Innerlijke kind – introductie

Introductie

Toen ik ontdekte dat veel van de problemen, die ik als volwassene ervaar, hun oorsprong hebben in de kindertijd, was mijn belangstelling voor mijn innerlijk kind gewekt.
Het was een hele toer om weer een vertrouwensrelatie met mijn innerlijk kind aan te gaan. Het lukte me echter en dat bleek tevens, de oplossing van veel problemen.

Veel mensen veronachtzamen hun innerlijke kind, en zijn daardoor te serieus, ernstig, rationeel, etc. Ze missen de speelsheid, creativiteit, spontaniteit en het lerend vermogen van hun innerlijke kind.

Ik praat over innerlijk kind, maar besef dat het er meer kunnen zijn, ook daarvoor is aandacht in dit bijzondere boek. Je kunt afhankelijk zijn van je subpersoonlijkheden, ik noem dat Intradependentie.

Als je innerlijk kind niet mee mag doen in je leven, gaat het je boycotten en zorgen voor ellende. Zolang jij je niet bewust bent van je innerlijke kind, snap je niet waarom je problemen hebt.

Het innerlijk kind moet niet de baas gaan spelen, als dat gebeurt gaat het fout in je leven. Jeru Kabal beschreef in zijn ‘Clarity proces’, dat we nog als de vierjarige zijn.

Op de cover staat ook een slak afgebeeld en die is altijd thuis, zo mag jij ook thuiskomen bij jeZelf. Het anagram van slak is klas en dat is dit boek ook een interessante en inspirerende klas, waar je veel kunt leren, dat je leven kan verrijken.

Ik heb vele tientallen boeken over innerlijk kind, inner child en inneres Kind bestudeerd, om me in te lezen en te voorkomen, dat ik opnieuw het wiel uitvind.
Veel van het gelezene heb ik geïntegreerd in mijn leven en dat leidde tot bevrijding. Je ontdekt dan het magistrale en Goddelijke in je. Want jij bent de wereld en compleet, alles zit in je, niets menselijks is je vreemd.

‘You teach what you want to learn’ is een uitdrukking. Om echt iets te begrijpen van mijn innerlijk kind moest ik er een boek over schrijven en les in gaan geven. Daardoor krijg je vogelperspectief en sta je boven de stof.

Je kunt de artikelen in dit boek, in willekeurige volgorde lezen, wat je het beste uitkomt en waar je interesse naar uitgaat.

Dit boek geeft niet alleen ‘nice to know’ informatie, maar ook ‘need to know’ informatie. Het is een ‘must read’ voor iedereen die bij zijn Ware Zelf wil komen, die Liefde is, en je innerlijk kind weet dat!.

www.hennybos.com
hennybos@xs4all.nl

Verdringen

Verdringen

Als jij je eigen schaduw niet wil zien en verdringt naar je onderbewuste, dan zal jouw omgeving die schaduw spiegelen en zul je die omgeving de schuld geven, dat die jou controleert en domineert. In werkelijkheid doe je het zelf.

‘Zolang we onze schaduwzijde ontkennen en verdringen, zal het ons leven controleren in de vorm van drama en mislukte relaties’
De meeste mensen besteden 95% van hun tijd aan drama, dat hen controleert.

Jung: ‘Zolang we het onbewuste niet bewust maken zal het ons leven controleren en we noemen het dan het noodlot en drama’.

Wat we verdringen en niet willen zien, zal ons ten deel vallen in negatieve zin. We zullen het gewoon afdoen als pech of toeval.

What you resist not only persists, but will grow in size

Als je het niet wilt en verdringt, dan heb je het al!

Als je alleen maar de goede wilt zijn, en je schaduwzijde verdringt, zal je omgeving, je vaak onbewust, confronteren met het kwaad en slechte dat je in jezelf ontkent.
Nietzsche zei: ‘Hoed u voor de ‘goeden’, want het zijn de giftigste vliegen die steken’.

Confronteer iemand die zichzelf alleen maar goed, liefde en licht vindt maar eens met zijn schaduwzijde, die hij verdringt. Hij zal boos op je worden, dat je hem uit zijn illusie haalt, hij wil alleen bevestiging.

Wat we vaak ten onrechte verdringen en geen aandacht geven is Zelfcompassie. Hier volgt een artikel over Zelfcompassie:

Laat dus Zelfcompassie de controle in je leven hebben naast liefde, respect en begrip. Laat die waarden de controle hebben en je zult gelukkig zijn!

