Intuïtie en verbeeldingskracht

Intuïtie en verbeeldingskracht

Observatie in plaats van oordeel, is de gouden route naar intuïtie en jeZelf als spiritueel wezen.

Als kind beschikken we meestal over een goede intuïtie, we merken dan dingen op die onze ouders niet waarnemen en dan wijzen ze ons af en daardoor verliezen we ons geloof in onze intuïtie en dat is heel jammer!.

Ik had als kind een puur geloof in een liefdevolle God, zong het lied: ‘Op bergen en in dalen ja overal is God’. En zo zag ik het ook. Maar dat werd afgedaan als fantasie, verbeelding. De juffrouw van school vond mij niet rationeel genoeg en ging een gesprek aan met mijn ouders dat ik een fantast was. Ik trok toen de conclusie dat er met mij iets niet in orde was, want volwassenen konden het toch niet mis hebben en zo werd mijn denken gespiegeld en geactiveerd en werd ik steeds meer een denker en rationeel. Je omgeving vormt je als kind.

We worden ‘gerationaliseerd’ en gaan in ons hoofd zitten en verliezen zo ook ons contact met ons gevoel, intuitie en engelen, gidsen en spirits.

Kortom gezegd raken we veel kwijt omdat we in de verkeerde spiegel kijken. Die spiegel is vervormd en leugenachtig. Gurdjieff wees er al op dat volwassenen liegen.

De spiegel van mij was ook nogal zakelijk en liefdeloos, ik heb mijn ouders nooit zien knuffelen, dat deden ze bij mij ook niet. De conclusie die ik trok was dat ik de liefde niet waard ben, met die overtuiging heb ik lang rondgelopen, totdat ik op mijn 15e Nietzsche las die zei dat de overtuiging de grootste vijand van waarheid is, ik las Sarte en Camus over existentialisme en Hesse over Abraxas, de God van goed en kwaad en leerde de duivel en God te verzoenen. Allemaal spiegels voor me! En waardevolle!
Als kind van 4 zal ik met mijn lange blonde krullen op een krukje in de slagerij van mijn ouders. Een klant zag me en zei tegen mijn moeder: ‘Wat een leuke dochter heb je!’ Op een norse toon zei mijn moeder dat ik geen dochter was maar een zoon. Ik voelde toen dat ik er niet mocht zijn en werd heel verlegen met minderwaardigheidscomplex dat ik later overcompenseerde met arrogantie. Ik ontwikkelde me tot een enneagramtype 3 ofwel de Achiever, succesvolle werker. Dat type spiegelde mij nog het meeat. Ik werd geliefd om wat ik (voor een ander) deed en niet om wie ik was. Ik las toen dat we geen human doings waren maar human beings en dat was een eye-opener.

We keren pas weer terug tot onze oorspronkelijke pure staat als we gespiegeld worden door een ontwaakte, door een meester, we mogen van geluk spreken als we zo iemand herkennen en erkennen en er van leren om bij ons ware zelf te komen.

Dat is het kostbaarste en mooiste cadeau dat we kunnen krijgen en dat bovendien eeuwigheidswaarde heeft!.

Later kwam ik door mijn relatie met Elly en een holistisch therapeut, terug bij mijn gevoel, intuïtie en verbeeldingskracht nu werd dat gespiegeld door die mensen. Dan krijg je te maken met synchroniciteit en serendipiteit. Ik kwam de tekst van Einstein tegen die zei dat logica je van À naar B brengt, maar dat verbeeldingskracht je overal brengt. En overal is God!
Dus mijn contact met de geestelijke- en spirituele wereld werd hersteld en versterkt. Ik schoolde mij om tot holistisch-, spiritueel- en existentieel counselor en coach en heb bijna 2.000 mensen telefonisch mogen coachen in anderhalf jaar tijd, tot grote tevredenheid en enthousiasme van de bellers. Enthousiast komt van En Teos en betekent God in je. Tijdens gesprekken wordt nu mijn liefde, compassie, helder voelen en weten en creativiteit gespiegeld door de bellers, het doet me goed en ik leer er veel van.

