Intradependentie

Intradependentie

Intradependentie, is je afhankelijkheid van je subpersoonlijkheden van delen van jezelf, die de baas willen spelen.

Je bent dan niet congruent, maar verdeeld. De subpersoonlijkheden strijden met elkaar.

Shakespeare zei: ‘Ik speel in mijn leven vele rollen, maar geen enkele raakt de kern’.

De subpersoonlijkheden zijn als het ware orkestleden zonder leiding. Ze spelen allemaal hun eigen lied en proberen elkaar te overstemmen. Dan wordt het tijd dat de dirigent komt en de orkestleden tot de orde roept en ze een harmonisch lied laten spelen. Dat is ook de betekenis van universum één lied.

Zolang je subpersoonlijkheden de baas spelen, ben je niet congruent.De wet van aantrekkingskracht werkt dan niet voor je.
Je mag uit één stuk worden en bij je kern komen.

Het leven gaat erom bij je Kern, je essentie, je Zelf te komen.

Je gelijk willen en resultaat willen

Veel mensen willen liever hun gelijk dan hun geluk. Als je met ze praat willen ze het liefst bevestigd worden, zo onzeker zijn ze van zichzelf! Ze laten zich controleren door hun drang naar bevestiging!

Een vriend maakte daar een grapje over en zei: “Je mag alles tegen me zeggen, maar met gevlei kom je het verst”.

Er was een loket met vleiende leugens en een loket met confronterende waarheid. Alle mensen stonden voor het loket van de leugens. Gurdjieff wees daar ook al op.

Ik las het boek Caring enough to confront, daar staat in dat je pas echt liefhebt als je de ander durft te confronteren met waarheid en met zijn of haar dwalingen en illusies. Ben je bereid om een eventueel conflict aan te gaan en de controle te verliezen? Dan pas heb je compassie en liefde!

Als we in gesprek gaan willen we als resultaat ons gelijk, ons voordeel of bevestiging. En zo kunnen we nooit open een contact aangaan en komen er problemen. 

“Tussen de oevers van pijn en plezier,

stroomt de rivier van het leven.

Alleen wanneer denken en voelen stranden op een van de oevers, en niet met de stroom meegaan, ontstaat alle ellende. – Nisargadatta 

We jagen als resultaat ons plezier na en ons denken en voelen en stranden dus op de oevers van de rivier van het leven en dus komt er ellende.

Amerikanen zeggen: “No pain, no gain”.

De succesvolste mensen op zowel geestelijk als materieel gebied, hebben de meeste tegenslagen en mislukkingen gekend. Ze werden niet bitter maar beter!

Ik ben totaal niet geïnteresseerd in mijn gelijk, maar wel in mijn geluk. Het geluk komt naar de daarop voorbereide geest!

Ik heb gemerkt dat als je houdt van wat je doet, en doet waar je van houdt, de resultaten zichzelf aandienen. Je zit dan in de “flow”. Wat Lao tse “woe wei” noemde ofwel

doen door niet doen….

Wees als de roos, die zich ook niet om een resultaat bekommert, maar wel schoonheid biedt en lekker ruikt, niet om iets te bereiken, maar omdat het zijn aard is.

Jouw aard is Liefde, ook al weet je dat niet meer en ben je ervan vervreemd en leef je nu onder de controle van angst. Volg je ware aard en geef en deel liefde zonder je te bekommeren om het resultaat, de kosmos zal goed voor je zijn. Als je resultaat wilt van je liefde is het zakendoen in plaats van liefde!

Wat je geeft en deelt komt weer bij je terug, je omgeving is de spiegel van jezelf! 

Als je de controle wilt en dus veel praat en weinig of niet luistert, kom je nooit tot een diepgaande communicatie. Iedereen wil gehoord worden, maar bijna niemand wil luisteren.

Een cliënt praatte aan een stuk door,  ik kreeg er bijna geen woord tussen, ze “wist” alles zo goed en was zeker van haar zaak. Haar zoon wilde niet meer met haar praten en dat moest dus aan hem liggen, want zij had immers gelijk (-). Ik adviseerde haar om naast haar zoon te gaan zitten te zeggen dat ze van hem houdt en verder te zwijgen en luisteren wat haar zoon haar zou zeggen. Ook geen bedenkelijk gezicht trekken, waardoor ze haar zoon zou afwijzen. Ze wou het proberen.

