Vertrouwen

Vertrouwen Een man reisde op zijn kameel in een karavaan door de woestijn. Op een zeker moment kwamen er rovers, de man gaf zijn geld gauw in bewaring aan een man die hij vertrouwde. Om later te ontdekken dat het de leider van de rovers was. Hij wilde teleurgesteld al weer weggaan toen de leider […]

Innerlijke kind

8 fasen om het Innerlijke kind te bereiken: Fase 1: Het begint met de bewustwording dat er een Innerlijk kind in je is en dat je dat in een kelder hebt gestopt om niet meer gekwetst te worden en dat het dus aandacht en liefde tekort komt en je dus saboteert. In deze fase gaat […]

Ontdek en omarm je innerlijke kind

Nu in de aanbieding ik betaal de verzendkosten terug

Volgen

Volgen Most of us have been taught to follow the crowd.  We subscribe to “tribal” thinking, which is the thinking of the masses.  It is not easy to break from this type of thinking, or non-thinking.  A lot of people find this a huge stumbling block because they believe what social, political, religious and other […]

Aardig doen als alternatief voor eerlijk zijn

Mijn ervaring is dat de meeste mensen aardig doen om aardig gevonden te willen worden, je zou dat een codependente trek kunnen noemen. Ze zijn aardig in plaats van eerlijk. Het is een belemmering om tot goede vriendschap te komen Ik las het goede boek ‘Caring enough to confront’. Geven we genoeg om de ander […]