Wijsheid en liefde

Van Hazrat Inayat Khan, de grote en wijze soefi meester leerde ik dat waar liefde is ook wijsheid is en waar wijsheid is daar is ook liefde. Ik doe mijn best om daarnaar te leven. Ik kan mezelf wel willen zien als een wijze, maar dan denk ik aan Nietzsche die zei: ‘Van wijzen verwacht met niet dat ze dwaasheden begaan, wat een schending van de mensenrechten!’.

Overdreven vriendelijkheid

Ken je ook mensen die overdreven aardig zijn, echt opvallend. Dat noemen psychologen reactieformatie ofwel in overdreven vorm het tegendeel laten zien van wat er is. Bij overdreven vriendelijkheid is er sprake van verdrongen woede……

Ik probeerde iemand te helpen

Ik sprak laatst een vrouw, die me vertelde dat ze zo eenzaam was. Ik stelde haar voor om een lezing te bezoeken, om zo mensen te ontmoeten. Ze zei: ‘Ja maar, dat is zo duur’. Waarop ik haar vertelde dat er ook gratis lezingen en evenementen zijn. Ze zei: ‘Ja maar, hoe kom ik daar dan’. Ik zei dat ik haar wel met mijn auto wilde brengen. Ze zei: ‘Ja maar, ik wil je niet op kosten jagen!’. Toen had ik er genoeg van en zei: ‘Volgens mij heb je de ja-maar ziekte!