Reageren

Veel mensen schieten in een reactie als ze benaderd worden, in plaats van een respons te geven uit hun hart.

We kennen als reactiepatronen: fight, flight, freeze en fawn(pleasen), daartegenover staat de respons.

Ikzelf ken al die reactiepatronen; als rebel koos ik voor fight, ik was namelijk overal tegen. Ook kende ik flight; als er vroeger ruzie was thuis, kroop ik onder tafel en vluchtte. Freeze ken ik ook op zo’n moment wist ik niet meer wat te doen.Fawn ken ik als codependent, ik vertoonde pleasegedrag.

Tegenwoordig geef ik steeds vaker een respons uit het hart. Als ze me beledigen, dank ik daarvoor en vraag ik, wat ze nog meer over me te zeggen hebben. Daarmee haal ik de angel uit de woorden van de ander.

Ook pas ik geestelijke judo toe, als reactie ik trek dan als de ander me duwt. Als de ander een belediging uit, zeg ik dat het nog veel erger is en trek het in het belachelijke, daarmee zet ik de belediger buiten spel en raak ik niet gekwetst.

Actie reactie is de standaardmanier van reageren van mensen, elke actie roept een reactie op.

Als iemand veel klaagt, is een neutraliserende reactie nog erger gaan klagen of hetzelfde doen wat John Cleese deed bij zijn klagende moeder. Hij zei dat hij een oplossing had in de vorm van een mannetje die het graag wilde doen. Toen zijn moeder vroeg wat dat mannetje wilde doen, antwoordde John dat dat mannetje een eind aan haar leven zou maken, daarna voelde zijn moeder zich al een stuk beter.

Mensen met problemen vragen om de volgende reactie, je zegt dan dat je een plek weet waar alle mensen zonder problemen zijn, als het probleemgeval dan vraagt waar dat is, dan zeg je op de gemeentelijke begraafplaats.

In café de Waagschaal in Deventer ontmoette ik ooit een cv monteur die vaak bij de mensen thuiskwam en dan al dat geklaag aan moest horen, hij schoot dan in de Freeze reactie. Ik vroeg hem of hij ze wel eens een vraag had gesteld. ‘Nee’ zei hij. Ik zei hem, dat hij dan eens moest vragen, wat ze hadden gedaan om hun problemen op te lossen, om ze zo met de neus op de feiten te drukken.

Tijdens de watersnood in Zeeland, was het water een meter hoog en er kwam een bootje langs bij een man, hij stapte echter niet in. Hij zei dat hij zijn vertrouwen in de Heer had gesteld, dat God hem zou redden.
Even later is de man al op de eerste etage, zo hoog is het water, er komt weer een bootje langs, en hij stapt weer niet in, zijn reactie was dat God hem zou redden. Tenslotte zit hij op dak van zijn huis en opnieuw komt er een bootje langs hij stapt weer niet in en verdrinkt. Bij God gekomen beklaagt hij zich. God zegt: ‘ik heb toch drie bootjes langsgestuurd om je te redden’.

Bron: Boek ‘Betekenisvol leven’

Onder de indruk zijn

Indruk maken op iemand of onder de indruk zijn van iemand:

Als je de neiging hebt om indruk op iemand te maken, dan is de kans groot, dat je onder de indruk van hem/haar bent.

Ik heb met veel mensen, wat ze mutual admiration noemen, we zijn dan van elkaar onder de indruk.

Er zijn mensen, die menen indruk te kunnen maken, door te gaan opscheppen. Vooral narcisten maken zich daar schuldig aan. Ik ken een narcist die zei: ‘Ik heb nog nooit zo’n begaafd mens ontmoet als ikzelf ben’. Het werkte op mijn lachspieren en ik vond het wat zielig, pathetisch.

Ik was vroeger ook vooral bezig met indruk maken op, ik deed mijn best om een zo goed mogelijke indruk te maken. Ik studeerde marketing en dan leer je in te spelen op de behoeften van anderen. Als codependent had ik daar sowieso al een handje van. Het was een onecht ik, wat ik liet zien, men was vaak jaloers op me, maar ik voelde me leeg van binnen en stevende af op een crisis, die uiteindelijk mijn redding zou worden.

