Beter communiceren is minder stress!

Hoe vaak schiet je in een (felle) reactie in plaats van een respons te geven?

Noem een gemeen mens gemeen en hij zal in een reactie schieten en gemeen naar je uithalen en je gelijk bevestigen. Noem een ontwaakte mens gemeen en hij zal een respons geven en lachen en zeggen dat hij inderdaad wel eens gemeen kan zijn maar dat meestal niet is.

Ik was manager bij een uitgeverij van vaktijdschiften, dat ging dus al over communicatie, daarnaast was ik universitair docent in Utrecht en gaf communicatietrainingen op HBO-nivean voor accountmanagers en leerde ze luisteren en open vragen stellen en behoeften bepalen. Verder was ik direkteur/senior consultant van mijn eigen marketingcommunicatiebureau.

Ik volgde veel trainingen over communicatie en las er veel over en maakte van mezelf zo een expert, wat leidde tot het geven van een lezing over communicatie voor een spirituele groep in Goor. Daar is een CD van gemaakt en die bied ik u nu aan. Ruim 1 uur waardevolle informatie met o.a. dat je omgeving de spiegel van jezelf is, daarnaast bied ik u mijn boek ‘Communicatie’ aan.

Hier is mijn aanbod: CD is 7 euro, boek is 21,50, verzendkosten 4,25 dus totaal 32,75 nu te koop voor 25 euro!. Het is aftrekbaar van de belastingen dus je betaalt uiteindelijk maar 12 a 17 euro.

comminicatiepakket nw

Mail me om te bestellen: hennybos@xs4all.nl, dan stuur ik het pakket met een factuur naar je toe. Het is ook leuk om dit pakket cadeau te geven aan vrienden en kennissen.

Vriendelijke groet,

Henny Bos (www.hennybos.com)

PS: Hier een passage uit mijn boek:

Luisteren

Een vaak nogal ongeschoven kindje in de communicatie is het luisteren. Diogenes wees er al op dat we twee oren hebben en één tong dus meer moeten luisteren dan praten. Iedereen wil gehoord worden maar bijna niemand wil luisteren. Men wacht af tot je uitgesproken bent om dat snel zelf weer in te komen, of zegt tijdens het luisteren ‘dat had ik ook’ en neemt het verhaal dan over.

Een mooi voorbeeld van de matige belangstelling voor luisteren is dat van de Amerikaan die twee cursussen in de aanbieding had, een over spreekvaardigheid en een over luistervaardigheid, voor de spreekvaardigheidscursus kreeg hij zoveel aanmeldingen dat hij wel 5 groepen kon starten, voor de cursus luistervaardigheid kreeg hij geen enkele aanmelding….

Osho wees er o.a. op dat om goed te kunnen luisteren je in het hier en nu moet zijn, oplettend moet zijn en zonder oordeel en gedachten moet zijn. Vooral de laatste twee zijn grote struikelblokken. Als je veel gedachten hebt bij het luisteren fungeren die als een soort innerlijke bordenwisser voor de woorden van de ander. Je kleurt ‘t dan meteen in en filtert, selecteert, analyseert en interpreteert.

Woorden

Let beter op je woorden die je uitspreekt ze hebben de neiging zich te materialiseren, ook de woorden die je tot jezelf spreekt je ‘self-talk’, als we zeggen dat we pech hebben zal het universum ervoor zorgen dat dat ook gebeurt!!

Woorden hebben zelfs invloed op je genen en DNA!!. Als je mijn artikel over woorden wilt ontvangen mail me dan hennybos@xs4all.nl, dan mail ik je dat bijzondere artikel dat ook in mijn boek Verrijkende Inzichten staat

Tantrisch denken

Wat is tantrisch denken? Tantrisch denken is een manier van denken die alles accepteert en goedkeurt zoals in het nu wordt ervaren, precies zoals het is, zonder oordeel of mening. Tantrisch denken staat boven ‘goed’ of ‘slecht’, ‘mag en mag niet’, ‘positief’ of ‘negatief’. Het ziet en erkent de nuttigheid juistheid van alles en kan profiteren en leren van alles. Het ziet alles zoals het is, oordeelloos.

Als ik me verdrietig voel accepteer ik de boodschap: ‘Het is oké om me verdrietig te voelen’, ik keur het goed: En als mijn verdriet wordt geaccepteerd door mijn manier van denken, word ik gelukkig. Mijn verdriet mag er zijn! Ein­delijk hoeven mijn gedachten over mijn verdriet zich niet schuldig te voelen voor wat ze zijn.

Dit is een groot tantrisch geheim. Alles dat mag zijn, en dus volledig wordt geaccepteerd, wordt bijna automatisch ervaren als gelukkig. Als ik me verdrietig voel laat ik mezelf toe dit volledig te voelen. Door volledig mijn verdriet te mogen ervaren word ik gelukkig. Ik forceer me niet om me gelukkig te voelen. Ik geef mezelf de toestemming om me ook ongelukkig te voelen. Beide accepteer ik als juist: gelukkig of niet gelukkig.

Goedkeuren betekent dat je ego zichzelf terugvindt in iets of iemand buiten jezelf. Een ge­dachte, een gevoel, daad of woord: je ego identificeert zichzelf hiermee. Ze worden geaccepteerd door ons ego. Ze worden Eén met ons ego.

Wanneer wij onze gedachten, emoties; gevoelens en daden accepteren, dan leven wij in eenheid met ons­zelf en tonen wij geen weerstand tegen hoe wij zijn. Wij stoppen agressief te zijn tegen onszelf, wij stop­pen te vechten tegen onszelf.

