Wat is ware vriendschap

Tekst achterpagina boek Wat is ware vriendschap (ook met jezelf)

Wie vriendschap heeft geleerd, heeft de ware geestelijke kennis bereikt, wie vriendschap heeft geleerd kent de ware religie (is verbinding), wie vriendschap heeft geleerd heeft wijsheid bereikt, wie vriendschap heeft geleerd hoeft weinig meer te leren – Hazrat Inayat Khan

Ik ben het met Hazrat eens, ook voor mij is vriendschap heel belangrijk en vormt het de ware rijkdom ook, de geestelijke rijkdom.

In dit boek treft u veel ins en outs aan over vriendschap, om daar een nog betere vorm aan te geven en om tot meer diepgang te komen

Ik heb het boek met liefde en toewijding geschreven en hoop dat dat bij u binnenkomt

Henny Bos
www.hennybos.com

De auto

De auto

Een vader zei tegen zijn dochter: “Je hebt zo’n mooie eindlijst; ik kan je eindelijk de auto geven, die ik jaren geleden al voor je gekocht heb. Deze auto is niet om in te rijden, maar om te verkopen, ook al ziet hij er inmiddels wel een beetje oud uit.”

“Ik wil eerst dat je langs de dealer aan de rand van de stad gaat, dus vraag daar eens wat ze er voor willen geven”.

De dochter ging erheen en kwam weer bij haar vader terug: “ze willen er 1000 euro voor geven. Ze zeiden dat de auto er nogal uitgewoond uit zag”.

De vader zei: “nu zet je hem op Marktplaats en kijk je wat daar gebeurt.” De dochter deed dat en zei na 2 weken: “er is niet meer dan 500 euro geboden. Iedereen vond hem te oud.”

De vader vroeg de dochter daarna om met de auto naar een vintage autobeurs te gaan. Toen ze weer thuis kwam zei ze: “mensen kwamen vanzelf naar me toe en wilden 100.000 euro voor de auto geven, omdat het een Peugeot 403 cabriolet schijnt te zijn, die echt een collectors item is.”

De vader reageerde met: “je weet dus nu: de plek bepaalt de waarde. Als je ergens niet gewaardeerd wordt, laat je dan niet ontmoedigen. Je bent dan gewoon op de verkeerde plek. Blijf nooit op de plek waar mensen jouw waarde niet zien”.

~~ Auteur onbekend

Een vrouw die zich vriend noemt betaalt wel 1.000 euro voor een reis naar haar dochter maar heeft nog geen 30 euro over voor een boek van mij. Dat zegt al heel veel. Ze beloofde ook steeds om naar me toe te komen maar doet dat niet. Dat is dus voor mij een kennis en geen vriend. Echte vrienden zien mijn waarde en schatten die hoog in en komen hun woorden na.

Bron: boek Wat is ware vriendschap (ook met jezelf)- Henny Bos verschijnt voorjaar 2022

Kenmerken van goede vriendschap

Kenmerken van goede vriendschap

-1- Aanvaarding is de sleutel tot transformatie van jezelf en je vrienden

-2- Fouten toegeven en zien als leermomenten

-3- Bewustzijn en bijdragen aan verdere bewustzijnsverruiming van je vrienden

-4- Goed kunnen luisteren

-5- Support geven

-6- Van meningsverschillen geen probleem maken maar zien als verbreding van je horizon

-7- Empathie

-8- LAT is Liefde-Aandacht-Toewijding

-9- Complimenten en positieve feedback geven en ontvangen

-10- Ook pittige kritiek over en weer kunnen verdragen en daar je voordeel mee doen.

-11- Humor, kwinkslagen

-12- Creativiteit, vindingrijkheid elkaar inspireren en stimuleren en enthousiasmeren

Bron: Boek: Wat is ware vriendschap (ook met jezelf) – Henny Bos komt medio 2022 uit bij uitgeverij Boekenbent

Vertrouwen

Vertrouwen
Een man reisde op zijn kameel in een karavaan door de woestijn. Op een zeker moment kwamen er rovers, de man gaf zijn geld gauw in bewaring aan een man die hij vertrouwde. Om later te ontdekken dat het de leider van de rovers was. Hij wilde teleurgesteld al weer weggaan toen de leider van de rovers hem riep en zei dat hij in vertrouwen was genomen en een man van eer is en dus het vertrouwen waard en gaf het geld terug.
Vertrouwen geven roept vertrouwen op en het goede in de medemens.
Geen ervaring mee? Dan is je vertrouwen niet 100% en daarmee wantrouwen dat wantrouwen oproept. Je krijgt dan je gelijk maar niet je geluk.

