In de diepte (Diepmagazine)

De symptomen van Codependentie

 

Sommige mensen denken, voelen en handelen codependent (‘over-afhankelijk). Mensen die codependent zijn hebben de neiging anderen op wat voor manier dan ook te sturen en te manipuleren. Codependentie is derhalve geen positieve eigenschap en kan iedereen kwetsen die ermee in aanraking komt. Het goede nieuws? Codependent ben je niet, maar doe je, het is aangeleerd en kan dus ook weer afgeleerd worden. Een artikel van Henny Bos.

 

 

In Nederland is codependentie niet of nauwelijks bekend. Codependentie is een veelomvattend begrip. Als je poogt het te definiëren komt een aantal kenmerken naar voren.

 

Afhankelijk van externe bronnen 

Codependente mensen zijn meestal grootgebracht in een disfunctioneel gezin of verstrikt in een disfunctionele relatie. Voor hun eigenwaarde zijn ze afhankelijk van externe bronnen, dus meer anderenwaarde dan eigenwaarde,. Ze willen anderen helpen, nodig/nuttig zijn, zelfs ten koste van zichzelf. Ze geven om te krijgen (erkenning, waardering, liefde etc.). We noemen deze mensen ook wel people pleasers: ze willen heel graag aardig gevonden worden. Er is sprake van vals zelf, ego, vervormde gedachten en gevoelens. Bovendien willen ze de controle hebben. Er is een gebrek aan zelfkennis en men ontkent dat er wat aan de hand is (we zijn volmaakt onvolmaakt dus er is altijd wat aan de hand en te leren en te ontleren!).

 

Codependent gedrag

Je merkt aan hun gedrag dat bepaalde mensen lijden aan codependentie. Dat gedrag kan zeer veelzijdig zijn. Van obsessief zorgen voor de ander tot lage gevoelens van eigenwaarde. Van gebrek aan vertrouwen tot extreme boosheid. Soms vinden mensen het moeilijk om plezier te hebben en spontaan te zijn. De een reageert passief door middel van huilen, gekwetst zijn en hulpeloosheid. De ander juist agressief met geweld, woede en dominantie. Weer anderen combineren passieve met agressieve reacties.

 

Aangeleerd 

Codependent ben je niet, maar doe je, het is aangeleerd en kan dus ook weer afgeleerd worden. Je zou codependent als een subpersoonlijkheid kunnen beschouwen die domineert als je codependent denkt, voelt en handelt. Het is geïntrojecteerd denken, voelen en handelen, niet van jezelf, het is van buiten gekomen en je mag dat weer loslaten en de weg naar binnen gaan. Het is geïnternaliseerd gedrag. De oplossing ligt in Zelfkennis, Zelfinzicht, Zelfbesef en Bewustzijn.

 

Opvoeding

Het codependente gedrag ontstaat door de opvoeding in een disfunctioneel gezin en in een disfunctionele relatie die je met de ander of jezelf hebt. Er wordt geschat dat meer dan 75% van de gezinnen disfunctioneel zijn, dus zonder of met weinig warmte, aandacht, liefde en koestering. Dat slepen we ons hele leven met ons mee in de vorm van codependent gedrag.

 

Heling

Over de remedie/heling kan ik kort zijn en dat is zelfkennis en zelfinzicht, bewustwording van e.e.a. en uit de ontkenning/afweer komen. Een meester vertelde in algemene bewoordingen over de ellendige toestand van z’n leerling, dus zonder z’n naam te noemen. Toen de meester uitgesproken was zei ze leerling: ’Wat ben ik blij dat u het niet over mij hebt ,want degene die u beschrijft is er wel ellendig aan toe!’. Zo slecht kennen we onszelf. Wil jij weten of jij codependent bent? Dan kun je test doen in mijn brochure.

 

Auteur: Henny Bos

 

Meer weten? Download dan de brochures Basiskennis van codependentie 1 en/of Basiskennis van codependentie 2 van Henny Bos.

 

Henny Bos is codependentie-expert/coach. Je kunt hem bereiken via hennybos@xs4all.nl.

 

 

 

Colofon | Disclaimer