Ware vriendschap

Volgens Inayat Khan is ware vriendschap opbouwen het doel van zijn leer, het soefisme

Hij zei:’Hij die ware vriendschap heeft bereikt, heeft geestelijke kennis bereikt, heeft wijsheid bereikt en hoeft weinig meer te leren’.

Ik beschouw vrienden als geestverwanten en die Zijn voor mij belangrijker dan bloedverwanten
In ware vriendschap is de liefde onvoorwaardelijk en echt en die vriendschap zorgt ervoor dat er kruisbestuiving is en de vrienden groeien in bewustzijn

De beste citaten over vriendschap die ik kon vinden laat ik hier volgen:
Echte vrienden kunnen zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen, zonder uit elkaar te groeien – Elisabeth Foley
Je kunt alleen vrienden hebben door er een te zijn – Ralph Waldo Emerson
Ware liefde is zeldzaam, ware vriendschap is nog veel zeldzamer – Jean de la Fontaine
Niemand kan men leren kennen tenzij door vriendschap – Augustinus
De grootste eenzaamheid is geen enkele vriend te kennen – Francis Bacon
Liefde en vriendschap zijn de grootste heelmeesters – Hubert Humphrey
Één goede vriend is beter dan 1000 familieleden – Euripides

Vrienden zien in elkaar het teken waar Hesse over schrijft, alleen de zeldzame zal het zeldzame ontdekken en It takes one to know one.

Vriendschap wordt versterkt door elkaar aandacht=liefde te geven en elkaar te belonen met attenties: een appje, mailtje, telefoontje, bosje bloemen, boek, etc

In ware vriendschap hebben de vier verheven toestanden uit het boeddhisme een plaats, te weten:
Metta: de liefde voor iedereen, de wens dat het met de ander goed gaat
Karuna: compassie, de wens dat het lijden van de medemens wordt opgeheven
Mudita: de altruïstische vreugde in de daden en acties van anderen
Upekkha: de gelijkmoedigheid, vrij van lof en blaam, leven als de taoïstische boer, die het onvermijdelijke aanvaard

Een man zei ooit dat de meeste mensen het aantal echte vrienden op de vingers van één hand kunnen tellen en dan ben je een gezegende!
Voor de ontwaakte mens is een vreemde een vriend die hij nog niet kent.

Bij ware vriendschap kan alles gezegd worden, in de wetenschap dat de intenties goed zijn. Afwisselend zijn de vrienden elkaars leraar en leerling. Ze weten dat de ware meester de meesterlijke leerling is en leren graag en veel van elkaar.
Ze hebben een luisterend oor en veel empathie en medeleven in plaats van medelijden.

Ware vriendschap wordt gekenmerkt door 100% vertrouwen en steun, en ziet de mogelijkheden in de moeilijkheden in plaats van de moeilijkheden in de mogelijkheden.

Dankzij ware vriendschap gaan we meer dan de gebruikelijke 5% van ons potentieel gebruiken we groeien en ontplooien ons

Een ware vriend bevestigt je niet altijd, als het nodig is geeft hij reflectie en kritiek, die zal echter altijd ten goede komen aan je groei en ontwikkeling. Hij geeft genoeg om je, om je te confronteren met missers en zwakheden. Hij heeft er een eventueel conflict voor over.

Ware vriendschap is een goddelijke zegen. To love is to know the Divine
God is liefde en Liefde is goddelijk
Vrijwel ieder mens verlangt naar ware vriendschap, naar verbinding, naar onvoorwaardelijke liefde. De meeste mensen weten echter niet wat ware vriendschap is en zoeken naar mensen die hen bevestigen, maar dat houdt alleen maar het oude in stand en dan groei en ontwikkel je niet.

Een ware vriend weet dat een confronterende waarheid belangrijker en beter is dan een vleiende leugen.
Een vriend speelt nooit op de man maar kijkt naar zijn gedrag, hij is liefdevol naar de man maar hard voor fout gedrag, dat is gedrag dat ten koste gaat van je ontwikkeling.

Je leert het meest van je fouten en misstappen en mag dus je vriend dankbaar zijn als hij je daarop attendeert en moet je niet uitverdedigen met ja maar etc. Dan is je ego weer aan de macht en die staat ware vriendschap in de weg
Voor ware vriendschap moet je bij het Zelf zijn, bij je kern, je essentie
Hoe daar te komen vraag je je af?
Bel daarvoor met 06-10421646 met Henny Bos, coach, auteur en inspirator.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter