In 2012 zal een brochure of boek verschijnen over negatieve emoties, het is een commentaar op wat Ouspensky daarover beweerde namelijk dat negatieve emoties slecht zijn, nutteloos en iets voor zwakke mensen en dat ze vernietigd moeten worden. Ik denk daar wat genuanceerder over en denk dat negatieve emoties niets anders zijn dan een vorm van energie met een boodschap die maar beter begrepen kan worden

Met de negatieve emotie op zichzelf is niks mis, waar het op aan komt is wat we ermee doen, of we die op een constructieve manier kunnen uiten

Ik heb van vele bronnen gebruik gemaakt en van m’n eigen ervaringen met negatieve emoties en er een leuke, leerzame mix van gemaakt, ik moet nog enkele pagina’s schrijven en dan kan ik het in 2012 uittypen en naar de uitgever sturen