Shiva en Sadhana

Afgebeeld zijn de klankschalen Shiva en Sadhana(rechts)

Shiva is de god van de vernietiging en de herschepping en dat is heel mooi, steeds weer het oude vernietigen om ruimte te maken voor het nieuwe. Tegen m’n studenten zei ik altijd:’delete alles’. Jezus zei:’Zie ik maak alle dingen nieuw’, maar dan moet het oude eerst verdwijnen.

Sadhana is de spirituele oefening en een weg tot God, een weg die ik probeer te gaan. Einstein zei:’Wat me het meest interesseert zijn de gedachten van God’ Voor mij is God Liefde, Agape, goddelijke liefde zonder voorbehoud, zonder voorwaarden.

Opvallend is dat deze twee schalen qua toonhoogte heel kort bij elkaar zitten waardoor ze gaan resoneren dat geeft een speciaal effect dat hier te horen is: shiva en sadhana

Je kunt erbij mediteren, veel plezier.

Tingsha’s

Tingsha ‘s zijn cymbales antiques, kleine bekkens, per paar aan een riem bevestigd, die gebruikt worden in het boeddhisme.

Ze worden meestal met de verhoudingsgewijs dikke randen tegen elkaar geslagen, maar aanslaan met een metalen staafje kan ook. Tingsha’s zijn soms voorzien van ornamentatie met motieven uit het boeddhisme.

Tingsha’s worden over het algemeen van zeven metalen gemaakt, net als klankschalen.Tingsha’s worden door boeddhistische monniken gebruikt, maar werden al gebruikt voor de komst van het boeddhisme.   De zuivere klank van een paar tingsha’s heeft een bijzondere invloed op de werking van de geest.

Wanneer men voor elk oor zo’n klinkende tingsha houdt, ontstaat een ‘stereo-effect’: het is alsof de klank midden in het hoofd zingt, alles wegvagend wat daar nog aan gedachten aanwezig is.In Tibetaans-boeddhistische meditatierituelen worden tingsha’s op verschillende manieren gebruikt.

Bij bepaalde collectieve meditatievormen brengt de heldere klank de tijdens de oefening afgedwaalde meditatieleerling terug in de heldere leegte van het niet-denken. Dit klankeffect is er onmiddellijk, bij de eerste tik, en het blijft doorwerken, lang nadat het geluid in de fysieke oren is opgehouden.

Ik gebruik de tingsha’s in combinatie met klankschalen bij concerten die ik geef en doe het ook als meditatie voor mezelf, het maakt je leeg en dat is heerlijk

Hier een voicerecorderopname van 1 set tingsha’s: tingsha’s vrc

Hier is een geluidsfragment van twee sets tingsha’s: tingsha’s mp3

 

 

Bodhisattva

De bodhisattva Avalokitesvara, heer van liefde en mededogen

Een bodhisattva is een echt mens met een zekere realisatie, die z’n verlichting en boeddhaschap uitstelt om eerst anderen te kunnen ondersteunen en helpen op hun weg naar bevrijding en ontwaking. De geloften van de bodhisattva zijn voor mij richtlijnen voor m’n leven, ik probeer ze zo veel mogelijk na te leven, het zijn de volgende geloften:

-1-hoeveel mensen er ook zijn, ik neem mij voor hen te helpen en ondersteunen

-2-hoeveel dwalingen er in me mogen zijn, ik neem mij voor die uit te doven

-3-hoe ver de waarheid ook verwijderd mag zijn van me, ik neem me voor die te realiseren en te leven

-4-hoe ver het boeddhaschap ook verwijderd moge zijn, ik neem mij voor dat te realiseren

bodhisattva klankschaal

Ik heb een klankschaal die ik bodhisattva heb genoemd, het is een van de mooiste, die hier te zien is en te horen:bodhisattvaschaal

Hij heeft als hoofdtoon de B en dat staat voor het kruinchakra ofwel de verbinding met het Hogere Zelf, met de kosmos, met God. Ik voel me verwant met het leven van de bodhisattva, een van de bekendste bodhisattva’s is Avalokitesvara, de heer van liefde en mededogen, hij is een voorbeeld voor me. De grote schaal(zie en hoor bij grote schaal, bericht van 15-12-2011) heb ik naar Avalokitesvara genoemd.

M’n vriend Charles, die in 2006 is overgegaan naar de geestelijke wereld is ook een bodhisattva, ik zag dat als een van de weinigen(it takes one to know one!).

De afgebeelde Imari olielamp is naar hem genoemd ik brand die lamp als ik me openstel voor de inspiratie van Charles, hij wenste me elke dag veel inspiratie en ik voel het nu nog, de verbinding is er nog steeds. Hij zei dan met z’n bronzen stemgeluid:’Jonge vriend ik wens je veel inspiratie’.

Kamparipa klankschaal

De bodhisattva Kamparipa besloot om zich van de wereld terug te trekken. Ik heb een klankschaal(zie afbeelding en hoor het geluidsfragment: Kamparipa schaal) die ik Kamparipa heb genoemd, het is wat ik de gouden schaal noem, zo glanst hij. Ik heb me net als Kamparipa enkele jaren van de wereld teruggetrokken om me met contemplatie, meditatie en introspectie bezig te houden. Een vriend zei me na jaren van alleen zijn:’Henny het is nu tijd om uit te reiken naar de mensen’, ik voelde dat daar veel in zat. Ik was een dag later bij Elly toen haar zus Roos op bezoek kwam, Roos gunde me geen blik waardig en zei me niks en richtte het woord tot Elly met ‘r ellendeverhaal, ik besloot om een boek te gaan lezen en las:’De tijd van voorbereiding is voorbij, het is nu tijd om uit te reiken’. Ik dankte God voor deze synchroniciteit en duidelijke boodschap en ben gaan uitreiken en doe dat nu ook weer en ben benieuwd naar jouw verhaal.

Klankschaalconcert

Een deel van de klankschalencollectie

Hier een weergave van een kort klankschaalconcert van ca. 4 minuten met gong, tingsha’s, rainstick en klankschalen, lekker om bij te mediteren: klankschalen2

De A-meditatie

De Ajna schaal

Aan het begin van de dag doe ik de A-meditatie met de Ajna klankschaal, die voor het derde oogchakra staat en als hoofdtoon de A heeft. Ik doe alles in drieën dat voelt voor mij goed. Het is m’n 5 minuten meditatie in de nacht, meestal na 0:00 uur en dat doet me goed.

Hier is een geluidsopname van die meditatie: Ajna schaal

Technische gegevens Ajna schaal:

-Hoofdtoon: A

-diameter: 158 mm

-gewicht: 445 gram

-klinkt: ca. 35 seconden

-gekocht in 2008