Intradependentie

Intradependentie is je afhankelijkheid van je subpersoonlijkheden van delen van jezelf die de baas willen spelen

Je bent dan niet heel niet congruent maar verdeeld de subpersonen strijden met elkaar

Shakespeare zei:’Ik speel in mijn leven vele rollen maar geen enkele raakt de kern’

En daar gaat het om je Kern, je essentie, je Zelf

De economie van het genoeg

Ik ben een voorstander van de economie van het genoeg, ben niet hebzuchtig in tegenstelling tot veel mensen in de maatschappij o.a. Bart van Luijk van Door die in een videofilmpje zegt: ‘Meer bezoeken, meer offertes, meer klanten, meer omzet en meer winst’. Alles moet van hem meer zijn. Rupsje nooitgenoeg of Zwelgje.

Dat is een kenmerk van het ego dat nooit tevreden is en altijd meer wil. Ik zou Bart willen adviseren om het te hebben over: ‘Genoeg bezoeken, genoeg offertes, genoeg klanten, genoeg omzet en genoeg winst’.

Ghandi zei: ‘Er is genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht’.

Een indiaan zei: ‘Als we de laatste boom hebben gekapt, de lucht en rivieren hebben vervuild zullen we er achter komen dat je geld niet kunt eten’.

Donald Trump zei dat hij voot 100 miljoen niet stopt met zijn campagne, daar heeft hij niet genoeg aan hij wil 5 miljard en dan stopt hij, hij is dus een hebzuchtige koopman zonder principes en te koop en dat moet president van Amerika worden!!.

Tagore zei: ‘Schoonheid weet te zeggen: ‘genoeg’. Barbarisme roept om steeds meer!’

3 types of people

  • Never forget: 3 types of people in your life:
  • 1-who helped You in your difficult times
    2-who left You in your difficult times
    3-who put You in difficult times

Hoe zijn schaduwkant gespiegeld werd, zonder dat hij er zich bewust van werd….

Een man vertelde me dat hij zich altijd zo ergerde aan het feit dat vroeger thuis een goed gesprek moest worden afgebroken omdat moeder met het eten kwam, hij vond dat vreselijk en ik zei tegen hem dat alles waar we ons aan ergeren of wat ons irriteert een aspekt is van onszelf, hij wou me niet geloven zo was hij niet, nee hij was zoals zijn schoonvader

Hij vertelde dat als hij in gesprek was met zijn schoonvader, deze man tegen zijn vrouw zei dat het eten wel even kon wachten want hij vond het gesprek belangrijker en wilde dat voortzetten, geweldig vond de man dat, dat was zijn stijl maakte zijn ego hem wijs

En toen gebeurde het: De man met wie ik in gesprek was zei dat hij het gesprek nu moest afbreken want zijn vrouw kwam met het eten binnen(!!!)

Wat hij zo gruwelijk vond vroeger thuis deed hij nu (onbewust) zelf! Zijn onbewuste schduwkant die hij niet wilde erkennen heerste over hem. Zijn ouders hadden hem vroeger thuis alleen maar gespiegeld, maar daar wilde hij niks van weten, hij verweet ze liever een en ander.

Toen ik de man later op zijn gedrag wees, was hij verbaasd en vol ongeloof, had hij zo onbewust gehandeld?. Hij kon zich dat niet voorstellen, zijn ego bleef hem parten spelen en voorkwam dat hij zou ontwaken….en tot inzicht zou komen…Hij werd zelfs wat boos op me en ik dacht: ‘Corrigeer een ego of een dwaas en hij zal kwaad op je worden, corrigeer een ontwaakte en hij zal je dankbaar zijn en het waarderen’.

Baas versus Leider

Baas versus leider

De baas doet de dingen goed en de leider doet de goede dingen, de baas beveelt en de leider geeft het goede voorbeeld, zie het schema:

boss vs leader

De baas zit in de IK-fase en de leider gaat voor de WIJ-fase. Jung beveelt dat ook aan om van de ik-fase naar de wij-fase te gaan. De leider is een dienstverlener en mogelijkhedenschepper, de baas voelt zich superieur en verheven boven zijn medewerkers.

Een leider is tevens een coach en motivator en stimuleert zijn medewerkers om het optimale uit zichzelf te halen en zich te ontwikkelen en te groeien.

Ik kende een baas die zei: ‘Onder mijn bewind is de winst gestegen’, hij stak de credits in zijn eigen zak, een leider zou zijn medewerkers hebben geprezen.

leader great

Een baas is als een brandweerman en een leider als een tuinman..Een baas geeft zijn fouten niet toe en leert er dus niets van en een leider noemt zijn fouten leermomenten en trekt er lering uit.

Een baas drukt zijn methode van werken erdoor, de leider werkt volgens de formule E = K x A, waarbij E = Effect, K = Kennis van de leider en A = Acceptatie van zijn werknemers, de leider weet dat als de acceptatie 0 is het effect ook nul is.

Een baas stimuleert competitie en de leider stimuleert samenwerking

Een baas zegt: ‘Doe wat ik zeg niet wat ik doe’, een leider zegt: ‘Ik neem het voortouw en geef een voorbeeld van hoe je de verantwoordelijkheid voor je leven en werk neemt’.

Een baas deelt taken uit en zegt hoe het gedaan moet worden, een leider geeft de richting aan en biedt de werknemers de ruimte om  te vernieuwen en stimuleert dat.

leader credits

Een baas straft fouten af, waardoor werknemers hun fouten verbergen, een leider moedigt zijn werknemers aan fouten toe te geven en ervan te leren en complimenteert ze daarvoor…en daardoor ontstaat een lerende organisatie….

Een baas vindt het fijn als zijn werknemers bang voor hem zijn (en is dus zelf bang voor mensen!), een leider maakt zich geliefd bij zijn werknemers, die graag en met plezier voor hem werken.

Een baas is star en rigide en wil geen verjaardagspauzes, maar wil dat de mensen doorwerken, een leider weet dat door zo’n pauze de onderlinge band wordt versterkt en dat na zo’n pauze mensen met frisse moed aan de slag gaan…

Een baas hanteert strikt de regels, een leider weet dat als er stipt aan regels wordt gehouden het vaak fout gaat, dat inspelen op zich wijzigende situaties nodig is, flexibiliteit nodig is…

Een baas zegt: ‘Vertrouwen is goed maar controle is beter’, een leider bouwt een vertrouwensband met zijn werknemers op.

Als een werknemer schrikt als een baas komt zal de baas de werknemer verwijten dat hij een slecht geweten heeft, als de leider langskomt en de werknemer schrikt zal hij zeggen dat hij zeer geconcentreerd bezig was..

Een baas geeft de schuld, maakt verwijten en geeft negatieve kritiek, een leider zal vooral letten op wat er wel goed gaat dat aandacht geven waardoor het groeit, hij zal opbouwende kritiek leveren…

talk to leaders vs managers