Fear

“The greatest fear in the world
is of the opinion of others. And
the moment you are unafraid
of the crowd you are no longer
a sheep, you become a lion. A
great roar arises in your heart,
the roar of freedom…”

– Osho

Hoe geef je liefde aan jezelf?

Hoe geef je liefde aan jezelf?

Deze vraag wordt me steeds vaker gesteld door mensen waarvan ik het idee heb dat ze angst- en/of woedemotivatie hebben. Mensen die bang zijn geen respect, erkenning, waardering, aandacht en liefde van anderen te krijgen en zich daarvan dus afhankelijk maken en het van buiten willen halen en dus codependent denken, voelen en handelen.

Frank de Ouden schrijft: ‘Als je als kind niet voldoende liefde en verbondenheid tussen je vader en moeder hebt ervaren is de kans groot dat je als volwassene niet van jezelf houdt

Het erkennen en loslaten van jezelf en je codependentie is een eerste stap in de goede richting. Het lezen van mijn boek ‘Anderenwaarde, over codependentie’ en het beluisteren van de CD met een interview met mij over codependentie, door Yvonne Polman van Paravisie kan ook helpen. Daarnaast heb ik nog meer CD’s met lezingen over codependentie, levenskunst en bewustwording en een DVD met 6 korte filmpjes met lezingen over codependentie

Tegen je angst en woede vechten, of het krampachtig onder controle willen houden, helpt niet en werkt averechts en versterkt de angst en woede alleen maar. Je moet dus niet tegen het donker vechten, maar het licht aandoen. De Bijbel stelt ook dat liefde angst (en daarmee ook woede) uitdrijft.

Let ook eens op je innerlijke dialoog, je ‘selftalk’. Wat zeg je tegen jezelf?. Als dat niet liefdevol is corrigeer het dan en breekt jezelf niet af. Ingeborg Bosch noemt dat ‘primaire afweer’ dat je jezelf te dom, te lui, niet goed genoeg, niet oké, etc. vindt.
Dat is de innerlijke criticus die we in onze jeugd opbouwen omdat van de 10 boodschappen die me kregen als kind er 9 negatief waren en dat slepen we met ons mee.

Zien dat er meer liefde is voor je is dan je nu ziet draagt ook bij tot een oplossing. Inzien dat elke aandacht die je krijgt vaak een vorm van liefde is en dat wakkert de liefde in jezelf aan. Louis Armstrong zingt het mooi in zijn lied ‘Wonderful world’. Dat als mensen tegen je zeggen:’Hoe gaat het’, ze feitelijk bedoelen:’Ik hou van jou’, en dat voelen en binnen laten komen.

Zelfkennis en zelfinzicht vormen de sleutels naar je essentie, je wezenlijke kern die liefde is. Je hebt daar vaak wat hulp bij nodig, omdat we wel de splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in ons eigen oog, zoals de Bijbel terecht zegt.

Lief zijn voor jezelf kan op vele manieren. Je behoeften erkennen en vervullen kun je voor een groot deel zelf doen. Echter velen van ons zitten in een afweer van oude pijn die Ingeborg Bosch ‘Ontkenning van behoeften’ noemt. We zijn dan zo teleurgesteld dat we ervan uitgaan dat onze behoeften niet belangrijk zijn en niet vervuld kunnen en hoeven te worden. Een onjuiste gedachte en een liefdeloze visie, waar je je van moet ontdoen.

Verwen jezelf met een gebakje, een visje van de markt, een kopje thee of koffie en geniet daarvan op de mindfulnessmanier, dus met oplettendheid, extra aandacht en waardering en bewustheid en liefde en dan zal het steeds meer worden.

Ook doen alsof helpt, net doen alsof je al veel liefde in je voelt en daarvan geven aan anderen zorgt voor meer liefde in jezelf. Bel die vriend die je verwaarloosd hebt, mail of schrijf een kaart aan degeen die je graag mag en laat dat merken. Hoe kan een ander jouw liefde voelen als je er geen uiting aan geeft?. Geef en geef dan zul je veel ontvangen, maar geef niet, zoals de codependent doet, ten kostte van jezelf.

Laat de controle los, in de overgave en het meestromen, het met de genade meewerken, ligt de grootste overwinning. Codependentie en controle houden je van ware, onvoorwaardelijke liefde af, het is dan meer investeren, namelijk geven om te krijgen en dat is geen geven dat is zakendoen.

Wees geen ‘people pleaser’ om de mensen te controleren. Doe niet alleen aardig maar wees aardig, wees echt en authentiek en interdependent.
Als kind leerde je te liegen en aardig te doen omdat dat gedrag beloond werd en je werd gestraft als je boos werd of op een andere manier jezelf was.

Een dankbare houding voor alles wat er wel is, leidt naar meer geluk en liefde. Laat je gebed een dankgebed zijn voor alle zegeningen die je ontvangt, maar ook als het tegenzit, want dat kon je dan net wel eens nodig hebben voor je ontwikkeling, no pain no gain, zeggen de Amerikanen.

