Spiegels voor de ziel / Henny Bos

 

Spiegels voor de ziel/Ervaringen van de levenskunst Henny Bos heeft marketing en economie gestudeerd en heeft vele cursussen gevolgd op het gebied van communicatie. Hij was manager bij een uitgeverij en is universitair docent geweest in ‘Service marketing’ en heeft enkele jaren als communicatietrainer gewerkt. Hij kreeg in 1992 een psychose en noemt dat z’n redding. Tot die tijd werkte hij als manager bij een uitgeverij en was heel materialistisch. Na z’n crisis ontstond de belangstelling voor het spirituele en de esoterie en levenskunst en schoolde hij zich om tot counselor/coach.

 

Spiegels voor de ziel is uit het(zijn) leven gegrepen en biedt enkele ervaringen van levenskunst die voor ieder van ons toepasbaar zijn. Enkele reacties van lezers zijn: heel zinnig, veel humor, diepzinnig en toch praktisch, leerzaam en toepasbaar, het raakte me tot in m’n ziel, mooi geschreven en boeiende verhalen, heel nuttig voor me.

 

2008 / ISBN 9789085703259 / paperback / 124 pagina’s

 

Recensies:

van JOHAN HEINS

Datum toegevoegd: donderdag, 09 april 2009

In dit vlot leesbare boek, biedt Henny Bos de aandachtige lezer vele inkijkjes en inzichten: korte beschouwingen,danwel treffende citaten en levensechte ervaringen met zichzelf en anderen volgen elkaar vloeiend op. Deze speelse opzet ontlokt vaak een lach van herkenning.

Daar Henny dus niet alleen ‘wijze meesters’ zich laat uitspreken, doch ook -met humor- zichzelf en zijn medemens relativerend beziet in hun alledaagse gedragingen, schept hij de luchtigheid, die vaak in louter filosofische beschouwingen ontbreekt.

 

Per thema, zoals “Geven, Spelen, Vertrouwen, Oordeel, Aanvaarding, Loslaten en Liefde”, begint Henny Bos met een korte puntige inleiding: van het ene via het andere gezichtspunt volgt vaak een eerste inzicht, vraag of vaststelling. Vrijwel steevast volgt dan een leuke anecdote of een kort verhaal en een eerste conclusie. En zo wisselen speels citaten, ervaringen, uitspraken en verdere conclusies elkaar af.

 

Het boek leest heel makkelijk! Echter elk onderwerp is ‘t waard er wat langer bij stil te staan en jezelf de vraag te stellen: ‘Hoe ga ik er mee om ?”. Pas dan wordt het “een spiegel voor de ziel”.

 

Waardering:  [5 van 5 sterren!]

 

van Jeroen Bakker

Datum toegevoegd: maandag, 13 oktober 2008

Zoals de titel al aangeeft probeert dit boek de lezer een spiegel voor te houden. Het moedigt de lezer aan om op een andere manier naar de wereld, de medemens en zichzelf te kijken, en het geluk niet na te jagen maar het als het ware in het dagelijks leven tegen te komen.

Het boek bevat zo’n 50 hoofdstukken met evenzovele onderwerpen, die aan de orde komen in de vorm van levenswijsheden en anecdotes. Dit alles in vlot geschreven taal, zodat het voor iedereen goed leesbaar is.

 

Waardering:  [4 van 5 sterren!]

 

van ben vollmuller

Datum toegevoegd: donderdag, 09 oktober 2008

Met veel plezier lees ik iedere dag één stukje uit dit boek. Het is niet omdat ik zo weinig tijd heb, maar omdat het boek zich niet leent om in één ruk uit te lezen. Een onderwerp komt heel beknopt aan de orde en nodigt uit tot bezinning. Hierbij maakt de schrijver vaak gebruik van citaten. ‘Oneliners’ zou men in de politiek zeggen. Dit boek gaat echter over heel andere zaken; het handelt veelal over emotionele ‘roerselen’ van de mens. Enerzijds is het de kracht van het boek om op deze manier te schijven, anderzijds is het de zwakte: onderwerpen blijven, door al dat aanhalen van andere ‘denkers’, aan de oppervlakte. Het neigt tot ‘kretologie’.Tevergeefs zal men in dit boekje een systematische manier van problemen oplossen vinden. Maar, zoals gezegd, losse opmerkingen van de schrijver en wijsheden van anderen kúnnen ook tot inkeer leiden van de lezer.

Tot slot een punt van kritiek dat van minder belang is. De schrijver let niet erg op de interpunctie; vaak worden punten of komma’s vergeten, of verzuimt hij met een nieuwe zin te beginnen. Het ziet er van buiten fraai uit; het zou nog aantrekkelijker gemaakt kunnen worden als er van binnen er hier en daar illustraties staan.

Al met al, het is een leerzaam en leuk boek, met het accent op ‘leuk’.

 

Ben Vollmuller

 

Waardering:  [4 van 5 sterren!]

 

van gerrit jansen

Datum toegevoegd: donderdag, 09 oktober 2008

Dat de geest binnen het lichaam van Henny wakker is gemaakt is na het lezen van zijn boek duidelijk. Zware missies worden alleen aan de beste studenten gegeven. Vanuit de wijze geest is Henny nu bezield bezig om alle “slapende” wetenschappers niet alleen wakker te maken maar ook wakker te houden. Dit boek is zeer aan te raden op iedere universiteit en/of hogeschool als verplichte lesstof voor allen die zich bezig willen gaan houden met de geest van de mens. Wanneer we het intellect gaan samensmelten met de intelligentie dan ontstaat er Goddelijke wijsheid.

 

Waardering:  [5 van 5 sterren!]

 

Je kunt het boek ook downloaden: Spiegels voor de ziel