Co-Creatie

Co-creatie

Als jij je controle loslaat en ook je verzet tegen de dingen en mensen, kun je komen tot dankbaarheid en waardering en dat is respect en acceptatie en voel je ook de verbinding met alles en iedereen. Dan gaat het Universum je zegenen, helpen en steunen. Dan kunnen er wonderen gebeuren en kom je tot co-creatie. Je komt dan ook in de FLOW, en lijken de dingen vanzelf te gaan, wat Lao tse doen door niet doen noemde: wu wei!

In onze drang naar controle maken we overal een beeld van hoe het naar onze mening zou moeten zijn, en aan dat rigide beeld houden we vast.

Nietzsche zei: ‘Niets wordt je zo zeer kwalijk genomen, dan dat men zijn beeld ten aanzien van jou moet veranderen. De Bijbel waarschuwt er al voor: ‘Maak van Mij geen beeld!’ En we doen niet anders!

Schopenhauer zei tragikomisch: ‘Eeuw na eeuw hebben de wijzen altijd hetzelfde gezegd, en eeuw na eeuw hebben de mensen altijd hetzelfde, namelijk het tegengestelde gedaan. Niet voor niets zei Jezus aan het kruis: ‘Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen’.

Het probleem is dat hoe minder mensen weten hoe meer ze denken te weten en stelliger hun mening en standpunt is, waar de meer ontwikkelde mens veel terughoudender is in het geven van zijn mening. 

De meeste mensen co-creëren onbewust gecontroleerd door hun schaduwkant, met alle ellende van dien. De intenties zijn meestal wel goed, maar de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

In mijn boek Hoe gaat het lees je wat mensen over hun leven zeggen: ‘Niks bijzonders’, ‘Ik mag niet klagen’. ‘Zijn gangetje’. Al met al geen reden om de vlag uit te hangen, vandaar de drang naar afleiding en vertier om te kunnen vluchten uit hun ellende!

Ze co-creëren met de pharmaceutische industrie een slaven bestaan: 11 miljoen Nederlanders neemt pillen! 80% van de Twentse studenten heeft wel eens last van depressie of angstklachten. Het aantal mensen dat troost zoek met alcohol is ook heel groot, gezien het aanbod van bier en wijnen in de supermarkten. 

Als je ontwaakt en gaat co-creëren met de geestelijke wereld heb je al die afleidingen en verslavingen niet meer nodig, dan voel je dankbaarheid, voldoening, liefde, vreugde, verbinding in plaats van afscheiding, harmonie, vrede, respect, etc. Dan laat je de controle los en werk je met de genade mee en word je gezegend. Dan verheug jij je op elke dag en dan rust er een zegen op!

Dan zeg je over het leven dat het magistraal en fenomenaal is en fascinerend! Dat gun ik jou ook, vandaar dit verhaal!

Bron: Boek ‘Maakt controleren gelukkig’ – Henny Bos, verschijnt in de loop van 2020, bij voorintekening 15% korting