Als iemand niet aardig voor je is…

Je zult wel eens meemaken dat iemand niet aardig voor je is, je negeert of een gesprek afbreekt of negatieve opmerkingen maakt, op je zit te vitten, je uitscheldt, geen oprechte aandacht voor je heeft, etc.

Heb dan mededogen want hij of zij laat iets van zichzelf zien. Je behandelt namelijk vaak de ander op dezelfde manier als waarop je jezelf behandelt.

Iemand die dus niet aardig voor je is is ook niet aardig voor zichzelf, etc., vraag hem of haar of hij of zij ook gelukkig en blij kan zijn, wat hij of zij als positief in je ziet

Ik was een keer bij mijn vriendin Elly en een vrouw kwam bij haar op bezoek die ik ook kende, ze liep me straal voorbij en groette alleen Elly, ging toen een vervelend ellende verhaal aan Elly vertellen en keek geen een keer naar mij. Ik voelde dat ik er niet bijhoorde en pakte een boek en las ‘De tijd om uit te reiken is nu gekomen’ Ik stond perplex het waren exakt dezelfde woorden die een holistisch therapeut een dag eerder tegen we had gezegd!!!!. Wat een synchroniciteit!!. Ik heb God gedankt en wilde die onaardige vrouw ook wel bedanken want door haar onaardige gedrag kwam ik op deze boodschap die ik ter harte nam, ik heb haar niet bedankt want het was niet haar bedoeling om mij te helpen integendeel ze negeerde mij volkomen

Als je gelukkig bent ben je ook vriendelijk voor de ander en heb je aandacht voor hem of haar omdat je je verbonden voelt en niet afgescheiden, zoals degeen die je geen aandacht geeft. De Dala Lama zei dat zijn religie vriendelijkheid is, heel mooi

Wees lankmoedig een mooi oud woord dat we bijna vergeten zijn. Lankmoedig is: barmhartig, edelmoedig, geduldig, verdraagzaam, tolerant en vriendelijk, een mooie en goede mix lijkt me

Bron: Boek ‘Verrijkende inzichten’ – Henny Bos, verschijnt juni 2016 bij uitgeverij Boekenbent

Het innerlijke kind en woede

 

woedend kind

Veel kinderen mochten van hun ouders niet woedend zijn, dat werd afgekeurd, dan vonden ze ons niet meer lief. ze zeiden dan zelfs; ‘Je bent stout’ in plaats van ‘Je doet stout”, ze speelden dus op de man en dat trekken we ons erg aan omdat we nog volledige afhankelijk zijn van onze ouders

We zijn wel woedend omdat we niet de aandacht, erkenning, waardering, liefde en het respect kregen waar we zo’n behoefte aan hadden. We gaan die woede sublimeren en passief-agressief gedrag vertonen door dwars te gaan liggen, te spotten, sarcastische opmerkingen te maken, humor hebben ten koste van de ander, leedvermaak, advocaat van de duivel te spelen, te beledigen, aandacht te ontzeggen, dingen te ‘vergeten’, de ander ‘doodzwijgen’(the silent treatment), je irritant gedragen, je snel te ergeren, veel kritiek te leveren, vaak onnodig te laat te komen, etc.etc.

We projecteren onze verdrongen woede dan vaak op de ander, die we dan de schuld kunnen geven. Graag zorgen we ervoor dat de ander onze verdrongen woede voor ons uitspeelt door hem of haar kwaad te maken door ons gedrag en daar plezier in te hebben en dan weer de ander de schuld geven, zelfreflectie is ons vreemd, dat is te beangstigend.

Thich Nhat Hanh schreef het boek ‘Omarm je woede’, dat is een goed advies. Erken dat je woede er is en zie het als een boodschapper die je een waardevolle boodschap te brengen heeft, namelijk dat je niet kreeg van je ouders en nu tevergeefs van buiten probeert te halen. Je kunt van je woede leren dat je waar je behoefte aan hebt ook aan jezelf kunt geven en liefdevol voor jezelf kunt zijn, een liefdevolle vader en moeder voor jezelf kunt zijn, die je onvoorwaardelijk liefhebben om wie je bent en wordt(Nietzsche zei: ‘Word wie je bent’). Zie ook mijn artikel Word wie je bent.

Woede wordt vaak gezien als een negatieve emotie, en negatieve emoties worden afgekeurd. Osho stelt dat als je de negatieve emoties niet wilt erkennen je geen enkele emotie erkent. Je wordt dan een denker, een robot…Een negatieve emotie is gewoon een boodschapper die je gaat vertellen wat je moet veranderen.