Bron: boek Het drama van gespiegeld worden, je omgeving is de spiegel van jezelf – Henny Bos verschijnt eind 2020 bij uitgeverij Boekenbent

Zelfbeeld

“Simply suspect that you do not consist of your acquired ideas about yourself – and the inner miracle begins.”
Vernon Howard

Existentiële Therapie en coaching

Existentiële therapie en coaching:
Deze therapie was als een thuiskomen voor mij. De therapie plakt geen labels op je, stopt je niet in een hokje, stelt geen diagnoses volgens de DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, iedereen, die een bepaalde diagnose krijgt, wordt volgens de DSM op dezelfde standaard manier behandeld. Ik heb een T-shirt met de tekst: ‘Don’t let people label you!’
Existentiële therapie doet dat niet en ziet je in de eerste plaats als een uniek individu. Nietzsche een van mijn helden, waarvan ik op mijn 16e al boeken las, zei dat de overtuiging de grootste vijand van de waarheid is. En was een van de grondleggers van het existentialisme. Sarte las ik ook op mij 16e en was ook existentialist. De reguliere sektor is erg overtuigd van het eigen gelijk is mijn ervaring. Onderzocht is dat 75% van de professionele hulpverleners zich superieur acht.
In Existentiële therapie stelt men vast dat er vaak sprake is van vervreemding van zichzelf, de ander, de wereld en God of het Universum. Zie verderop de dimensies van Binswanger!

De existentiële therapeut en dat ben ik ook, zal existentiële schuld, angst en crisis zien als iets dat wat vertelt over de waarden van de cliënten, in welke mate ze al of niet in overeenstemming leven met die waarden

De existentie gaat vooraf aan de essentie is de centrale stelling. En gaat uit van vrije wil, Zelfdeterminatie, en Betekenisvolheid (zie mijn boek Betekenisvol leven!) met een focus op jou als uniek mens in plaats van op de symptomen.
Het gaat ervan uit dat de cliënt zijn potentieel maximaal kan aanspreken en benutten en kijkt naar de hele mens dus holistisch.

Existentiële therapie richt zich niet alleen op de voorgrond maar ook op overtuigingen, gedachten, gevoelens en percepties die deel uitmaken van de achtergrond van jouw ervaringen.

Ik deed al heel vroeg in mijn leven aan Existentiële therapie, zonder dat ik wist dat het dat was, dus avant la lettre.

Bugental(existentialist) en ook Osho zeggen dat als je een emotie verdringt dat ten koste gaat van alle emoties. Je bent dan een 100% denker, wat veel voorkomt in de westerse wereld.

Existentiële therapeuten werken graag met het model van Ludwig Binswanger van de 4 dimensies:
-1- Umwelt: fysieke wereld, omgeving
-2- Mitwelt: sociale wereld, Caring
-3- Eigenwelt: psychologische, persoonlijke wereld
-4-Überwelt: spirituele wereld, Universum

Existentiële therapeuten zorgen ervoor dat er ruimte is voor de cliënt zijn persoonlijke gedachten, gevoelens, narratieve aanpak, dat die beschreven kunnen worden en verklaard en begrepen.
Hazrat Inayat Khan zei: ‘Alles begrijpen, doet alles liefhebben!’

Bij Existentiële therapie gaat het meer om ‘hoe te Zijn’ dan om ‘wat te doen’. We are human beings, not human doings zeg ik vaak. Ook in Mindfulness stellen ze dat je van doen naar Zijn mag gaan. De relatie coach-cliënt is wat heelt als ze gelijkwaardig zijn en samenwerken. Het impliciete expliciet maken, onderzoeken. Ik meen dat het Socrates was die zei dat een ononderzocht leven niet waard is om geleefd te worden!

Elke perceptie heeft een tegenhanger in de contraperceptie. Ik ben mij bijvoorbeeld bewust van mijn subpersoonlijkheid van het produktiemannetje de tegenhanger is Gijs Gans, die niks produceert en alleen maar luiert. Tussen die uitersten beweeg ik mij in balans. Angst voor de dood heeft als contraperceptie angst voor het leven! Het is als dag en nacht die samen een etmaal vormen en ook als yin en Yang.

Angst als opmaat
Wie op de goede manier weet om te gaan met angst bereikt ook het ultieme.

Angst is een essentiële voorwaarde om authentiek gewaar te worden van je individualiteit.

Door angst te ervaren leer je de contraperceptie en dat is liefde.

Angst zorgt ervoor dat je uit je comfortzone stapt en door de angst aangedreven ga je het transformatieve proces in.

Van belang is om de verantwoordelijkheid voor je leven te nemen als een regisseur en de hoofdrol in je eigen leven te spelen. En de ups en downs te aanvaarden en waarderen als iets om van te houden en als dat niet lukt om van te leren. Zo ben je nooit meer slachtoffer!

Regressie en Narratieve therapie

Regressie en Narratieve therapie

Je verleden, ook dat uit vorige levens, zit opgeslagen in je onderbewuste. Het onderbewuste is 10x sterker dan jouw bewuste en heeft de controle over je. Freud zag dat al goed. Ook in ho’oponopono stellen ze dat er ‘trash’ zit in je onderbewuste en dat je dat mag cleanen. Narratief werk is dan heel goed. Ook vast stellen wat de vrouwelijke lijn en mannelijke lijn in je familie je vertellen. In trance of alfa of theta staat kun je naar vorige levens gaan. Met behulp van indianen trommel, klankschalen en meditatieve muziek lukt dat ook. Ook doormiddel van dromen is het mij ook gelukt een leven als timmerman in Normandië te herbeleven. In Normandië voel ik me ook thuis en mijn uitspraak van de Franse taal was zo goed, tijdens de eerste les Frans, dat de leraar mij vroeg of ik de Franse taal al beheerste.

Bij regressie en narratieve therapie gaat het erom jou in de hoofdrol te plaatsen, en de controle te geven, veel mensen spelen in hun eigen leven een figurantenrol. In de narratieve therapie wordt geen diagnose gesteld, geen label op je geplakt maar gekeken hoe jouw gedachten en gevoelens problemen kunnen veroorzaken en dat jij die problemen niet bent maar hebt!
Je toekomstbeeld is vaak gebaseerd op je ononderzochte verleden. Als je ooit een keer bedrogen bent denk je dat iedereen je wil bedriegen en ga je wantrouwen en dat lokt nu juist bedrog uit!
Een niet onderzocht leven, is niet waard geleefd te worden, ik meen dat het Socrates was die dit terecht beweerde.

Veel mensen laten zich leiden en lijden en controleren door angst in plaats van liefde. Die angst is aangeleerd tijdens dit of een vorig leven, en kan dus weer afgeleerd worden!
Ik heb zelfstudie gedaan en ervaring opgedaan ten aanzien van regressie en narratieve therapie. Video’s gevolgd en boeken bestudeerd en in de praktijk gebracht en met succes geadviseerd aan cliënten. Dus be my guest en onderzoek je leven al of niet met hulp van mij.

Je kunt je verleden niet veranderen, maar wel de manier waarop je er naar kijkt en er mee omgaat. Narratieve therapie leert je om een en ander in een positiever en constructiever licht te zien. Je bent geen probleem, maar hebt een probleem, dat opgelost kan worden. Jij ben oké, je gedachten en gevoelens kunnen misvormd zijn…en dat is bij te sturen! Je leert meer uit te gaan van liefdevolle waarden in plaats van angstige gedachten en gevoelens.

PS: We are as sick, as we are secret

De ander willen veranderen

Veel relaties lopen stuk op de veranderzucht van de partners ze willen elkaar, naar hun beeld, veranderen. Ze houden niet van hun partner, alleen van het beeld dat ze van hem gemaakt hebben.

Mijn ex, wilde mij ook altijd veranderen, door commentaar en kritiek te leveren en me niet te accepteren en waarderen om wie ik ben. Ze joeg me, met haar gedrag en haar jaloezie het huis uit en dat leidde een scheiding in.

De Bijbel zegt: ‘Maak van Mij geen beeld’ en we doen niet anders dan beelden van God en elkaar maken, waar de ander aan moet voldoen.

Als je iemand tot vijand wil maken, moet je proberen hem te veranderen.

Zie in, dat je de ander niet kunt veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen en dat is al moeilijk genoeg.

In plaats van veranderen kun je de ander beter inspireren, motiveren, stimuleren, enthousiasmeren, bemoedigen en activeren, dat levert meer op.

Door middel van kritiek en woede proberen we de ander te manipuleren en veranderen. Een heilloze weg die nergens toe leidt.

Er is vaak angst en weerzin tegen verandering, we houden liever vast aan het oude vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt.

Een kind van acht werd mishandeld door haar moeder, die het kind met geweld probeerde te veranderen en dus het kind niet accepteerde. De kinderbescherming kwam het kind ophalen en toen ze dat deden strekte het kind de armen verlangend uit naar de wrede moeder, zozeer zijn we gehecht aan het oude, vertrouwde.

Als jij verandert, dan verandert je hele wereld om je heen, is mijn ervaring. Mensen die je dwarszaten, verdwijnen uit je leven en er verschijnen nieuwe mensen, die goed voor je zijn, en die bijdragen aan je groei en ontwikkeling.

Elke verandering is nog geen verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering!.