Not wanting

Source of my misery is not wanting things to be the way they are.

Not wanting myself to be the way I am.

Not wanting the world to be the way it is.

Not wanting others to be the way they are.

I find this war with reality to be the heart of the problem

Stephen Cope

Je innerlijke criticus

De meeste mensen hebben de subpersoonlijkheid van de innerlijke criticus. Die criticus domineert ons innerlijke kind en ook onze volwassene. We hebben dan de neiging om ook kritiek op de ander te leveren. Zoals wij onszelf behandelen, zo behandelen we ook de ander. We spiegelen!. 

Toen ik vroeger thuiskwam met allemaal zevens en achten op mijn rapport en een vijfje, mag je raden waar mijn ouders over begonnen. Indianen bevelen aan om te letten op wat er goed is in de ander, daar hebben wij westerlingen moeite mee, we letten op wat er fout is en ontbreekt. 

Overigens met de beste intenties. Behavioristen zeiden echter al dat belonen beter werkt dan straffen. En op elkaar vitten en elkaar beschuldigen en uitschelden werkt niet, je kunt gelijk hebben, maar dat doet er niet toe: je gedrag leidt tot afscheiding en ruzie en levert alleen maar ellende op. Als je het goede in de ander spiegelt en aandacht geeft dan zal dat groeien en dat gaat dan ten koste van het slechte en kwade en dat goede zien werkt dus wel.

De innerlijke criticus is de geïnternaliseerde stem, van de strenge en straffende ouder en leraar. Van de tien boodschappen die we in onze jeugd kregen, waren er negen negatief. Bovendien werd er op de man gespeeld. Er werd gezegd: ‘Je bent stout’, waardoor we als persoon werden aangevallen, in plaats van ‘Je doet stout’ dat op ons gedrag zou slaan.

Woorden van de innerlijke criticus zijn:

Je bent niet oké

Je bent lui

Je bent dom

Doe niet zo achterlijk

Je had niet geboren moeten worden

Je hebt het weer fout gedaan

Je doet ook nooit iets goed

Etc.

De innerlijke criticus houdt ook van ‘double bind’ boodschappen. Dit houdt in, dat je het nooit goed doet.

Als je aandacht geeft aan een kennis, ben je een bemoeial, als je geen aandacht geeft, ben je asociaal en een egoïst. Je doet het dus nooit goed.

Het wordt tijd dat je je disidentificeert van je innerlijke criticus. Het is een subpersoonlijkheid in je, jij bent dat niet, dus disidentificeer je ervan. Ga met hem of haar de dialoog aan. Doe dat niet beschuldigend, maar liefdevol aanvaardend.

Vraag waartegen hij of zij je wil beschermen, en wat voor goeds zijn of haar inbreng heeft. De antwoorden zullen vanzelf komen is mijn ervaring. Daarna kun je je innerlijke criticus met pensioen sturen naar een onbewoond eiland, en ben je vrij.

Als je nog niet vrij bent schiet je bij gevit en beschuldigingen in een reactie en ga je over tot de tegenaanval, je spiegelt de aanvaller, althans zo zie je hem, je reageert dan kinderachtig. Je kunt echter ook respons geven vanuit je hart en vragen wat er nog meer is dat de ander niet bevalt, dat je niet zult uitverdedigen en zult luisteren. Iedereen wil gehoord worden, maar bijna niemand wil luisteren

Dus als je luistert doe je de ander een groot plezier. Heb compassie; als de ander kritiek op je heeft, heeft hij dat ook op zichzelf dat verdient compassie in plaats van ook kritiek leveren. Wees als Jezus en vergeef de criticaster buiten je en zegt met Jezus: ‘Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen!’. Je innerlijke kind is heel vergevingsgezind, leg daar contact mee!

Als je nooit kritiek krijgt, leef je wellicht te voorzichtig, te ingehouden, je mag je mening geven en je uiten met het risico dat daar kritiek op komt, dat scherpt alleen maar je geest en onderscheidingsvermogen.

