Intuïtie en verbeeldingskracht

Intuïtie en verbeeldingskracht

Observatie in plaats van oordeel, is de gouden route naar intuïtie en jeZelf als spiritueel wezen.

Als kind beschikken we meestal over een goede intuïtie, we merken dan dingen op die onze ouders niet waarnemen en dan wijzen ze ons af en daardoor verliezen we ons geloof in onze intuïtie en dat is heel jammer!.

Ik had als kind een puur geloof in een liefdevolle God, zong het lied: ‘Op bergen en in dalen ja overal is God’. En zo zag ik het ook. Maar dat werd afgedaan als fantasie, verbeelding. De juffrouw van school vond mij niet rationeel genoeg en ging een gesprek aan met mijn ouders dat ik een fantast was. Ik trok toen de conclusie dat er met mij iets niet in orde was, want volwassenen konden het toch niet mis hebben en zo werd mijn denken gespiegeld en geactiveerd en werd ik steeds meer een denker en rationeel. Je omgeving vormt je als kind.

We worden ‘gerationaliseerd’ en gaan in ons hoofd zitten en verliezen zo ook ons contact met ons gevoel, intuitie en engelen, gidsen en spirits.

Kortom gezegd raken we veel kwijt omdat we in de verkeerde spiegel kijken. Die spiegel is vervormd en leugenachtig. Gurdjieff wees er al op dat volwassenen liegen.

De spiegel van mij was ook nogal zakelijk en liefdeloos, ik heb mijn ouders nooit zien knuffelen, dat deden ze bij mij ook niet. De conclusie die ik trok was dat ik de liefde niet waard ben, met die overtuiging heb ik lang rondgelopen, totdat ik op mijn 15e Nietzsche las die zei dat de overtuiging de grootste vijand van waarheid is, ik las Sarte en Camus over existentialisme en Hesse over Abraxas, de God van goed en kwaad en leerde de duivel en God te verzoenen. Allemaal spiegels voor me! En waardevolle!
Als kind van 4 zal ik met mijn lange blonde krullen op een krukje in de slagerij van mijn ouders. Een klant zag me en zei tegen mijn moeder: ‘Wat een leuke dochter heb je!’ Op een norse toon zei mijn moeder dat ik geen dochter was maar een zoon. Ik voelde toen dat ik er niet mocht zijn en werd heel verlegen met minderwaardigheidscomplex dat ik later overcompenseerde met arrogantie. Ik ontwikkelde me tot een enneagramtype 3 ofwel de Achiever, succesvolle werker. Dat type spiegelde mij nog het meeat. Ik werd geliefd om wat ik (voor een ander) deed en niet om wie ik was. Ik las toen dat we geen human doings waren maar human beings en dat was een eye-opener.

We keren pas weer terug tot onze oorspronkelijke pure staat als we gespiegeld worden door een ontwaakte, door een meester, we mogen van geluk spreken als we zo iemand herkennen en erkennen en er van leren om bij ons ware zelf te komen.

Dat is het kostbaarste en mooiste cadeau dat we kunnen krijgen en dat bovendien eeuwigheidswaarde heeft!.

Later kwam ik door mijn relatie met Elly en een holistisch therapeut, terug bij mijn gevoel, intuïtie en verbeeldingskracht nu werd dat gespiegeld door die mensen. Dan krijg je te maken met synchroniciteit en serendipiteit. Ik kwam de tekst van Einstein tegen die zei dat logica je van À naar B brengt, maar dat verbeeldingskracht je overal brengt. En overal is God!
Dus mijn contact met de geestelijke- en spirituele wereld werd hersteld en versterkt. Ik schoolde mij om tot holistisch-, spiritueel- en existentieel counselor en coach en heb bijna 2.000 mensen telefonisch mogen coachen in anderhalf jaar tijd, tot grote tevredenheid en enthousiasme van de bellers. Enthousiast komt van En Teos en betekent God in je. Tijdens gesprekken wordt nu mijn liefde, compassie, helder voelen en weten en creativiteit gespiegeld door de bellers, het doet me goed en ik leer er veel van.