Achter woede kan een onvervulde behoefte zitten of een overschrijding van je grenzen door een ander en zo kom je tot meer inzicht in je behoeften en grenzen

Mencius zei dat hij in een volgend leven meer zou letten op zijn behoeften dan op zijn verlangens, een zinnig advies

Als je nooit woedend durft te zijn, is de kans groot dat je over je heen laat lopen, een deurmat bent en teveel pikt en verdringt, je wordt dan verdrietig in plaats van boos en als je boosheid echt naar binnenslaat word je depressief. Het is niet de bedoeling dat je de ander met je woede bezeert, maar je mag wel een duidelijk signaal afgeven. Osho stelde dat verdriet boosheid op zijn kop is, hij zei dat als je een boos iemand verdrietig maakt de boosheid weg is en omgekeerd het is reciproque inhibitie

Een vrouw die ook niet boos durfde te worden zei: ‘Dat heb ik liever niet’ en begreep niet dat dat te zwak is, waardoor de ander zich er niets van aantrekt en over haar heen walst en domineert. Daar kan de vrouw van leren dat ze haar eigen dominantie tot ontwikkeling moet brengen om goed te kunnen leven. Je omgeving is namelijk de spiegel van jezelf. En in dit geval werd dominantie gespiegeld die de vrouw had verdrongen en tot ontwikkeling moet brengen

Belediging en ego

Als je je snel beledigd voelt weet je zeker dat je ego je nog de baas is, want je ware Zelf kan niet worden beledigd omdat het compleet is, niets menselijks is hem vreemd ook het negatieve niet.

Als iemand mij een klootzak zou noemen dan zeg ik dank je wel en dat ik inderdaad wel eens heel soms een klootzak kan zijn, maar meestal vriendelijk ben.

Het ego heeft een geïdealiseerd zelfbeeld gemaakt dat ten koste van alles verdedigd moet worden en in stand moet worden gehouden, liever die illusie dan de werkelijkheid zegt het ego die zijjn illusie de werkelijkheid noemt.

Freud zei heel mooi: ‘We zijn beter dan we weten, maar slechter dan we denken’

Vraag je maar af wat het ergste is dat ze tegen je kunnen zeggen en geef dat een plaats in je wezen dan beheers je dat aspect in plaats van dat het jou beheerst. Waar we ons niert bewust van zijn overheerst ons Freud zag dat goed.

offended

Zolang je nog te beledigen bent laat je je gedachten en vooral ook gevoelens bepalen door de ander en ben je niet vrij maar een slachtoffer. De meester kan hartelijk lachen om een belediging en laat zijn gedachten en gevoelens er niet door van streek brengen..

De Boeddha werd eens beledigd en een leerling vroeg waarom de Boeddha niet kwaad werd. De Boeddha zei: ‘Het is als een cadeau dat je wordt aangeboden als je het niet aanneemt houdt de belediger het nog in zijn hand’

Emoties zijn oordelen. Als ik niet geloof dat ik beledigd ben, kan ik niet boos zijn – Robert Solomon

insult

Een man vroeg aan een wijze: ‘Wat is egotisme?’

De wijze zei: ‘Wat een dwaas ben jij dat je dat vraagt!’

Beledigd werd de man heel boos op de wijze,

waarop de wijze zei: ‘Dat nu is egotisme!’

Als je beledigd bent door een opmerking is dat waarschijnlijk omdat het een waarheid is waar je niet aan wilt, er wordt een kant van je getriggerd die je hebt verdrongen en nu projecteert op de ander. Meestal is dat je schaduwkant, je negatieve deel. Lao tse zei al dat ware woorden niet mooi zijn. De Bijbel zegt dat de waarheid je vrij zal maken, ik voeg er aan toe dat de waarheid je eerst boos zal maken. Nietzsche zei: ‘Hoeveel waarheid kan een mens verdragen, aan hoeveel waarheid waagt hij zich?!!’

Noem een gemeen mens gemeen en hij zal al snel je gelijk aantonen, noem een gerealiseerd mens gemeen en hij zal glimlachen en niet beledigd of gekwetst zijn en zeggen dat hij inderdaad wel eens gemeen kan zijn masr dat meestal niet is.

Eem vrouw werd eens dom blondje genoemd en ze ging daar tegen in om het tegendeel te bewijzen en versterkte daarmee alleen maar de opmerking van de ander. Ik vertelde haar van geestelijke judo, meebewegen met de duw van de ander, dus niet terugduwen maar trekken, bij geestelijke judo is dat de belediging overdrijven en in het geval van het domme blondje zeggen dat het nog veel erger is ze nog veel dommer is en niks snap, de dom is om voor de duivel te dansen en zelfs deze opmerking van de belediger niet snapt.

