Veel mensen durven niet gelukkig te zijn….

Dat zei m’n vriend Arthur tegen me, die zelf uit een depressie is gekomen en ongelukkig was omdat hij niet zichzelf was, maar zich aanpaste aan anderen, dus codependent was. Een therapeut vroeg hem:’Wat zou je zijn zonder je problemen?’ Arthur wist daarop op dat moment geen antwoord en bedacht later dat hij niets zou zijn zonder z’n problemen, zou verdwijnen, het zou z’n dood zijn, hij was er zo mee vertrouwd, problemen waren z’n identiteit geworden. Daarna zag hij de belachelijkheid van e.e.a. in en kwam tot inzicht.

We klampen ons vast aan het bekende en vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt. Een mooi voorbeeld daarvan is van een kind dat werd weggehaald door de kinderbescherming bij haar moeder die haar sloeg en misbruikte, het kind verzette zich hevig en reikte uit naar de moeder. Velen van ons zijn als dat kind en zoeken de vertrouwde ellende weer op, het drama. Ik denk dat het een van de redenen is van het succes van GTST, dat is ook allemaal drama en dan denk je dat het met jou nog wel meevalt als je dat ziet.

M’n vriend Arhur is nu op z’n 25ste al tot inzicht gekomen dat hij er mag zijn om wie hij is en niet hoeft vast te klampen aan problemen. Een frater van de abdij de Slangenburg zei het heel mooi over het vastklampen, hij zei:’Kijk Henny de mensen doen dit’ en toen balde hij z’n vuisten daarma zei hij ‘maar dan kun je niet vangen, je moet dit doen’ en toen maakte hij van z’n handen een kommetje, een wijze les van deze man in loslaten en overgave in Uw wil geshiede, zonder fatalistisch te zijn.

Misschien ben je op de hoogte van een onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar geluk. Ik geloof dat 75% zei dat ze gelukkig waren en ik zeg dat ze liegen, het is hetzelfde als wanneer je vraagt hoe gaat het, de meesten zeggen dan goed en liegen en als je dan doorvraagt hoe gaat het nu echt met je hoor je het ware verhaal, in het onderzoek is niet doorgevraagd en de uitkomsten zijn dus niet valide.

Ik liep met Leon door de stad en toen zei hij tegen me:’Kijk eens naar de mensen Henny, ze hebben mooie gepoetste schoenen aan, mooie kleding en tassen vol met boodschappen en moet je nu eens kijken naar die gezichten’, daar klopte inderdaad niets van, hele ontevreden en getormenteerde gezichten zag ik, de misere straalde ervan af.

Er is lef voor nodig om je schaduwkanten bewust te maken zodat je ze meester wordt en ze geen macht meer over je uitoefenen, zolang ze onbewust blijven besturen ze je zonder dat je daar weet van hebt, je kunt geen meesterschap hebben over dingen die je niet kent en waar je je niet bewust van bent.

Rumi zei:’’Wie in zichzelf geen gebreken ontdekt is zijn eigen vijand’ en velen met hem zeiden soortgelijke dingen zie op m’n site onder het item codependentie het onderwerp ‘je eigen vijand zijn’

Bron: Boek: ‘Verrijkende inzichten’ – Henny Bos (verschijnt juni 2016 bij uitgeverij Boekenbent)

Omslag Verrijkende inzichten

Boek: ‘Verrijkende Inzichten’

Dit is de omslag van mijn nieuwe boek “Verrijkende inzichten”, verschijnt in juni 2016, 502 pagina’s met waardevolle informatie, de prijs is 30 euro, als u nu bestelt betaal ik de verzendkosten, mail naar: hennybos@xs4all.nl en bestel

cd denken tvn

De kwaliteit van je denken(CD)

De kwaliteit van je denken(CD)

Tip ten aanzien van het denken:
Je hebt positief denken dat is de these, dan is negatief denken de antithese en de synthese ofwel de gulden middenweg is juist denken. Dat is een manier van denken die bijdraagt aan je groei en ontwikkeling

De Boeddha zei: ‘Je bent het resultaat van wat je altijd hebt gedacht’. Het is dus van groot belang om te letten op de kwaliteit van het denken.
De CD die ik nu in de aanbieding heb kost normaal 10 euro incl.verzendkosten en die bied ik nu aan met 30% korting voor 7 euro incl. verzendkosten.