Bron: boek Het drama van gespiegeld worden, je omgeving is de spiegel van jezelf – Henny Bos verschijnt eind 2020 bij uitgeverij Boekenbent

Zelfbeeld

“Simply suspect that you do not consist of your acquired ideas about yourself – and the inner miracle begins.”
Vernon Howard

Existentiële Therapie en coaching

Existentiële therapie en coaching:
Deze therapie was als een thuiskomen voor mij. De therapie plakt geen labels op je, stopt je niet in een hokje, stelt geen diagnoses volgens de DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, iedereen, die een bepaalde diagnose krijgt, wordt volgens de DSM op dezelfde standaard manier behandeld. Ik heb een T-shirt met de tekst: ‘Don’t let people label you!’
Existentiële therapie doet dat niet en ziet je in de eerste plaats als een uniek individu. Nietzsche een van mijn helden, waarvan ik op mijn 16e al boeken las, zei dat de overtuiging de grootste vijand van de waarheid is. En was een van de grondleggers van het existentialisme. Sarte las ik ook op mij 16e en was ook existentialist. De reguliere sektor is erg overtuigd van het eigen gelijk is mijn ervaring. Onderzocht is dat 75% van de professionele hulpverleners zich superieur acht.
In Existentiële therapie stelt men vast dat er vaak sprake is van vervreemding van zichzelf, de ander, de wereld en God of het Universum. Zie verderop de dimensies van Binswanger!

De existentiële therapeut en dat ben ik ook, zal existentiële schuld, angst en crisis zien als iets dat wat vertelt over de waarden van de cliënten, in welke mate ze al of niet in overeenstemming leven met die waarden

De existentie gaat vooraf aan de essentie is de centrale stelling. En gaat uit van vrije wil, Zelfdeterminatie, en Betekenisvolheid (zie mijn boek Betekenisvol leven!) met een focus op jou als uniek mens in plaats van op de symptomen.
Het gaat ervan uit dat de cliënt zijn potentieel maximaal kan aanspreken en benutten en kijkt naar de hele mens dus holistisch.

Existentiële therapie richt zich niet alleen op de voorgrond maar ook op overtuigingen, gedachten, gevoelens en percepties die deel uitmaken van de achtergrond van jouw ervaringen.

Ik deed al heel vroeg in mijn leven aan Existentiële therapie, zonder dat ik wist dat het dat was, dus avant la lettre.

Bugental(existentialist) en ook Osho zeggen dat als je een emotie verdringt dat ten koste gaat van alle emoties. Je bent dan een 100% denker, wat veel voorkomt in de westerse wereld.

Existentiële therapeuten werken graag met het model van Ludwig Binswanger van de 4 dimensies:
-1- Umwelt: fysieke wereld, omgeving
-2- Mitwelt: sociale wereld, Caring
-3- Eigenwelt: psychologische, persoonlijke wereld
-4-Überwelt: spirituele wereld, Universum

Existentiële therapeuten zorgen ervoor dat er ruimte is voor de cliënt zijn persoonlijke gedachten, gevoelens, narratieve aanpak, dat die beschreven kunnen worden en verklaard en begrepen.
Hazrat Inayat Khan zei: ‘Alles begrijpen, doet alles liefhebben!’

Bij Existentiële therapie gaat het meer om ‘hoe te Zijn’ dan om ‘wat te doen’. We are human beings, not human doings zeg ik vaak. Ook in Mindfulness stellen ze dat je van doen naar Zijn mag gaan. De relatie coach-cliënt is wat heelt als ze gelijkwaardig zijn en samenwerken. Het impliciete expliciet maken, onderzoeken. Ik meen dat het Socrates was die zei dat een ononderzocht leven niet waard is om geleefd te worden!

Elke perceptie heeft een tegenhanger in de contraperceptie. Ik ben mij bijvoorbeeld bewust van mijn subpersoonlijkheid van het produktiemannetje de tegenhanger is Gijs Gans, die niks produceert en alleen maar luiert. Tussen die uitersten beweeg ik mij in balans. Angst voor de dood heeft als contraperceptie angst voor het leven! Het is als dag en nacht die samen een etmaal vormen en ook als yin en Yang.

Angst als opmaat
Wie op de goede manier weet om te gaan met angst bereikt ook het ultieme.

Angst is een essentiële voorwaarde om authentiek gewaar te worden van je individualiteit.

Door angst te ervaren leer je de contraperceptie en dat is liefde.

Angst zorgt ervoor dat je uit je comfortzone stapt en door de angst aangedreven ga je het transformatieve proces in.

Van belang is om de verantwoordelijkheid voor je leven te nemen als een regisseur en de hoofdrol in je eigen leven te spelen. En de ups en downs te aanvaarden en waarderen als iets om van te houden en als dat niet lukt om van te leren. Zo ben je nooit meer slachtoffer!