Innerlijke kind

8 fasen om het Innerlijke kind te bereiken:

Fase 1:
Het begint met de bewustwording dat er een Innerlijk kind in je is en dat je dat in een kelder hebt gestopt om niet meer gekwetst te worden en dat het dus aandacht en liefde tekort komt en je dus saboteert. In deze fase gaat het om je bereidheid om het Innerlijke kind te ontdekken en willen leren kennen

Fase 2:
Je kunt het kind lokken met een gerichte vraag bijvoorbeeld of het een ijsje wil, of een gebakje of chocolade en dat dan halen en als kind opsmikkelen en zo begin je contact te maken met je innerlijke kind dat in het begin wantrouwend zal zijn en afwachtend, je moet het in deze fase uit de tent lokken, je kunt ook een leuke knuffel kopen en die meenemen naar bed en zo iets van je innerlijke kind doen

Fase 3:
Schrijf een korte brief aan je innerlijke kind met je dominante hand en antwoord dan namens het innerlijke kind door te schrijven met je niet-dominante hand, dit vormt de eerste gedachtenuitwisseling, overwin eventuele angst of schroom die je ervaart, wees eerlijk naar jezelf.

Fase 4:
Dit is de voice dialogue fase waarin je de dialoog met je innerlijke kind aangaat op basis van de fasen 1 t/m 3. Je kunt het kind vragen stellen door weer te schrijven met je dominante hand, vragen kunnen zijn:
-ben je bang?
-wat zou je graag van me willen?
-wat wilde je niet zien en horen?
-hoe oud ben je?
-kan ik je vertrouwen weer winnen?
-zo ja, wat moet ik daarvoor doen?
-wat kun je voor me betekenen?
-etc.
Je antwoord dan weer als het innerlijke kind door te schrijven met je niet-dominante hand. Je kunt ook twee stoelen tegenover elkaar zetten een stoel voor de grote jij en een voor je innerlijke kind en steeds van plaats wisselen en de dialoog opnemen op een voice recorder, praat als je antwoord als het innerlijke kind ook met een kind-stem, leef je in, heb empathie.

Fase 5:
Dit is het volledig toelaten en integreren van je innerlijke kind, je erkent het en hebt het lief en bent een liefdevolle, verzorgende ouder voor je innerlijke kind, je ben er zowel een vader als moeder voor en stelt dus ook grenzen als het kind teveel eist en onredelijk is

Fase 6:
De volwassene in je laten zorgen voor vaders en moeders die liefdevol zijn en zorgzaam, waarderend, accepterend, corrigerend, inspirerend, etc. In mijn geval: Elly, Ingeborg Bosch, Melody Beattie, Ray, Gerrit, Arthur
De vaders en moeders moeten niet door het Innerlijke kind worden aangewezen het zal namelijk weer in dezelfde traumatische valkuil vallen van reenactment, ofwel het opnieuw in scene zetten van de oude, traumatische ervaringen

Fase 7:
De volwassene in je laten zorgen voor opa’s en oma’s en/of meesters die begripvol zijn, liefdevol, wijs en storytellers zijn. Inayat Khan is daar voor mij een voorbeeld van die zei: ‘Liefde en wijsheid gaan hand in hand: waar liefde is daar is ook wijsheid en omgekeerd’..Hij zei ook: ‘Alles begrijpen doet alles liefhebben, een ander voorbeeld voor mij is Goethe die zei: ‘Al naar gelang ik ouder word word ik milder, want alle fouten die ik om me heen zie herken ik van mezelf, verder was Charles een opa voor me die me altijd veel inspiratie wenste en jonge vriend noemde, Lao tse, Boeddha, Jezus, Osho, Avalokitesvara zijn nog wat andere opa’s en meesters, Maya Angelou is voor mij een liefdevolle en wijze oma.

Fase 8:
Je kunt contact zoeken met de engelen die voor het innerlijke kind staan, Sandalphon wordt het meest genoemd, maar ook Gabriël wordt genoemd. Je kunt de wens uitspreken dat ze in je leven komen en je een boodschap sturen dat kan dan komen via de radio of TV je hoort ineens iets en denkt dat is het of je slaat een willekeurige pagina in boek of krant op en krijgt informatie. Edelstenen die bij de engelen horen zijn seleniet en celestiet

Conclusie:
Door je innerlijke kind te integreren en je er volledig bewust van te worden en het lief te hebben zal het je niet langer saboteren en je zul op vleugels gaan, alles zal goed gaan tenzij je andere subpersonen veronachtzaamd en links laat liggen ook die kunnen je nog saboteren….daar kun je hetzelfde werk mee doen als met je innerlijke kind….
Bron: Mijn boek: Ontdek en omarm je innerlijke kind