De CD bevat 1,2 uur waardevolle informatie en is opgenomen tijdens een lezing van mij voor de Theosofische vereniging Arnhem. Onder andere Tantrisch denken en holistisch denken passeren de revue, en daar kun je je denken mee verruimen

Mail naar hennybos@xs4all.nl als je gebruik wilt maken van dit speciale aanbod

Vriendelijke groet

Henny Bos
www.hennybos.com

Iemand met kritiek kan je beste vriend blijken te zijn

Geïnspireerd door een artikel van Vernon Howard over je beste vriend, schrijf ik dit artikel.

Je denkt namelijk dat je de beste vriend van jezelf bent en dat je ‘goed’ bent en het goede doet en zoekt vrienden die dat geïdealiseerde zelfbeeld van je bevestigen. Door je onbewustheid en onwetendheid(die je ontkent) doe je eerder het kwade dan het goede en je zogenaamde vrienden doen vrolijk mee en corrigeren je niet. De Bijbel zegt het ook: ‘We willen het goede maar doen het kwade!’..

We zoeken adhesie, bevestiging voor hoe we nu zijn en willen dat in stand houden, alles bij het oude, vertrouwde houden en je vrienden houden je ziekte in stand. Je hebt echt iemand nodig die je wijst op je fouten, misvattingen, onbewustheid, illusies om wakker te kunnen worden…

truth cry coelho

Iemand die genoeg van je houdt om een eventueel confict met je aan te willen gaan, geen persoon die meehuilt met de wolven in het bos, geen slijmbal. Je zogenaamde vrienden zijn vaak vijanden voor je ware, spirituele Zelf, doordat ze je ego complimenteren en steunen en bekrachtigen. Ze belemmeren je daardoor in je groei en ontwikkeling en vinden het mooi dat je nog steeds dezelfde bent, waar het leven juist verandering is en dynamisch. Alles wat niet groeit is dood zei ik altijd als manager

In mijn leven heb ik het meest gehad aan de enkelingen die mij op mijn fouten durfden te wijzen en heb ik het meeste te danken aan kritische omstandigheden zoals mijn crisis met depersonalisatie, dan raak je echt de bodem is is de enige weg nog naar boven..Mijn depressie bleek een ware vriend te zijn in plaats van een vijand, hij bracht me naar mijn ware Zelf

Je zoekte vrienden die je bevestigen omdat je onzeker bent, geen vaste waarde hebt. Als je bevestiging nodig hebt dan twijfel je, ben je onzeker. En vrienden die je alleen maar bevestigen zullen je verachten en minachten en het spelletje meespelen. Je speelt vaak het spel dat Eric Berne in zijn boek ‘Games people play’ noemt: Kijk-Eens-Hoe-Goed-Ik-Ben’

Zoek een vriend of coach die je durft te confronteren en genoeg om je geeft om dat te doen om je naar je Ware Zelf te brengen, je moet vaak door de duistere nacht van de ziel, je negatieve en schaduwkanten gaan erkennen, exploreren en integreren en transformeren. Vaak is dat een hel waar je doorheen moet om in de hemel te komen.

Iemand met een waarheid aan het huilen brengen is inderdaad beter dan een leugen vertellen en daarmee iemand aan het lachen te maken Coelho heeft gelijk.

Een vrouw zei: ‘Ik heb het geluk gehad dat er één man in mijn leven was, genoeg om me gaf om me te wijzen op mijn waandenkbeelden en illusies, die waarheid durfde te vertellen, hij zorgde ervoor dat ik een echt, uniek en authentiek mens werd, een levenskunstenaar

Bedenk dat de mensen die je een desillusie bezorgen door hun kritiek je helpen, omdat een desillusie een stap dichter naar de waarheid is!!

Wayne Dyer zei: ‘Your soulmate is the person you can’t stand’. Dat klopt want dan pas zie je en merk je of je in vrede en harmonie bent of dat het verstoord kan worden. Dan voel je je onwaardig en gekwetst. Je bent dan nog geen meester over jezelf, zolang een ander je knoppen nog kan indrukken is hij of zij een meester voor jou!.