De eerste indruk, is vaak de beste. Als eerste indruk bij een man had ik ooit bedenkingen, ik rationaliseerde dat gevoel weg, en ik luisterde daarbij niet naar mijn eerste indruk. Ik kreeg daar later spijt van, toen de man, nadat ik hem wat opbouwende kritiek had gegeven, mij begon te bedreigen.
De man bleek een narcist te zijn, die van niemand onder de indruk is, behalve van zichzelf.

Als je onder de indruk bent van iemand, dan accepteer je alles van hem/haar. De cognitieve dissonantietheorie geeft daar een verklaring voor. Die maakt onderscheid tussen boodschap, zender en ontvanger. Als de ontvanger positief staat, ten opzichte van de zender, dan zal hij ook diens boodschap positief ervaren. Kijk dus goed uit, van wie je onder de indruk raakt.

Ik ben onder de indruk van Hazrat Inayat Khan, de grote soefiemeester. Ik heb al zijn boeken gelezen en er veel van geleerd. Onder andere dat alles begrijpen, alles liefhebben betekent.
Hij wees ook op echte vriendschap. Met vrienden wissel ik indrukken uit, en zijn we van elkaar onder de indruk en accepteren en respecteren elkaar waarbij sprake is van liefde.

De beste indruk maak je, als je echt bent, jeZelf bent, dat is waarheid, mooi en puur!.

Bron: Boek ‘Betekenisvol leven’

Het reële ik, ideaal ik en geïdealiseerde ik

De meeste mensen zijn vervreemd van hun reële ik, en hebben een ideaal ik opgebouwd, en/of een geïdealiseerd ik.

Een ideaal ik is samengesteld op basis van berekenend en pleasend gedrag. Dat ik heeft de bedoeling om bij de ander in de smaak te vallen, ook al moet je jeZelf daarvoor in allerlei bochten wringen. Het is een onecht ik dat de ander probeert te misleiden en manipuleren.

Het geïdealiseerde ik komen we onder andere tegen bij narcisten, die zichzelf grandioos vinden en alleen maar goed en puur. Ik sprak ooit zo’n narcist die verkering kreeg en toen zei dat hij zoveel liefde beleefde dat ik het niet zou kunnen snappen, zo hemels was het en de partner was ook hemels. Dan ging de verkering uit, na een paar maanden en zei de narcist dat de ex van geen kanten deugde dat hij alleen maar liefdevol, puur en echt was geweest.
Het geïdealiiseerde ik vind zichzelf super geweldig en kan niet tegen kritiek.

Het reële ik is het enige echte het ware Zelf, en daar weten we zo weinig van, dat we er niet mee naar buiten durven komen, we houden het voor onszelf en de ander verborgen en dat is jammer. Shakespeare zei al dat hij in zijn leven vele rollen speelde en dat geen enkele rol de kern raakte. Een waar woord, we leven liever in de illusie en de leugen dan in waarheid

Nietsche zei al:’Hoeveel waarheid kan en mens verdragen en hoeveel waarheid waagt hij zich’

De mensen kiezen liever voor de vleiende leugen dan voor de confronterende waarheid.

Zo blijven we met leugens leven. Fleetwood mac zong het al: ‘Tell me lies sweet little lies!’

Benieuwd hoe je tot waarheid komt en tot je reële ik, bel dan 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com

De ander willen veranderen

Veel relaties lopen stuk op de veranderzucht van de partners ze willen elkaar, naar hun beeld, veranderen. Ze houden niet van hun partner, alleen van het beeld dat ze van hem gemaakt hebben.

Mijn ex, wilde mij ook altijd veranderen, door commentaar en kritiek te leveren en me niet te accepteren en waarderen om wie ik ben. Ze joeg me, met haar gedrag en haar jaloezie het huis uit en dat leidde tot een scheiding in.