Veel mensen gaan met de beste intenties proberen de ander te veranderen door te: vitten, verwijten, veroordelen, bekritiseren, boos te worden, beschuldigen, jaloers te zijn, kijk te zetten, vernederen, achterdochtig te zijn, katten, gispen, fel uit te halen, ruziën, klagen, schelden, vilein te zijn, pesten, veel macht en controle te willen uitoefenen, intimideren, afbekken, zeuren, kinnesinne, ergeren aan, insinueren, domineren, etc. 

Ze spiegelen daarmee de innerlijke criticus in de ander en zorgen dat hun gedrag ook gespiegeld wordt en de ander hen ook gaat veroordelen, etc. En zo ontstaat het tegengestelde van wat men beoogt, namelijk: verwijdering en afscheiding in plaats van toenadering. Een oud-Hollands gezegde is: ‘Als ge iemand gispt, stijft ge hem slechts in zijn gedrag’. De manier om vijanden te maken, is door de ander niet te accepteren en te willen veranderen naar ons beeld. Je kunt zelfs gelijk hebben, maar dat doet er niet toe, als blijkt dat je aanpak niet werkt en zelfs tegen je werkt.

Een restauranthouder speelde goed in op het gedrag van mensen, om vooral op het negatieve en foute te letten. Hij noemde zijn restaurant de zes klokken en hing buiten vijf klokken op. Daardoor aangetrokken kwamen veel mensen in zijn restaurant om hem op zijn fout te wijzen. Toen ze eenmaal binnen waren vonden ze het zo gezellig dat ze bleven eten, en zo ving hij zijn klanten.

Het is wel opvallend met hoeveel woorden je het negatieve, de (innerlijke) criticus kunt omschrijven, veel meer woorden dan dat er voor positief gedrag zijn. Er is ook onderzocht dat er veel meer publicaties zijn over depressie dan over geluk, zo zijn we geprogrammeerd om het negatieve in ons te behartigen. Het journaal stort ook vrijwel altijd ellende en negativiteit over ons uit. Journalisten stellen zelfs dat alleen slecht nieuws, echt nieuws is. Zo dominant is de (innerlijke) criticus en het negatieve.

Het negatieve beklijft ook meer je kunt 5 positive opmerkingen maken en 1 negatieve dan zal de negatieve opmerking blijven hangen. Het is zelfs zo dat om een negatieve opmerking te neutraliseren, er 20 positieve boodschappen nodig zijn!

Tijdens een cursus communicatie, die ik gaf zei Annemarie verontwaardigd: ‘Er staat een fout in de syllabus’, waarop ik antwoordde: ‘Dat mag en kan niet Annemarie, we spreken af dat we geen fouten meer maken, jij dus ook niet en slaagt dus met een 10, cum laude’. Ze keek me daarna schaapachtig aan. Iedereen moest er om lachen.

Als je meer wilt weten over je innerlijke criticus dan heb ik het volgende voor je:

Een goede therapie is Compassion Focussed Therapy, een for dummies boek geeft veel inzicht in je omgang met je innerlijke criticus!.

Ook Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is aan te bevelen. Je kunt ervoor bij mij terecht.(06-10421646). Ik ben een gecertificeerd ACT therapeut/coach en heb ook veel ervaring met Compassion Focused Therapy. Ken ook zelf een innerlijke criticus, maar die is nu nederig en dienstverlenend als ik erom vraag, hij dringt zich niet meer aan me op!. Een bevrijding is het!. 

Het geheim van het loslaten

Het geheim van het loslaten

Geïnspireerd door Leontine van Mourik met haar artikel over loslaten op Facebook. Liet ik alles los waar ik aan dacht en waar ik mee bezig was. Ik voelde dat ik een boek moest schrijven over loslaten. Ik zat in de flow, het was woe wei, ofwel

doen door niet doen. Het schrijven ging vanzelf ca. 190 pagina’s in anderhalve week tijds. Het boek Het geheim van het loslaten, komt in november uit en je kunt het nu al bestellen met kortingscode: HennyKorting ik betaal dan de verzendkosten. Het boek kost 23,50 en ik vind het een goede investering in jezelf!

