Henny Bos, Coaching+

Al in mijn jeugd zag ik de mogelijkheden in de moeilijkheden in plaats van de moeilijkheden in de mogelijkheden. Als puber vond ik een tekst, die me zo aansprak dat ik het schilderde in paars, de spirituele kleur. De tekst was: “Nil volentibus arduum”, ofwel: “Niets is te moeilijk voor hen die willen”. Vanaf mijn 15e levensjaar las ik boeken en teksten van Nietzsche, Sartre, Camus, Confucius, maar ook Wolkers. Met mijn vrienden filosofeerde ik over de zin van het leven. En over de waarden, die je belangrijk vond. We deden: “Dire la verité”. Daar vertel ik wel over als we kennismaken…

Ik ben holistisch-, spiritueel en existentieel coach en -counselor, maar ook eclecticus, dat wil zeggen dat ik uit alle stromingen de beste visie haal. Mijn coaching is gebaseerd op het feit dat we in essentie een zijn met het geheel, het universum, met God, Tao, etc.

Ook op het feit dat wij geen mensen zijn met een spirituele ervaring, maar dat het omgekeerd is: wij zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring.

Als je lichaam sterft laat je jouw familie en vrienden achter ook je geld en bezittingen. Het enige dat je meeneemt en dus eeuwigheidswaarde heeft is je geestelijke- en spirituele ontwikkeling en daar kan ik een goede bijdrage aan leveren!

Visie / Licht en donker:

De manier waarop ik coach is niet ergens vanaf willen, maar ergens naar toe werken. Niet vechten tegen het donker maar het licht aandoen. Het licht wijkt niet voor het donker, maar het donker wijkt altijd voor het licht(van het bewustzijn).

Integratieve – en eclectische coaching:

Deze benadering is heel kenmerkend voor me. De cliënt naar zijn Ware zelf brengen en daarbij rekening houdend met zijn gevoelens, emoties, denkwijzen, overtuigingen, gedragingen, ervaringen, handicaps, geloof, spiritualiteit, lerend vermogen, etc.
Eclectisch wil zeggen dat ik uit vele psychologische en spirituele richtingen het goud haal afgestemd op de uniekheid van de cliënt. De cliënt leert te komen tot geestelijke rijkdom, bewustzijnsverruiming, bewustwording en Zelfkennis/inzicht/besef. Het orakel van Delphi zei het al: ‘Ken uzelve’
Geluk is een bijprodukt van bewustwording en Zelfkennis. En is niet te vinden buiten jezelf, het is de weg naar binnen!

Existentiële therapie en coaching:

Deze therapie was als een thuiskomen voor mij. De therapie plakt geen labels op je, stopt je niet in een hokje, stelt geen diagnoses volgens de DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, iedereen, die een bepaalde diagnose krijgt, wordt volgens de DSM op dezelfde standaard manier behandeld. Ik heb een T-shirt met de tekst: ‘Don’t let people label you!’

Existentiële therapie doet dat niet en ziet je in de eerste plaats als een uniek individu. Nietzsche een van mijn helden, waarvan ik op mijn 16e al boeken las, zei dat de overtuiging de grootste vijand van de waarheid is. En was een van de grondleggers van het existentialisme. Sarte las ik ook op mij 16e en was ook existentialist. De reguliere sektor is erg overtuigd van het eigen gelijk is mijn ervaring. Onderzocht is dat 75% van de professionele hulpverleners zich superieur acht.

In Existentiële therapie stelt men vast dat er vaak sprake is van vervreemding van zichzelf, de ander, de wereld en God of het Universum. Zie verderop de dimensies van Binswanger!

De existentiële therapeut en dat ben ik ook, zal existentiële schuld, angst en crisis zien als iets dat wat vertelt over de waarden van de cliënten, in welke mate ze al of niet in overeenstemming leven met die waarden

De existentie gaat vooraf aan de essentie is de centrale stelling. En gaat uit van vrije wil, Zelfdeterminatie, en Betekenisvolheid (zie mijn boek Betekenisvol leven!) met een focus op jou als uniek mens in plaats van op de symptomen.

Het gaat ervan uit dat de cliënt zijn potentieel maximaal kan aanspreken en benutten en kijkt naar de hele mens dus holistisch.

Existentiële therapie richt zich niet alleen op de voorgrond maar ook op overtuigingen, gedachten, gevoelens en percepties die deel uitmaken van de achtergrond van jouw ervaringen.

Ik deed al heel vroeg in mijn leven aan Existentiële therapie, zonder dat ik wist dat het dat was, dus avant la lettre.

Bugental(existentialist) en ook Osho zeggen dat als je een emotie verdringt dat ten koste gaat van alle emoties. Je bent dan een 100% denker, wat veel voorkomt in de westerse wereld.

Existentiële therapeuten werken graag met het model van Ludwig Binswanger van de 4 dimensies:

-1- Umwelt: fysieke wereld, omgeving

-2- Mitwelt: sociale wereld

-3- Eigenwelt: psychologische, persoonlijke wereld

-4-Überwelt: spirituele wereld, Universum

Existentiële therapeuten zorgen ervoor dat er ruimte is voor de cliënt zijn persoonlijke gedachten, gevoelens, narratieve aanpak, dat die beschreven kunnen worden en verklaard en begrepen.

Hazrat Inayat Khan zei: ‘Alles begrijpen, doet alles liefhebben!’

Bij Existentiële therapie gaat het meer om ‘hoe te Zijn’ dan om ‘wat te doen’. We are human beings, not human doings zeg ik vaak. Ook in Mindfulness stellen ze dat je van doen naar Zijn mag gaan. De relatie coach-cliënt is wat heelt als ze gelijkwaardig zijn en samenwerken. Het impliciete expliciet maken, onderzoeken. Ik meen dat het Socrates was die zei dat een ononderzocht leven niet waard is om geleefd te worden!

Elke perceptie heeft een tegenhanger in de contraperceptie. Ik ben mij bijvoorbeeld bewust van mijn subpersoonlijkheid van het produktiemannetje de tegenhanger is Gijs Gans, die niks produceert en alleen maar luiert. Tussen die uitersten beweeg ik mij in balans. Angst voor de dood heeft als contraperceptie angst voor het leven! Het is als dag en nacht die samen een etmaal vormen en ook als yin en Yang.

Angst als opmaat

Wie op de goede manier weet om te gaan met angst bereikt ook het ultieme.

Angst is een essentiële voorwaarde om authentiek gewaar te worden van je individualiteit.

Door angst te ervaren leer je de contraperceptie en dat is liefde.

Angst zorgt ervoor dat je uit je comfortzone stapt en door de angst aangedreven ga je het transformatieve proces in.

Van belang is om de verantwoordelijkheid voor je leven te nemen als een regisseur en de hoofdrol in je eigen leven te spelen. En de ups en downs te aanvaarden en waarderen als iets om van te houden en als dat niet lukt om van te leren. Zo ben je nooit meer slachtoffer!

5% van je potentieel:

De meeste mensen gebruiken maar 5% van hun potentieel, door training en ervaring kan dat 5% à 10% worden, maar een training is vaak als een warm bad: je wordt er even warm van maar koelt ook weer snel af en dan ga je verder met je oude gewoontes en patronen en kom je niet veel verder…

Individuele coaching+:

Deze manier van coaching gaat uit van het feit dat niets menselijks je vreemd is, dat jij de wereld bent en uniek en authentiek, we maken samen je onderbewuste bewust zodat je meesterschap verwerft over je lot en omstandigheden en er niet langer slachtoffer van bent, elke coaching is afgestemd op jou als individu met een eigen karakter, je zult veel meer uit jezelf halen en beter presteren en gelukkiger zijn.

Praktijkcase:

Een copywriter van een reclamebureau zei: ‘Al onze medewerkers moeten die coaching van jou hebben, ik leer er zoveel van en het is ook fijn en leuk om te doen’. Hij deed voor het eerst voorstellen ter vermindering van fouten en verbetering van de kwaliteit en die voorstellen vielen in goede aarde, hij is veel coöperatiever geworden en ook vriendelijker, hij benut nu meer van zijn potentieel. Is bewuster, creatiever en heeft meer kwaliteit van leven.

Tarieven:

De investering voor privépersonen is slechts 60 euro per uur, voor medewerkers van bedrijven is het 95 euro per uur excl. BTW in het geval het bedrijf betaalt, de investering wordt ruimschoots terugverdiend.

Mijn ervaring:

Ik was manager bij een grote uitgeverij en veranwoordelijk voor een omzet van ruim 15 miljoen euro, ik ben universitair docent geweest in Utrecht en heb een eigen marketingbureau gehad, ik trainde ook accountmanagers op het gebied van communicatie op HBO-niveau en kreeg als beoordeling een 9 van de cursisten, die veel leerden. Veel lezingen gegeven over codependentie, subpersonen, communicatie, levenskunst en kwaliteit van denken. Inmiddels 13 boeken geschreven en uitgegeven, ze gaan vaak over bewustwording en codependentie. De Dramadriehoek, Betekenisvol leven en Anderenwaarde, over codependentie zijn mijn bestsellers. En het Drama van gespiegeld worden zal ook goed gaan lopen. Mijn boeken zijn te verkrijgen op mijn site en bij bol.com.

Al veel mensen gecoacht met als resultaat dat ze creatiever werden en bewuster, meer gingen samenwerken, zichzelf beter leerden kennen en meer uit hun potentieel haalden, blijer werden, etc. etc.

Lezingen gegeven over: Levenskunst en geluk, Codependentie, Sub-Persoonlijkheden, Communicatie, Dramadriehoek, Eigenwaarde, Over de waarde van onze fouten, Het Innerlijke kind integreren, etc.

Mijn opleiding

Marketingmanagerdiploma(NIMA-B-niveau), MO-economie, cursussen communicatie, conflictbeheersing, NLP, Intuïtieve ontwikkeling(2 jaar), psychosynthese, mindfullness, train de trainer, codependentie(7 jaar), lateraal- en creatief denken bij Edward de Bono in Parijs, management-trainingen, zelfstudie bewustwording, education permanente, ik hou van leren en leer van alles en iedereen en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Ik ben 3x gediplomeerd counselor, te weten: counseling, counseling-specialisatie en stresscounseling Verder ben ik gecertificeerd coach/counselor ACT ofwel Acceptance and Commitment Therapie, ook gecertificeerd Enneagramcoach/counselor, gecertificeerd coach/counselor Intuïtieve ontwikkeling, gecertificeerd Innerlijk kindwerk coach, gecertificeerd hypnotherapeut, studie + praktijk mindfulness.

Mijn werkwijze:

Ik stimuleer, enthousiasmeer, motiveer, inspireer, begeleid, bemoedig mijn cliënten en exploreer samen met ze hun onderbewuste waar al het weten zit zonder dat ze dat weten, samen vinden we de antwoorden, cliënten zeggen vaak dat ze in gesprek met mij tot inzichten komen en verder komen. Ik begeleid de mensen naar interdependentie en zelfrealisatie, waardoor ze tot veel meer in staat zijn en gelukkiger worden en meester van hun lot worden door zelfkennis/-inzicht/-besef.

Eigenschappen/vaardigheden:

Creatief, innovatief, lerende capaciteit(de ware meester is de meesterlijke leerling)., ondernemend, initiatiefnemer(hoor bij de 2% ‘achievers’ die de kar trekken, 95% zit op de kar en 3% houdt de kar tegen, de 2% is veel sterker en daardoor komt de kar vooruit!).

