Je bent wat je ziet

Debbie Ford haalt James Baldwin aan die zei: ‘Je kunt alleen onder ogen zien in anderen wat je onder ogen ziet in jezelf’. Als je geen oog hebt voor je eigen schaduw en negatieve kanten zie je ze ook niet in de ander en kun je er gemakkelijk het slachtoffer van worden wat mij ook overkwam. It takes one to know one.

Wayne Dyer zei: ‘Je bent niet in staat buiten te zien, wat je van binnen niet ziet!’

pastedGraphic.pdf

Mijn ex-schoonmoeder was 50 jaar toen ik 25 was en ze zei toen tegen me: ‘Als je zo oud bent als ik zul je wel zien wat voor een rotwereld het is’.

Ik dacht toen: ‘Dan doe je iets niet helemaal goed’ en ging haar observeren, ze bleek maar 1 vriendin te hebben waarmee ze negatief roddelde over de mensen in het dorp, haar man was een potentaat en dictator die dure pakken kocht voor zichzelf en zijn vrouw in een oud jurkje liet lopen, ze was het sloofje, ze had dus gelijk dat haar wereld een rotwereld was ze generaliseerde dat echter en dat was niet zo slim van haar, ze dacht wat voor haar geldt is ook geldig is voor iedereen, zo zag ze dat…

Ik vroeg aan een narcist wat hij zag in de boom die ik aanwees hij zei: ‘Die boom is groter dan ik ben’ met afkeer in zijn stem, want hij wilde zelf de grootste zijn, hij dacht in egotermen van beter en groter. Toen ik mijn lieve broer een boom liet zien zei hij dat hij de ruimte tussen de bladeren zag en de vruchten, typerend voor hem…

Er was eens een auto-ongeluk. De verpeegster zag dat en zei: ‘Als er maar geen gewonden zijn, ik ga kijken’. De verzekeringsagent zag dat en zei: ‘Dat zal een vervelende schadeclaim opleveren’. De politie-agent zag weer wat anders en zei: ‘Ik hoop dat het verkeer weer snel doorgang kan vinden’. De man van het autoschadebedrijf zei: ‘Dat levert een mooie omzet op’ en zag ook weer wat anders.

Een kennis van me ziet de mensen als roofdieren en de wereld als vijandig. Hij kijkt niet naar binnen en ziet niet dat dat veel over hemzelf zegt

pastedGraphic_1.pdf

Een man kwam naar Doetinchem en zag geen vertier en vermaak en zei zich te vervelen, dat is dus een vervelende man, die zo nodig vermaakt moet worden omdat hij zelf niks meebrengt

De pessimist ziet de moeilijkheden in de mogelijkheden en de optimist ziet de mogelijkheden in de moeilijkheden.

Heer Krishna had twee koningen. Een was demonisch en werd gehaat door zijn volk, Krishna vroeg aan deze koning om 2 jaar lang de wereld rond te trekken op zoek naar een waarlijk goed mens. Na twee jaar kwam deze koning terug en zei: ‘Ik moet u teleurstellen, ik heb overal gekeken maar ze zijn allemaal net zo slecht als ik’. Toen vroeg Krishna aan de aimabele en geliefde koning om 2 jaar de wereld rond te trekken op zoek naar een waarlijk slecht mens. Na twee jaar kwam deze koning terug en zei: ‘Ik moet u teleurstellen, ik heb onbewuste en onwetende mensen gezien, maar een waarlijk slecht mens heb ik niet kunnen zien’.

Eer leraar zag vooral het goede in zijn leerlingen en complimenteerde ze heel vaak en benoemde de capaciteiten en talenten van zijn leerlingen, dit had een kettingreactie tot gevolg, de leerlingen begonnen ook het goede in elkaar te zien en complimenteerden elkaar en de studieresultaten werden beter en beter. Alles wat je aandacht geeft groeit!.

Ik liet een brochure over codependentie redigeren door een redakteur die naar mijn mening erg codependent was zonder daar weet van te hebben.

