Innerlijk kind

Veel mensen denken dat ze serieus moeten worden als ze volwassen worden, mijns inziens een grote misvatting
In de Transactionele Analyse kennen we Ouder-Volwassene en Kind, bij velen van ons is dat kind afgescheiden en is dat kind opgesloten in een kelder en blijft het verstoken van aandacht en liefde
Het innerlijke kind wil een plaats in je hart en leven als het dat niet krijgt gaat het innerlijke kind je dwarsbomen en saboteren. Dan gaan dingen mis en je weet niet waarom, daarom dus. Slechts 2% van de mensen koestert niet alleen het innerlijke kind, maar is ook ontwaakt
Geestelijk ontwaakt wel te verstaan
Wanneer doe je mee met de top 2%
En lever je een bijdrage om daar de top 3% van te maken Lees meer

Rollen ontstaan uit het innerlijke kind

Rollen ontstaan uit het innerlijke kind en vaak veroorzaakt door opvoeders.

Ik moet mijn uiterste best doen om anderen te helpen, daarachter schuilt de gedachte ik ben slecht.

Ik moet de ander redden anders ben ik een egoïst, dit leidt tot de helper en redder rol uit de Dramadriehoek dus tot slachtofferschap.

Ik moet perfect zijn daarachter zit ik ben vreselijk.

Iedereen moet van me houden ofwel de gedachte ik ben waardeloos.

We hangen de vuile was niet buiten hieruit volgde dat je het zwijgen werd opgelegd over misstanden je moest het onacceptabele accepteren een bron voor de vorming van codependentie.

Ouders negeerden je en besteedden onvoldoende aandacht aan je gevolg dat je de rol ging spelen van niet mogen zijn niet meetellen later ging je dat soms overcompenseren met arrogantie of narcisme.

Opvoeders die aan gaslighting deden ofwel zeiden dat je iets gezegd of gedaan had terwijl dat niet zo was waardoor je ging twijfelen aan je gezonde verstand de rol van twijfelaar krijg je dan en van lage eigenwaarde je vindt dan de mening van de ander belangrijker.

Fysiek of geestelijk misbruik kunnen leiden tot dissociatie en lage eigenwaarde.

De rol die Eric Berne beschrijft is
Kijk-Eens-Hoe-Goed-Ik-Ben
Deze rol komt voort uit onmacht en gevoelens van minderwaardigheid
Opgedaan door te strenge ouders die perfecte kinderen wilden het kan tot narcisme leiden.

Als ouders je in de steek lieten en negeerden kunnen minderwaardigheidsgevoelens ontstaan, een niet mogen zijn, dit kan leiden tot depressie of arrogantie als we het overcompenseren.


Test innerlijk kind

Test innerlijk kind
De volgende test geeft een indicatie dat je innerlijke kind om aandacht vraagt en nu onbewust aanwezig is en invloed heeft op je denken, voelen en handelen

-Hecht je veel waarde aan de mening
van anderen over je
-Maak je je zorgen over je toekomst
-Vind je het moeilijk om je gevoelens te uiten
-Voel je je vaak eenzaam en verlaten
-Voel je je onveilig en bang
-Laat je je meer door angst dan door liefde leiden
-Heb je veel kritiek op jezelf
-Ben je bang om bekritiseerd te worden
-Denk je eerst aan de behoeften van de ander en vergeet je je eigen behoeften
-Weet je niet goed wat je wilt en wat goed voor je is
-Ben je bang om alleen te zijn
-Voel je je snel schuldig
-Schaam je je vaak
-Voel je je vaak hulpeloos
-Voel je je verantwoordelijk voor het welzijn van je partner en vrienden
-Ben je niet vaak blij of zelfs ongelukkig
-Doe je heel aardig en vriendelijk maar ben je diep van binnen eigenlijk boos
-Heb je geheimen waar niemand van mag weten
-Merk je dat je jezelf regelmatig saboteert of dwarsboomt of de dingen uitstelt en niet aanpakt
-Heb je last van kwaaltjes, ziektes, tegenslagen en moeilijkheden waar je geen verklaring voor hebt
-Lach je je problemen weg of vlucht je in vertier, verslaving of denken
-Ben je perfectionistisch en vind je het vervelend om fouten te maken
-Hou je van jezelf
-Heb je respect voor jezelf en/of je medemensen
-Heeft het leven je gebracht waar je als kind van droomde
-Ben je een creatief en innovatief persoon
-Ben je speels en spontaan en goedlachs

