Dialectische Gedragstherapie

DGT Dialectische Gedrags Therapie
Dialectiek is de these-antithese en synthese. Het is de gulden middenweg van de Boeddha. De liefdevolle verzoening van de tegendelen. Een etmaal is de synthese van dag en nacht. Ook onze duistere zijde is van belang. Jung zei dat we niet verlicht worden door ons lichtgestalten voor te stellen, maar door ons bewust te worden van onze duistere zijde!

Juist door de tegendelen leren we de dingen kennen. Ik leerde pas wat vreugde was toen ik diepe smart meemaakte. De synthese was levensgeluk/kunst
DGT wordt vooral toegepast bij borderline en autisme maar is naar mijn mening breder inzetbaar en bruikbaar.

In DGT gaat de aandacht vooral uit naar:
-mindfulness
-pijn/verdriet tolerantie**, No pain, no gain
-emotionele regulatie/ stress management
-interpersoonlijke effectiviteit

**Het volgende gedichtje van Nisargadatta geeft dit mooi weer, ook hier weer de dialectiek:
Tussen de oevers van pijn en plezier, stroomt de rivier van het leven.
“Alleen wanneer denken en voelen stranden op 1 van de oevers en niet met de stroom meegaan, ontstaat alle ellende”.

Veel mensen stranden op de oever van plezier, dus komt er of is er ellende.
Als je plezier wilt, heb je het nu niet naar je zin en is de kans groot dat je een vijand van jezelf bent. Ook hier kan DGT helpen. In combinatie met CGT ofwel Cognitieve Gedrags Therapie

Ik ben ook gecertificeerd DGT en CGT coach/counselor

DGT zegt dat we 3 minds hebben:
-1- Rationele/logische mind
-2- Emotionele mind
-3- Wijsheids mind is mijns inziens tevens Liefdes mind. Waar wijsheid is, daar is ook liefde en omgekeerd!

Abraxas is de synthese van de these die de christelijke God is en de duivel, Abraxas neemt die twee tegenpolen in zich op. Op 16 jarige leeftijd las ik in Hesse over Abraxas en confronteerde daar de dominee mee, hij wilde er niks van weten.

Liefde is de these, angst is de antithese en de synthese is onvoorwaardelijke liefde, Goddelijke Liefde.

Het Yin/Yang symbool is ook het verzoenen van de tegendelen in 1 symbool, met bovendien de notitie dat in het licht ook altijd wat donker is en in het donker altijd wat licht. Betty Ford deed veel aan schaduwerk heb ik ook veel van geleerd.

DGT is de therapie van de aanvaarding en niet oordelen. Mijn aforisme is: “In de aanvaarding ligt de sleutel tot transformatie”. Ik herkende dus veel in de cursus.

Intradependentie

Intradependentie

Intradependentie, is je afhankelijkheid van je subpersoonlijkheden van delen van jezelf, die de baas willen spelen.

Je bent dan niet congruent, maar verdeeld. De subpersoonlijkheden strijden met elkaar.

Shakespeare zei: ‘Ik speel in mijn leven vele rollen, maar geen enkele raakt de kern’.

De subpersoonlijkheden zijn als het ware orkestleden zonder leiding. Ze spelen allemaal hun eigen lied en proberen elkaar te overstemmen. Dan wordt het tijd dat de dirigent komt en de orkestleden tot de orde roept en ze een harmonisch lied laten spelen. Dat is ook de betekenis van universum één lied.

Zolang je subpersoonlijkheden de baas spelen, ben je niet congruent.De wet van aantrekkingskracht werkt dan niet voor je.
Je mag uit één stuk worden en bij je kern komen.

Het leven gaat erom bij je Kern, je essentie, je Zelf te komen.

Je gelijk willen en resultaat willen

Veel mensen willen liever hun gelijk dan hun geluk. Als je met ze praat willen ze het liefst bevestigd worden, zo onzeker zijn ze van zichzelf! Ze laten zich controleren door hun drang naar bevestiging!