Het ego-deel van ons wil altijd gelijk hebben en wil geen andere meester aanvaarden. De Dalai Lama is wat meer ontwikkeld en zei zelfs dat de Chinese leider Mao die opdracht gaf of Tibet binnen tevallen, zijn grootste leermeester is(!).

A Course in miracles zegt: ‘Beware of the temptation to see yourself treated unfairly’. Klopt want je krijgt de behandeling die je nodig hebt. Net als de laatste regels van ‘Een beantwoord gebed’ luiden: ‘Ik kreeg niets waarom ik vroeg, ik kreeg alles wat ik nodig had!’

Oude wonden houden van medelijden en aandacht, die oude wonden worden getriggerd door de criticasters en dan word je je er bewust van en kun je ze helen..

De verantwoordelijkheid voor je leven nemen en weten dat je dat aantrekt wat je nodig hebt is verstandig en wijs.

Nelson Mandela zei het heel mooi, zie de afbeelding:

prison mandela

Nelson heeft gelijk hij zou anders gevangene blijven van zijn bitterheid en haat die hem in hun macht zouden houden en zijn denken, voelen en handelen zouden bepalen en dan zou hij ipv meester een slachtoffer zijn.

Ik zeg vaak: ‘Alles is goed!!’. Alles is bedoeld om mij bij mijn ware zelf te brengen en mijn potentieel verder te ontwikkelen, als ik tenminste wil luisteren naar de signalen en ik bereid ben om het oude los te laten. Het oude wordt aangevallen door de criticaster en dat is dus maar goed ook wat dan moet verdwijnen om plaats te malken voor het nieuwe. Zoals Jezus zei: ‘Zie ik maak alle dingen nieuw!’

Guy Finley zei: ‘The only way to be free of troublesomre people is to be free of the part of you that’s out looking for trouble’.

Ook dit klopt naar mijn mening weer. Toen ik slecht was voor mezelf werd ik gespiegeld en waren mensen ook slecht voor mij en kon ik hen wel de schuld geven, maar dan verandert er niets aan de situatie, ik zal dus zelf moeten veranderen en vriendjes met mezelf moeten worden besloot ik, nu word ik weer gespiegeld en zijn de mensen goed voor me.

 

Bron: Boek” ‘Verrijkende Inzichten’ – Henny Bos (verschijnt juni 2016 bij uitgeverij Boekenbent)

Meer dan 400 pagina’s voor 27,50, als u nu bestelt betaal ik de verzendkosten

Als kritiek pijn doet….

Voor veel mensen doet kritiek pijn, het kwetst hun ego, want je ware Zelf is niet te kwetsen want niets menselijks is hem vreemd dus ook het negatieve niet. Dus als je je gekwetst voelt na kritiek weet dan zeker dat je niet vrij bent maar slachtoffer en in je ego zit.

Wat is dan dat ego, wanneer zit je in je ego. Een man vroeg aan een meester wat is egotisme?. De meester zei: ‘Wat ben je een idioot en dwaas om dat te vragen, je begrijpt nergens wat van!’. De man werd heel kwaad en wou de meester slaan. ‘Dat nu is egotisme’ antwoordde de meester.

pastedGraphic.pdf

Naar aanleiding van de tegeltjeswijsheid dat iemand niet kan hebben als ze zeggen dat ze niet tegen kritiek kan, een leuk verhaal. Een vrouw was het altijd oneens met haar man en had altijd kritiek, ze besluiten om naar een therapeut te gaan en de man legt uit dat zijn vrouw altijd kritiek heeft en het nergens mee eens is, toen de therapeut de vrouw om haar mening vroeg zei ze: ‘Daar ben ik het niet mee eens!’

Zolang je de Hitler in jezelf niet erkent ben je niet heel en doet kritiek nog pijn. Dan plaats je de duivel en het negatieve nog buiten je en verzoen je God en de duivel niet.

Don Miguel Ruiz, de Tolteek zei: ‘Vat niets persoonlijk op!’, maar je kunt de kritiek ook gaan zien als een vorm van gratis advies en dat haalt de scherpe kantjes en pijnlijke kanten ervan af, dan doe je je voordeel met kritiek en leer je ervan.