Ik ben ontwikkelingsgericht en zie de mogelijkheden in de moeilijkheden in plaats van de moeilijkheden in de mogelijkheden.

Ik werk met The Law of Attraction, dus een geluksvogel, inspirator, motivator, enthousiasmeerder, bemoediger, ik exploreer het onderbewuste en maak dat bewust, ik ben een realist en geloof dus in wonderen, synchroniciteit en serendipiteit, ik maak dat wekelijks mee.

Ben een dromenduider en ben ‘congruent’, ‘clear’, dat wil zeggen dat mijn denken, voelen en handelen op één lijn liggen en dat ik vrede heb met mijn subpersonen waardoor ze me niet langer saboteren.

In de DISC-analyse scoor ik het hoogst op Invloed en daarna op Dominantie en scoor ook nog hoog op Stabiel.

Ik durf mijn nek uit te steken en risico’s te nemen, en nieuwe dingen te ontdekken die ik vermeld op mijn site of mijn codependentie-netwerk en in mijn boeken en artikelen in tijdschriften als Spiegelbeeld waar ik vaak in sta en ook Paravisie, Koorddanser, Frontier magazine, Ontmoeting, etc.

Ik erger me niet maar verwonder me. Ik hou van wat ik doe en doe waar ik van hou, ik laat me niet langer leiden(lijden) door angst maar door liefde Commercieel gevoel geleerd als verkoopleider en trainer, management-vaardigheden en marketinginzicht.

Ik ben columnist van het bewustwordings tijdschrift Spiegelbeeld en ben een vaste medewerker en ambassadeur van dit mooie en goede tijdschrift.

Ik coach ca. 2.000 mensen op jaarbasis via de hulpbellijnen van In-Syn en Topconsulenten en doe dat met veel plezier, vooral het duiden van dromen vind ik fijn en leerzaam. Van mijzelf een droomuitleg expert gemaakt.

Mijn Youtube video’s zijn inmiddels ruim 25.000x bekeken.

Ik doe maandelijks aan intervisie om bij te tijd te blijven. En regelmatig een cursus om mijn potentieel verder te benutten en in te zetten voor de mensen, die mijn hulp willen.

Zo heb ik meer dan 100 Engelstalige boeken over Codependency gelezen en bestudeerd en ben expert geworden op dit gebied. Codependent gedrag vertoon je als je uit een disfunctioneel gezin komt, met geen of te weinig liefde, waardering, erkenning, respect, etc. Het gevolg is dat je deze dingen nu van buiten wilt halen, daar gaan al die songs en films over: ‘Zonder jou kan ik niet leven’ en ‘Jij bent de zijn van mijn bestaan’ en ‘You complete me’. Je eigenwaarde is dan heel laag en je hebt moeite met nee zeggen en het bewaken van je grenzen, je denkt wel aan de behoeften van de ander maar vergeet je eigen behoeften…..

Codependentie komt heel vaak voor, slechts weinig mensen zijn zich ervan bewust. Mijn codependentie-netwerk.ning.com heeft nu 294 leden dd 27-2-2019 en dat is niet veel.

De kans is levensgroot dat je narcisten aantrekt, met alle ellende van dien!

Van kennis naar wijsheid:

Kennis is belangrijk, je kunt geen meesterschap hebben over dat wat je niet kent, de kennis echter toepassen en integreren in je leven en handelingen en denken en voelen leidt tot wijsheid, daarin begeleid ik mijn cliënten.
Je zult jezelf ‘leeg’ moeten maken. Socrates zei: ‘Nu weet ik dat ik niets weet’, hij kon zo tot onderzoek komen en wijsheid.
De wijze leert van alles en iedereen, de gemiddelde mens leert door schade en schande en de domme mens hoeft niks meer te leren want die ‘weet’ alles al…

Naar voelen en intuïtie:

In de westerse wereld zitten we vaak gevangen in ons denken, we zijn vooral rationeel, waar geluk een gevoel is. Je intuïtie heeft het vaak bij het rechte eind in tegenstelling tot je logica. Ik help cliënten om meer bij hun gevoel en anima, hun vrouwelijke kant te komen(dat geldt ook voor veel vrouwen!).
Het is uiteindelijke de bedoeling om voelen, denken en handelen en essentie in harmonie en vrede te brengen, ik gebruik daarbij onder andere klankschalen en indianentrommels en edelstenen en zo kom je tot congruentie en ben je uit één stuk.

Holistische coaching:

Mijn holistische aanpak gaat uit van de gehele mens als eenheid, waarvan de som meer is dat het geheel der delen. In de gehele mens zit de afspiegeling van de hele wereld net als in een deel van een hologram.

De Hindoes zeggen ook de jij de wereld bent. Je hebt alles in je, alleen is het ene aspect wat meer ontwikkeld dan het andere. Niks menselijks is je vreemd als je ontwaakt. Ik ondersteun je bij het ontwaken.

Tijdens de holistische aanpak ontstaat een synergie effect ofwel 1 + 1 = 3. Coach en coachee zorgen samen voor de synergie en ontwikkelen zich allebei in een productieve en constructieve relatie, die bijdraagt tot een verder ontwaken en bewustworden.

Pijn + verzet en weerstand = lijden (dat is wat je doet) Pijn + aanvaarding van de les = bevrijding (dat is wat ik je onder andere leer!). Dat laatste wordt ook ondersteund door de ACT, de Acceptance and Commitment Therapy, waar ik ook gebruik van maak.

