Verdringen

Verdringen

Als jij je eigen schaduw niet wil zien en verdringt naar je onderbewuste, dan zal jouw omgeving die schaduw spiegelen en zul je die omgeving de schuld geven, dat die jou controleert en domineert. In werkelijkheid doe je het zelf.

‘Zolang we onze schaduwzijde ontkennen en verdringen, zal het ons leven controleren in de vorm van drama en mislukte relaties’
De meeste mensen besteden 95% van hun tijd aan drama, dat hen controleert.

Jung: ‘Zolang we het onbewuste niet bewust maken zal het ons leven controleren en we noemen het dan het noodlot en drama’.

Wat we verdringen en niet willen zien, zal ons ten deel vallen in negatieve zin. We zullen het gewoon afdoen als pech of toeval.

What you resist not only persists, but will grow in size

Als je het niet wilt en verdringt, dan heb je het al!

Als je alleen maar de goede wilt zijn, en je schaduwzijde verdringt, zal je omgeving, je vaak onbewust, confronteren met het kwaad en slechte dat je in jezelf ontkent.
Nietzsche zei: ‘Hoed u voor de ‘goeden’, want het zijn de giftigste vliegen die steken’.

Confronteer iemand die zichzelf alleen maar goed, liefde en licht vindt maar eens met zijn schaduwzijde, die hij verdringt. Hij zal boos op je worden, dat je hem uit zijn illusie haalt, hij wil alleen bevestiging.

Wat we vaak ten onrechte verdringen en geen aandacht geven is Zelfcompassie. Hier volgt een artikel over Zelfcompassie:

Laat dus Zelfcompassie de controle in je leven hebben naast liefde, respect en begrip. Laat die waarden de controle hebben en je zult gelukkig zijn!

Zelfcompassie
 
Het mooie van zelfcompassie is niet dat negatieve gevoelens door positieve gevoelens worden vervangen, maar dat er nieuwe positieve gevoelens ontstaan door de negatieve (emoties) te omarmen. Naast onze pijnlijke gevoelens ervaren we positieve gevoelens van zorgzaamheid en verbondenheid. Wanneer we compassie voor onszelf hebben, worden zonneschijn en schaduw tegelijkertijd ervaren.
Kristin Neff PhD
 
“We kunnen alleen van lijden genezen als we het ten volle ervaren.”
Marcel Proust

Zorgzaamheid of controle?

Zorgzaamheid of controle?
 
Ik had eens een consult met een echtpaar van middelbare leeftijd. Het stel begon voor mijn neus te bekvechten. De man – duidelijk overstuur –  wendde zich tot mij en zei:  “Ziet u wat er gebeurt? Ik geef zoveel om haar en dit is wat ik ervoor terugkrijg.” Waarop zijn vrouw woedend reageerde: “Hij geeft helemaal niet om mij. Hij wil me gewoon controleren!”
De zorgzaamheid van de man werd door zijn vrouw als controlerend ervaren.
 
Dit voorval zette me aan het denken. Wat is zorgzaamheid en wat is controle? En hoe maak je het onderscheid? Het antwoord werd me duidelijk tijdens een ruzie met mijn tienerdochter over een alledaagse opvoedkwestie. Over en weer waren harde woorden gevallen en we waren allebei in tranen.
 
Een tijdje later, toen de emoties gezakt waren, boden we elkaar onze excuses aan. Mijn dochter omhelsde me en zei: “Papa, weet je waarom je van streek was? Je was niet boos omdat ik het verkeerd deed, maar je was boos omdat ik je raad niet opvolgde. Dat is een groot verschil!”
 
Ik stond versteld van haar volwassen denkpatroon; ze had hiermee onbewust mijn vraag beantwoord. Onder het mom van bezorgdheid, had ik geprobeerd haar te beteugelen. Dát was de oorzaak van het conflict geweest. 
 
 
Als ik echt om iemand geef, zal ik niet boos worden op die persoon. Ik zal verschillende manieren blijven zoeken om diegene te helpen.
 
Als ik het moeilijk heb in een relatie moet ik nauwlettend in de gaten houden of er geen subtiele controle verborgen zit achter mijn schijnbare zorg . Zorgzaamheid is een uitdrukking van liefde, terwijl controle een uitdrukking is van het ego.
 
Controle verwijdert. Zorg verbindt.
 
Controle doet pijn. Zorg geneest.
 
Blijf voor mensen zorgen, maar houd ze niet onder controle.
 
Mensen hebben het meestal niet mis, ze zijn gewoon ‘anders’.
 
Blijf zorgen… 😊
 
Larra Shah op Facebook, vertaald door Leontine van Mourik
 
 

 

