Zorgzaamheid of controle?

Zorgzaamheid of controle?
 
Ik had eens een consult met een echtpaar van middelbare leeftijd. Het stel begon voor mijn neus te bekvechten. De man – duidelijk overstuur –  wendde zich tot mij en zei:  “Ziet u wat er gebeurt? Ik geef zoveel om haar en dit is wat ik ervoor terugkrijg.” Waarop zijn vrouw woedend reageerde: “Hij geeft helemaal niet om mij. Hij wil me gewoon controleren!”
De zorgzaamheid van de man werd door zijn vrouw als controlerend ervaren.
 
Dit voorval zette me aan het denken. Wat is zorgzaamheid en wat is controle? En hoe maak je het onderscheid? Het antwoord werd me duidelijk tijdens een ruzie met mijn tienerdochter over een alledaagse opvoedkwestie. Over en weer waren harde woorden gevallen en we waren allebei in tranen.
 
Een tijdje later, toen de emoties gezakt waren, boden we elkaar onze excuses aan. Mijn dochter omhelsde me en zei: “Papa, weet je waarom je van streek was? Je was niet boos omdat ik het verkeerd deed, maar je was boos omdat ik je raad niet opvolgde. Dat is een groot verschil!”
 
Ik stond versteld van haar volwassen denkpatroon; ze had hiermee onbewust mijn vraag beantwoord. Onder het mom van bezorgdheid, had ik geprobeerd haar te beteugelen. Dát was de oorzaak van het conflict geweest. 
 
 
Als ik echt om iemand geef, zal ik niet boos worden op die persoon. Ik zal verschillende manieren blijven zoeken om diegene te helpen.
 
Als ik het moeilijk heb in een relatie moet ik nauwlettend in de gaten houden of er geen subtiele controle verborgen zit achter mijn schijnbare zorg . Zorgzaamheid is een uitdrukking van liefde, terwijl controle een uitdrukking is van het ego.
 
Controle verwijdert. Zorg verbindt.
 
Controle doet pijn. Zorg geneest.
 
Blijf voor mensen zorgen, maar houd ze niet onder controle.
 
Mensen hebben het meestal niet mis, ze zijn gewoon ‘anders’.
 
Blijf zorgen… 😊
 
Larra Shah op Facebook, vertaald door Leontine van Mourik
 
 

 

Schaduw werk

Schaduw werk
We leren de dingen kennen door hun tegendeel. Dus als we het licht willen kennen moeten we naar het duister kijken naar de schaduw. Karin Bloemen zei: ‘Ik wist pas wat licht was, toen het door jou werd uitgedaan’. Jung zei: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen, maar door ons bewust te worden van onze duistere zijde’. Ofwel de schaduwzijde.
Schaduwzijden zijn vaak in onze jeugd ontstaan, toen 9 van de 10 boodschappen negatief waren, dat verdringen we naar ons onderbewuste, dat 10x sterker is dan ons bewuste.
Zonder ons ervan bewust te zijn laten wij ons dus leiden en lijden door angst, woede, hebzucht, wil tot macht, vijandschap met jezelf, codependentie, egoïsme en andere negatieve en schadelijke gemoedstoestanden.
Weet dat wat je irriteert en ergert en waar je een hekel aan hebt in de ander veel zegt over jouw onbewuste schaduwzijde!
Ik ben gecertificeerd in Shadow work en kan je helpen van het onderbewuste het bewuste te maken en angst, woede, etc te vervangen door Liefde!
In anderhalf jaar tijd zo’n 2.000 mensen telefonisch gecoacht en ontdekt dat de meesten zich onbewust door angst en andere negatieve gemoedstoestanden lieten leiden en lijden, dus…..
Elk deel dat we in onszelf ontkennen, keert zich tegen ons. Ook hebben we de neiging onze schaduwzijde in anderen te zien, projectie dus.
Het boek Owning your own self van Robert Johnson is aan te bevelen.
Het boek Bringing your shadow out of the dark van Robert A Masters is ook heel goed.
Udemy heeft goede video cursussen over Shadow work.
Jung zei: ‘Ik ben liever heel dan goed’. Heel wil zeggen zowel de dag als de nacht omarmen, zowel het licht als het donker. In plaats van schijnheilig ‘goed’ willen zijn. Nietzsche zei: ‘Hoed u voor de ‘goeden’ want het zijn de giftigste vliegen die steken’. En daar heeft hij een punt. Als je zo’n ‘goede’ confronteert met zijn schaduwzijde, dus met waarheid, zal hij furieus worden en in een tegenaanval gaan! Want je verstoordt zijn illusie van alleen maar goed te zijn!
Wees de noodzakelijke duivel voor de een, en een liefdevolle engel voor de ander, dan ben je heel en volmaakt onvolmaakt.

Wat de mensen normaal noemen is het resultaat van projectie, introjectie, gespletenheid, ontkenning, angst, wil tot macht, verdringing en andere destructieve acties.
Dat komt mijns inziens, omdat we onze schaduwzijde niet willen zien en verdringen naar ons onderbewuste dat 10x sterker is dan ons bewuste. We weten dus niet wat we doen, zoals Jezus aan het kruis al zei: “Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen!

Zodra je de aanwezigheid van je schaduw aanvaardt, ontstaat er ruimte voor innerlijke vrede – Tsultrim Allione in Bevrijd je demonen / Feeding your demons