De wijze Lao tse zei: “Misschien bent ik wel het enige warhoofd, want iedereen is zo zeker van zijn zaak!”

Lao tse zei: “Wees als water zo zacht, maar ook zo sterk dat het de hardste rots uitholt”. 

De controle willen, je gelijk willen en resultaat willen, is wat Nietzsche de wil tot macht noemt. En als je streeft naar macht, ben je nu dus machteloos!!

Bron: boek Maakt controleren gelukkig? Verschijnt in het najaar 2020 bij uitgeverij Boekenbent

THINK

THINK is het acroniem van is het:

True-Helpful-Interesting-Necessary-Kind

Voordat je wat zegt, denk dan hieraan!

En luister wat vaker, zonder een bedenkelijk gezicht te trekken en zonder tegenwerpingen en ja-maars

Iedereen wil gehoord worden, maar bijna niemand wil luisteren!

Voor echt luisteren geldt dat je zonder gedachten in het hier-en-nu bent.

Integratieve- en eclectische coaching

Integratieve – en eclectische coaching
Deze benadering is heel kenmerkend voor me. De cliënt naar zijn Ware zelf brengen en daarbij rekening houdend met zijn gevoelens, emoties, denkwijzen, overtuigingen, gedragingen, ervaringen, handicaps, geloof, spiritualiteit, lerend vermogen, etc.
Eclectisch wil zeggen dat ik uit vele psychologische en spirituele richtingen het goud haal afgestemd op de uniekheid van de cliënt. De cliënt leert te komen tot geestelijke rijkdom, bewustzijnsverruiming, bewustwording en Zelfkennis/inzicht/besef. Het orakel van Delphi zei het al: ‘Ken uzelve’
Geluk is een bijprodukt van bewustwording en Zelfkennis. En is niet te vinden buiten jezelf, het is de weg naar binnen!….

Een ervaring over mijn eclectische instelling is heel grappig: Ik kreeg Jehova getuigen aan de deur, ze beelden zich in dat zij DE Waarheid kennen en hebben. Ik zei tegen hen: ‘Jullie zijn net een bloem!’. Ze begonnen te stralen naar aanleiding van dit compliment. Toen zei ik: ‘Ik ben een eclecticus, weten jullie wat dat is?’. Nee dat wisten ze niet, ze kennen alleen de Bijbel. Ik legde uit dat ik als eclecticus mijn bloemen pluk uit het christendom, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme, jainisme, de theosofie, de psychologie en filosofie, etc
Ik zei: ‘Ik doe dat waardoor ik een heel mooi boeket heb, dat nog steeds groter en mooier wordt en willen jullie nu dat ik dat prachtige boeket ruil voor die ene bloem van jullie?!’
Daar hadden ze niet van terug, ook dat stond niet in de Bijbel, ze dropen toen af.

Integrative and eclectic therapy van Windy Dryden is de moeite waard om inzicht te krijgen.
Het volgende model komt uit dat boek en is vertaald door Leontine van Mourik

Adviesvaardigheden: een integratief raamwerk
Een model voor integratieve counselingsvaardigheden
 
De beginfase
 
Doelstellingen
Een werkrelatie opbouwen
Problemen verduidelijken en definiëren
Een beoordeling maken
Een contract onderhandelen
 
Strategieën
Verkenning/Kennismaking
Prioriteiten stellen en focussen
Kernwaarden communiceren
 
Basisvaardigheden
Aanwezig zijn
Cliënten observeren
Luisteren
Reflectieve vaardigheden
Onderzoekende vaardigheden
Concreet zijn
 
De midden-fase
 
Doelstellingen
Problemen opnieuw beoordelen
Het onderhouden van de werkrelatie 
Aan het contract werken
 
Strategieën
Uitdagen door (het geven van):
Confrontatie
Feedback
Informatie
Richtlijnen
Zelfonthulling
Directheid
 
Vaardigheden
Luisteren, reflectieve en onderzoekende vaardigheden
 
De eindfase
 
Doelstellingen
Beslissingen/besluiten m.b.t. veranderingen
Veranderingen doorvoeren
Leren overdragen
De counselingsrelatie beëindigen

Strategieën
Doelen stellen
Plan van aanpak
Activiteiten evalueren en verandering ondersteunen
Afsluiting van de behandeling

Vaardigheden
Luisteren en uitdagen

 

 
 
 
 

Intuïtie en verbeeldingskracht

Intuïtie en verbeeldingskracht

Observatie in plaats van oordeel, is de gouden route naar intuïtie en jeZelf als spiritueel wezen.

