Hij/zij spiegelt je pas echt

Hij/zij die de werkelijke redenen ziet achter je uiterlijke gedrag en begrip en dus liefde heeft voor je, vertrouw hem of haar:

Hij/zij ziet/doorziet:

Je zorgen en verdriet achter je glimlach

De woede achter je overdreven vriendelijkheid

De liefde achter je woede en boosheid

De reden van je zwijgen

De zelfkritiek achter je kritiek

De behoefte aan waardering en erkenning achter je grote hulpvaardigheid

De positieve intentie achter je verwijten en beschuldigingen

De onzekerheid en twijfel achter je ‘zekerheid’

De behoefte aan aandacht als je teveel praat

De verborgen pijn van de afwijzingen en negatieve commentaren uit je jeugd

Je eenzaamheid die je probeert te verhullen door je drukke bestaan

De onwetendheid en onbewustheid achter slechte daden

Je angst die je van de liefde afhoudt, terwijl je verlangt naar liefde…

Achter je stoerheid de verborgen kwetsbaarheid en zachtheid

Achter je harde werken de niet vervulde behoefte aan waardering en erkenning

Achter je spiritualiteit het verlangen om gezien te worden en geliefd te worden

Dat je perfectionisme en drang om te presteren, voortkomt uit afkeuring en grote eisen, die aan je gesteld werden, en gebrek aan liefde uit je kindertijd 

Bron: boek Het drama van gespiegeld worden, verschijnt voorjaar 2019 bij uitgeverij Boekenbent

The Law of attraction

 

Als je onderbewuste en je subpersoonlijkheden niet meewerken om jouw wensen te verwezenlijken, dan gebeurt er niks hoe graag je ook wilt. Je wilt vaak dat wat je niet hebt en attendeert je onderbewuste daarop, die ervoor zorgt dat je het niet zult hebben.

 Je zult ervoor moeten zorgen dat je ‘clear’ bent ofwel congruent uit een stuk. Je denken, voelen, handelen, Zijn, onderbewuste en subpersoonlijkheden moeten het eens zijn dan gaat the law of attraction pas werken.

En pas op met wat je wilt, want het kan werkelijkheid worden en Nietzsche zei dat we, als onze wensen uitkomen, al spoedig in een hel leven(-). Niet voor niets zei de wijze Mencius dat hij in een volgend leven minder aandacht zal geven aan zijn wensen en verlangens en vooral aandacht zal besteden aan zijn behoeften!

Je onderbewuste spiegelt de waarheid achter je wensen, wens je rijk te zijn, dan is de waarheid daarachter dat je arm bent en daar zal je onderbewuste dan voor zorgen. Hou dat in de gaten!

Veel mensen hebben Anderenwaarde, ze laten hun eigenwaarde bepalen door complimenten en negatieve kritiek, die zorgen voor respectievelijk een stijgende eigenwaarde of een dalende.

Zolang je Anderenwaarde hebt vind jij jezelf bewust of onbewust niks waard en dat wordt gespiegeld door de Law of attraction.

20% korting op boek

Begin 2019 komt mijn boek Het drama van gespiegeld worden uit, kost 24,50. Als je nu bestelt krijg je 20% korting en betaal je maar 19,60 euro plus verzendkosten. Deze aanbieding geldt tot 1-12 as

Black friday

Tot en met 30-11 is het black friday, is 20% korting op mijn boeken, die besteld worden via mijn site!

Corrigeren

Corrigeer een ego en hij zal zich aangevallen voelen en uitverdedigen en je niet aardig vinden. 

Hij zal jouw correctie niet aannemen en denken het zelf beter te weten. 

Hij ziet de moeilijkheden in de mogelijkheden.

Hij spiegelt jouw ego en eigenwijsheid, van nu of ik het verleden…

Het zijn vaak betweters en fundamentalisten. Ze denken de waarheid te weten en voelen….

Corrigeer een ontwaakte en hij zal je dankbaar zijn vanwege je liefde voor hem. 

Hij zal de correctie van harte aannemen, vanwege zijn open opstelling en lerende capaciteit. Hij ziet de mogelijkheden in de moeilijkheden. 

Hij spiegelt jouw openheid, lerende capaciteit, wijsheid en liefde. Van nu en in de toekomst….

Het zijn vaak mensen die het leven aanvaarden met zijn ups en downs en eclectici. Troubadours dat komt van trouver d’or ofwel de vinders van het goud…

Ze weten dat waarheid dynamisch is en vaak paradoxaal en een land zonder paden, zoals Krishnamurti mijns inziens terecht opmerkt, dat je zelf je pad mag maken.

‘To be or not to be that is the question!’

The answer: ‘To be without to be?’.

Wantrouw mensen die denken, weten en voelen wat DE waarheid is en je die opdringen.

Volg de mensen die zoeken naar waarheid en er af en toe iets van ontdekken en het met je delen.

Welke mensen spiegelen jou het meest?

Een narcist zei ooit over zichzelf: ‘Ik ben zuiver en puur en alleen maar liefde!’. Dat bleek reactieformatie te zijn, ofwel het tegendeel laten zien en spiegelen van wat er werkelijk is, dat was dominantie, hebzucht, egocentrisme en zelfhaat. Deze narcist verdient mededogen, maar zal dat niet aannemen en afwijzen en jou een narcist noemen(-).

Op TV was een commercial met een kantoorscene. Collega’s waren gebak van Annie aan het eten. Een collega zei: ‘Sorry Annie maar dat gebak van jou is niet te hachelen!’. De andere collega’s knikten instemmend. In plaats van de kritiek te spiegelen en terug te geven zei Annie: ‘Dank voor de feedback!’ Een geweldig antwoord vind ik dat.