Engelen, dromen en innerlijk kind

 

Ik vroeg mijn engelen om een boodschap en hoorde even later op de radio: ‘I have a dream”, en dacht toen dat de boodschap wel via mijn droom zou komen en zo geschiedde.

Ik droomde daarna heel apart namelijk over een pot conserven met een zoute rozijn erin die eruit moest. Als ik ga duiden draai ik de beginletters van zoute rozijn om en kom dan uit op route zozijn. Dat is apart zozijn is een organisatie die zich bekommert om kinderen met een beperking, ik moet dus de route nemen naar mijn innerlijke kind met een beperking. In conserven zit ons erven, wat we van onszelf ervan uit onze jeugd dat is voor mij emotionele verwaarlozing, er werd vroeger thuis niet over emoties gepraat, en boos mocht je al helemaal niet worden en als je je boosheid moet onderdrukken onderdruk je daarmee alle emoties en ga je in je hoofd en denken zitten.

Ik mag dus aan mijn innerlijke kind vragen wat het nu voelt en daar aandacht voor hebben, de kans is groot dat er veel verdrongen woede is die wordt verborgen achter aangeleerde vriendelijkheid

Ik noteer de vragen en opmerkingen aan het innerlijke kind met mijn rechterhand omdat ik rechts ben en antwoord namens mijn innerlijke kind met mijn linkerhand en dat werkt heeeeel bijzonder, openbaringen zijn het!!

Ik dank mijn engelen voor deze bijzondere en mooie droom en dat ik hem mocht duiden en ervan leer

Als je belangstelling hebt om ook in contact te komen met je innerlijke kind, ik heb er een stappenplan voor ontwikkeld en denk eraan een innerlijk kind dat niet mee mag doen in je leven, een kind dat je niet integreert gaat je boycotten, dwarsbomen en saboteren en dan word je ziek en niemand weet wat het is of dingen zitten tegen en je weet niet waarom, daarom dus.

De aartsengel Ariana is er voor het kind en kun je vragen om hulp en steun. Ik heb Ariana gekoppeld aan het olielampje de snotneus, dat is heel toepasselijk. Een snotneus is een kind.

De aartsengel Metatron slaat een brug tussen kinderen en volwassenen en zorgt voor motivatie.

Hij/zij spiegelt je pas echt

Hij/zij die de werkelijke redenen ziet achter je uiterlijke gedrag en begrip en dus liefde heeft voor je, vertrouw hem of haar:

Hij/zij ziet/doorziet:

Je zorgen en verdriet achter je glimlach

De woede achter je overdreven vriendelijkheid

De liefde achter je woede en boosheid

De reden van je zwijgen

De zelfkritiek achter je kritiek

De behoefte aan waardering en erkenning achter je grote hulpvaardigheid

De positieve intentie achter je verwijten en beschuldigingen

De onzekerheid en twijfel achter je ‘zekerheid’

De behoefte aan aandacht als je teveel praat

De verborgen pijn van de afwijzingen en negatieve commentaren uit je jeugd

Je eenzaamheid die je probeert te verhullen door je drukke bestaan

De onwetendheid en onbewustheid achter slechte daden

Je angst die je van de liefde afhoudt, terwijl je verlangt naar liefde…

Achter je stoerheid de verborgen kwetsbaarheid en zachtheid

Achter je harde werken de niet vervulde behoefte aan waardering en erkenning

Achter je spiritualiteit het verlangen om gezien te worden en geliefd te worden

Dat je perfectionisme en drang om te presteren, voortkomt uit afkeuring en grote eisen, die aan je gesteld werden, en gebrek aan liefde uit je kindertijd 

Bron: boek Het drama van gespiegeld worden, verschijnt voorjaar 2019 bij uitgeverij Boekenbent