Een vriend maakte daar een grapje over en zei: “Je mag alles tegen me zeggen, maar met gevlei kom je het verst”.

Er was een loket met vleiende leugens en een loket met confronterende waarheid. Alle mensen stonden voor het loket van de leugens. Gurdjieff wees daar ook al op.

Ik las het boek Caring enough to confront, daar staat in dat je pas echt liefhebt als je de ander durft te confronteren met waarheid en met zijn of haar dwalingen en illusies. Ben je bereid om een eventueel conflict aan te gaan en de controle te verliezen? Dan pas heb je compassie en liefde!

Als we in gesprek gaan willen we als resultaat ons gelijk, ons voordeel of bevestiging. En zo kunnen we nooit open een contact aangaan en komen er problemen. 

“Tussen de oevers van pijn en plezier,

stroomt de rivier van het leven.

Alleen wanneer denken en voelen stranden op een van de oevers, en niet met de stroom meegaan, ontstaat alle ellende. – Nisargadatta 

We jagen als resultaat ons plezier na en ons denken en voelen en stranden dus op de oevers van de rivier van het leven en dus komt er ellende.

Amerikanen zeggen: “No pain, no gain”.

De succesvolste mensen op zowel geestelijk als materieel gebied, hebben de meeste tegenslagen en mislukkingen gekend. Ze werden niet bitter maar beter!

Ik ben totaal niet geïnteresseerd in mijn gelijk, maar wel in mijn geluk. Het geluk komt naar de daarop voorbereide geest!

Ik heb gemerkt dat als je houdt van wat je doet, en doet waar je van houdt, de resultaten zichzelf aandienen. Je zit dan in de “flow”. Wat Lao tse “woe wei” noemde ofwel

doen door niet doen….

Wees als de roos, die zich ook niet om een resultaat bekommert, maar wel schoonheid biedt en lekker ruikt, niet om iets te bereiken, maar omdat het zijn aard is.

Jouw aard is Liefde, ook al weet je dat niet meer en ben je ervan vervreemd en leef je nu onder de controle van angst. Volg je ware aard en geef en deel liefde zonder je te bekommeren om het resultaat, de kosmos zal goed voor je zijn. Als je resultaat wilt van je liefde is het zakendoen in plaats van liefde!

Wat je geeft en deelt komt weer bij je terug, je omgeving is de spiegel van jezelf! 

Als je de controle wilt en dus veel praat en weinig of niet luistert, kom je nooit tot een diepgaande communicatie. Iedereen wil gehoord worden, maar bijna niemand wil luisteren.

Een cliënt praatte aan een stuk door,  ik kreeg er bijna geen woord tussen, ze “wist” alles zo goed en was zeker van haar zaak. Haar zoon wilde niet meer met haar praten en dat moest dus aan hem liggen, want zij had immers gelijk (-). Ik adviseerde haar om naast haar zoon te gaan zitten te zeggen dat ze van hem houdt en verder te zwijgen en luisteren wat haar zoon haar zou zeggen. Ook geen bedenkelijk gezicht trekken, waardoor ze haar zoon zou afwijzen. Ze wou het proberen.

De wijze Lao tse zei: “Misschien bent ik wel het enige warhoofd, want iedereen is zo zeker van zijn zaak!”

Lao tse zei: “Wees als water zo zacht, maar ook zo sterk dat het de hardste rots uitholt”. 

De controle willen, je gelijk willen en resultaat willen, is wat Nietzsche de wil tot macht noemt. En als je streeft naar macht, ben je nu dus machteloos!!

Bron: boek Maakt controleren gelukkig? Verschijnt in het najaar 2020 bij uitgeverij Boekenbent

THINK

THINK is het acroniem van is het:

True-Helpful-Interesting-Necessary-Kind

Voordat je wat zegt, denk dan hieraan!

En luister wat vaker, zonder een bedenkelijk gezicht te trekken en zonder tegenwerpingen en ja-maars

Iedereen wil gehoord worden, maar bijna niemand wil luisteren!

Voor echt luisteren geldt dat je zonder gedachten in het hier-en-nu bent.