Je eigen vijand

Om tot ware vriendschap te komen met onsZelf, mogen we ons eerst bewust worden van, de vaak onbewuste, vijandschap. We leren de dingen kennen door hun tegendeel. Toen ik ontdekte dat ik een vijand van mezelf was begon ik meZelf lief te hebben. De Bijbel zegt niet voor niets: “Heb uw vijanden lief!”

Als je de vijand buiten je ziet denk dan maar aan de vijand in je die gespiegeld wordt in 90% van de gevallen. Vaak denk, voel en doe je codependent. Zie mijn boek ‘Anderenwaarde, over codependentie’.

Als codependent ben je meestal, zonder je daar bewust van te zijn, je eigen vijand. M’n vriend Peter de Kock zei: ‘Codependentie is in oorlog zijn met jezelf’, je eigen vijand dus en hij staat daarin niet alleen, vele auteurs steunen hem in die gedachte en visie. Laat die vijandschap los en kies voor vrede en harmonie en bewustheid!

Als codependent vind je de mening van anderen over jou overdreven belangrijk, zelfs nog belangrijker dan je eigen mening over jezelf, je doet er dan alles aan om de gedachten, gevoelens en handelingen van die ander te controleren en alles wat je probeert te controleren, controleert jou en dan ben je weer het slachtoffer van je eigen oorlog. Laat de mening van anderen los: ze kennen zichzelf niet eens, en jou dus helemaal niet!

Je lage gevoelens van eigenwaarde zorgen voor een innerlijke criticus die je vertelt dat je niet oké bent, niet goed genoeg bent, niet deugt, de liefde van de ander niet verdient, dat de ander je zal afwijzen op het moment dat hij of zij je echt zal leren kennen, dat je jezelf moet wegcijferen voor de ander,etc. Laat ook die innerlijke criticus los, stuur hem of haar met pensioen.

Wij kijken vaak naar de ander om onszelf te leren kennen, en kijken dus in de spiegel.

Hier volgen enkele uitspraken van auteurs over je eigen vijand zijn, de bewustwording daarvan is al meer dan de helft van de oplossing en genezing en het herstel naar vrede en liefde in je hart en wezen en naar interdependentie.

“Our greatest enemies, the ones we must fight most often, are within.” – Thomas Paine, statesman

Mary J Blige: The enemy was me!!!

Rumi:’Hij die in zichzelf geen gebreken ontdekt is z’n grootste vijand

Ik was op zoek naar m’n grootste vijand en toen ik in de spiegel keek zag ik hem!

De vijand die je van buiten ziet is een spiegel van jezelf….

Als je jezelf niet kent ben je je grootste vijand en je daar niet van bewust.

“De enige duivels in deze wereld, zijn die in ons eigen hart. Dat is waar al onze strijd zou moeten gestreden worden.” – Mahatma Gandhi

                     

Het stripfiguur Pogo zei: ‘We have met the enemy and it is us’

Het gezicht van de vijand ontstemt mij omdat ik zie hoezeer het op het mijne lijkt – Stanislaw Jerzy Lec

De wijsheid van een mens is zijn beste vriend, dwaasheid zijn ergste vijand – William Temple

Als je een vriend wordt van jezelf heb je je ergste vijand verslagen

De vijandschap met jezelf projecteer je vaak op een ander

Als er geen vijand in je zit, kan een vijand van buiten je niet kwetsen – Afrikaans gezegde

Het is de eigen geest van de mens, niet de vijand of de tegenstander, die hem verlokt het slechte te doen – Boeddha

Gedachtenloos gewoontegedrag is de vijand van innovatie – Rosabeth Moss Kanter

Jij bent het ergste, dat je ooit is overkomen – Vernon Howard

Je geïdealiseerde ik is de grootste vijand van je reële ik

We willen het goede, maar doen het slechte – De Bijbel

Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen – Jezus

Chronisch woedende mensen zijn hun eigen ergste vijand – Peter Favaro

Dr.Cloud en Dr.Townsend: ‘We are our own worst enemies’

Verlaine Crawford schreef het boek:’Ending the battle within’.

Chris de Burgh zingt over the battle between the head and the heart

Als je hart zuiver wordt, wordt je vijand je vriend, of nog sterker, je leraar. Je ergste vijanden zijn je grootste leraren…, Wayne Dyer

Pat Benatar zingt ‘Love is a battlefield’, ze doelt m.i. daarmee op de voorwaardelijke liefde waar ook een Nederlandse zangeres over zingt, ze zingt: als je helemaal voor me gaat, als je…als je..etc.etc. dan ben ik van jou, over voorwaardelijke liefde gesproken….dat is zakendoen en geen liefde al wordt het wel zo genoemd.

