Regressie en Narratieve therapie

Regressie en Narratieve therapie

Je verleden, ook dat uit vorige levens, zit opgeslagen in je onderbewuste. Het onderbewuste is 10x sterker dan jouw bewuste en heeft de controle over je. Freud zag dat al goed. Ook in ho’oponopono stellen ze dat er ‘trash’ zit in je onderbewuste en dat je dat mag cleanen. Narratief werk is dan heel goed. Ook vast stellen wat de vrouwelijke lijn en mannelijke lijn in je familie je vertellen. In trance of alfa of theta staat kun je naar vorige levens gaan. Met behulp van indianen trommel, klankschalen en meditatieve muziek lukt dat ook. Ook doormiddel van dromen is het mij ook gelukt een leven als timmerman in Normandië te herbeleven. In Normandië voel ik me ook thuis en mijn uitspraak van de Franse taal was zo goed, tijdens de eerste les Frans, dat de leraar mij vroeg of ik de Franse taal al beheerste.

Bij regressie en narratieve therapie gaat het erom jou in de hoofdrol te plaatsen, en de controle te geven, veel mensen spelen in hun eigen leven een figurantenrol. In de narratieve therapie wordt geen diagnose gesteld, geen label op je geplakt maar gekeken hoe jouw gedachten en gevoelens problemen kunnen veroorzaken en dat jij die problemen niet bent maar hebt!
Je toekomstbeeld is vaak gebaseerd op je ononderzochte verleden. Als je ooit een keer bedrogen bent denk je dat iedereen je wil bedriegen en ga je wantrouwen en dat lokt nu juist bedrog uit!
Een niet onderzocht leven, is niet waard geleefd te worden, ik meen dat het Socrates was die dit terecht beweerde.

Veel mensen laten zich leiden en lijden en controleren door angst in plaats van liefde. Die angst is aangeleerd tijdens dit of een vorig leven, en kan dus weer afgeleerd worden!
Ik heb zelfstudie gedaan en ervaring opgedaan ten aanzien van regressie en narratieve therapie. Video’s gevolgd en boeken bestudeerd en in de praktijk gebracht en met succes geadviseerd aan cliënten. Dus be my guest en onderzoek je leven al of niet met hulp van mij.

Je kunt je verleden niet veranderen, maar wel de manier waarop je er naar kijkt en er mee omgaat. Narratieve therapie leert je om een en ander in een positiever en constructiever licht te zien. Je bent geen probleem, maar hebt een probleem, dat opgelost kan worden. Jij ben oké, je gedachten en gevoelens kunnen misvormd zijn…en dat is bij te sturen! Je leert meer uit te gaan van liefdevolle waarden in plaats van angstige gedachten en gevoelens.

PS: We are as sick, as we are secret

De ander willen veranderen

Veel relaties lopen stuk op de veranderzucht van de partners ze willen elkaar, naar hun beeld, veranderen. Ze houden niet van hun partner, alleen van het beeld dat ze van hem gemaakt hebben.

Mijn ex, wilde mij ook altijd veranderen, door commentaar en kritiek te leveren en me niet te accepteren en waarderen om wie ik ben. Ze joeg me, met haar gedrag en haar jaloezie het huis uit en dat leidde een scheiding in.

De Bijbel zegt: ‘Maak van Mij geen beeld’ en we doen niet anders dan beelden van God en elkaar maken, waar de ander aan moet voldoen.

Als je iemand tot vijand wil maken, moet je proberen hem te veranderen.

Zie in, dat je de ander niet kunt veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen en dat is al moeilijk genoeg.

In plaats van veranderen kun je de ander beter inspireren, motiveren, stimuleren, enthousiasmeren, bemoedigen en activeren, dat levert meer op.

Door middel van kritiek en woede proberen we de ander te manipuleren en veranderen. Een heilloze weg die nergens toe leidt.

Er is vaak angst en weerzin tegen verandering, we houden liever vast aan het oude vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt.

Een kind van acht werd mishandeld door haar moeder, die het kind met geweld probeerde te veranderen en dus het kind niet accepteerde. De kinderbescherming kwam het kind ophalen en toen ze dat deden strekte het kind de armen verlangend uit naar de wrede moeder, zozeer zijn we gehecht aan het oude, vertrouwde.

