Yin en Yang

Yin en Yang

Welke aspect controleert jouw leven Yin of Yang, het vrouwelijke of het mannelijke, respectievelijk de intuïtie of de actie, de anima of de animus, het voelen of het denken?

Carl Gustav Jung bedacht de anima, ofwel de vrouwelijke kwaliteiten in de man, en de animus ofwel de mannelijke kwaliteiten in de vrouw.

De westerse wereld is nog steeds een door mannen gecontroleerde wereld. Vrouwen krijgen voor hetzelfde werk veel minder betaald. Bovendien is men geneigd het voelen, dat vrouwelijk is, te verontachtzamen, men laat zich controleren door het mannelijke denken!

Yin is het zwarte deel in het YinYang symbool met een witte stip. Een etmaal bestaat ook uit een nacht, het zwarte deel en de dag. Het zwarte deel, onze schaduwkant verdringen we het liefst naar ons onderbewuste, waar het ons juist controleert. Bovendien projecteren we onze schaduwzijden op de ander!

De kunst is nu om beide aspecten te integreren en omarmen! Welke aspecten dat zijn volgt hierna:

Mannelijke kwaliteiten / animus:

Voor zowel man als vrouw geldt dat de volgende kwaliteiten je spiegelen. Jung noemde de mannelijke kwaliteiten in de vrouw de animus. Tegenwoordig zijn echter veel mannen zo vrouwelijk geworden dat ze mogen terugkeren naar hun mannelijke kwaliteiten.

-rationeel/verstandelijk

-effectiviteit

-oplossingsgericht

-competitiedrang

-zeker van zijn zaak

-beschermer

-doelgericht

-neemt risico’s

-daadkracht

-sterk

-neiging tot opscheppen

-focus

-kan maar 1 ding tegelijk

-autonomie

-stelt en bewaakt zijn grenzen

-gaat confrontatie aan 

-vrijheid

-planner, een man zonder plan is geen man

-tactisch/strategisch

-stelt de rendementseis

-verborgen agenda

-hiërarchisch

-autoritair

-vaderlijk

-actie

-wil zelf beslissen zonder overleg

-anima geïntegreerd

-kan als een kind zijn, speels

-patriarchaal

-kan omgaan met afwijzing 

Vrouwelijke kwaliteiten / anima:

Voor mannen geldt dat ze ook vrouwelijke kwaliteiten in zich mogen integreren, die hen dan spiegelen. Jung noemde dat de anima. Als je de anima geïntegreerd hebt ben je compleet.

Veel vrouwen zijn zo mannelijk geworden, dat ze weer terug mogen keren naar hun vrouwelijke kwaliteiten, die hen gaan spiegelen……

-inlevingsvermogen

-emoties/voelen

-veel praten over

-samen delen

-verbindingen maken

-kan meer dan 1 ding tegelijk

-onzekerheid

-harmonie en vrede

-duurzaamheid

-verdeelde aandacht

-dramaqueen

-zorgen voor/om

-liefdevol

-bekoorlijk zijn

-verleidelijk zijn

-animus geïntegreerd

-gevaren signaleren

-aanpassen

-doet ondergeschikt maar controleert vaak

-wil dat er geluisterd wordt in plaats van oplossingen te horen

-neiging tot roddel/praten over de ander in plaats van met de ander

-harmonie

-liefde voor jezelf en anderen

-moederinstinct

-intuïtie

-bemoederen

-moeite met afwijzing 

Als we de vrouwelijke intuïtie en de mannelijke actie combineren, ontstaat de creativiteit en innovatie, dat wat ons onderscheidt van de computer en de robot.

Als extensie van het mannelijke en vrouwelijke is er ook nog je innerlijke kind. Dit aspect wordt vaak vergeten en is essentieel in je leven. Hierbij de eigenschappen van het innerlijke kind:

De eigenschappen van het Innerlijke kind:

Het Innerlijke kind wordt door sommigen onder ons nogal geïdealiseerd, maar het zijn niet alleen positieve eigenschappen die het kind heeft, het kind kan ook agressief zijn en woedend en eisend etc.

