-de kern van ons wezen is liefde

-gezondheid is innerlijke vrede, genezen angst laten varen

-geven en ontvangen zijn in wezen één

-we kunnen het verleden en de toekomst loslaten

-NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven

-we kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen

-we kunnen liefde zien in plaats van fouten

-we kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt

-we zijn leerlingen en leraren voor elkaar

-we kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van fragmenten

-omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien

-we kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die of liefde verspreiden of een beroep doen op liefde