Hij zag alleen ontbrekende punten en komma’s en de boodschap was finaal aan hem voorbij gegaan. Als je kijkt en zoekt naar stenen zie je de diamanten niet.

Ik zie op het journaal steeds een tiental nare en negatieve gebeurtenissen maar heb meer oog voor de 6 miljoen vrijwilligers die belangeloos anderen helpen. Het journaal creëert angst en de vrijwilligers creëren liefde….

Als je oog hebt voor liefde zul je er veel van waarnemen en zal het steeds meer worden en dat gaat dan ten koste van de angst die niet kan bestaan daar waar liefde is…

Hoe word je een expert?

Hoe je een expert wordt leerde ik van Wayne Dyer. Hij was professor aan een universiteit en de rector magnificus wilde subsidie voor het opstarten van een nieuwe faculteit. Hij vroeg aan zijn professoren wie er verstand had van subsidies. Wayne stak zijn hand op, hoewel hij er niks vanaf wist. Hij kreeg de opdracht om de subsidie aan te vragen.

Wayne ging naar de universiteitsbibliotheek en las alles wat met subsidies te maken had, hij stuitte op namen van experts en ging daarmee praten, hij bouwde zo veel kennis op en daarmee gewapend vroeg hij de subsidie aan en kreeg hem. Vanaf dat moment was Wayne de subsidie-expert!!

In de afbeelding zie je wat je kunt doen om een expert te worden, mijns inziens nuttige tips.

expert worden

Ik heb van mezelf ook een expert gemaakt op het gebied van bewustwording en codependentie/interdependentie. Ik las meer dan 100 Engelstalige boeken over codependency en hoe je tot interdependentie komt, en ging het gesprek aan met deskundigen en bouwde zo veel kennis op, ook naar aanleiding van mijn eigen levenservaring als codependent…Ik richtte het codependentie-netwerk.ning.com op en dat heeft inmiddels bijna 200 leden, waarvan velen me zeer dankbaar zijn voor de informatie. Op het gebied van bewustwording las ik vele honderden boeken en organiseerde gespreks/discussiegroepen op dat gebied, en gaf lezingen over bewustwording en codependentie. Ik schreef ook 11 boeken, op 1 na allemaal over bewustwording en codependentie. Het boek ‘Anderenwaarde, over codependentie’ en het boek “De Dramadriehoek’ doen het heel goed. Verder blog ik veel op mijn site: www.hennybos.com

Expert worden is dus goed te doen, maar expert blijven vraagt veel meer inspanning, het is het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen en ook zelf een bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen. Het vraagt op een open houding en een goede lerende capaciteit en een creatieve en innoverende geest. Je moet houden van wat je doet en doen waar je van houdt, anders lukt het niet. Bales ontwikkelde een piramide waarin we kunnen zien hoe we leren, die piramide laat ik hier volgen:

leerpiramide-van-bales

‘Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp’ – Confucius

Je hoeft geen slachtoffer te zijn!

Onderzocht is dat de meeste mensen 95% van hun tijd aan drama besteden en 5% aan essentie, dramaqueens en dramakings zijn we dus en onbewust slachtoffer van de vuilnis die we naar binnen halen en die er dus ook weer uitkomt.

Geïnspireerd door een Engelstalig artikel van Melody Beattie stel ik dat slachtoffer zijn of je slachtoffer voelen heel vaak een illusie is en niet je realiteit, het is een leugen die je aan jezelf vertelt, het is domheid waar Einstein het ook over heeft

einstein

Je zelfbeeld kan bestaan uit een gevoel het leven niet aan te kunnen, niet in de hand te hebben en er dus het slachtoffer van te zijn. Gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid die ons onderbewuste programmeren, dat ervoor zorgt dat je gedachten aan slachtofferschap een selffulfilling prophecy worden. Je gedachten zijn namelijk scheppende krachten en materialiseren zich

Het kan zo’n gewoonte zijn om je slachtoffer te voelen zelfs als jou goede dingen overkomen je negatief reageert, bijvoorbeeld:

-Een nieuwe auto en jij zegt dat hij wel te duur was en veel onderhoud vraagt en veel benzine verbruikt

-Je kunt en mag boodschappen doen en je zegt dat jij de klos bent dat je dat moet doen in plaats van de geluksvogel en gezegende

-Een vrouw had een mooi, royaal huis en klaagde erover dat het veel werk was om dat opgeruimd en schoon te houden

-Aandacht zien als een inbreuk in je privacy in plaats van als een vorm van liefde

-Het bouwen van schuilkelders bij veel wind, zie het tegeltje;

tegeltje wind

We kunnen in alle mogelijkheden de moeilijkheden blijven zien en in een negatieve energie blijven hangen

Je hebt dan het Popeye-moment nodig, dat is het moment waarop Popeye genoeg heeft van de ellende en zijn spinazie tot zich neemt en tot actie overgaat. Of het moet eerst nog erger worden, dan moeten we eerst de bodem raken om tot verandering te komen

pijn groter

We mogen leren om onze grenzen vast te stellen en te bewaken, nee te leren zeggen en boos durven worden om onze woorden kracht bij te zetten

We mogen leren assertiever te worden, het zijn aspecten die allemaal al in ons zitten, alleen voor ons verborgen zijn, vaak hebben we een therapeut of coach nodig om het naar boven te halen en ons bewust te maken van ons ware zelf, verandering zal noodzakelijk zijn, dat zegt Darwin ook:

darwin

Claim de verantwoordelijkheid voor je leven en geluk, claim je kracht, spreek je behoeften uit en vervul ze, weet wat je wilt en niet wilt, accepteer niet langer het onacceptabele, laat je door niemand domineren, want dat is geen liefde, maar een daad van geweld jegens jou

Zeg niet dat je het niet kunt, want daarmee programmeer je jezelf weer. Ford zei: ‘Zij die zeggen niet te kunnen en zij die zeggen wel te kunnen hebben allebei gelijk!’

Om zich geen slachtoffer te voelen gaan veel mensen overcompenseren en worde een ‘nobele’ helper (die voor zijn welzijn afhankelijk is van de slachtoffers) of een aanklager die zijn gedachten en gevoelens laat bepalen door degeen die hij aanklaagt of dat wat hij aanklaagt

Dus zowel de aanklager als de hellper zijn ook slachtoffer verdringen dat allleen. (zie mijn boek De Dramadriehoek, waarin de rollen uitgebreid worden beschreven).

Ga weg uit de dramadriehoek en ga naar de liefdesdriehoek en ontwikkel je meesterschap. De ware meester is de meesterlijke leerling. Ik coach je graag naar meesterschap en levenskunst

Om uit de slachtofferrol te stappen moet je bereid zijn te veranderen, Shakespeare zei: ‘De bereidheid is alles’

boeddha change

We zijn vaak bang voor verandering, voor het onbekende, waar alleen het bekende ons angstig zou kunnen maken. De weerstand is inderdaad het meest pijnlijk en ellendig omdat je daarmee de neurose in stand houdt en rigide, star wordt en dan meer dood dan levend bent, een zombie, levende dode

Waar kun je het slachtoffer van zijn:

-narcisten

-bedriegers en leugenaars

-oplichters

-indoctrinatie

-conditioneringen uit je jeugd

-dictatoriaal gedrag

-backstabbers

-neuroten

-stress

-obsessief-compulsief gedrag

-vastzitten in je hoofd, niet voelen (You have to feel to heal!)

-slachtoffers

-neurotische helpers, help-a-holics

-aanklagers

-fundamentalisten, fanatici

-bureaucraten

-etc.