Allereerst de eigenschappen van het Innerlijke kind, die positief zijn en die je je weer eigen mag maken en levend mag houden. Dit zijn de eigenschappen van het gezonde en creatieve kind:

-leergierig, lerende capaciteit

-enthousiast(en teos betekent God in je, dat heeft het kind)

-vergevingsgezind

-lacht veel, vreugde, blijdschap

-spontaan

-creatief

-avontuurlijk

-kwetsbaar

-gevoelig

-beïnvloedbaar

-vergevingsgezind

-vertrouwen

-sociaal

-liefdevol

-eerlijk

-energiek

-speels

-energiek

-toekomstgericht

-vraagt veel, onderzoekt

-imiterend

-verbeelding, fantasie

-verwondering

-verwachtingsvol

-flexibel

-niet bang voor verandering

-ondernemend

-ontvankelijk

-open en openhartig

-vertrouwen

-naïef

-ondeugend

-schuld en schaamte

-in het hier en nu, gaat op in zijn spel

Eigenschappen van het Innerlijke kind die je moet erkennen en daardoor beheersen en matigen in hun uitoefening, wees je ervan bewust anders heersen ze over jou. Dit zijn de eigenschappen van het gewonde kind, dat onder de controle staat van de innerlijke criticus:

-egocentrisch

-ongeduldig

-eisend

-te veel willen

-ontevreden, ondankbaar

-rebels of te volgzaam

-geen verantwoordelijkheid

-manipulatief

-codependent

-afhankelijk

-behoeftig

-liegen

-onwetend

-agressief

-angstig

-lage eigenwaarde of juist opschepper

-neurotisch

-narcistisch

-huilt om zijn zin te krijgen

-getraumatiseerd

-driftbuien 

-manipuleren door woede etc.

-anderen de schuld geven

-wil geen verandering

-voelt zich inadequaat

Al met al zijn het meer positieve dan negatieve eigenschappen en dat is ook nodig, omdat het negatieve langer blijft hangen, er wordt gesteld dat we voor elke negatieve boodschap die we ontvangen 20 positieve boodschappen nodig hebben om het effect te neutraliseren

Als we volwassen worden, vergeten we vaak het innerlijke kind en worden we serieus. Het kind lacht veel meer en is vrolijker en spontaner, integreer vooral die eigenschappen..

In de Transactionele Analyse kent men Ouder-Volwassene en Kind. Tijdens het coachen van ca 1.500 mensen, viel me op dat het kind vaak afgescheiden is. Het is dus zaak om je innerlijke kind weer uit de kelder te halen, waar we het hebben opgesloten om niet meer gekwetst te worden, en het kind lief te hebben als liefhebbende ouder.

Al deze aspecten maken van jou pas een compleet mens. Dan ben je als vrouw niet langer afhankelijk van de man en omgekeerd. Als de ander jou gelukkig moet maken, stel jij je afhankelijk op en zadel jij je partner op met een onmogelijke opgave. 

Je kunt een ander namelijk niet gelukkig maken. Geluk is een bijprodukt van bewustwording, dat je alles in je hebt, zelfs God en het universum. Word je ervan bewust dat je een stuk van het hologram bent, waarin zich een afspiegeling van het geheel bevindt.

De taoïstische boer

De Taoïstische boer

Er was eens een arme boer, hij had alleen een zoon en een oud paard.

Op zekere dag loopt dat oude paard weg, en zijn buren komen hun medeleven betuigen: ‘Wat verschrikkelijk u was al zo arm en nu loopt uw paard ook nog weg’

Tot verwondering van de buren zegt de boer: ‘Het zal goed zijn’.

Een week later komt het oude paard terug met een grote kudde wilde paarden. De buren komen de boer nu feliciteren dat hij nu een rijk man is.

Tot verbazing van de buren zegt de boer weer: ‘Het zal goed zijn’

De zoon gaat op een wild paard zitten, en wordt afgeworpen en breekt zijn been.

De buren komen hun medeleven betuigen en vinden het vreselijk.

Tot ontsteltenis van de buren zegt de boer weer: ‘Het zal goed zijn’.

De oorlog breekt uit, de zoon hoeft niet mee te vechten, vanwege zijn gebroken been.

De buren komen de boer weer feliciteren. En de boer zegt weer: ‘Het zal goed zijn!’.

De boer leefde volgens zeker één van de vier verheven toestanden, namelijk ‘Upekkha’. Ofwel gelijkmoedigheid en sereniteit. Hij aanvaardt het leven volledig met zijn ups en downs en laat zijn stemming er niet door bepalen, zoals de buren wel deden.