Je vijanden wijzen je op je zwakste plekken, waardoor je ze kunt leren kennen en dat is alleen maar goed, je mag je vijand dus bedanken en lief hebben zoals de Bijbel terecht zegt.

Zolang je nog te kwetsen bent, ben je nog een slachtoffer, laat je je gevoelens bepalen door een ander en je gevoelige knoppen indrukken door de criticaster, de pijn die we voelen is vaak getriggerde, ongeheelde, verdrongen oude pijn.

Als je woedend wordt vanwege kritiek schiet je in de afweer van oude pijn die Ingeborg Bosch ‘Valse macht’ noemt. Zie mijn bijdrage over PRI(Past Realiity Integration en het innerlijke kind).

Als je verdrietig wordt vanwege kritiek is de afweer van oude pijn vaak Primaire afweer uit de PRI.

Allemaal afweer in plaats van acceptatie dat kritiek heel vaak wat over onszelf zegt. Ik wees een vriend op het feit dat hij nogal in zijn hoofd zat en dat geluk een gevoel is en hij dus wellicht niet gelukkig is. Hij werd woedend(Valse Macht!) en wilde me drie maanden niet meer spreken. Na drie maanden was hij gelukkig wel zo flink om me te bellen en me te zeggen dat ik gelijk had maar dat hij die waarheid toen niet aankon, niet wilde aanvaarden.

Noem een gemeen mens gemeen en hij zal naar aanleiding van je kritiek je gelijk meteen aantonen. Noem een gerealiseerd mens gemeen en hij zal glimlachen en zeggen dat hij inderdaad wel eens gemeen kan zijn maar dat meestal niet is, meestal vriendelijk is…

Naar aanleiding van kritiek zegt je denken dat het niet waar is en dat je beter bent dan men beweert. Freud zei: ‘We zijn beter dan we weten, maar slechter dan we denken’ Geloof niet alles wat je denkt.

Je gevoelens worden voor een groot deel door foutieve gedachten bepaald en luister dus naar de Boeddha die zei: ‘Denk juist’, dus je hebt de these dat is negatief denken , dan de antithese dat is positief denken en dan de synthese en dat is juist denken.

Als kritiek pijn doet en je er weerstand tegen hebt, dat zit er juist wat in anders zou het je niks doen. Lao tse zei : ‘Ware woorden zijn vaak niet mooi’.

Niemand kan je geestelijk pijn doen of kwetsen als je dat zelf niet toestaat en inziet dat je alles bent, compleet bent, zowel licht als donker, je bent het hele spectrum.

Zolang kritiek je nog pijn doet en kwetst zit je in een vals, onecht zelf, een illusie, dat ego heet.

Vraag jezelf eens af wat het ergste is dat ze je kunnen zeggen en onderzoek dan of dat soms een verdrongen deel van jezelf is, een schaduwdeel dat nu naar het licht mag worden gebracht.

Aristoteles zei het heel mooi dat je allen kritiek kunt mijden door niks te doen, niks te zeggen en niks te zijn;

pastedGraphic_1.pdf

Ik ken een man die elke vorm van kritiek afdoet als een projectie van de ander en negeert dus ook zijn eigen negatieve kant, zijn schaduw, hij gaat ervanuit dat de ander die op hem projecteert. Hij verdringt zijn negatieve kant dus en dan heerst het over hem want het onbewuste is 10x sterker dan het bewuste. Het is angst die hij laat regeren, angst om zijn eigen schaduwkant onder ogen te zien, alles waar je je niet bewust van bent heerst over je, vandaar dat hij zo fel reageert op kritiek.

Een narcist noemde kritiek hooghartig de stront van de ander die die ander zelf maar op moest ruimen. Een narcist vindt zichzelf perfect en grandioos, er mankeert volgens hem niks aan hem en de narcist mist dus ook een kans op bewustwording, zijn felle reactie op kritiek geeft al aan dat het hem toch pijn doet..