Ja of eens op de meeste vragen en nee op de laatste vijf vragen geven een indicatie dat je met je innerlijke kind aan de slag moet en vormen een score
Van de 27. vragen kun je 27x scoren
Een score van 20 of meer geeft aan dat innerlijk kindwerk urgent is en noodzakelijk voor je welzijn
Een score van minder dan 7 wil zeggen dat je nu al heel bewust en gelukkig in het leven staat en dat je je innerlijk kind koestert.

Assertieve communicatie !

Ik las over Assertive communication en voegde daar zelf veel aan toe dit is het resultaat:
Respectful
Honest
Non defensive
Direct
Open
Not threatening
Not passieve
Not aggressive
Past geestelijke judo toe
Ziet kritiek als gratis advies
Neemt belediging niet serieus en vat het niet persoonlijk op
Luistert actief en geeft respons ipv reactie
Negeert en ontwijkt agressieve communicatie
Vraagt mensen die op hen vitten wat
er nog meer is dat hen niet bevalt staat open voor commentaar en doet daar wat mee
Nodigt de ander uit met zijn mening te komen moedigt dat ook aan
Heeft interesse in en voelt zich verbonden met de medemens
Spreekt liever confronterende waarheid dan vleiende leugens, zegt het wel met liefde en betrokkenheid
Zegt wat hij meent en meent wat hij zegt itt de gewone mens
Deelt zijn ware gevoelens mee schaamt zich daar niet voor
Respecteert de grenzen van de ander
Gaat een conflict constructief aan gunt de ander een andere mening kan daar mee leven
Verzoend de uitersten met elkaar en gaat de gulden middenweg de synthese na these en antithese onderzocht te hebben
Staat voor zijn mening maar is ook bereid deze te wijzigen
Is niet dominant niet bazig alleen bij heel dominante en narcistische persoonlijkheden kan hij dominant doen hij doet het is het niet
Gaat uit van vertrouwen in de medemens
Durft inconsequent te zijn dwz dat hij zich niet laat bepalen door zijn verleden wat met consequent zijn verbonden is
Kiest voor de win-win oplossing
Is meer geïnteresseerd in ontwikkeling dan in korte termijn oplossingen
Geeft genoeg om de ander om hem te confronteren met gedrag dat slecht is voor die ander
Verdedigt niet uit als hij geestelijk wordt aangevallen
Gebruikt humor en zelfspot in zijn communicatie woordspelingen en kwinkslagen en adrem inkomen
Laat zich leiden door liefde ipv angst
Ziet in dat zijn omgeving de spiegel is van hemzelf en dat de waarde van zijn communicatie wordt bepaald door de respons die hij krijgt
Hanteert de Ik-boodschap ipv te zeggen Jij belt me nooit zeg je Ik zou het fijn vinden als je me morgen belt
Zo spreek je je behoefte uit ipv verwijten te maken
Heeft zelfreflectie en is zich bewust van het effect van zijn communicatie
en stuurt waar nodig bij
Is dankbaar als hij gecorrigeerd wordt
Ipv woedend te zijn
Geen zelfrechtvaardiging of verklaring heeft recht op zijn visie en mening die hij niet hoeft te verdedigen
Leert de ander hoe hij behandeld wil worden
Stelt grenzen en bewaakt deze uit zelfrespect
Respecteer zichzelf en dus ook de ander waarmee hij zich verbonden voelt
Durft Nee te zeggen en het daarbij te houden zonder toelichting of verklaring
Zegt er wat van als de ander hem steeds interrumpeert of verbetert of aanvult tijdens zijn betoog vraagt of de ander alleen wil luisteren

The Judge


Lees meer