Communicatie

Communicatie 

Veel problemen ontstaan door fouten in de communicatie het is dan krommunicatie onwetend en onbewust zeggen we dingen die anderen kwetsen en vervreemden we mensen van ons. Het volgende artikel van Aivanhov geeft een mooi voorbeeld 

“Spreek altijd met aandacht voor het welzijn van de anderen – 

“Hoe vaak spreken mensen zonder na te denken, zonder hun woorden te wikken en te wegen! Ze lijken op kinderen die met lucifers spelen: overal waar ze voorbijkomen, stichten ze brand. Daarna kunnen ze nog zoveel spijt hebben en zich verontschuldigen, het is te laat: van alles om hen heen schiet alleen een hoop as over… En zo helpen mensen, zonder het te beseffen, de duistere krachten in hun destructieve ondernemingen. Mensen zijn zich nooit voldoende bewust van de schade die ze door hun woorden kunnen aanrichten. Indien je zou zoeken naar de oorzaak van misverstanden en van conflicten in de maatschappij en in de wereld, zou je vaststellen dat die in de meeste gevallen in woorden ligt. Iemand heeft in het wilde weg gesproken, voor het plezier van het praten, om zich interessant te maken, om zich slimmer en sluwer dan de anderen te tonen of om hen te kleineren. 

Probeer dus om voortaan te letten op wat je zegt. Als je moet spreken, doe het dan met de intentie de mensen die naar je luisteren beter te maken, hun verstand te verlichten, hun hart te verwarmen en vooral hun wil te richten op het dienen van een verheven ideaal”.

Omraam Mikhael Aivanhov.

Ik herken hier veel in regelmatig heb ik door een kritische en oordelende opstelling anderen gekwetst en afgestoten, zonder dat het mijn bedoeling was. Het volgende stuurde ik aan mijn zoons: 

pastedGraphic.png

Ik zal het ook aan vrienden sturen met een aangepaste tekst.

Lieve Elly, sorry voor de ongeheelde delen van mij die jou gekwetst kunnen hebben. Het was nooit een gebrek aan liefde voor jou, maar wel een gebrek aan liefde voor mezelf 

“In my mind are thoughts that can hurt me or help me. I am constantly choosing the contents of my mind, since no one else can make this choice for me. I can choose to let go of everything but my Loving thoughts.”

Gerald Jampolsky 

Ik ben vastbesloten dat mijn  gedachten vrij zullen zijn van angst, schuld en veroordeling, wat mijzelf en ook anderen betreft.

Ik herhaal voor mezelf dat ik de keuze heb om kwetsende gedachten te vermijden en te kiezen voor liefdevolle gedachten

Op basis van een tekst van Gerard Jampolsky met aanvullingen van mij 

Bron: Mijn boek: Hoe creëer jij je problemen komt begin 2023 uit