Als jij verandert, dan verandert je hele wereld om je heen, is mijn ervaring. Mensen die je dwarszaten, verdwijnen uit je leven en er verschijnen nieuwe mensen, die goed voor je zijn, en die bijdragen aan je groei en ontwikkeling.

Elke verandering is nog geen verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering!.

Bang, gemotiveerd door angst

Veel mensen zijn bang en worden gemotiveerd door angst. Ze zijn bang om te verliezen, ziek te worden, alleen te zijn, niet te krijgen wat ze willen, afgewezen te worden, niet gerespecteerd te worden, etc.etc. Ze beseffen niet dat angst het gevreesde juist oproept!!
Erich Fromm schreef dat een van de grootste problemen van deze zijd is dat mensen bang zijn om met zichzelf alleen te zijn. Als je niet alleen kunt zijn en het in je eentje naar de zin kunt hebben kun je ook geen harmonische relatie met een ander aangaan dan ben je te behoeftig en te eisend dat de ander je gelukkig moet maken, dat de ander jouw ‘gaten’ moet vullen, dat de ander jouw compleet moet maken en daar is die ander dan mooi klaar mee.
De Bijbel stelt dat liefde alle angst uitdrijft, maar wie houdt zich daarmee bezig?. We houden liever vast aan dat wat we kennen en dat is de angst, we zijn bang voor het onbekende, waar alleen het bekende ons angstig kan maken.
Er is een grote angst voor verandering en die wordt door het ego ingegeven dat de heerschappij wil houden en zich van angst bedient, het ego wil je afhankelijk van hem houden dus codependent..
De angst zegt dat elke verandering nog geen verbetering is en vergeet dat elke verbetering wel een verandering is en dat leven per definitie verandering is. Er is dus ook angst voor de zelfgerealiseerden want die kunnen je ego vernietigen en dat wil het niet. Dan wijs je zo iemand af of maakt hem belachelijk of geeft hem de gifbeker zoals bij Socrates gebeurde of kruistigt hem zoals bij Jezus gebeurde.
Angst voedt zichzelf met angst en stoot liefde al en kiest voor hartstocht en lust in plaats van onvoorwaardelijke liefde. Dan ben je het slachtoffer van je eigen angst zonder dat te weten
‘Waar ben je bang voor’, vroeg een reikimaster me ooit, ik hoefde niet na te denken zei onmiddellijk:’Dat de mensen me niet meer nodig hebben’ ‘Wees dan maar blij’ zei hij droogjes en wist niks van codependentie anders had hij me daarop kunnen wijzen. Het nodig moeten zijn werd me met de paplepel ingegoten en bij velen van ons, ik moest het met veel moeite afleren, want afleren is moeilijker dan leren.
Zolang we bang zijn voor elkaar bewapenen we ons. Er wordt jaarlijks voor 900 miljard euro aan wapens uitgegeven door de regeringen en dat is dus angst, een deel van dat bedrag zou voldoende zijn om de armoede uit de wereld te helpen en dat zou liefde zijn, maar daar kiest men niet voor. Doorbreek die angstspiraal en zoek naar je essentie die liefde is en je angst verdwijnt, vechten tegen de angst helpt niet dat is hetzelfde als vechten tegen het donker het enige dat helpt is het licht aan doen ofwel bewustworden. Liefhebben is het antwoord. Gerald Jampolsky schreef het boek ‘Liefde is angst laten varen’ een aanrader.Rotterdammers zouden zeggen ‘Doet dat maar!’
Hier nog wat quotes over bang zijn en angst die me aanspreken:
Sommigen worden agressief uit vrees om bang te zijn. – Cherbulier
Als je de angst wil begrijpen en daar vrij van wilt zijn, zul je ook het genot moeten doorzien. Ze zijn dooreengeweven. Krishnamuti
Het is uit angst dat de meesten ernaar verlangen gevreesd te zijn. Ben Cami
Op de duur haten we waar we altijd bang voor waren. Shakespeare
Woede komt door angst en angst is verlies van realiteit. onbekend
Het geluk zou volkomen zijn als wij niet bang waren het te verliezen. – Pieter Geert Buckinx
Men is alleen bang wanneer men het niet met zichzelf eens is. – Hermann Hesse
De grootste fout die u in het leven kunt maken, is voortdurend bang zijn er een te maken. – Elbert Hubbard
Iemand voor wie mensen bang zijn, is bang voor mensen. – Lao-Tse
Hoe meer men bang geweest is voor iets, des te liever treedt men dat met voeten. – Lucretius
Wees niet bang dat het leven eens ophoudt; wees ervoor bang dat het nooit begint. – John Henry Newman
Het is beter eenmaal te lijden dan voortdurend bezorgd te moeten zijn, in angst te moeten zitten. – Julius Caesar
De hoeveelheid angst in je hart is juist zo groot als het gewicht van alles waar je nog aan gehecht bent. – Godfried Danneels
Angst is de vader van de wreedheid. – James Anthony Froude
De drang naar bezit is ook een vorm van angst. – Jan Greshoff

