Volgen

Volgen Most of us have been taught to follow the crowd.  We subscribe to “tribal” thinking, which is the thinking of the masses.  It is not easy to break from this type of thinking, or non-thinking.  A lot of people find this a huge stumbling block because they believe what social, political, religious and other […]

Aardig doen als alternatief voor eerlijk zijn

Mijn ervaring is dat de meeste mensen aardig doen om aardig gevonden te willen worden, je zou dat een codependente trek kunnen noemen. Ze zijn aardig in plaats van eerlijk. Het is een belemmering om tot goede vriendschap te komen Ik las het goede boek ‘Caring enough to confront’. Geven we genoeg om de ander […]

Bang of depressief

Bang of depressief Het innerlijke kind kan bang of depressief zijn, dan kan het volgende aan de hand zijn: When I am anxious it is because I am living in the future. When I am depressed it is because I am living in the past. Dat klopt. Als je in het hier en nu leeft […]

Alleen zijn

-1282- Het vermogen om alleen te zijn is ook het vermogen om echt lief te hebben: Het komt je wellicht paradoxaal voor, maar dat is het niet. Het is een essentiële waarheid. Alleen de mensen die in staat zijn om alleen te zijn, zijn in staat om echt lief te hebben, te delen en tot […]

Wat heb ik geleerd in 2021?

Wat heb ik geleerd in 2021 : Lankmoedigheid Bescheidener zijn Minder oordelen, meer observeren en zien Wil van God doen is liefde, begrip, compassie en wijsheid! Blijven coachen en bellen, schrijven en publiceren is dienstbaarheid. Lankmoedig zijn: is barmhartig, verdraagzaam, geduldig, edelmoedig en goedertieren is liefdadigheid, mededogen en vriendelijkheid, ontferming, goedheid, lijdzaam is zonder morren […]