Een vrouw die ik de geestelijke judo had geleerd paste het toe ze had een aanvaring en zei toen: ‘Ik ben Godzilla zelf, een monster, duivels’ en ze vertelde me dat er nog nooit iemand zo stil was geweest als haar opponent.

Een samoerai vroeg aan een wijze wat de hemel en wat de hel is

De wijze beledigde de samoerai door hem een dwaas en idioot te noemen

De samoerai trok zijn zwaard en was klaar om het hoofd van de wijze af te hakken. ‘Dat is dus de hel’ zei de wijze. De samoerai zag dat in deed zijn zwaard weg en vroeg aan de wijze of hij hem wilde onderwijzen. ‘En dat is de hemel’ zei de wijze.

Zelfrespect

Ik lees nu op advies van mijn blogvriend Peter de Kock het boek ‘Rising strong’ van Brené Brown en lees over zelfrespect en vind dat zo interessant dat ik het wil delen.

Ik vertaal het uit het Engels.

‘Karakter dat is de bereidheid om de verantwoordelijkheid te accepteren voor je eigen leven en het is ook de bron waar zelfrespect ontspringt’ – Joan Didion

Brené schrijft: ‘Zelf-rechtvaardiging is een enorme bedreiging voor zelfrespect’. Ook zegt ze: ‘Ik zie nu in dat mensen leren hoe ze ons behandelen gebaseerd op hoe ze waarnemen hoe wij onszelf behandelen’. Dat komt op hetzelfde neer wat ik op managementtraining leerde namelijk dat anderen en je omgeving de spiegel van jezelf zijn!!’

Als we onszelf respecteren is het meestal zo dat we ook respect hebben voor de ander. Als de ander geen zelfrespect heeft heeft hij dat meestal ook niet voor ons, beschuldig hem of haar dan niet maar heb mededogen, het is al erg genoeg

Zolang je je gebreken en fouten nog uitverdedigt gaat dat ten koste van jezelf. Rumi zei: ‘Wie zijn gebreken niet erkent is zijn eigen vijand’ en zo is het.

Bij zelfrespect voel je je niet meer maar ook niet minder dan de ander, je hebt sereniteit en laat je waarde niet bepalen door lof of blaam. De engel Cassiël gaat over sereniteit je kunt hem vragen om meer sereniteit en dat leidt dan automatisch tot meer eigenwaarde en zelfrespect, succes ermee

Engelen, dromen en innerlijk kind

Ik vroeg mijn engelen om een boodschap en hoorde even later op de radio: ‘I have a dream”, en dacht toen dat de boodschap wel via mijn droom zou komen en zo geschiedde.

Ik droomde daarna heel apart namelijk over een pot conserven met een zoute rozijn erin die eruit moest. Als ik ga duiden draai ik de beginletters van zoute rozijn om en kom dan uit op route zozijn. Dat is apart zozijn is een organisatie die zich bekommert om kinderen met een beperking, ik moet dus de route nemen naar mijn innerlijke kind met een beperking. In conserven zit ons erven, wat we van onszelf ervan uit onze jeugd dat is voor mij emotionele verwaarlozing, er werd vroeger thuis niet over emoties gepraat, en boos mocht je al helemaal niet worden en als je je boosheid moet onderdrukken onderdruk je daarmee alle emoties en ga je in je hoofd en denken zitten.

Ik mag dus aan mijn innerlijke kind vragen wat het nu voelt en daar aandacht voor hebben, de kans is groot dat er veel verdrongen woede is die wordt verborgen achter aangeleerde vriendelijkheid

Ik noteer de vragen en opmerkingen aan het innerlijke kind met mijn rechterhand omdat ik rechts ben en antwoord namens mijn innerlijke kind met mijn linkerhand en dat werkt heeeeel bijzonder, openbaringen zijn het!!

Ik dank mijn engelen voor deze bijzondere en mooie droom en dat ik hem mocht duiden en ervan leer

Als je belangstelling hebt om ook in contact te komen met je innerlijke kind, ik heb er een stappenplan voor ontwikkeld en denk eraan een innerlijk kind dat niet mee mag doen in je leven, een kind dat je niet integreert gaat je boycotten, dwarsbomen en saboteren en dan word je ziek en niemand weet wat het is of dingen zitten tegen en je weet niet waarom, daarom dus