Nietzsche had het terecht over de wil tot macht en zag dat het ego de macht wil, niet de macht tot maar de macht over, het ego wil de baas spelen.

Kennis is macht zegt men en ook daarmee proberen veel mensen te imponeren en macht uit te oefenen en vergeten de formule E = K x A ofwel de E van Effect is gelijk aan de K van Kennis maal de A van Acceptatie, als de acceptatie 0 is kan de kennis 100% zijn, maar is het effect toch 0. Dan is je kennis geen macht maar onmacht.

Kennissen maakt noch machtiger, netwerken noemen ze dat met als credo:’What is in it for me?!’, in plaats van te delen en geven vanuit de rijkdom van je wezen(kracht).

Ik geloof in de macht van het zwijgen, daar kan ik uren over spreken – George Bernard Shaw

Ik tipte een vrouw een boek van Wayne Dyer, tot m’n ontsteltenis zei ze dat ze de tips goed kon gebruiken om de controle(macht) over haar man te houden, macht in plaats van liefde dus.

We staan niet altijd stil bij de macht van het woord. Woorden kunnen afscheiding teweeg brengen of verbinding creëren. Woorden kunnen verdrietig, woedend en blij maken. In de Bijbel staat:’In den beginne was er het woord, en het woord was bij God en het woord was God’, over macht gesproken. Nu ik dit lees zal ik nog meer op mijn woorden letten

Verdrongen woede leidt vaak tot kwaadspreken, dwarsliggen, manipuleren en andere machtspelletjes. Men is zich daar meestal niet van bewust en ‘t komt er op een andere manier uit dan reële woede en wordt gesublimeerd, omdat men z’n woede niet wil zien en aanvaarden

De ander helpen of adviezen geven kan ook een gevoel van macht geven. Als helper ben je de betere, sterkere en kun je je superieur gaan voelen, onderzocht is dat 75% van de geestelijke hulpverleners zich superieur voelt(macht dus) en dat is pathologisch

Een vrouw van de theosofische vereniging zei:’Ik vind het zo heerlijk om m’n kennis door te geven’ Ze staat dus op zenden en niet op ontvangen en dan komt er niks binnen. Ze zei ook dat een theosoof zich niet meer moet voelen dan een ander, kennelijk was die opmerking nodig als correctie op het gedrag van de theosofen.

Herman Finkers vertelde dat hij tijdens een kerkdienst een ouwel aangeboden kreeg. Finkers zei:’Ik heb net veel gegeten en zit vol’. De priester zei:’Eet het is het lichaam van God’ en Finkers zei toen:’Ja maar God is zo machtig’

Wie uit is op macht voelt zich onmachtig, de arme zoekt altijd naar rijkdom,de zieke naar gezondheid, we willen vaak wat we niet hebben

Hier volgens de mooiste quotes die ik kon vinden en vertalen over macht:

Wie zijn macht wil bewaren, moet haar niet tonen. – Lao-Tse

Als je iemand wil leren kennen, moet je hem een beetje macht geven. – Joegoslavië

Macht hebben en er geen gebruik van maken, dat is pas beschaving. –C.Buddingh

Macht zonder controle maakt altijd gek. – Alain

Kennis is macht, althans als men een kennis is van de machtigen. – Gaby van den Berghe

Ik heb de indruk dat we allemaal ter wereld komen als kinderen die liefde willen hebben, en als we geen liefde kunnen krijgen, nemen we in plaats daarvan genoegen met macht. – Jean Shinoda Bolen

Hoe groter de macht, hoe gevaarlijker het misbruik. Uit het Engels: The greater the power, the more dangerous the abuse. – Edmund Burke

Hij die de macht van het woord niet kent, kan de mensen niet kennen. – Confucius

Wat je niet begrijpt, heb je niet in je macht – Johann Wolfgang von Goethe

Niemand is zozeer geneigd om zijn macht te misbruiken, als hij die ze nauwelijks verworven heeft. – Alphonse de Lamartine

Als je het karakter van een mens wil leren kennen moet je hem macht geven. – Abraham Lincoln

Stel je zelf bloot aan je diepste angst; En daarna, heeft angst geen macht meer; En de angst voor vrijheid slinkt en verdwijnt; Je bent vrij.Uit het Engels: Expose yourself to your deepest fear: after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free. – Jim Morrison

Het individu heeft slechts macht, in zoverre als hij ophoudt een individu te zijn. – George Orwell

De macht is de koningin der aarde en niet de mening, maar de mening is het die zich van de macht bedient. – Blaise Pascal

Ik geloof in de macht van het zwijgen, een thema waarover ik urenlang zou kunnen spreken. – George Bernard Shaw

De zwakheid van macht is dat zij alleen gelooft in macht. Uit het Frans: La faiblesse de la force est de ne croire qu’à la force. – Paul Valéry

Macht corrumpeert – Montesquieu

In de westerse wereld geven we de macht aan het denken ten koste van het voelen, ervaren en Zijn – Henny Bos

Liefde heeft de grootste macht, omdat het geen macht nastreeft, maar geeft en deelt – Henny Bos

Waar je je niet bewust van bent heeft macht over jou, jij heb de macht over de dingen waar je je wel bewust van bent – Henny Bos

In je kracht staan is belangrijker dan macht uitoefenen – Henny Bos

De macht van mensen is gegroeid in elke sfeer, behalve die over hemzelf – Winston Churchill

Het probleem is dat ze gebrek heeft aan de macht tot goede conversatie maar geen gebrek heeft aan macht om te praten – George Bernard Shaw

Hij die geen macht verlangt is geschikt om het te hebben – Plato

De meest machtige is hij die zichzelf in z’n macht heeft – Seneca

De macht om accuraat waar te kunnen nemen wordt cynisme genoemd door hen die die macht niet hebben – Gearge Bernard Shaw

Blijven hangen in negativiteit draagt bij aan z’n macht – Shirley Mac Laine

Bid niet voor taken gelijk aan jouw macht. Bid voor macht gelijk aan je taken. Dan zal je werk geen wonder zijn, maar zul jij het wonder zijn – Phillips Brooks

Wat je het meest vreest heeft geen macht, het is je vrees die de macht heeft – Oprah Winfrey

Als je wordt gekwetst door externe dingen zijn die het niet die jou storen, maar je eigen oordeel daarover. En het is in je macht om dat oordeel uit te wissen – Marcus Aurelius

Macht corrumpeert niet, angst corrumpeert, wellicht de angst om verlies van macht – John Steinbeck