Angst

Angst artikel

Het innerlijke kind is liefde maar leerde angst ofwel: liefde is nature and fear is nurture

Er zijn twee gevoelens: angst en liefde, waarbij liefde verder gaat en ook een staat van zijn is.

Liefde is Zelf is waarheid is kracht
Angst is ego is illusie is wil tot macht

Leerling: ‘Wat is liefde?’
Meester: ‘Liefde drijft alle angst uit!’
Leerling: ‘Waar zijn we dan het meest bang voor?’
Meester: ‘Voor de liefde!’

Angst vervormt je perceptie en maakt blind en doof, waar liefde juist ziet. Door angst raken we in verwarring ten aanzien van de realiteit die liefde is. Angst is beschermen en afschermen in plaats van open staan.

Angst is er naar aanleiding van een ellendig verleden of zorgen over de toekomst en houdt je uit het hier en nu.

Er is meer angst dan we willen weten, meestal verdringen we angst naar ons onderbewuste, dat 10x sterker is dan het bewuste en dus de controle over je heeft, zonder dat je het in de gaten hebt!

Angst zit verborgen achter andere gevoelens en eigenschappen, ik noem er een paar:

Defensief is angst dat we aangevallen worden
Kritisch is angst dat we bekritiseerd worden
Veel weglachen is angst om oude pijn te voelen
Aanval/beschuldiging is angst aangevallen te worden
Nemen is angst tekort te komen
Schaarste is angst niet genoeg te krijgen
Waarom ik is angst het leven niet in de hand te hebben
Controle/Dominantie is angst overheerst te worden
Veel praten is angst om gedomineerd te worden
Conflict is angst om ongelijk te hebben
Hulpeloos is angst voor je kracht en grootsheid
Opscheppen is angst voor je niet mogen zijn en minderwaardigheid
Hebzucht is angst tekort te komen
Eisen is angst dat jij je zin niet krijgt
Beschuldigen is angst voor de eigen onvolkomenheid
Macht is de angst voor onmacht
Agressie is angst gekwetst te worden
Verdriet is angst om los te laten
Boosheid is angst dat je grenzen worden overschreden en dat je niet krijgt wat je wilt
Wantrouwen is angst dat je wordt belazerd
Schaamte is angst voor je ware wezen dat liefde is
Schuld is angst om fouten te maken
Frustratie is angst dat je behoeften niet worden vervuld
Jaloezie is angst minder te hebben dan een ander
Zorgen is angst voor onzekerheid en het onbekende
Vasthouden aan de status quo is angst voor het onbekende en angst voor verandering
Behoeftig, people pleaser, de angst verlaten te worden
Oordelen is angst veroordeeld te worden en angst voor je schaduwkanten
Verslaving is angst om oude pijn te voelen en angst voor het Ware Zelf
Te serieus zijn is angst voor het innerlijke kind
Moed is de angst om voor lafaard versleten te worden.

Vergeven is liefde en mededogen
Geven en delen is liefde en bekommernis om de medemens
Overvloed is liefde, de ware rijkdom
Wat kan ik doen, is liefde om te dienen
Geduld is liefde
Blijdschap is liefde
Vrede is liefde
Harmonie is liefde
Sereniteit is liefde
Gelukkig zijn is liefde
Aandacht is liefde
Respect is liefde
Verdraagzaamheid is liefde
Enthousiasme is liefde
Vertrouwen is liefde
Kunnen ontvangen is liefde
Open staan is liefde
Samenwerking in harmonie is liefde
Aanvaarding van de mens is liefde

Je bent alleen bang voor wat je niet begrijpt. Hazrat Inayat Khan zei: ‘Alles begrijpen, doet alles liefhebben’. De liefde drijft alle angst uit, waar liefde is kan geen angst zijn en omgekeerd!.