De taoïstische boer bleef in zijn waarde in plaats van zich te laten bepalen door zijn gevoelens en gedachten, die zijn als wolken aan de hemel van je waarden. Gedachten en gevoelens zijn meestal heel wisselvallig. Het ene moment denk en/of voel je het tegengestelde van het andere moment.

Wees als de taoïstische boer en ga uit van je waarden. In mijn geval zijn dat: liefde geven, delen en kunnen ontvangen, respect, compassie, observeren in plaats van oordelen om er een paar te noemen…

Denken

Lees meer

Co-Creatie

Co-creatie

Als jij je controle loslaat en ook je verzet tegen de dingen en mensen, kun je komen tot dankbaarheid en waardering en dat is respect en acceptatie en voel je ook de verbinding met alles en iedereen. Dan gaat het Universum je zegenen, helpen en steunen. Dan kunnen er wonderen gebeuren en kom je tot co-creatie. Je komt dan ook in de FLOW, en lijken de dingen vanzelf te gaan, wat Lao tse doen door niet doen noemde: wu wei!

In onze drang naar controle maken we overal een beeld van hoe het naar onze mening zou moeten zijn, en aan dat rigide beeld houden we vast.

Nietzsche zei: ‘Niets wordt je zo zeer kwalijk genomen, dan dat men zijn beeld ten aanzien van jou moet veranderen. De Bijbel waarschuwt er al voor: ‘Maak van Mij geen beeld!’ En we doen niet anders!

Schopenhauer zei tragikomisch: ‘Eeuw na eeuw hebben de wijzen altijd hetzelfde gezegd, en eeuw na eeuw hebben de mensen altijd hetzelfde, namelijk het tegengestelde gedaan. Niet voor niets zei Jezus aan het kruis: ‘Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen’.

Het probleem is dat hoe minder mensen weten hoe meer ze denken te weten en stelliger hun mening en standpunt is, waar de meer ontwikkelde mens veel terughoudender is in het geven van zijn mening. 

De meeste mensen co-creëren onbewust gecontroleerd door hun schaduwkant, met alle ellende van dien. De intenties zijn meestal wel goed, maar de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

In mijn boek Hoe gaat het lees je wat mensen over hun leven zeggen: ‘Niks bijzonders’, ‘Ik mag niet klagen’. ‘Zijn gangetje’. Al met al geen reden om de vlag uit te hangen, vandaar de drang naar afleiding en vertier om te kunnen vluchten uit hun ellende!

Ze co-creëren met de pharmaceutische industrie een slaven bestaan: 11 miljoen Nederlanders neemt pillen! 80% van de Twentse studenten heeft wel eens last van depressie of angstklachten. Het aantal mensen dat troost zoek met alcohol is ook heel groot, gezien het aanbod van bier en wijnen in de supermarkten. 

Als je ontwaakt en gaat co-creëren met de geestelijke wereld heb je al die afleidingen en verslavingen niet meer nodig, dan voel je dankbaarheid, voldoening, liefde, vreugde, verbinding in plaats van afscheiding, harmonie, vrede, respect, etc. Dan laat je de controle los en werk je met de genade mee en word je gezegend. Dan verheug jij je op elke dag en dan rust er een zegen op!

Dan zeg je over het leven dat het magistraal en fenomenaal is en fascinerend! Dat gun ik jou ook, vandaar dit verhaal!

Bron: Boek ‘Maakt controleren gelukkig’ – Henny Bos, verschijnt in de loop van 2020, bij voorintekening 15% korting

Zelf en attentie

Attention shapes the self and is, in turn shaped by it.

Bron: Flow by Mihaly Csikszentmihaly

Attentie in de zin van opmerkzaamheid en aandacht creëert het zelf en het zelf creërt op zijn beurt de attentie: dat waar je op let, wat je focus is.

Als je aandacht uitgaat naar liefde, zul je veel liefde opmerken en dat vormt je tot een liefdevol wezen/zelf.

Je bent en wordt wat je waarneemt, waar je op let, wat je aandacht en interesse heeft!

Een rationele mens heeft vooral aandacht voor zijn denken, feiten, cijfers en statistieken en dat vormt en versterkt zijn rationaliteit!

Een mens wordt dus gecontroleerd door zijn aandachtspunten en ook door zijn zelf, de twee vormen een symbiotische relatie en zijn dus wederkerig afhankelijk van elkaar.