Zelfcompassie
 
Het mooie van zelfcompassie is niet dat negatieve gevoelens door positieve gevoelens worden vervangen, maar dat er nieuwe positieve gevoelens ontstaan door de negatieve (emoties) te omarmen. Naast onze pijnlijke gevoelens ervaren we positieve gevoelens van zorgzaamheid en verbondenheid. Wanneer we compassie voor onszelf hebben, worden zonneschijn en schaduw tegelijkertijd ervaren.
Kristin Neff PhD
 
“We kunnen alleen van lijden genezen als we het ten volle ervaren.”
Marcel Proust

Zorgzaamheid of controle?

Zorgzaamheid of controle?
 
Ik had eens een consult met een echtpaar van middelbare leeftijd. Het stel begon voor mijn neus te bekvechten. De man – duidelijk overstuur –  wendde zich tot mij en zei:  “Ziet u wat er gebeurt? Ik geef zoveel om haar en dit is wat ik ervoor terugkrijg.” Waarop zijn vrouw woedend reageerde: “Hij geeft helemaal niet om mij. Hij wil me gewoon controleren!”
De zorgzaamheid van de man werd door zijn vrouw als controlerend ervaren.
 
Dit voorval zette me aan het denken. Wat is zorgzaamheid en wat is controle? En hoe maak je het onderscheid? Het antwoord werd me duidelijk tijdens een ruzie met mijn tienerdochter over een alledaagse opvoedkwestie. Over en weer waren harde woorden gevallen en we waren allebei in tranen.
 
Een tijdje later, toen de emoties gezakt waren, boden we elkaar onze excuses aan. Mijn dochter omhelsde me en zei: “Papa, weet je waarom je van streek was? Je was niet boos omdat ik het verkeerd deed, maar je was boos omdat ik je raad niet opvolgde. Dat is een groot verschil!”
 
Ik stond versteld van haar volwassen denkpatroon; ze had hiermee onbewust mijn vraag beantwoord. Onder het mom van bezorgdheid, had ik geprobeerd haar te beteugelen. Dát was de oorzaak van het conflict geweest. 
 
 
Als ik echt om iemand geef, zal ik niet boos worden op die persoon. Ik zal verschillende manieren blijven zoeken om diegene te helpen.
 
Als ik het moeilijk heb in een relatie moet ik nauwlettend in de gaten houden of er geen subtiele controle verborgen zit achter mijn schijnbare zorg . Zorgzaamheid is een uitdrukking van liefde, terwijl controle een uitdrukking is van het ego.
 
Controle verwijdert. Zorg verbindt.
 
Controle doet pijn. Zorg geneest.
 
Blijf voor mensen zorgen, maar houd ze niet onder controle.
 
Mensen hebben het meestal niet mis, ze zijn gewoon ‘anders’.
 
Blijf zorgen… 😊
 
Larra Shah op Facebook, vertaald door Leontine van Mourik
 
 

 

Schaduw werk

Schaduw werk
We leren de dingen kennen door hun tegendeel. Dus als we het licht willen kennen moeten we naar het duister kijken naar de schaduw. Karin Bloemen zei: ‘Ik wist pas wat licht was, toen het door jou werd uitgedaan’. Jung zei: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen, maar door ons bewust te worden van onze duistere zijde’. Ofwel de schaduwzijde.
Schaduwzijden zijn vaak in onze jeugd ontstaan, toen 9 van de 10 boodschappen negatief waren, dat verdringen we naar ons onderbewuste, dat 10x sterker is dan ons bewuste.
Zonder ons ervan bewust te zijn laten wij ons dus leiden en lijden door angst, woede, hebzucht, wil tot macht, vijandschap met jezelf, codependentie, egoïsme en andere negatieve en schadelijke gemoedstoestanden.
Weet dat wat je irriteert en ergert en waar je een hekel aan hebt in de ander veel zegt over jouw onbewuste schaduwzijde!
Ik ben gecertificeerd in Shadow work en kan je helpen van het onderbewuste het bewuste te maken en angst, woede, etc te vervangen door Liefde!
In anderhalf jaar tijd zo’n 2.000 mensen telefonisch gecoacht en ontdekt dat de meesten zich onbewust door angst en andere negatieve gemoedstoestanden lieten leiden en lijden, dus…..
Elk deel dat we in onszelf ontkennen, keert zich tegen ons. Ook hebben we de neiging onze schaduwzijde in anderen te zien, projectie dus.
Het boek Owning your own self van Robert Johnson is aan te bevelen.
Het boek Bringing your shadow out of the dark van Robert A Masters is ook heel goed.
Udemy heeft goede video cursussen over Shadow work.
Jung zei: ‘Ik ben liever heel dan goed’. Heel wil zeggen zowel de dag als de nacht omarmen, zowel het licht als het donker. In plaats van schijnheilig ‘goed’ willen zijn. Nietzsche zei: ‘Hoed u voor de ‘goeden’ want het zijn de giftigste vliegen die steken’. En daar heeft hij een punt. Als je zo’n ‘goede’ confronteert met zijn schaduwzijde, dus met waarheid, zal hij furieus worden en in een tegenaanval gaan! Want je verstoordt zijn illusie van alleen maar goed te zijn!
Wees de noodzakelijke duivel voor de een, en een liefdevolle engel voor de ander, dan ben je heel en volmaakt onvolmaakt.