Je hebt ook mensen die helemaal van streek raken van de kritiek van de ander omdat het hun geïdealiseerde zelfbeeld aantast. Lao tse zei dat als je je teveel aantrekt van wat een ander over je zegt je je leven lang hun gevangene bent

pastedGraphic_2.pdf

Daar staat tegenover dat je je verbonden kunt voelen met die ander en dingen gaat herkennen. Wat het meeste persoonlijke is is vaak ook het meest universele. We zijn allemaal naar God’s evenbeeld geschapen en dus van hetzelfde soort, met meer overeenkomsten dan verschillen, het is maar net waar je op let.

Een begaafde kennis van me zei ooit dat iedereen altijd gelijk heeft en daar zit veel in, we zien namelijk wel de splinter in het oog van de ander…Maar als 1 persoon je een paard noemt hoef je je daar nog niks van aan trekken als 2 personenen dat doen ook nog niet maar als 20 personenen dat doen koop dan maar hooi en een zadel…

Ik verdedigde altijd uit bij kritiek, het was een vorm van zelfrechtvaardiging en dat staat de waarheid in de weg. Ik zei ‘Ja maar’ en kwam dan met mijn tegenwerpingen waarom de kritiek onterecht was, ik realiseerde me niet dat ik er mijn voordeel mee kon doen als ik kritiek zou onderzoeken en meer bewust zou worden…

Zelfkritiek kan ook pijn doen, dan hebben we een aanklager, een innerlijke criticus in ons die zegt dat we niet oké zijn, niet goed genoeg zijn, dom zijn, slecht zijn, etc…Het is wat PRI Primaire afweer noemt een afweer van oude pijn, in onze jeugd waren 9 van de 10 boodschappen die we kregen negatief en dat hebben we geïnternaliseerd en verdrongen en slepen we onbewust met ons mee en kan door kritiek getriggerd worden…

Er zou veel minder conflict zijn en geen oorlog als we kritiek serieuzer namen en er wat mee zouden doen om bewuster te worden in plaats van boos of verdrietig te worden. We willen dat geïdealiseerde zelfbeeld, die illusie koste wat kost in stand houden ten koste van ons ware Zelf en dus van liefde, bewustzijn, vrede en harmonie, sereniteit, etc.

Over sereniteit gesproken. Cassiël is de engel van de sereniteit en die mogen we vragen om niet meer van slag te raken door kritiek, door lof of blaam, maar dat we een gezonde eigenwaarde hebben met de omarming van onze schaduwkant en die van de ander

Als je de kritiek echt begrijpt kom je uit bij de wijze woorden van de Soefimeester Inayat Khan die zei: ‘Alles begrijpen, doet alles liefhebben!’.

De meeste mensen schieten in een reactie als ze kritiek krijgen in plaats van respons te geven vanuit een begripvol en liefdevol hart. Degeen die kritiek heeft, heeft vaak ook veel kritiek op zichzelf en mededogen is dan een respons in plaats van een felle reactie van boosheid en tegenaanval of verdriet waarmee we de ander proberen te manipuleren…

Khurshed Batliwalo zei:

We zijn gemaakt door liefde

We zijn gemaakt van liefde

en we zijn gemaakt voor liefde

En liefde is vergevingsgezind en begripvol en neemt het een ander niet kwalijk als hij kritiek heeft, maar dankt hem daarvoor en deelt en geeft van zijn liefde aan de criticaster…

Kinderen kaatsen kritiek ook meteen terug door te zeggen: ‘Wat je zegt dat ben je zelf!’. Dat is ook wel zo, maar zo missen ze een kans op meer zelfkennis en bewustwording en zelfinzicht en zelfbesef, maar ja daar zijn het dan ook nog kinderen voor…

Ik zei vaak als reactie op kritiek: ‘Wat Peter zegt over Paul zegt meer over Peter dan over Paul’, ook dat is waar maar zo weerde ik, net als een kind,  waardevolle informatie af en deed er niks mee en kwam niet tot bewustwording en zelfkennis…

En als, na lezing van dit alles, kritiek nog steeds pijn doet, ga die pijn  dan aan en leer ervan en transformeer het. Amerikanen zeggen: ‘No pain, no gain!’. Door de pijjn te vermijden strand je op een van de oevers waar Nisargadatta het over heeft en ontstaat alle ellende;

Tussen de oevers van pijn en plezier,

stroomt de rivier.

