Beroerd

Heel af en toe heb ik een dag dat ik me beroerd voel en dat mag er tegenwoordig helemaal van me zijn, ik trek me niks aan van mensen die zeggen dat ik me er snel overheen moet zetten en zo te ontkennen wat ik echt voel. Een beroerde dag zorgt voor het contrast, dan kan ik de dagen waarop ik me blij en vreugdevol voel extra waarderen en ben ik daar meer dankbaar voor. Als ik een beroerde dag heb denk ik altijd aan het feit dat ik dankbaar mag zijn dat ik geen eendagsvlieg ben

Ik heb depressie gekend en dan ben je lange tijd heel beroerd, is niks meer leuk en alles grijs en grauw. Een goede vriend zei me toen dat ik er niet tegen moest vechten, dat ik het daardoor versterk, dat ik in overgave moet aanvaarden wat is en mag geloven dat de depressie iets is om dichter bij m’n Hogere Zelf te komen, dat bracht voor mij de ommekeer. In die aanvaarding lag de sleutel tot m’n transformatie en bevrijding.

Frans van Dongen liep eens voorovergebogen door de lange gangen van de uitgeverij. Peter, de uitgever, kwam hem met rasse schreden tegemoet en vroeg snel in het voorbijgaan:’Hoe gaat het?’ ‘Beroerd’ zei Frans. Peter was al weer veel verder en had niks gehoord, draaide zich om, stak z’n duim omhoog en zei:’Houden zo he!’.

Als je je beroerd voelt kan dat pijn doen, die nog wordt versterkt door zelfmedelijden, waar zelfmedeleven meer op z’n plaats zou zijn, alles is goed wat je overkomt in de eeuwigheid bezien. Dan komt alles ten goede aan je geestelijke groei en ontwikkeling. Amerikanen zeggen:’No pain, no gain’, geen pijn , geen vooruitgang. Inderdaad leren we vaak het meest van onze moeilijke momenten, van tegenslagen en narigheid. Onderzocht is dat de meest gelukkige en succesvolle mensen de meeste mislukkingen en tegenslagen hebben gekend en daarvan hebben geleerd hoe het niet moet.

Voel je je beroerd wees dan lief voor jezelf en koester jezelf, streel jezelf en zeg tegen jezelf:’Ik mag er zijn ook als ik me beroerd voel het is allemaal goed’ Je krijgt niet wat je wenst maar wat je nodig hebt. Het etmaal bestaat ook uit een dag en een nacht, het donker is ook nodig. Jung zei:’We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen maar door ons bewust te worden van het duister’

Niet tegen het duister vechten, dat heeft geen zin, het enige dat helpt is het licht aandoen, het licht van je bewustzijn.

Een methode is om het nog erger te maken, je voor te stellen wat het zou zijn als het nog erger zou zijn en dan nog weer erger zo leer je te relativeren. Blijf in het goede geloven, alles is al gebeurd. God is degeen die is, was en zal komen.

Toen ik op dagtherapie was hadden we kringgesprekken met een psychiater en een psycholoog. We moesten vertellen hoe we over onze toekomst dachten. Het ene beroerde verhaal na het andere kwam naar voren en werd met instemming begroet. Ik was de enige die zei:’Ik zit nu zo diep, dieper kan niet, dus de enige weg is naar boven, het zal me dus in m’n toekomst beter gaan’ Ik had een positieve attitude en die werd niet met instemming maar met afwijzing begroet, ze zullen gedacht hebben dat het manie was of hemelfietserij. M’n positieve attitude en geloof in een liefdevolle God heeft me echter genezen en bevrijd van de ellende en me doen inzien dat ik m’n eigen ergste vijand was zonder dat te weten. De Bijbel zegt:’Heb uw vijanden lief’ Liefde is de grootste genezende kracht en ik wens je veel liefde toe.

Een leven zonder dat men zoekt is even ellendig als een leven nadat men het gevonden heeft. – Jacob Israël de Haan

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter