je je behoefte uit.

Een grote bron van conflict is de neiging om de ander te willen veranderen. Die pogingen stuiten meestal op weerstand en tegenwerking, vijandschap, onvrede en disharmonie dus conflict. Je kunt alleen jezelf veranderen. Gandhi zei: ‘Wees zelf de verandering die je in je wereld wilt zien’…

Als je je verwachtingen over hoe de ander zich moet gedragen aan hem opdringt maak je een draaiboek voor hem en wil je hem controleren en dat leidt tot conflict want je tast z’n vrijheid aan. Laat die ander in z’n waarde, hij heeft zijn eigen karma uit te werken, dat is niet jouw zaak.

Conflicten ontstaan vaak over methoden en middelen waarmee we doelen denken te kunnen bereiken en behoeften denken te kunnen vervullen, als we ons focussen op de behoeften is er geen conflict meer, die zijn grotendeels in harmonie en hetzelfde voor iedereen te weten: liefde, waardering, acceptatie, erkenning, veiligheid, zekerheid, respect, vrijheid, etc. Onthoud die ander en jezelf de vervulling van behoeften niet.

Des Roches heeft het over de SALT-methode: Stop Action-Listen-Think, een waardevol advies bij conflicten om ons niet te laten overweldigen door onze gevoelens van angst, woede, frustratie, wrok, onveiligheid, etc. met alle ellende van dien

Vrede hebben met het feit dat je niet altijd gelijk krijgt en niet altijd je zin krijgt, je wensen niet altijd worden vervuld, dat een ander er anders over mag denken, dat een ander ook nee mag zeggen op je verzoek, voorkomt veel conflicten.

Hier volgen nog wat quotes over conflict:

Er is geen twijfel over mogelijk dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan conflict, maar er zijn weinig dingen zo interessant. – Robert Lynd

Ik vraag me af of twee dwalingen die met elkaar in conflict zijn niet vruchtbaarder zijn dan één waarheid die onbetwist heerst. – Jean Rostand

De grootste conflicten zijn niet tussen mensen maar tussen de persoon en hemzelf – Garth Brooks

De mate van iemands intelligentie wordt gereflecteerd door het aantal conflicterende invalshoeken die hij inbrengt bij een onderwerp

Conflict zal er altijd zijn, of je wilt of niet, mensen zullen hun hoofden stoten – Jimmy Bise Jr.

In de vrije expressie van conflicterende meningen ligt de grootste belofte van wijsheid in actie – Louis D. Brandeis

Waarom doe je niet wat je weet dat je zou moeten doen?. De reden is dat je in conflict bent met jezelf – Tom Hopkins

Een conflict kan de dood voor de een betekenen en een wedergeboorte voor de ander – Henny Bos

 

Bron: Boek ‘Communicatie’ – Henny Bos (komt medio 2012 uit)