Alleen wanneer denken en voelen

stranden op één van de oevers

en niet met de stroom meegaan,

ontstaat alle ellende

Nisargadatta

Ik moet denken aan de opmerking dat voor een criticus nog nooit een standbeeld is opgericht omdat een criticus niks creëert, alleen commentaar geeft en denkt het zelf beter te weten..

Als je veel criticasters in je omgeving hebt is de kans groot dat je (onbewust) veel kritiek op jezelf hebt en dat je omgeving je spiegelt, want ik leerde en weet dat de omgeving de spiegel van jezelf is.

Met humor op kritiek reageren is leuk. Ik zei ooit een keer tegen een vriend die homo is: ‘Als je zo klaagt ben je een zielepoot’, hij zei toen met humor: ‘Ik en geen zielepoot , maar een poot met een ziel!’, ik vond het heel gevat.

Geestelijke judo toepassen bij kritiek is ook ontwapendend. Dus als de ander met zijn kritiek duwt niet terugduwen maar trekken dan kom de ander uit balans. Een vrouw werd dom blondje genoemd en bewoog mee met de criticaster en ze zei: ‘Het is nog veel erger, ik ben te dom om voor de duvel te dansen, ik snap nergens wat van, zelfs niet van wat je nu zegt wil je het uitleggen’. De criticaster viel helemaal stil…

Bij een lage eigenwaarde laat je je gedachten en gevoelens teveel bepalen door een ander en is je eigenwaarde een jo-jo. Bij een compliment stijgt je eigenwaarde en bij negatieve  kritiek daalt je eigenwaarde weer, dan is er sereniteit nodig en mag je Cassiël, de engel van de sereniteit uitnodigen in je leven..

Als je nooit kritiek krijgt leeft je niet echt en houd je je teveel terug en zeg je niet wat je denkt en voelt, dan ben je meer een zombie, een levende dode. Wees dan blij als er een keer kritiek komt het is een bewijs dat je jezelf durfde te laten zien!

Uit angst voor kritiek durven velen van ons niet om feedback te vragen, feedback is juist een prima middel om ons koers bij te stellen en onszelf te corrigeren en ons denken aan te scherpen en voelen te vervolmaken

Je mag je realiseren dat de persoon die jou kritiek geeft dat doet op basis van het beeld dat hij van jou heeft gemaakt en je hoeft dat beeld niet te zijn. De Bijbel zei het al: ‘Maak van mij geen beeld’, we doen niet anders. Dat beeld zal meestal een vertekend beeld zijn omdat de meeste mensen niet zuiver waarnemen maar neurotisch zijn. Hun kritiek betreft dus alleen hun beeld en hoeft niks met jou te maken te hebben, onderzoek dat. Als je zo naar kritiek kunt kijken kun je erom lachen en gebruik je alleen dat van de krtitiek dat je verder kan helpen..

Kritiek is een uiting van betrokkenheid en zorg, zoals in het boek ‘Caring enough to confront’ staat. Als de ander het ervoor over heeft om een conflict met je aan te gaan zal hij om je geven ook al uit het dat met kritiek, zo kun je het ook zien…

Je hebt ook mensen die keihard ontkennen dat kritiek hen pijn doet, terwijl het wel zo is, ze verdringen dat of hebben een plaat voor hun kop en trekken zich nergens wat van aan en zijn asociaal

Je mag je bij ontvangst van kritiek afvragen of het bedoeld is om je te helpen of om je naar beneden te halen en te kwetsen, dan weet je genoeg, ga er echter vanuit dat de meeste mensen goede intenties hebben en dingen doen waarvan ze denken en voelen dat het goed voor hen is.