De Bijbel zegt: ‘Maak van Mij geen beeld’ en we doen niet anders dan beelden van God en elkaar maken, waar de ander aan moet voldoen.

Als je iemand tot vijand wil maken, moet je proberen hem te veranderen.

Zie in, dat je de ander niet kunt veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen en dat is al moeilijk genoeg.

In plaats van veranderen kun je de ander beter inspireren, motiveren, stimuleren, enthousiasmeren, bemoedigen en activeren, dat levert meer op.

Door middel van kritiek en woede proberen we de ander te manipuleren en veranderen. Een heilloze weg die nergens toe leidt.

Er is vaak angst en weerzin tegen verandering, we houden liever vast aan het oude vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt.

Een kind van acht werd mishandeld door haar moeder, die het kind met geweld probeerde te veranderen en dus het kind niet accepteerde. De kinderbescherming kwam het kind ophalen en toen ze dat deden strekte het kind de armen verlangend uit naar de wrede moeder, zozeer zijn we gehecht aan het oude, vertrouwde.

Als jij verandert, dan verandert je hele wereld om je heen, is mijn ervaring. Mensen die je dwarszaten, verdwijnen uit je leven en er verschijnen nieuwe mensen, die goed voor je zijn, en die bijdragen aan je groei en ontwikkeling.

Elke verandering is nog geen verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering!.

Wil je ook veranderen en jezelf verbeteren, maar je weet niet hoe, bel 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com

Kun je de ander gelukkig maken?

Robin Norwood schreef het boek ‘Als hij maar gelukkig is’,het gaat over codependente vrouwen, die in de illusie leven, dat ze hun partner gelukkig kunnen maken. Ze overschatten schromelijk hun macht over en invloed op de partner. Ze zijn zelf niet gelukkig en kunnen dus ook niet geven, van wat ze niet hebben.

Aan de andere kant staat het verhaal van de koning, die een vrouw had, die heel ongelukkig was. De koning zag dat de vrouw van de visser, heel gelukkig was en beval de visser zijn vrouw te ruilen met de vrouw van de koning. De koning dacht het nu voor elkaar te hebben, maar vergiste zich.
Zijn nieuwe vrouw werd nu ook ongelukkig.

Ik denk en ervaar dat gelukkig zijn, een bijprodukt is van bewustzijn; toen mijn bewustzijn toenam, nam ook mijn geluk toe.

Tevredenheid en dankbaarheid zijn aan te leren en leiden tot gelukkig zijn.

Geluk kun je delen, je kunt de ander inspireren, stimuleren, motiveren, enthousiasmeren, bemoedigen maar je kunt de ander het geluk niet opdringen, voor geluk moet hij zelf zorgen.

Ingeborg Bosch heeft het over ‘Valse hoop’ ,als afweermechanisme van oude pijn. Het is het als…dan principe.
Als ik eenmaal die partner heb, dan zal ik gelukkig zijn, als ik de loterij win dan zal ik gelukkig zijn, nee dus. Als je nu niet gelukkig bent, zul je het dan ook niet zijn.

De ander kan je erop wijzen, dat je je zegeningen mag tellen en mag kijken naar wat er allemaal goed is. En zo een bijdrage leveren aan je geluk. Uit onderzoek bleek, dat de gelukkigste mensen niet af te leiden waren uit de hoogste opleiding of de hoogste baan of afkomst, nee de onderscheidende factor was, het goede in alles zien, dat maakt gelukkig.

De goede boodschap doorgeven via mijn boeken, cd’s, brochures, en tijdschriftartikelen maakt mij gelukkig. Dat werk levert voldoening op, ik hou van wat ik doe en doe waar ik van hou en dat maakt gelukkig.

Ik leerde dat naar aanleiding van het volgende verhaal. Een leerling zei tegen zijn meester:’hoe kan ik u ooit bedanken, voor alles wat ik van u geleerd heb’. De meester zei: ‘door het door te geven’. Bij deze…