Samenvattend: Hoe bevrijden we ons uit de slachtofferrol:

-door ons bewust te worden dat we spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring in plaats van mensen met een spirituele ervaring

-dat we naar het evenbeeld van God zijn geschapen en dus goden zijn

-door de verantwoordelijkheid te nemen over je leven en welzijn en geluk

-door assertief te zijn en grenzen te stellen en te bewaken

-door minder aandacht te geven aan drama en meer aan essentie

-loslaten van oude patronen om plaats te maken voor het gezonde nieuwe gedachyten en gevoelens

complaints

Bron: Boek Verrijkende Inzichten – Henny Bos, verschijnt juni 2016 bij Uitgeverij Boekenbent (voorintekenprijs is 20 euro in plaats van 25 euro, dus 20% korting!)

Het innerlijke kind en woede

 

woedend kind

Veel kinderen mochten van hun ouders niet woedend zijn, dat werd afgekeurd, dan vonden ze ons niet meer lief. ze zeiden dan zelfs; ‘Je bent stout’ in plaats van ‘Je doet stout”, ze speelden dus op de man en dat trekken we ons erg aan omdat we nog volledige afhankelijk zijn van onze ouders

We zijn wel woedend omdat we niet de aandacht, erkenning, waardering, liefde en het respect kregen waar we zo’n behoefte aan hadden. We gaan die woede sublimeren en passief-agressief gedrag vertonen door dwars te gaan liggen, te spotten, sarcastische opmerkingen te maken, humor hebben ten koste van de ander, leedvermaak, advocaat van de duivel te spelen, te beledigen, aandacht te ontzeggen, dingen te ‘vergeten’, de ander ‘doodzwijgen’(the silent treatment), je irritant gedragen, je snel te ergeren, veel kritiek te leveren, vaak onnodig te laat te komen, etc.etc.

We projecteren onze verdrongen woede dan vaak op de ander, die we dan de schuld kunnen geven. Graag zorgen we ervoor dat de ander onze verdrongen woede voor ons uitspeelt door hem of haar kwaad te maken door ons gedrag en daar plezier in te hebben en dan weer de ander de schuld geven, zelfreflectie is ons vreemd, dat is te beangstigend.

Thich Nhat Hanh schreef het boek ‘Omarm je woede’, dat is een goed advies. Erken dat je woede er is en zie het als een boodschapper die je een waardevolle boodschap te brengen heeft, namelijk dat je niet kreeg van je ouders en nu tevergeefs van buiten probeert te halen. Je kunt van je woede leren dat je waar je behoefte aan hebt ook aan jezelf kunt geven en liefdevol voor jezelf kunt zijn, een liefdevolle vader en moeder voor jezelf kunt zijn, die je onvoorwaardelijk liefhebben om wie je bent en wordt(Nietzsche zei: ‘Word wie je bent’). Zie ook mijn artikel Word wie je bent.

Woede wordt vaak gezien als een negatieve emotie, en negatieve emoties worden afgekeurd. Osho stelt dat als je de negatieve emoties niet wilt erkennen je geen enkele emotie erkent. Je wordt dan een denker, een robot…Een negatieve emotie is gewoon een boodschapper die je gaat vertellen wat je moet veranderen.

Achter woede kan een onvervulde behoefte zitten of een overschrijding van je grenzen door een ander en zo kom je tot meer inzicht in je behoeften en grenzen

Mencius zei dat hij in een volgend leven meer zou letten op zijn behoeften dan op zijn verlangens, een zinnig advies

Als je nooit woedend durft te zijn, is de kans groot dat je over je heen laat lopen, een deurmat bent en teveel pikt en verdringt, je wordt dan verdrietig in plaats van boos en als je boosheid echt naar binnenslaat word je depressief. Het is niet de bedoeling dat je de ander met je woede bezeert, maar je mag wel een duidelijk signaal afgeven. Osho stelde dat verdriet boosheid op zijn kop is, hij zei dat als je een boos iemand verdrietig maakt de boosheid weg is en omgekeerd het is reciproque inhibitie

Een vrouw die ook niet boos durfde te worden zei: ‘Dat heb ik liever niet’ en begreep niet dat dat te zwak is, waardoor de ander zich er niets van aantrekt en over haar heen walst en domineert. Daar kan de vrouw van leren dat ze haar eigen dominantie tot ontwikkeling moet brengen om goed te kunnen leven. Je omgeving is namelijk de spiegel van jezelf. En in dit geval werd dominantie gespiegeld die de vrouw had verdrongen en tot ontwikkeling moet brengen

Elimineer negatieve indrukken die je innerlijke kind met zich meedraagt

Er zijn voldoende middelen om je te focussen op wat je meer wilt in je leven, maar heb je je ook afgevraagd wat je nu juist los moet laten?