De uitgangspunten van de tantrische manier van denken:

  1. Já zeggen tegen alle gebeurtenissen in het leven en alle verschijningen van het leven.
  2. Gedachten, emoties, woorden en daden zijn neutraal. Wij oordelen ze tot ‘goed’, ‘slecht’, ‘aangenaam’ of’ ‘vervelend’.
  3. Alles en iedereen in ons leven is bedoeld om van te leren en te ontwikkelen. Daarom is alles en ieder­een welkom in ons leven.
  4. Het maakt niet uit wat wij denken of voelen. Wij hebben sowieso gelijk.

Ik heb deze manier van denken toegepast zonder te weten dat het om tantrisch denken ging. Ik had het aforisme bedacht: ‘In de aanvaarding ligt de sleutel tot transformatie’ en verzette mij toen niet langer tegen mijn depressie maar aanvaardde die als een boodschap van mijn hogere Zelf, ik zei tegen mezelf: ‘Ik heb nu een depressie, aanvaard dat en hou toch van me, alles is goed, het is om van te houden en als dat niet lukt om van te leren en dat deed ik en doe ik nog steeds.

Ten aanzien van uitgangspunt 4 van het tantrische denken maak ik bezwaar omdat we ongelijk kunnen hebben en onjuist, onzuiver kunnen denken en dan moeten we de moed hebben om onszelf te corrigeren. Ik moet daarbij aan een uitspraak van Nietzsche denken die zei: ‘Van de wijzen verwacht men dat ze geen dwaasheden begaan, wat een schending van de mensen rechten!’

Rumi zei: ‘Hij die zijn zwakheden, beperkingen en tekortkomingen niet erkent is zijn eigen vijand’

Bron: Boek: Verrijkende Inzichten – Henny Bos, nu te koop voor 30 euro, maar liefst 502 pagina’s met waardevolle informatie, mail naar hennybos@xs4all en bestel je exemplaar

Als iemand niet aardig voor je is…

Je zult wel eens meemaken dat iemand niet aardig voor je is, je negeert of een gesprek afbreekt of negatieve opmerkingen maakt, op je zit te vitten, je uitscheldt, geen oprechte aandacht voor je heeft, etc.

Heb dan mededogen want hij of zij laat iets van zichzelf zien. Je behandelt namelijk vaak de ander op dezelfde manier als waarop je jezelf behandelt.

Iemand die dus niet aardig voor je is is ook niet aardig voor zichzelf, etc., vraag hem of haar of hij of zij ook gelukkig en blij kan zijn, wat hij of zij als positief in je ziet

Ik was een keer bij mijn vriendin Elly en een vrouw kwam bij haar op bezoek die ik ook kende, ze liep me straal voorbij en groette alleen Elly, ging toen een vervelend ellende verhaal aan Elly vertellen en keek geen een keer naar mij. Ik voelde dat ik er niet bijhoorde en pakte een boek en las ‘De tijd om uit te reiken is nu gekomen’ Ik stond perplex het waren exakt dezelfde woorden die een holistisch therapeut een dag eerder tegen we had gezegd!!!!. Wat een synchroniciteit!!. Ik heb God gedankt en wilde die onaardige vrouw ook wel bedanken want door haar onaardige gedrag kwam ik op deze boodschap die ik ter harte nam, ik heb haar niet bedankt want het was niet haar bedoeling om mij te helpen integendeel ze negeerde mij volkomen

Als je gelukkig bent ben je ook vriendelijk voor de ander en heb je aandacht voor hem of haar omdat je je verbonden voelt en niet afgescheiden, zoals degeen die je geen aandacht geeft. De Dala Lama zei dat zijn religie vriendelijkheid is, heel mooi

Wees lankmoedig een mooi oud woord dat we bijna vergeten zijn. Lankmoedig is: barmhartig, edelmoedig, geduldig, verdraagzaam, tolerant en vriendelijk, een mooie en goede mix lijkt me

Bron: Boek ‘Verrijkende inzichten’ – Henny Bos, verschijnt juni 2016 bij uitgeverij Boekenbent

Focus

 

Als je 10 dingen hebt, waarvan er 1 goed is en 9 slecht zijn en je focus is gericht op die ene goede zal dat groeien en ten koste gaan van de 9 slechte die dan gaan verdwijnen!

Als je 10 dingen hebt waarvan er 1slecht is en er 9 goed zijn en je focus is gericht op die ene slechte zullen die andere 9 ook slecht worden, zo sterk werkt het slechte en negatieve door

Als je 10 complimenten krijgt en 1 x negatieve kritiek zal daarmee het effect van de 10 complimenten teniet zijn gedaan.

Toen ik voor het eerst een Ford sierra kocht viel het me pas op hoeveel er daarvan reden!!

Toen ik voor het eerst mijn best deed om in contact te komen met engelen, viel het me pas op hoeveel boodschappen ze sturen!!

pastedGraphic.pdf

De pessimist heeft zijn focus op het zien van de moeilijkheden in de mogelijkheden en zal dus ook veel moeilijkheden vinden en ondervinden

De optimist heeft zijn focus op het zien van de mogelijkheden in de moeilijkheden en zal dus veel mogelijkheden ontdekken.

Een briefje van 50 euro werd op de vloer gelegd van een café, eerst werden pessimisten uitgenodigd om naar het café te komen, geen van hen zag het briefje van 50 liggen, toen werden optimisten een voor een binnengelaten en ze zagen allemaal het briefje van 50 en pakten het op.

Als je focus is gericht op het vinden van stenen zul je de diamanten niet zien!!

Als je focus er een is dat je eerst moet zien en dan zult geloven, zul je nooit manifesteren waar je in gelooft, het is namelijk eerst geloven en dan zien…