Er is een Cherokeeverhaal waarbij een indiaan tegen z’n opperhoofd zegt:’In mij heb ik een wolf van het kwade en een wolf van het goede, welke wolf zal er winnen?!’ Het opperhoofd antwoordt:’De wolf die je voeding geeft!’
Geef dus voeding aan alles wat liefde in je is, aan alle daden, gedachten en gevoelens van vriendelijkheid, vrede, harmonie, sereniteit, humor, etc.

Word wijzer en je wordt liefdevoller. Wijsheid en liefde gaan hand in hand. Met elke dag aandacht aan je groei en ontwikkeling word je wijzer en liefdevoller en interdependenter. Socrates zei:’Verbeter jezelf door de geschriften van anderen te lezen en je krijgt gemakkelijk waar die anderen veel moeite voor hebben moeten doen, m.i. een wijs advies. Hij die de raad van wijzen in de wind slaat is niet meer te helpen(-)

Als je liever in een groep werkt is een Spiegelogie fanclub aan te bevelen en ook een gespreksgroep Attitudinal healing of een andere zelfhulpgroep, waar mensen elkaar respecteren en ondersteunen en bemoedigen.

Als je je weer eens afvraagt wat je nu weer moet doen, vraag je dan af wat liefde zou doen of , zo je wilt, wat Jezus zou doen.

Thank you

“Thank you feelings of worthlessness and failure… Thank you for coming to my attention so I can resolve you… I’m sorry for whatever I have ever done to cause you to manifest in my reality, to be part of my life… Please forgive me… I love you…”

— HO’OPONOPONO SECRETS: Four Phrases to Change the World One Love to Bind Them door Paul Jackson
http://a.co/gkseZpt

Uitgangspunten ho’oponopono en meer

Uitgangspunten ho’oponopono en meer…

-1- I Don’t Know, So Let Go!
-2- I Can’t Control Reality
-3- Total Responsibility or 100% Responsibility
-4- Transmutation By Surrendering To Divinity
-5- I Remember My Authentic Loving Self
-6- Beoefen ho’oponopono en meditatie zonder verwachtingen
-7- Omarm en koester je innerlijke kind, die heeft de route naar het Goddelijke.
-8- Geheugen is vol foute data en trash dus delete!
-9- Pas Tonglen toe is het inhaleren van het negatieve, dat cleanen en transmuteren en het positieve naar buiten brengen. Daardoor maak je de ander en je omgeving positiever en liefdevoller…
-10- Blessing a go, denk en voel bij problemen met een ander aan diens positieve eigenschappen.
-11- Exploreer je schaduwzijden en transmuteer ze met ho’oponopono
-12- Stel de vraag: ‘Wat is er in mij, dat ik deze (nare) ervaring meemaak, wat leer ik hiervan over mijzelf.
-13- Heb empathie en begrip, verplaats je in de ander denk en voel en handel als de ander en kijk vandaar uit naar jezelf.
-14- Afleren is vaak moeilijker dan leren en ook belangrijker. Loslaten van oude conditioneringen en gewoonten, handelen op de automatische piloot en mechanisch handelen.
-15- Wees je bewust van Aka cords het is de verbinding die we met alles en iedereen hebben in plaats van de afscheiding, die we vaak voelen.
-16- Open je voor contact met de geestelijke en Goddelijke wereld, God, Jezus, de meesters, engelen, gidsen en spirits, die wachten op jouw uitnodiging om je te helpen.
-17- Maak sfeer met wierook of salie en meditatieve muziek en drink water uit een fles van blauw glas met water. De fles met water zet je in de zon of onder een lamp.

Ad -1- : Laat de controle van het denken los. Gedachten zijn als wolken aan de hemel, veranderlijk en ze drijven voorbij. Achter de wolken is de staalblauwe hemel van je waarden, die mogen de controle hebben, waarden als liefde, compassie, begrip, empathie, humor, etc.

Ad -2- Het deel kan het geheel niet controleren, hou daar dus mee op, het is grootheidswaan van het deel.

Ad -3- Jezelf niet de schuld geven of schuldig voelen, maar de verantwoordelijkheid nemen voor wat je denkt, voelt, doet en bent en ook beseffen dat je verantwoordelijkheid hebt richting de ander. Dat jouw houding voor een groot deel bepaalt hoe de ander, hoe je omgeving is, want dat is de spiegel van jezelf. Zie mijn boek Gespiegeld worden!

Ad -4- In de overgave ligt de grootste overwinning. Omarm je innerlijke kind, heb het lief en koester het en wees het toegewijd. Het is de route naar de Goddelijkheid en de zegen. De Bijbel zegt: ‘Word als de kinderen en je zult het Koninkrijk Gods binnengaan. Klopt!

Ad -5- Zelfrealisatie is ook een weg naar het Goddelijke en de hoogste behoefte in de piramide van Maslow. Als je sterft laat jij je lichaam achter en je familie en vrienden en je bezittingen, alleen je geestelijke- en spirituele ontwikkeling neem je met je mee, besteed daar dus de meeste aandacht aan!