Fonosofisch coachen:

Ik ben onder andere een fonosoof, dat wil zeggen dat ik aan jouw stem kan horen wat je blokkades zijn en waar je mogelijkheden liggen. Aan de woordkeuze, volume, klankkleur, dynamiek, uitspraak, etc. hoor ik hoe het met je gaat en waar je toe in staat bent.

Droomduiding en droomanalyse:

In je droom leg je contact met de geestelijke wereld en je onderbewuste, twee belangrijke en wijze bronnen van informatie en inzichten. Ik ben expert in Droomduiding/analyse en leg ook uit hoe jij je dromen kunt onthouden. De meeste mensen dromen 2 tot 3 keer per nacht maar vergeten die dromen. Dat zijn gemiste kansen op meer inzicht. Ik kan je verder helpen om deze waardevolle bronnen aan te boren en te benutten.

Kaizen levensfilosofie

Kaizen is een Japanse levensfilosofie, die de nadruk legt op het met kleine stapjes vooruitkomen. Goethe wees daar ook al op en de Itjing ook.

Als je ineens teveel wilt, ga je twijfelen en/of word je bang en dan treedt de amygdala in werking. Dan sta je alleen op vluchten of vechten en wordt het contact met de neo-cortex verbroken, waardoor je niet meer helder kunt denken en dingen mislukken. Door kleine stappen te nemen omzeil je de amygdala en heb je succes en dat gun ik je! Ik kan je nog meer over Kaizen vertellen, een methode die tot je succes leidt met de minste moeite.

Itjing duiding

De Itjing is een orakelboek dat vele eeuwen geleden in China ontstond. Je gooit 6x met muntjes en dan ontstaat er een hexagram met betekenis die ik je kan vertellen. De Itjing gaat ervan uit dat toeval niet bestaat wel synchroniciteit. Je krijgt inzicht in je mogelijkheden.

Enneagram typeduiding:

Ik ben gecertificeerd enneagram coach/counselor en kan samen met je jouw hoofdtype vaststellen en ook nog andere typen, die op jou van toepassing zijn. Je zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef zullen enorm toenemen en daarmee ook je geluk en succes!

Klankschaal healing:

Een klankbad in de grote klankschaal van 50 cm doorsnee en 10 kilo, vibratie van je kleine teen tot aan je kruin Per chakra heb ik een klankschaal om de chakra’s te openen, te harmoniseren en een helend effect te geven. Tijdens een tweejarige cursus en training Intuïtieve ontwikkeling heb ik chakra’s leren voelen, ik wist niet dat dat kon.

De klankschaalsessies kosten 45 euro per uur.

Door middel van een uitgebreide test wordt vastgesteld welke chakra’s bij jou geblokkeerd zijn en welke open zijn of te actief zijn.

Ho’oponopono

Februari 2020 heb ik een uitgebreide cursus Ho’oponopono afgerond en 5 boeken over ho’oponopono bestudeerd. Het komt heel erg overeen met mijn denkbeelden, die ik verwoord in het boek Gespiegeld worden, dat eind 2020 uitkomt. De ondertitel van dat boek is: Je omgeving is de spiegel van jezelf! Ik schrijf dat als jij verandert, je hele wereld om je heen verandert. Dat stelt men in ho’oponopono ook. Dr Joe Vitale en Dr Hew Len gaven de cursus. Stel de vraag: ‘Wat is er in mij, dat ik deze ervaring nodig heb’. Zo leer je 100% verantwoordelijkheid voor je leven te nemen in liefde en compassie en vergevingsgezindheid ik kan je daarbij helpen. De ho’oponopono Mantra is: I love you, thank you, I’m sorry, please forgive me. Daarmee programmeer jij je onderbewuste in plaats van negatieve gedachten! Confucius wist dat maar weinig mensen de moed hebben om de fouten en misvattingen bij zichzelf te zoeken. In ho’oponopono delete je de trash in je geheugen, die je voor waarheid houdt!

Levenskunst & geluk

Zie mijn boek Levenskunst & geluk. Veel mensen nemen genoegen met een middelmatig bestaan. Het gaat dan zijn gangetje, geen feest dus. Als je dit leest wil je meer uit jezelf en uit je leven halen en er een kunst van maken. Ik heb diverse cursussen levenskunst gevolgd en pas een en ander toe in mijn leven. Ik hou van wat ik doe en doe waar ik van hou en dat gun ik jou ook. Kiest voor kwaliteit in je leven en dat van je naasten en laat je coachen en inspireren!

Hypnotherapie

Hypnotherapie is niet eng, het ergste wat je kan overkomen is dat je in slaap valt.

Ik ben gecertificeerd hypnotherapeut en breng je in een alfa staat van complete ontspanning en overgave. Ik neem je mee op een reis naar je onderbewuste dat 10x sterker is dan je bewuste. Je bewuste is 10%, je onderbewuste 90%. Freud zag goed dat de meeste sturing plaatsvindt door je onderbewuste. Daar zit ook de meeste vuilnis, de leugens die je verteld zijn en nare ervaringen die zijn opgeslagen en niet verwerkt zijn en getriggerd worden. Hypnotherapie werkt dus bevrijdend!

Innerlijk kindwerk

Je innerlijke kind is de kern van je wezen. Wellicht ben je ook als kind niet gezien, onvoldoende liefgehad en daardoor gekwetst.

Om nooit meer gekwetst te worden heb jij jouw innerlijk kind in een kelder gestopt, waar het inderdaad veilig is maar ook eenzaam en verstoken van liefde. Dan gaat jouw innerlijke kind je dwarsbomen en boycotten en gaan er dingen mis, word je ziek en niemand weet waarom. Daarom dus, omdat je innerlijke kind niet geïntegreerd is, niet omarmdt wordt. Ik ben gecertificeerd innerlijk kindwerk coach en kan je helpen de verbinding met je innerlijke kind te herstellen. Je zult onder andere meer enthousiasme, vergevingsgezindheid, creativiteit, lerend vermogen en humor in je leven krijgen!