De waarheid is dat we vrijwel allemaal energetische blokkades hebben die we meenamen uit onze kindertijd en die blokkeren onze manifestatiewensen,

en dan werkt de Law of Attraction niet voor ons. Dan zijn we niet congruent, niet clear zoals Amerikanen zeggen.

Veel van die negatieve indrukken van ons innerlijke kind zijn verdrongen en dus onbewust, ze kunnen getriggerd worden door beledigingen en kwetsingen of zomaar opmerkingen, dan reageren we niet als volwassene maar als ons innerlijke kind dat ooit gekwetst werd.

Wat onbewust is is 10x sterker dan ons bewuste, dus als we bewust zeggen ik wil dit en het onbewuste wil dat dan gebeurt er wat het onbewuste wil en we hebben er dus geen idee van waarom ons dingen niet lukken.

We nemen ook negatieve indrukken van onze ouders in ons op internaliseren dat, van de 10 boodschappen die we van onze ouders kregen waren er 9 negatief en dat zegt veel over hun staat van zijn en manier van waarnemen en opvoeden, hier een schema uit de Transactionele analyse:

kind in ta indrukken ouders

Hier volgen een aantal van die indrukken die hun oorsprong vinden in het innerlijke kind, kruis maar an wat op je van toepassing is:

-1- Ik mag er eigenlijk niet zijn om wie ik ben, moet altijd wat doen, helpen, etc, om er te mogen zijn en mezelf goed te vinden, ik ben meer een human doing dan een human being

-2- Ik durf geen risico’s te nemen uit angst voor het onbekende

-3- Ik houd me vast aan het oude vertrouwde, zelfs als dat niet zo goed voor me is

-4 Ik ben bang voor veranderingen en stel dat elke verandering nog geen verbetering is en vergeet dat elke verbetering wel een verandering is

-5- Ik kom mijn nieuwjaars voornemens niet na en ook andere voornemens niet, ik doe niet wat ik zeg

-6- Ik noteer mijn doelen niet zwart op wit en haal ze dus vaak niet

-7- Ik zoek erg naar bevestiging in de vorm van complimenten, diploma’s, erkenning en respect

-8- Als ik ‘s ochtends opsta ben ik al moe of zie ik tegen de dag die komen gaat op

-9- Ik sluit geen nieuwe vriendschappen en praat niet snel met vreemden

-10- Mijn vrienden kunnen niet altijd op mij rekenen ik heb vaak uitvluchten waarom ik niet kan helpen

-11- Ik heb uitvluchten en excuses in plaats van redenen

-12- Ik maak me veel zorgen, pieker veel ook al weet ik dat dat niet goed voor me is

-13- Ik heb veel stress

-14- Ik heb vooral aandacht voor drama in plaats van voor essentie

-15- Mijn leven wordt niet erg verrijkt door interessante bezigheden, het is nogal saai en steeds hetzelfde

-16- Ik ben heel gevoelig voor de mening van anderen over mij en pas me daarbij aan

-17- Ik wil van alles, maar vrijwel niets lukt

-18- Als ze mij vragen hoe het met me gaat zeg ik iets van: ‘Het gaat zijn gangetje’ of ‘Ik mag niet klagen’ of ‘Niks bijzonders’

-19- Ik vind van mezelf dat ik het goed doe ook al zijn de resultaten niet geweldig en wijzen die er niet bepald op dat ik het goed doe