Ad -6- Verwachtingen creëren kwetsingen en teleurstellingen, heb alleen verwachtingen van jezelf, en laat je gedachten en gevoelens niet door anderen bepalen en controleren.

Ad -7- De Bijbel stelt ook dat je mag worden als de kinderen en dan zul je het koninkrijk Gods binnengaan. Het innerlijke kind zorgt voor de liefde en verbinding in plaats van angst en afscheiding.

Ad -8- Geheugen is misvormd door foute info. Cleansen is dan de opdracht. Met de mantra: I love you, thank you, I’m sorry, please forgive me! En innerlijk kind werk! En je intuïtie raadplegen of je data leugens zijn of waarheid!

Ad -9- Tonglen is net het omgekeerde van veel meditaties. Bij tonglen begin je bij jezelf, dan je familie en vrienden, dan je straat en dan je stad, etc etc. Je invloed is groter dan je denkt!

Ad -10- De aartsengel Jophiel beveelt ook aan op het goede en mooie in de ander te denken en dat aandacht te geven en te bekrachtigen, dan zal het goede toenemen, en dat moet wel ten koste van het kwade en slechte gaan. We doen vaak het omgekeerde en letten op wat er mis is en fout is in de ander.
Ook indianen bevelen aan juist op het goede en mooie te letten.

Ad -11- Vaak projecteren onze schaduwzijden op anderen. We ontdekken onze schaduwzijden, door vast te stellen wat ons irriteert, waar we ons aan ergeren en waar we een hekel aan hebben in de ander, dat zijn onze schaduwzijden, de bewustwording daarvan is al meer dan de helft van de oplossing. Als we de onvolkomenheden in de ander zien, mogen weer eerst denken aan onze eigen onvolkomenheden en daaraan werken!

Ad -12- Je omgeving is de spiegel van jezelf, dus alles wat je meemaakt draagt bij aan je ziele-ontwikkeling en zegen het dus en pas Upekkha toe de gelijkmoedigheid van de Taoïstische boer!

Ad -13- Mijn leermeester Hazrat Inayat Khan, de Soefi meester zei: ‘Alles begrijpen, doet alles liefhebben’.

Ad -14- Ook Hazrat Inayat Khan heeft het over ontleren. Daarvoor is zelfreflectie en zelfinzicht, zelfbesef en zelfkennis nodig. Ook onderscheidend vermogen.
Gurdjieff wees erop dat de meeste mensen mechanisch handelen, dat mogen we afleren!

Ad -15- Wij zijn geen afzonderlijke wezens met af en toe een spirituele ervaring. Het is omgekeerd: we zijn spirituele wezens, in verbinding met elkaar, met een menselijke ervaring.

Ad -16- Een eenvoudige methode om in contact te komen met de geestelijke- en Goddelijke wereld is via je dromen. We dromen ca 3 keer per nacht, maar vergeten het weet omdat we er niet op letten. Leg dus pen en papier op je nachtkastje en ga op de rand van je bed zitten en stel je vraag. Ga dan slapen met de intentie om wakker te worden als je de droom hebt gehad, om die dan meteen op te schrijven. Als duiden een probleem is in verband met de symbolen taal van de droom, kun je me bellen voor een duiding, ik ben expert in Droomduiding.

Ad -17- Hazrat Inayat Khan noemde muziek de Goddelijke wetenschap. Aromatherapie is zeer aan te bevelen vooral smudgen met salie en het branden van lavendel wierook, dat is goed voor al je chakra’s. Ook edelstenen kunnen helpen, je kunt er ook elixers mee maken.

Mijn ervaringen met ho’oponopono en meer zijn wonderbaarlijk, alles gaat nog beter. Ik was al een geluksbaasje, zoals mijn moeder zei. Maar nu gaat het supergoed! Ik kan het van harte aanbevelen, de kans is groot dat het bij jou ook zijn onverwachte vruchten afwerpt!

Ho’oponopono

Februari 2020 heb ik een uitgebreide cursus Ho’oponopono afgerond en 5 boeken over ho’oponopono bestudeerd. Het komt heel erg overeen met mijn denkbeelden, die ik verwoord in het boek Gespiegeld worden, dat eind 2020 uitkomt. De ondertitel van dat boek is: Je omgeving is de spiegel van jezelf! Ik schrijf dat als jij verandert, je hele wereld om je heen verandert. Dat stelt men in ho’oponopono ook. Dr Joe Vitale en Dr Hew Len gaven de cursus. Stel de vraag: ‘Wat is er in mij, dat ik deze ervaring nodig heb’. Zo leer je 100% verantwoordelijkheid voor je leven te nemen in liefde en compassie en vergevingsgezindheid ik kan je daarbij helpen. De ho’oponopono Mantra is: I love you, thank you, I’m sorry, please forgive me. Daarmee programmeer jij je onderbewuste in plaats van negatieve gedachten! Confucius wist dat maar weinig mensen de moed hebben om de fouten en misvattingen bij zichzelf te zoeken. In ho’oponopono delete je de trash in je geheugen, die je voor waarheid houdt!