Stress management

Als gediplomeerd stress counselor weet ik dat stress de oorzaak is van veel ziektes, omdat het je weerstand afbreekt. Er is ook Eustress en dat is een gezonde vorm van stress, waar ik je naar toe kan helpen, dan is het leuk-spannend, zoals een vriend van me zei. Ik maak bij stress counseling ook gebruik van Mindfulness, Innerlijk kindwerk en Hypnotherapie zie de betreffende onderwerpen. Stress management is een vorm van time management en ontspannings management. Kinderen kunnen nog heel goed ontspannen, als volwassenen vergeten we vaak hoe we relaxt door het leven kunnen gaan.

Mindfulness

Ofwel volledig en zonder oordeel in het hier en nu zijn, gewaarwordingen en emoties aanvaarden en observeren.

Mijn les is ook nog om van oordeel naar observatie te komen. Vrijwel elk oordeel dat je uitspreekt over een ander, zegt veel over je schaduwzijden!

Je omgeving is de spiegel van jezelf! Zie mijn boek: ‘Het drama van het gespiegeld worden’

Ik pas mindfulness al vele jaren met succes toe in mijn leven en kan jou er ook mee helpen het toe te passen. Zoals Goethe al zei: ‘Aan kennis alleen heb je nog niks, je moet het toepassen!’

Communicatie

Zie mijn boek Communicatie.

Van 2019 t/m maart 2020 heb ik ruim 1.600 mensen telefonisch gecoacht met veel plezier. Ik merkte dat de meeste relatieproblemen voortkwamen uit een gebrekkige of negatieve communicatie.

Ik gaf enkele jaren communicatie les op HBO-niveau aan accountmanagers, daarbij viel me op dat ze teveel praatten en te weinig luisterden en te weinig vragen stelden.

Door een goede communicatie ga je ook beter om met kritiek, zie mijn boek: Als kritiek pijn doet met als ondertitel: of als het een zegen is, want dat kan ook.

Vaak beseffen we niet dat 80% van onze communicatie non-verbaal is!

Ik kan je beter leren communiceren, waardoor jij je sociale vaardigheden beter kunt benutten en vergroten.

Zelfvertrouwen/zelfrespect en eigenwaarde

Bij het telefonisch coachen van meer dan 1.600 mensen, ontdekte ik dat er vaak een gebrek is aan zelfvertrouwen, zelfrespect en er een lage eigenwaarde is.

De eigenwaarde is onderhevig aan een jo-jo-effect. De eigenwaarde stijgt bij een compliment en daalt bij negatieve kritiek. Dat is dus meer anderenwaarde dan eigenwaarde. Zie mijn boek Anderenwaarde, over codependentie. Ik was vaak arrogant en ontdekte, na een crisis, dat dat een overcompensatie is van een lage eigenwaarde. Daarachter zat bij mij een niet mogen zijn. Ik was een vijand van meZelf.

Dankzij de crisis kwam ik tot de inkeer dat ik het niet goed deed, zonder mezelf de schuld te geven, maar de verantwoordelijkheid voor mijn geluk te nemen. Waar jij nu bent daar was ik ook en kan dus wegen aangeven, waarlangs je tot bevrijding komt en tot een gezonde eigenwaarde en Zelfrespect en zelfvertrouwen. Lao tse zei: ‘Ik hoef geen respect, want ik respecteer mezelf!’

Commitment

Als gecertificeerd ACT-coach ken ik de Hexaflex. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy.
Hierbij een afbeelding van de Hexaflex:

Committed action is een van de peilers en ik denk en voel ook een van de belangrijkste. Als jij je laat coachen en geen commitment hebt om te veranderen, heeft de coaching geen zin. Een leider zei ooit: ‘Wie wil er verandering!’. Iedereen stak zijn hand op. Toen vroeg hij wie er wilde veranderen en niemand stak zijn hand op. Vaak houden we vast aan het oude vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt. Wees desnoods een van de weinigen die zijn hand wel opsteekt op de vraag wie er wil veranderen. Ik reken op je!

Desgewenst wordt er van het consult een geluidsopname gemaakt en gemaild aan je emailadres. Zodat je er nog verder mee aan de slag kunt.

EFT Emotional Freedom Technique

Het is een vorm van acupressuur en werkt met het tappen met je wijs en eventueel middelvinger op de plekken die hieronder afgebeeld zijn:

Bij elke keer dat je tapt affirmeer je iets. Bijvoorbeeld meer liefde en compassie. Of minder angst of stress. Als je dat nog niet kunt geloven, kun je ook dat uitspreken en dan op die plek net zolang tappen, totdat dat negatieve gevoel of die negatieve gedachte (bijna) is verdwenen.

Als het onvoldoende helpt kun je ook nog tappen op je hand. Zie afbeelding:

Doe het tappen 1 à 2 keer per dag gedurende minimaal 30 dagen, dan is het gevestigd.

Ik pas het toe en het werkt bij mij wonderbaarlijk. Het wordt steeds meer erkent als een goed functionerende aanvullende therapie voor heling en het oplossen van emotionele problemen, die in je lichaam zijn opgeslagen.

EFT werkt met liefde en dat is de grootste genezende kracht. Dat paste Jezus ook toe in zijn leven. De kern van ons wezen is liefde en bewustzijn.

Er zijn al ca 200 onderzoeken gedaan naar de werking van EFT en daaruit blijkt dat het goed functioneert.