Wat de mensen normaal noemen is het resultaat van projectie, introjectie, gespletenheid, ontkenning, angst, wil tot macht, verdringing en andere destructieve acties.
Dat komt mijns inziens, omdat we onze schaduwzijde niet willen zien en verdringen naar ons onderbewuste dat 10x sterker is dan ons bewuste. We weten dus niet wat we doen, zoals Jezus aan het kruis al zei: “Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen!

Zodra je de aanwezigheid van je schaduw aanvaardt, ontstaat er ruimte voor innerlijke vrede – Tsultrim Allione in Bevrijd je demonen / Feeding your demons

Dialectische Gedragstherapie

DGT Dialectische Gedrags Therapie
Dialectiek is de these-antithese en synthese. Het is de gulden middenweg van de Boeddha. De liefdevolle verzoening van de tegendelen. Een etmaal is de synthese van dag en nacht. Ook onze duistere zijde is van belang. Jung zei dat we niet verlicht worden door ons lichtgestalten voor te stellen, maar door ons bewust te worden van onze duistere zijde!

Juist door de tegendelen leren we de dingen kennen. Ik leerde pas wat vreugde was toen ik diepe smart meemaakte. De synthese was levensgeluk/kunst
DGT wordt vooral toegepast bij borderline en autisme maar is naar mijn mening breder inzetbaar en bruikbaar.

In DGT gaat de aandacht vooral uit naar:
-mindfulness
-pijn/verdriet tolerantie**, No pain, no gain
-emotionele regulatie/ stress management
-interpersoonlijke effectiviteit

**Het volgende gedichtje van Nisargadatta geeft dit mooi weer, ook hier weer de dialectiek:
Tussen de oevers van pijn en plezier, stroomt de rivier van het leven.
“Alleen wanneer denken en voelen stranden op 1 van de oevers en niet met de stroom meegaan, ontstaat alle ellende”.

Veel mensen stranden op de oever van plezier, dus komt er of is er ellende.
Als je plezier wilt, heb je het nu niet naar je zin en is de kans groot dat je een vijand van jezelf bent. Ook hier kan DGT helpen. In combinatie met CGT ofwel Cognitieve Gedrags Therapie

Ik ben ook gecertificeerd DGT en CGT coach/counselor

DGT zegt dat we 3 minds hebben:
-1- Rationele/logische mind
-2- Emotionele mind
-3- Wijsheids mind is mijns inziens tevens Liefdes mind. Waar wijsheid is, daar is ook liefde en omgekeerd!

Abraxas is de synthese van de these die de christelijke God is en de duivel, Abraxas neemt die twee tegenpolen in zich op. Op 16 jarige leeftijd las ik in Hesse over Abraxas en confronteerde daar de dominee mee, hij wilde er niks van weten.

Liefde is de these, angst is de antithese en de synthese is onvoorwaardelijke liefde, Goddelijke Liefde.

Het Yin/Yang symbool is ook het verzoenen van de tegendelen in 1 symbool, met bovendien de notitie dat in het licht ook altijd wat donker is en in het donker altijd wat licht. Betty Ford deed veel aan schaduwerk heb ik ook veel van geleerd.

DGT is de therapie van de aanvaarding en niet oordelen. Mijn aforisme is: “In de aanvaarding ligt de sleutel tot transformatie”. Ik herkende dus veel in de cursus.