De Bijbel zegt: ‘Heb uw vijanden lief’, daar zit veel in, want zij wijzen je op je zwakke plekken, je oude pijn en dan kun je je daar bewust van worden en er wat aan doen en het transformeren en je bevrijden van oude pijn en conditioneringen. Dus ook de vijand in jezelf kan je grootste leraar worden als je hem omarmt en niet op anderen projecteert.

Tsultrim Allione zegt:’Ieder mens vecht tegen z’n eigen demonen’ en schreef het boek ‘Bevrijd je demonen’, over het omarmen van je demonen als deel van je schaduwkant dat getransformeerd mag worden.

M’n vriend Peter de Kock zei:’ Codependentie is in oorlog zijn met jezelf’ en ik geef hem gelijk.

Aardig zijn naar jezelf houdt in dat je helder ziet in welke mate we onszelf kwetsen met meedogenloze zelfkritiek en dan een einde maken aan de innerlijke oorlog – Kristin Neff Ph.D.

Ofschoon alle mensen geluk nastreven behandelen ze in onwetendheid hun geluk als was het hun grootste vijand – Shantideva.

Zelfafwijzing is de bril waardoor we alle andere aspecten van ons zelfbeeld bekijken en waardoor we in een permanente strijd met onszelf terecht zijn gekomen – Jan Geurtz.

Freud ging er ook van uit dat we onze eigen vijand zijn

(Freud saw that man is at war with himself and often unable to tolerate too much reality, and he pronounced that dreams are the contraband representations of the beast within man which are smuggled into awareness during sleep.)

  En de allergrootste vijand van het ego is natuurlijk het huidige moment, dat wil zeggen, het leven zelf. ” – Eckhart Tolle.

‘War in my mind’ song van Beth Hart

Gerald Jampolsky schrijft: ‘Dan is het heel begrijpelijk waarom het ego geluk, liefde en vrede als zijn vijanden ziet, want in een dergelijke gemoedstoestand ervaren we onze spirituele essentie’.

‘Alleen vergeving kan ons geven wat we zoeken. En dat is de reden dat wijzelf moeten ophouden met het recyclen van de woede, de pijn, de verbittering en de narigheid van zowel de innerlijke als de uiterlijke oorlog’ – Gerald Jampolsky.

Zodra we bewust ons eigen aandeel leveren in de vorm van aandacht en intentie, laten we toe dat de gewaar-wordingen van pijn en ongemak hun vereiste loop nemen. Elke andere benadering is een terugkeer naar het vijandige gedrag van verdoving en controle – Michael Brown in ‘Het Presence proces’.

 

Moraal:

Transformeer de vijandschap voor jezelf in vriendschap voor jeZelf, door je er bewust van te worden, door het onbewuste bewust te maken! Diep van binnen ben je Liefde, dat is je essentie, dus ook vriendschap met jeZelf en de ander.

Bron: Boek: Wat is ware vriendschap (ook met jezelf) – Henny Bos

Intonatie +

Intonatie + 

De manier waarop je met je vrienden praat, je stemgebruik, bepaalt het effect van je communicatie. C’est le ton qui fait la musique zeggen de Fransen.

Met intonatie wordt de melodie in je stem bedoeld. Zorg voor een afwisselende melodie in je stem, dan zal de ander je eerder zien als een vrolijk, enthousiast en vriendelijk persoon. Heb je een zachte stem met weinig dan kan dat ervoor zorgen dat je onzeker of somber overkomt op de ander. (Bron: Internet met aanvulling van mij)

Een man schreeuwde IK HOU VAN JE!!! tegen zijn vrouw waardoor het eerder als dreigement overkwam dan als liefdesverklaring 

Een man zei op een hele trieste manier: “Ik heb toch zo’n fijne relatie met mijn vriendin”. Door die intonatie kon je concluderen dat de relatie te wensen over liet. Hij sprak net als Droopy die heel triest zei: “I’m very happy”, nee dus! 

Het ritme, tempo, de dynamiek, de toonhoogte, het volume, articulatie, de intervallen, melodie, drama(lach of traan), temperatuur, tongval, modulatie, klemtoon, klankkleur, stiltes en pauzes dat alles bepaalt de intonatie en het effect van wat je zegt. Bij elkaar heel wat aspecten waar je bewustzijn aan mag koppelen om bewust te spreken! 