Van belang is dat je congruent bent terwijl je tapt. Met andere woorden: gedachten, gevoelens, handelingen en Zijn moeten op één lijn liggen. Het is goed om je onderbewuste te cleanen met onder andere meditatie en ho’oponopono met de mantra:

I love you

Thank you

I’m sorry

Please forgive me

Vergeet niet dat je door je selftalk je onderbewuste ook programmeert. Als je bang bent dat het niet lukt, zal je onderbewuste daarop reageren en het laten mislukken. Angst trekt het gevreesde aan. Als je het veel te gespannen en graag wilt een soort hyperintentie hebt stoot je het gewenste af. Wees dus relaxt dat kan met hypnotherapie en meditatie.

Confucius zei: ‘Zij die zeggen te kunnen, en zij die zeggen niet te kunnen hebben allebei gelijk!’

Regressie en Narratieve therapie

Je verleden, ook dat uit vorige levens, zit opgeslagen in je onderbewuste. Het onderbewuste is 10x sterker dan jouw bewuste en heeft de controle over je. Freud zag dat al goed. Ook in ho’oponopono stellen ze dat er ‘trash’ zit in je onderbewuste en dat je dat mag cleanen. Narratief werk is dan heel goed. Ook vast stellen wat de vrouwelijke lijn en mannelijke lijn in je familie je vertellen. In trance of alfa of theta staat kun je naar vorige levens gaan. Met behulp van indianen trommel, klankschalen en meditatieve muziek lukt dat ook. Ook doormiddel van dromen is het mij ook gelukt een leven als timmerman in Normandië te herbeleven. In Normandië voel ik me ook thuis en mijn uitspraak van de Franse taal was zo goed, tijdens de eerste les Frans, dat de leraar mij vroeg of ik de Franse taal al beheerste.

Bij regressie en narratieve therapie gaat het erom jou in de hoofdrol te plaatsen, veel mensen spelen in hun eigen leven een figurantenrol. In de narratieve therapie wordt geen diagnose gesteld, geen label op je geplakt maar gekeken hoe jouw gedachten en gevoelens problemen kunnen veroorzaken en dat jij die problemen niet bent maar hebt!

Je toekomstbeeld is vaak gebaseerd op je ononderzochte verleden. Als je ooit een keer bedrogen bent denk je dat iedereen je wil bedriegen en ga je wantrouwen en dat lokt nu juist bedrog uit!

Een niet onderzocht leven, is niet waard geleefd te worden, ik meen dat het Socrates was die dit terecht beweerde.

Veel mensen laten zich leiden en lijden door angst in plaats van liefde. Die angst is aangeleerd tijdens dit of een vorig leven, en kan dus weer afgeleerd worden!

Ik heb zelfstudie gedaan en ervaring opgedaan ten aanzien van regressie en narratieve therapie. Video’s gevolgd en boeken bestudeerd en in de praktijk gebracht en met succes geadviseerd aan cliënten. Dus be my guest en onderzoek je leven al of niet met hulp van mij.

Je kunt je verleden niet veranderen, maar wel de manier waarop je er naar kijkt en er mee omgaat. Narratieve therapie leert je om een en ander in een positiever en constructiever licht te zien. Je bent geen probleem, maar hebt een probleem, dat opgelost kan worden. Jij ben oké, je gedachten en gevoelens kunnen misvormd zijn…en dat is bij te sturen! Je leert meer uit te gaan van liefdevolle waarden in plaats van angstige gedachten en gevoelens.

PS: We are as sick, as we are secret

Don’t walk behind me; I may
not lead.  Don’t walk in front
of me; I may not follow. Just
walk beside me and be my
friend…

– Albert Camus

Client centered therapy ofwel Rogeriaanse coaching

Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan ik ook deze vorm van therapie en coaching toepassen.

Het komt op het volgende neer:

 • de coach is gelijkwaardig aan de cliënt staat er niet boven.
 • de coach schendt de privacy van de client niet door oordelen, ongevraagd advies en conclusies.
 • de aandacht van de coaching gaat uit naar de gewaarwording van de cliënt dat hij een fenomeen is.
 • er wordt uitgegaan van empathie en interesse in de ervaringen van de cliënt.
 • uitgangspunt is de keuze van de cliënt voor gedragswijziging.
 • er wordt meer gekeken naar essentie dan naar drama.
 • het wedergeboorte proces wordt liefdevol begeleid door de coach.
 • de coach generaliseerd niet, komt niet met een standaard aanpak maar werkt op maat.
 • coaching richt zich tot de cliënt met het doel dat hij leert zichzelf ook lief te hebben en te aanvaarden.
 • de coaching is dynamisch plakt geen starre labels op de cliënt.
 • kortom de cliënt en zijn behoeften staan centraal.
 • de coach respecteert zichzelf en dus ook zijn cliënt.

“I know you won’t believe me, but the highest form of Human Excellence is to question oneself and others” – Socrates

Eclectische aanpak

Zoals je wel ontdekt zult hebben ben ik een generalist met vele specialisaties en haal ik uit vele technieken het beste met onderscheidend vermogen.

Richtsnoer is liefde, begrip en compassie, daar moet het aan voldoen.

Hazrat Inayat Khan de Soefimeester zei: ‘Alles begrijpen doet alles liefhebben!’

Geen eenzijdige aanpak dus maar veelzijdig en werkend richting de kern en essentie die je bent. Zelfrealisatie dus. De hoogste behoefte in de behoeftenpiramide van Maslow.

Als ik het kan, kun jij het ook is mijn overtuiging en geloof in jou!

Tot slot nog even dit:

“What seems good and logical to the ordinary mind is seen as harmful and absurd to the awakened man”- Vernon Howard

Voor het geval je denkt het goed te doen. Goed is de grootste vijand van het geweldige en het geweldige op zijn beurt de grootste vijand van het magistrale en Goddelijke!

Attitudinal Healing

Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen ‘het helen van je innerlijke houding of instelling’.

Ik heb daar veel ervaring mee opgedaan, het ligt in het verlengde van narratieve therapie en client centered therapie.

Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst. In het proces van heelwording gaat het om het loslaten van een op pijn en angst gebaseerde houding, zoals haat, wrok, schuldgevoel, lage eigenwaarde, het niet kunnen vergeven van jezelf en anderen. Zodra je kiest voor liefde zal de angst verdwijnen.

In Attitudinal healing ben je elkaars leraar en leerling, die rollen wisselen.

Er wordt gewerkt met 12 richtlijnen en 10 principes, die om de beurt worden voorgelezen en je aanmoedigen om over je leven te delen.

Je vertelt je verhaal/ervaring en er wordt niet geoordeeld, niet geadviseerd en niet geanalyseerd en geen conclusies getrokken.

Het werkt onder andere bevrijdend, explorerend en bemoedigend. We ontdekken dan onder andere dat de kern van ons wezen LIEFDE is!

GROWING-model

Goal: wat is het doel van de kritiek en het gesprek, wat willen we bereiken, en doen, afstemming.

Reality: de status quo, waar zijn we nu, wat is er tot nu toe met de kritiek en informatie gedaan en wat was het resultaat.

Options: welke kansen en bedreigingen zijn er, welke mogelijkheden zijn er. De mogelijkheden in de moeilijkheden leren zien.

Willingness: ben je bereid?, zoals Shakespeare zei: ‘De bereidheid is alles’.

Ben je ook bereid om je schaduwkanten te zien en te beheersen.

Interest: is er voldoende interesse om door te gaan met groei en ontwikkeling en interesseert de kritiek jou of leg je die naast je neer.

Necessity: de noodzaak inzien van verandering, ontwikkeling en transformatie.

De noodzaak inzien van Zelfrealisatie als hoogste behoefte en Zelfrealisatie eeuwigheidswaarde heeft.

Guiding: welke begeleiding is er nog gewenst en nodig. Inzien dat ontwikkeling beter is dan een oplossing voor een probleem. En dat ontwikkeling tijd,  aandacht en begeleiding nodig heeft.

Wat is psychosynthese?

Psychosynthese houdt zich bezig met existentiële en spirituele vraagstukken in het leven van mensen en organisaties. Het is een benadering om tot zelfrealisatie en ontwikkeling van menselijke mogelijkheden te komen. De belangrijkste doelstelling van psychosynthese is om mensen te ondersteunen bij de ontdekking van hun ware existentiële zelf en hun spirituele aard en om deze ontdekking vervolgens effectief toe te passen in leven en werk. Dit resulteert in een toename van emotionele en mentale bewegingsvrijheid.

Ik heb een uitgebreide cursus in psychosynthese gevolgd en boeken van Assagioli, de grondlegger van psychosynthese, gelezen en boeken van Ferrini, Ben Bos, etc.

Zo leerde ik ook mijn subpersoonlijkheden kennen en beheersen. En door het ei van Assagioli ook iets over mijn bovenbewuste.

Het ei van Assagioli:

Wat ik doe met psychosynthese is vooral het werken met je subpersoonlijkheden, die spelen vanuit je onderbewuste een dominerende rol in je leven, zonder dat je dat in de gaten hebt. Dan wordt het tijd dat je Ware Zelf de leiding gaat nemen. (Let love rule!). De subpersoonlijkheden geven niet zo snel op. Vooral de Innerlijke Criticus is halsstarrig. Ook de Figurant (veel mensen spelen in hun eigen leven niet eens de hoofdrol! Hebben een lage eigenwaarde. Cijferen zichzelf weg!).

Doormiddel van onder andere voice dialogue leer je de subpersoonlijkheden te wijzen op hun dienstverlenende plek in plaats van de dominante rol, die ze vaak spelen. Bevrijdend is dat.

Cognitieve gedragstherapie

Dit is de meest toegepaste therapievorm voor psychische stoornissen. Gedachtenpatronen worden gewijzigd, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe, positieve gedachten, emoties en gedragingen.

Het is evidence based

Het Hot Cross Bun Model:

Veel gedachten zijn cognitieve dwalingen, die men voor waarheid houdt, met alle nare gevolgen van dien. Die dwalingen worden door middel van Cognitieve gedragstherapie bewust gemaakt en vervangen door gezonde gedachten, die bijdragen aan je groei en ontwikkeling en bewustwording en daarmee ook aan je geluk!

De Boeddha had het over juist denken in zijn 8-voudige pad uit het lijden, en zei ook dat je het resultaat bent van alles wat je ooit hebt gedacht en denkt.

Volgens de cursusleider Daniel Badillo ben ik nu een expert ten aanzien van cognitieve gedragstherapie

DGT Dialectische Gedrags Therapie

Dialectiek is de these-antithese en synthese. Het is de gulden middenweg van de Boeddha. De liefdevolle verzoening van de tegendelen. Een etmaal is de synthese van dag en nacht. Ook onze duistere zijde is van belang. Jung zei dat we niet verlicht worden door ons lichtgestalten voor te stellen, maar door ons bewust te worden van onze duistere zijde!

Juist door de tegendelen leren we de dingen kennen. Ik leerde pas wat vreugde was toen ik diepe smart meemaakte. De synthese was levensgeluk/kunst

DGT wordt vooral toegepast bij borderline en autisme maar is naar mijn mening breder inzetbaar en bruikbaar.

In DGT gaat de aandacht vooral uit naar:

-mindfulness

-pijn/verdriet tolerantie**, No pain, no gain

-emotionele regulatie/ stress management

-interpersoonlijke effectiviteit

**Het volgende gedichtje van Nisargadatta geeft dit mooi weer, ook hier weer de dialectiek:

Tussen de oevers van pijn en plezier, stroomt de rivier van het leven.