Hoe geen directe kritiek pijn kan doen als je via via moet horen dat er kritiek op je is geleverd. De mensen die dat doen zijn de sluwe, achterbakse mensen die zo gewiekst zijn dat ze jou nooit kritiek geven en met je meeslijmen, maar je achter je rug om bekladden en negatief afschilderen, het zijn de backstabbers, they smile you in your face zegt het lied…Pas op voor deze listige en sluwe slangen, ze zijn niet te vertrouwen

Dat zijn de mensen die jou roddels over anderen vertellen met negatieve informatie, pas op, ze zullen het bij anderen ook over jou hebben en nou niet bepaald in positieve zin…dat kan pijn doen

Mijn credo is dat je van elke ontmoeting en elke omstandigheid kunt houden en als dat niet lukt ervan kunt leren en dan ben je altijd winnaar en nooit slachtoffer

Veel kritiek bevat waarheid en de Bijbel zegt: ‘De waarheid zal je vrij maken’, ik voeg eraan toen dat de waarheid je vaak eerst heel kwaad zal maken omdat je het niet wilt erkennen en aanvaarden. Nietzsche zei: ‘Hoeveel waarheid kan een mens verdragen, aan hoeveel waarheid waagt hij zich!’

In een winkel zag ik de tekst: ‘Hebt u kritiek, vertel het ons, bent u tevreden vertel het aan anderen’, ik vond dat heel verstandig. Vaak heeft een klant geen kritiek, maar loopt hij gewoon weg naar de concurrent en dat geldt ook voor kennissen en vrienden. Ik gaf een keer kritiek op het eten bij een lunchroom en de vrouw verdedigde alleen maar uit hoe goed hun eten wel niet was en wilde er niks van leren, dat is geen lerende organisatie maar een kille, starre, dorre organisatie, ik kom er nooit weer

Brené Brown schrijft in haar boek ‘Rising strong’: There is no greater threat to the critics, cynics and fearmongers than those of us who are willing to fall, because we have learned how to rise’

Dat is mooi dat je veerkracht toont en steeds weer opveert na kritiek en niet bang bent om te vallen en te falen omdat je weet dat je kunt opstaan en herstellen.

Brown schrijft ook dat kiezen voor authenticiteit en waardigheid en je ontdoet van weerstand en verzet er een revolutie is. Dat klopt de meesten passen zich aan aan de massa. De enkeling is altijd echt: Jezus, Boeddha, Lao tse, Osho, Krishnamurti, Nisargadatta, etc. die durven hun eigen weg te gaan en zijn niet bang voor kritiek, dat komt er altijd want de grote geesten ondervonden altijd veel kritiek van de middelmatige geesten die de groten naar hun eigen middelmatige lage niveau willen halen.

Brown schrijft: Als je kiest voor een leven in liefde met heel je hart is dat een daad van opstandigheid, je zult veel mensen boos maken, verwarren en bang maken incl. jezelf’. Mensen zijj inderdaad bang voor liefde wat ook blijkt uit de volgende dialoog:

Leerling: Wat is liefde?

Meester: Dat wat alle angst uitdrijft!’

Leering: ‘Waar zijn we dan het meest bang voor?’

Meester: ‘Voor de liefde!’

UIt angst voor eventuele kritiek passen veel mensen zich maar aan aan de grijze middelmaat en sterven met hun muziek nog in zich, ze hebben hun potentieel nooit benut en bleven hangen op 5 tot 10% benutting van hun potentieel, ze vroegen zich af of er leven is na de dood en wisten niet eens te leven voor de dood.

Vernon Howard zei: ‘Er is een nieuw fascinerend leven, maar het oude leven toont nog niet eens de belangstelling om het zelfs maar te onderzoeken!!’ Hecht niet teveel waarde avn de eventiuele kritiek die van de grijze muizen komt, ze zijn onwetend en onbewust en denken het weten te hebben. Hoe minder mensen weten hoe meer ze denken te weten, hun waarneming is vertekend niet zuiver

Heel verkapte kritiek is het ongevraagde advies, dat gaat er namelijk van uit dat het niet zo goed met je gaat, dat jezelf niet in staat bent om goed voor jezelf te zorgen, ze brengen het onder het mom van liefde maar het is zich superieur ten opzichte van jou opstellen en jou naar beneden drukken op subtiele wijze, sta dat niet toe en laat je onbewust geen pijn doen, dit zijn de gemeenste criticasters die zich voordoen als de goeden. Nietzsche zei heel mooi: ‘Hoed u voor de ‘goeden’ want het zijn de giftigste vliegen die steken!!’

Bron: Boek: Verrijkende Inzichten – Henny Bos (verschijnt juni 2016 bij uitgeverij Boekenbent)