Is het een stelling of een vraag is ook nog een aspect:  

Een vrouw werd gevraagd over twee mannen de spreken zonder hun namen te noemen, ze moest ze A en B noemen met de een had ze een fijn en liefdevol contact en met de ander een slecht contact met veel ellende. De luisteraars konden aan de intonatie van haar stem horen wie de liefdevolle was en wie de ellendeling. 

Ik had ooit een vriend die heel zachtjes sprak. Zelfs zo weinig volume dat ik enorm mijn best moest doen om hem te volgen, als ik vroeg of hij wat luider wilde spreken, gaf hij daar geen gehoor aan. Ik verdacht hem daarom van sadisme, maar het kan ook verlegenheid, bescheidenheid of onzekerheid zijn geweest. In ieder geval kwam hij niet goed over.

Een dominante oom sprak zo luid dat ik er als kind van schrok en bang van werd, het klonk heel dreigend, diezelfde oom gaf ook een handdruk die pijn deed. Kies voor de gulden middenweg tussen te zachtjes en te luid spreken. Zorg voor dynamiek.

Vriend Charles belde me elke ochtend op en zei dan met een warme en liefdevolle stem met een bronzen stemgeluid: “Jongeman, ik wens je veel inspiratie!”. Charles overleed helaas op zijn 65ste al, ik denk nog vaak aan hem. 

Ik sprak vroeger heel snel en besefte niet dat ik daardoor vaak niet te volgen was en niet werd begrepen. Ik deed alles snel dus ook praten en dat toonde mijn ongeduld aan en gebrek aan empathie en de drang om mezelf te bewijzen vanuit angst om geen betekenis te hebben. Nu spreek ik in een langzamer tempo en dat is heel wat beter.

Er zijn mensen die op agressieve en luide toon hun hond bevelen geven en niet snappen dat ze daardoor communiceren dat ze de controle kwijt zijn. De hond zal niet luisteren. Een hond hoort veel beter dan een mens dus als je hem beheerst en rustig bevelen geeft heeft dat een veel beter effect. 

Ik denk dat dit trouwens niet alleen voor honden geldt maar ook voor mensen en met name je vrienden. 

Een toon kan ook belerend zijn als mensen komen met ongevraagde adviezen en daardoor impliciet zeggen dat je er slecht aan toe bent, omdat jij zijn advies nodig hebt. Ongevraagd advies is hetzelfde als ongewenste intimiteit beide zijn niet welkom! 

Er zijn mensen en ook vrienden van mij die er niet voor voelen om aan hun intonatie te werken, omdat ze denken dat ze dan niet echt meer zijn, niet authentiek. Ze vergeten dat hun taalgebruik aangeleerd gedrag is dus hoe echt is dat? Het is net als met rijles; in het begin is alles vreemd. Gaandeweg wordt alles een tweede natuur en is het eigen geworden, zo gaat het ook met je intonatie; in het begin vreemd later een tweede natuur.

Om je hart, ziel en zaligheid kenbaar te maken doormiddel van je stem, daarvoor is veel moed en liefdevol bewustzijn voor nodig! 

Doormiddel van je stem maak jij je gestemdheid en gesteldheid kenbaar!  

Betekenis van je stem als instrument voor de communicatie mag vaker onderwerp zijn van gesprek met je vrienden meta-communicatie dus.,

Zeg je dwingend: “schrijf dat maar op, noteer dat maar” of kom je met een suggestie en zeg je vriendelijk: “Vind je het een goed idee om dit op te schrijven?”

Nog wat aforismen:

Je moet denken zoals de minsten, maar praten zoals de meesten.

Baltasar Graciàn

Hij mag er uit zien als een idioot en praten als een idioot, maar laat dat je niet foppen – hij is echt een idioot.

Groucho Marx

Als je op een hypocritische toon over alcoholmisbruik wilt horen praten, moet je in een kroeg gaan.

Simon Carmiggelt 

Het gebeurt zelden dat twee mensen die over een bepaald onderwerp met elkaar praten het ook inderdaad over hetzelfde hebben.

Anna Blaman

De edele mens houdt ervan langzaam te zijn in het praten en snel in het handelen.

Mencius

Veel mannen praten als filosofen en leven als dwazen.

Philip K.Dick

Je bent wijs, je weet wijs te praten. Pas maar op voor te veel wijsheid!

Hermann Hesse

Woorden hebben ook vorm in de vorm van Takete en Maluma, Takete is scherp en fel bij voorbeeld het woord uitstekend. Maluma is zacht en warm bijvoorbeeld de woorden: heel goed. Dus ook de bewuste keuze van je woorden zorgen voor de juiste klankkleur.