Schaduw werk

Schaduw werk
We leren de dingen kennen door hun tegendeel. Dus als we het licht willen kennen moeten we naar het duister kijken naar de schaduw. Karin Bloemen zei: ‘Ik wist pas wat licht was, toen het door jou werd uitgedaan’. Jung zei: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen, maar door ons bewust te worden van onze duistere zijde’. Ofwel de schaduwzijde.
Schaduwzijden zijn vaak in onze jeugd ontstaan, toen 9 van de 10 boodschappen negatief waren, dat verdringen we naar ons onderbewuste, dat 10x sterker is dan ons bewuste.
Zonder ons ervan bewust te zijn laten wij ons dus leiden en lijden door angst, woede, hebzucht, wil tot macht, vijandschap met jezelf, codependentie, egoïsme en andere negatieve en schadelijke gemoedstoestanden.
Weet dat wat je irriteert en ergert en waar je een hekel aan hebt in de ander veel zegt over jouw onbewuste schaduwzijde!
Ik ben gecertificeerd in Shadow work en kan je helpen van het onderbewuste het bewuste te maken en angst, woede, etc te vervangen door Liefde!
In anderhalf jaar tijd zo’n 2.000 mensen telefonisch gecoacht en ontdekt dat de meesten zich onbewust door angst en andere negatieve gemoedstoestanden lieten leiden en lijden, dus…..
Elk deel dat we in onszelf ontkennen, keert zich tegen ons. Ook hebben we de neiging onze schaduwzijde in anderen te zien, projectie dus.
Het boek Owning your own self van Robert Johnson is aan te bevelen.
Het boek Bringing your shadow out of the dark van Robert A Masters is ook heel goed.
Udemy heeft goede video cursussen over Shadow work.
Jung zei: ‘Ik ben liever heel dan goed’. Heel wil zeggen zowel de dag als de nacht omarmen, zowel het licht als het donker. In plaats van schijnheilig ‘goed’ willen zijn. Nietzsche zei: ‘Hoed u voor de ‘goeden’ want het zijn de giftigste vliegen die steken’. En daar heeft hij een punt. Als je zo’n ‘goede’ confronteert met zijn schaduwzijde, dus met waarheid, zal hij furieus worden en in een tegenaanval gaan! Want je verstoordt zijn illusie van alleen maar goed te zijn!
Wees de noodzakelijke duivel voor de een, en een liefdevolle engel voor de ander, dan ben je heel en volmaakt onvolmaakt.

Wat de mensen normaal noemen is het resultaat van projectie, introjectie, gespletenheid, ontkenning, angst, wil tot macht, verdringing en andere destructieve acties.
Dat komt mijns inziens, omdat we onze schaduwzijde niet willen zien en verdringen naar ons onderbewuste dat 10x sterker is dan ons bewuste. We weten dus niet wat we doen, zoals Jezus aan het kruis al zei: “Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen!

Zodra je de aanwezigheid van je schaduw aanvaardt, ontstaat er ruimte voor innerlijke vrede – Tsultrim Allione in Bevrijd je demonen / Feeding your demons

Dialectische Gedragstherapie

DGT Dialectische Gedrags Therapie
Dialectiek is de these-antithese en synthese. Het is de gulden middenweg van de Boeddha. De liefdevolle verzoening van de tegendelen. Een etmaal is de synthese van dag en nacht. Ook onze duistere zijde is van belang. Jung zei dat we niet verlicht worden door ons lichtgestalten voor te stellen, maar door ons bewust te worden van onze duistere zijde!

Juist door de tegendelen leren we de dingen kennen. Ik leerde pas wat vreugde was toen ik diepe smart meemaakte. De synthese was levensgeluk/kunst
DGT wordt vooral toegepast bij borderline en autisme maar is naar mijn mening breder inzetbaar en bruikbaar.

In DGT gaat de aandacht vooral uit naar:
-mindfulness
-pijn/verdriet tolerantie**, No pain, no gain
-emotionele regulatie/ stress management
-interpersoonlijke effectiviteit

**Het volgende gedichtje van Nisargadatta geeft dit mooi weer, ook hier weer de dialectiek:
Tussen de oevers van pijn en plezier, stroomt de rivier van het leven.
“Alleen wanneer denken en voelen stranden op 1 van de oevers en niet met de stroom meegaan, ontstaat alle ellende”.

Veel mensen stranden op de oever van plezier, dus komt er of is er ellende.
Als je plezier wilt, heb je het nu niet naar je zin en is de kans groot dat je een vijand van jezelf bent. Ook hier kan DGT helpen. In combinatie met CGT ofwel Cognitieve Gedrags Therapie

Ik ben ook gecertificeerd DGT en CGT coach/counselor

DGT zegt dat we 3 minds hebben:
-1- Rationele/logische mind
-2- Emotionele mind
-3- Wijsheids mind is mijns inziens tevens Liefdes mind. Waar wijsheid is, daar is ook liefde en omgekeerd!

Abraxas is de synthese van de these die de christelijke God is en de duivel, Abraxas neemt die twee tegenpolen in zich op. Op 16 jarige leeftijd las ik in Hesse over Abraxas en confronteerde daar de dominee mee, hij wilde er niks van weten.

Liefde is de these, angst is de antithese en de synthese is onvoorwaardelijke liefde, Goddelijke Liefde.

Het Yin/Yang symbool is ook het verzoenen van de tegendelen in 1 symbool, met bovendien de notitie dat in het licht ook altijd wat donker is en in het donker altijd wat licht. Betty Ford deed veel aan schaduwerk heb ik ook veel van geleerd.

DGT is de therapie van de aanvaarding en niet oordelen. Mijn aforisme is: “In de aanvaarding ligt de sleutel tot transformatie”. Ik herkende dus veel in de cursus.

Intradependentie

Intradependentie

Intradependentie, is je afhankelijkheid van je subpersoonlijkheden van delen van jezelf, die de baas willen spelen.

Je bent dan niet congruent, maar verdeeld. De subpersoonlijkheden strijden met elkaar.

Shakespeare zei: ‘Ik speel in mijn leven vele rollen, maar geen enkele raakt de kern’.

De subpersoonlijkheden zijn als het ware orkestleden zonder leiding. Ze spelen allemaal hun eigen lied en proberen elkaar te overstemmen. Dan wordt het tijd dat de dirigent komt en de orkestleden tot de orde roept en ze een harmonisch lied laten spelen. Dat is ook de betekenis van universum één lied.

Zolang je subpersoonlijkheden de baas spelen, ben je niet congruent.De wet van aantrekkingskracht werkt dan niet voor je.
Je mag uit één stuk worden en bij je kern komen.

Het leven gaat erom bij je Kern, je essentie, je Zelf te komen.