Als kind beschikken we meestal over een goede intuïtie, we merken dan dingen op die onze ouders niet waarnemen en dan wijzen ze ons af en daardoor verliezen we ons geloof in onze intuïtie en dat is heel jammer!.

Ik had als kind een puur geloof in een liefdevolle God, zong het lied: ‘Op bergen en in dalen ja overal is God’. En zo zag ik het ook. Maar dat werd afgedaan als fantasie, verbeelding. De juffrouw van school vond mij niet rationeel genoeg en ging een gesprek aan met mijn ouders dat ik een fantast was. Ik trok toen de conclusie dat er met mij iets niet in orde was, want volwassenen konden het toch niet mis hebben en zo werd mijn denken gespiegeld en geactiveerd en werd ik steeds meer een denker en rationeel. Je omgeving vormt je als kind.

We worden ‘gerationaliseerd’ en gaan in ons hoofd zitten en verliezen zo ook ons contact met ons gevoel, intuitie en engelen, gidsen en spirits.

Kortom gezegd raken we veel kwijt omdat we in de verkeerde spiegel kijken. Die spiegel is vervormd en leugenachtig. Gurdjieff wees er al op dat volwassenen liegen.

De spiegel van mij was ook nogal zakelijk en liefdeloos, ik heb mijn ouders nooit zien knuffelen, dat deden ze bij mij ook niet. De conclusie die ik trok was dat ik de liefde niet waard ben, met die overtuiging heb ik lang rondgelopen, totdat ik op mijn 15e Nietzsche las die zei dat de overtuiging de grootste vijand van waarheid is, ik las Sarte en Camus over existentialisme en Hesse over Abraxas, de God van goed en kwaad en leerde de duivel en God te verzoenen. Allemaal spiegels voor me! En waardevolle!
Als kind van 4 zal ik met mijn lange blonde krullen op een krukje in de slagerij van mijn ouders. Een klant zag me en zei tegen mijn moeder: ‘Wat een leuke dochter heb je!’ Op een norse toon zei mijn moeder dat ik geen dochter was maar een zoon. Ik voelde toen dat ik er niet mocht zijn en werd heel verlegen met minderwaardigheidscomplex dat ik later overcompenseerde met arrogantie. Ik ontwikkelde me tot een enneagramtype 3 ofwel de Achiever, succesvolle werker. Dat type spiegelde mij nog het meeat. Ik werd geliefd om wat ik (voor een ander) deed en niet om wie ik was. Ik las toen dat we geen human doings waren maar human beings en dat was een eye-opener.

We keren pas weer terug tot onze oorspronkelijke pure staat als we gespiegeld worden door een ontwaakte, door een meester, we mogen van geluk spreken als we zo iemand herkennen en erkennen en er van leren om bij ons ware zelf te komen.

Dat is het kostbaarste en mooiste cadeau dat we kunnen krijgen en dat bovendien eeuwigheidswaarde heeft!.

Later kwam ik door mijn relatie met Elly en een holistisch therapeut, terug bij mijn gevoel, intuïtie en verbeeldingskracht nu werd dat gespiegeld door die mensen. Dan krijg je te maken met synchroniciteit en serendipiteit. Ik kwam de tekst van Einstein tegen die zei dat logica je van À naar B brengt, maar dat verbeeldingskracht je overal brengt. En overal is God!
Dus mijn contact met de geestelijke- en spirituele wereld werd hersteld en versterkt. Ik schoolde mij om tot holistisch-, spiritueel- en existentieel counselor en coach en heb bijna 2.000 mensen telefonisch mogen coachen in anderhalf jaar tijd, tot grote tevredenheid en enthousiasme van de bellers. Enthousiast komt van En Teos en betekent God in je. Tijdens gesprekken wordt nu mijn liefde, compassie, helder voelen en weten en creativiteit gespiegeld door de bellers, het doet me goed en ik leer er veel van.

Bron: boek Het drama van gespiegeld worden, je omgeving is de spiegel van jezelf – Henny Bos verschijnt eind 2020 bij uitgeverij Boekenbent