-20- Ik meen vaak niet wat ik zeg en zeg niet wat ik meen…

-21- Ik verwacht dat een ander mij gelukkig maakt en mijn wensen vervult maar dat gebeurt niet

-22- Ik doe aan wat Ingeborg Bosch ‘Valse hoop’ noemt dat uitgaat van de als…dan-formule, te weten: ‘Als ik eenmaal die partner/baan/etc heb dan zal ik gelukkig zijn’, nee dus…

-23- Ik hang de vuile was niet buiten ook al weet ik dat Amerikanen zeggen : ‘We are as sick as we are secret’ en ook dat afzien van expressie tot depressie leidt.

-24- Als ik boodschappen moet doen voel ik mij de pineut en de klos in plaats van de gezegende dat ik dat mag en kan doen

-25- Wellicht weet je zelf ook nog iets te bedenken, mijn lijst is niet compleet

Hoe vaker je ja kunt zeggen op de bovenstaande stellingen hoe meer blokkades heb je en hoe meer negatieve indrukken je innerlijke kind heeft en hoe meer je los te laten hebt.

Over loslaten schreef ik artikelen, hier wat highlights uit die artikelen

Ik nodigde Cornelie bij me thuis uit. Ze is een charmante vrouw van in de 80 met nog iets jeugdigs over zich. Ik vroeg haar wat haar belangrijkste levenslessen waren ze antwoordde: ‘loslaten en vergeven’ Op dat moment zag ik op m’n tafel een boek over loslaten en een boek over vergeven, over synchroniciteit gesproken!

Geïnspireerd door Cornelie ging ik nog meer boeken bestellen over loslaten. Een aanrader vind ik ‘The secret of letting go’ van Guy Finley een fantastisch boek waar ik 125 aantekeningen uit kon maken. Hij schrijft o.a.: ‘Het loslaten van jezelf(ego) is het loslaten van je problemen, ze zijn hetzelfde’ en ‘loslaten volgt op de realisatie dat vasthouden geen nut meer heeft’. Hij schrijft ook dat alles wat je onder controle wilt hebben dat dat jou controleert en dat dat de oorlog in je is.

Hoe meer je loslaat hoe ontvankelijker je wordt voor de zegeningen van het universum, de kosmos, van God

In Afrika vangen ze apen door in het bijzijn van de nieuwsgierige apen een gat in een boom te maken en er wat lekkers in leggen. Als de mensen dan weggaan komt de brutaalste aap naar de boom en steekt z’n hand in het gat om het lekkers te pakken als z’n hand echter een vuist is geworden wil hij niet meer uit het gat en de aap weigert om het lekkers los te laten zelfs als de mensen komen om hem te pakken, hij houdt zichzelf gevangen. Ik vind dat een prachtig verhaal hoe je jezelf gevangen kunt zetten door niet los te laten.

Een frater van de abdij De Slangenburg bij Doetinchem zei het heel mooi. Hij zei: ‘Kijk Henny de mensen doen dit’ en hij balde zijn vuisten. ‘Ze houden vast aan wat ze hebben en kennen, maar zo kun je niet vangen je moet dit doen’ en toen maakte hij van zijn handen een kommetje. Het was een wijze les voor me. Ik realiseerde me dat ik ook de neiging had om het oude, bekende vast te houden en dat er zo geen ruimte is voor het nieuwe, onbekende om zich aan te dienen. Paul van den Berg zei: ;Waarom zouden we angst hebben voor het onbekende, alleen het bekende kan je angstig maken’

Een kind dat door haar moeder werd mishandeld werd weggehaald door de kinderbescherming tot grote verbazing reikte het kind uit naar de mioeder en riep dat het bij haar wilde blijven zo kunnen kinderen hechten an het oude vertrouwde en zijn het net als de afrikaanse apen…en dus ook gevangen…

Het kan ook zo zijn dat het innerlijke kind als pseudo volwassene optreedt omdat ouders tekort schieten, hier volgt een strip met humor:

kind bij psychiater