“Alleen wanneer denken en voelen stranden op 1 van de oevers en niet met de stroom meegaan, ontstaat alle ellende”.

Veel mensen stranden op de oever van plezier, dus komt er of is er ellende.

Als je plezier wilt, heb je het nu niet naar je zin en is de kans groot dat je een vijand van jezelf bent. Ook hier kan DGT helpen. In combinatie met CGT ofwel Cognitieve Gedrags Therapie

Ik ben ook gecertificeerd DGT en CGT coach/counselor

DGT zegt dat we 3 minds hebben:

-1- Rationele/logische mind

-2- Emotionele mind

-3- Wijsheids mind is mijns inziens tevens Liefdes mind. Waar wijsheid is, daar is ook liefde en omgekeerd!

Abraxas is de synthese van de these die de christelijke God is en de duivel, Abraxas neemt die twee tegenpolen in zich op. Op 16 jarige leeftijd las ik in Hesse over Abraxas en confronteerde daar de dominee mee, hij wilde er niks van weten.

Liefde is de these, angst is de antithese en de synthese is onvoorwaardelijke liefde, Goddelijke Liefde.

Het Yin/Yang symbool is ook het verzoenen van de tegendelen in 1 symbool, met bovendien de notitie dat in het licht ook altijd wat donker is en in het donker altijd wat licht. Betty Ford deed veel aan schaduwerk heb ik ook veel van geleerd.

Rationeel Emotieve Therapie

In de Rationeel Emotieve Therapie kent men de ABC-formule: A staat voor Activating event, B voor Belief en C voor Consequences. Nu blijkt dat niet A bepaalt wat de consequenties zijn maar B. Let dus goed op waar je in gelooft. Het is eerst geloven en dan zien. De ABC formule wordt nog aangevuld met DEFG voor het geval dat je Belief niet gezond en niet verstandig is. D is Defuse/Disputation ofwel het ter discussie stellen en onschadelijk maken van de schadelijke B. E is Effective Rational Belief, F is Functional Emotion & Behavior. G is Goal setting. Ik ben gecertificeerd REBT coach.

ADHD Management

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is snel afgeleid en hyperactief gedrag, impulsief en kenmerkt zich door problemen met aandacht. Ook problemen met organiseren en om de impulsen te controleren. Onderbreken vaak de gesprekspartners en hebben vaak lage eigenwaarde. Een minder adequaat inzicht in anderen en zichzelf.

Ik ben gecertificeerd coach ten aanzien van ADHD.

ADHD is ontstaan in de kindertijd, ik doe ook aan innerlijk kind werk. Zie daar.

Schaduw werk

We leren de dingen kennen door hun tegendeel. Dus als we het licht willen kennen moeten we naar het duister kijken naar de schaduw. Karin Bloemen zei: ‘Ik wist pas wat licht was, toen het door jou werd uitgedaan’. Jung zei: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen, maar door ons bewust te worden van onze duistere zijde’. Ofwel de schaduwzijde.

Schaduwzijden zijn vaak in onze jeugd ontstaan, toen 9 van de 10 boodschappen negatief waren, dat verdringen we naar ons onderbewuste, dat 10x sterker is dan ons bewuste.

Zonder ons ervan bewust te zijn laten wij ons dus leiden en lijden door angst, woede, hebzucht, wil tot macht, vijandschap met jezelf, codependentie, egoïsme en andere negatieve en schadelijke gemoedstoestanden.

Weet dat wat je irriteert en ergert en waar je een hekel aan hebt in de ander veel zegt over jouw onbewuste schaduwzijde!

Ik ben gecertificeerd in Shadow work en kan je helpen van het onderbewuste het bewuste te maken en angst, woede, etc te vervangen door Liefde!

In anderhalf jaar tijd zo’n 2.000 mensen telefonisch gecoacht en ontdekt dat de meesten zich onbewust door angst en andere negatieve gemoedstoestanden lieten leiden en lijden, dus…..

Elk deel dat we in onszelf ontkennen, keert zich tegen ons. Ook hebben we de neiging onze schaduwzijde in anderen te zien, projectie dus.

Het boek Owning your own self van Robert Johnson is aan te bevelen.

Het boek Bringing your shadow out of the dark van Robert A Masters is ook heel goed.

Udemy heeft goede video cursussen over Shadow work.

Jung zei: ‘Ik ben liever heel dan goed’. Heel wil zeggen zowel de dag als de nacht omarmen, zowel het licht als het donker. In plaats van schijnheilig ‘goed’ willen zijn. Nietzsche zei: ‘Hoed u voor de ‘goeden’ want het zijn de giftigste vliegen die steken’. En daar heeft hij een punt. Als je zo’n ‘goede’ confronteert met zijn schaduwzijde, dus met waarheid, zal hij furieus worden en in een tegenaanval gaan! Want je verstoordt zijn illusie van alleen maar goed te zijn!

Wees de noodzakelijke duivel voor de een, en een liefdevolle engel voor de ander, dan ben je heel en volmaakt onvolmaakt.

Zodra je de aanwezigheid van je schaduw aanvaardt, ontstaat er ruimte voor innerlijke vrede – Tsultrim Allione in Bevrijd je demonen / Feeding your demons.

Wat de mensen normaal noemen is het resultaat van projectie, introjectie, gespletenheid, ontkenning, angst, wil tot macht, verdringing en andere destructieve acties.

Dat komt mijns inziens, omdat we onze schaduwzijde niet willen zien en verdringen naar ons onderbewuste dat 10x sterker is dan ons bewuste. We weten dus niet wat we doen, zoals Jezus aan het kruis al zei: “Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen!”

NLP Neuro Linguïstisch Programmeren

Gaat over krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. Je krijgt inzicht in je drijfveren en motivaties van je handelen. Ik ben gecertificeerd NLP-coach