1. Een vreemde is voor mij een vriend die ik nog niet ken

2. Geluk is een gevoel

3. Dankbaarheid is de sleutel tot overvloed

4. Geluk komt naar de daarop voorbereide geest

5. Niets is te moeilijk voor hen die willen

6. We zijn  elkaars leraar en leerling

7. Geven en ontvangen zijn in wezen één

8. De ware meester is de meesterlijke leerling

9. Geven attendeert je op je rijkdom

10. Geef om te geven en bekommer je er niet om of je wat terugkrijgt, de kosmos zal je belonen

11.Dankbaarheid is iets voor fijnbesnaarde mensen

12. God is liefde en wijsheid, manifesteer dat

13. U geschiede naar uw geloof

14. Je ziet wat je bent

15. God is niet compleet zonder jou

16. Je bent een kind van God

17. Jij en de ander zijn één

18. Iedereen wil gehoord worden maar bijna niemand wil luisteren

19. Als de groei even stopt komt de bloei

20. Als jij verandert, verandert de hele wereld om je heen

21. Het zaadje ontkiemt niet in het licht het heeft het donker nodig om naar het licht te kunnen groeien

22. Arrogantie is minderwaardigheid en minderwaardigheid is niet mogen zijn

23. Als je de lat te hoog legt kun je eronder door gaan

24. Het meervoud van lef is leven

25. De grootste overwinning ligt in de overgave

26. Alles wat je wilt hebben moet je eerst geven

27. Dat wat je gegeven hebt is van jou

28. Het gaat niet om doen maar om zijn

29. Het grootste cadeau dat je de wereld kunt geven is een einde maken aan je onwetendheid

30. Je bent een morfogenetisch veld en neutraliseert

31. Hij die anderen kent is intelligent, hij die zichzelf kent is verlicht

32. It takes one to know one

33. De enige weg vooruit is de weg terug naar de bron

34. Luisteren is ook communiceren

35. De waarde van je communicatie wordt bepaald door de respons die je krijgt

36. Kritiek is gratis advies

37. Wat je iiriteert in de ander is en aspekt van jezelf dat je niet wilt zien

38. Je omgeving is de spiegel van jezelf

39. Fouten zijn leermomenten

40. Zij die zeggen alles te kunnen en zij die zeggen niets te kunnen hebben allebei gelijk

41. Ik heb liever m’n geluk dan m’n gelijk

42. Je bent een ambassadeur van de geestelijke wereld

43. Je benut maar 5% van je potentieel

44. Zie het slechte in het goede en het goede in het slechte

45. Waar angst is kan geen liefde zijn, waar liefde is kan geen angst zijn

46. Angst trekt het gevreesde aan

47. Hyperintentie stoot het gewenste af

48. Alles wat mij niet doodt maakt mij sterker

49. De wijze leert nog van de dwaas maar de dwaas zal niks van de wijze leren

50. Elke desillusie is een stap dichter naar de waarheid

51. Verstand lijkt eerlijk verdeeld te zijn, bijna iedereen denkt er genoeg van te hebben

52. Als je de onvolkomenheid in de ander ziet denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid

53. Afzien van expressie leidt tot depressie

54. Alles wat je aandacht geeft groeit

55. Weersta de boze niet, transformeer het kwaad

56. Doe waar je van houdt en hou van wat je doet

57. Liefde en wijsheid gaan hand in hand

58. Om ver te kunnen springen moet je stappen achteruit zetten

59. De grootste reis begint met één stap

60. Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven

61. Je bent goed zoals je bent, accepteer jezelf volledig

62. Disidentificeer je van alle beelden totdat de leegte overblijft waar alle boeddha’s wonen

63. Wie oog heeft voor beperking is beperkt

64. Je bent onbegrensd, oneindig en eeuwig

65. Acceptatie van jezelf brengt de grootste verandering en transformatie teweeg

66. Gedachten hebben de neiging zich te materialiseren

67. In je bestaan tientallen sub-persoonlijkheden die strijden om de dominantie

68. Als ieder mens voor één ander mens zorgt en hem liefheeft wordt er voor iedereen gezorgd en wordt iedereen liefgehad

69. Go with the flow, werk met de genade mee

70. Breng je gedachten, gevoelens en handelingen in overeenstemming met elkaar en wees congruent

71. Onderzoek alles en behoud het goede

72. Ga om met de bouwers en mijd de slopers

73. Je grootste talent kan je valkuil zijn kijk naar je kernkwadrant

74. Als je een beslissing moet nemen vraag je dan af wat liefde zou doen

75. Je kunt niet niet communiceren

76. Met God is alles mogelijk

77. De mens die niet wil geloven in wonderen is zelf een wonder

78. De mensen kunnen nog geen pier maken maar ze maken goden bij de vleet

79. Iets wordt gekend in de mate het wordt geliefd

80. Wees bijzonder gewoon en gewoon bijzonder

81. Je bent pas echt vrij als je je opinies, vooroordelen, conditioneringen, gewoontes hebt losgelaten

82. Zij die denken te weten weten niets, zij die weten dat ze niet weten hebben het ware weten

83. Wees niet reactief maar creatief en pro-actief

84. De meester bepaalt z’n eigen tempo

85. Behandel de ander zoals hij graag behandeld wil worden stel open vragen om er achter te komen wat hij wil

86. Toon interesse in alles en iedereen

87. Je hebt een lichaam maar bent niet je lichaam, je hebt gevoelens en gedachten maar bent de gevoelens en gedachten niet

88. Mooie woorden zijn niet waar en ware woorden zijn niet mooi zolang je in het ego zit.

89. Ongevraagd advies is net als ongewenste intimiteit, ongewenst

90. Om raad vragen en het binnen laten komen vraagt om een zekere rijpheid

91. Zorg dat je echt, uniek, authentiek, autonoom en vrij bent

92. Eerst geloven, dan zien

93. Besteed eerst aandacht aan je innerlijk het uiterlijk komt daarna vanzelf wel

94. These, antithese en synthese ofwel de gulden middenweg

95. Bedenk voor een probleem altijd meer oplossingen waardoor je de beste kunt kiezen

96. Waarom zou je voor één bloem(geloof) kiezen als je alle bloemen van de wereld kunt hebben

97. Echt luisteren betekent alert zijn, in het hier en nu zijn en zonder gedachten zijn

98. Je moet mensen niet behandelen zoals ze zijn maar zoals ze zouden kunnen zijn vol liefde en mededogen

99. Word beter dan jezelf

100. Maak zo vaak mogelijk een oprecht compliment