Stirb und werde

In het lied The Rose komt de volgende tekst voor: ‘The soul afraid of dying, never learns to live’
Om tot echt leven te komen moet je eerst sterven.

Nicodemus zegt dat we wedergeboren moeten worden, ditmaal niet uit de moederschoot, maar geestelijk.

Jezus zei: ‘zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan, gij lieden moet wederom geboren worden.

Toen ik in 1992 een psychose kreeg, stierf er ook iets in mij, namelijk, mijn oude leven en dat maakte de plaats vrij, voor een nieuw leven, een tweede leven.

Ik las boeken, over bijna doodervaring.
Na die crisis, begreep ik de woorden van Goethe: ‘und solang du dass nicht hast, dieses: stirb und werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.

Goethe zal dit zelf hebben meegemaakt. De Hindoes hebben het ook over de mensen, die voor de tweede maal geboren worden.

Het kan echter nog mooier. In 2016 kreeg ik het Guillain bare syndroom. Ik moest 10 maanden revalideren, om weer met een rollator te leren lopen. Ik voelde dat ik hierdoor terecht was gekomen in mijn derde leven.

Toen ik dat aan Hendrikje vertelde, zei ze, dat de Fransen,het over la troisième vie hebben en het dus ook kennen. Ikzelf mocht tijdens een regressie in contact komen met mijn vorige leven in Normandië, daarom spreekt me dit zeer aan.

Je mag steeds sterven aan je oude ik, om het nieuwe ik toe te kunnen laten.
Na mijn crisis, vroeg een collega of ik alweer de oude Henny was, waarop ik antwoordde, dat ik nu de nieuwe Henny was. Hij haalde niet begrijpend zijn schouders op.

Als je steeds vasthoudt aan het oude, zul je het fenomenale, goddelijke nieuwe leven, nooit leren kennen.

We zijn vaak bang voor het onbekend en van het nieuwe, en houden daarom vast aan het oude, zelfs, als dat ons kwelt.

Jezus zei: ‘Zie, ik maak alle dingen nieuw’, maar we luisteren niet naar zo’n grote meester. Bruno Groening zei dat als we niet naar de wijzen luisteren, we niet meer te redden zijn.

Schopenhauer vertelt het volgende: ‘Eeuw na eeuw hebben de wijzen altijd hetzelfde gezegd, en eeuw na eeuw hebben de mensen altijd hetzelfde, namelijk het tegengestelde, gedaan…

Freud zei:’In het onderbewuste krijgt de dood geen kans. Een mens wil er simpelweg niet van weten. Hij verdringt zijn einde. waant zich ten diepste onsterfelijk.. Maar voor de dood van een ander geldt dat niet’.

Het is nu de angst voor de dood, die ons afhoudt van een goddelijk leven. Kies daarom voor liefde.
Weten hoe dat te doen, bel 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com

Weten, en zo niet, raadplegen wie wel op de hoogte is

Zonder inzicht, zelf verworven, of door anderen verkregen, kan met niet leven. Er zijn echter veel mensen die niet weten dat zij niets weten.

Anderen die denken over inzicht te beschikken, weten evenmin iets.

Fouten, die uit dwaasheid voortvloeien, zijn ongeneeslijk
Omdat onwetenden zichzelf niet kennen, zoeken zij ook niet naar wat hun ontbreekt.

Sommige mensen zouden wijs zijn, als ze niet meenden dat zij wijs waren.
Aldus Baltasar Garciàn

Socrates zei:’Nu weet ik dat ik niets weet’, en kon zo tot onderzoek komen en tot wijsheid.

80% van de mensen denkt een bovengemiddelde intelligentie te hebben, wat een zelfoverschatting
Hoe minder mensen weten, hoe meer ze denken te weten en dus niet openstaan voor nieuwe inzichten.

Veel mensen zijn terughoudend om advies te vragen, ze denken dat vragen getuigt van domheid. Ik zeg altijd:’Domme vragen bestaan niet, wel domme antwoorden, laat die maar aan mij over’.

Hoe groter de staat van kennis, hoe
langer de kustlijn van verwondering.

Kennis is nog geen weten, kennis kan puur cerebraal en cognitief zijn. Dan zit je in je hoofd en niet in je wezen.

De Bijbel zegt:’Onderzoek alles en behoud het goede’. Een goede raad.

De koning nodigde 10 geleerden uit om hem te vertellen wie hij is. Ze spraken elkaar allemaal tegen. Toen kwam de gebogelde Ashtavakra binnen en de geleerden lachten hem uit. Toen zei Ashtavakra:’ Zitten jullie in de verpakkingsindustrie, omdat jullie alleen op mijn uiterlijk letten, van binnen ben ik heel puur, harmonieus en liefdevol net als de koning. Toen de koning dat hoorde stuurde hij de geleerden weg en ging met Ashtavakra in zee.

Lao tse zei: ‘een wijze is niet geleerd en een geleerde is niet wijs’.
Denk dus niet dat je er met veel geleerdheid komt, er is meer voor nodig, namelijk je kennis toepassen in de praktijk en te komen tot zelfrealisatie en dan ontstaat wijsheid.

Ik heb me altijd opgetrokken aan mensen die meer wisten en konden en leerde daar veel van

Wil je ook veel leren en sta je wel open voor nieuwe inzichten, bel dan 06-10421646

Domoren en dwaasheid

Domoren zijn alles die het lijken, en de helft van degenen die het niet lijken.

De dwaasheid heeft zich van de wereld meester gemaakt. Als er nog enige wijsheid bestaat, dan doet deze onnozel aan bij de hemelse wijsheid.

De grootste dwaas is degene die meent er zelf geen te zijn en alle anderen als dwaas beschouwt

Om wijs te zijn kan men er niet mee volstaan het te lijken, zeker niet in eigen ogen.

Wie zijn onwetendheid beseft weet het meest: en wie niet ziet wat anderen zien is blind. Socrates zei: ‘Nu weet ik dat ik niks weet’ en kon zo tot onderzoek en wijsheid komen.

Hoewel de wereld veel dwazen telt, treft men er niet 1 aan die zijn eigen domheid beseft, of zelfs maar vermoedt
Aldus naar Baltasar Garciàn met aanvullingen van mij

Nietzsche zei:’Van wijzen verwacht men dat ze geen dwaasheden begaan, wat een schending van de mensenrechten!’.

De wijze leert veel van de dwaas, vooral hoe het niet moet. De dwaas leert niks van de wijze omdat hij denkt het zelf allemaal te weten.

De wijze leert van alles en iedereen, de gemiddelde mens leert door schade en schande, en de domme mens hoeft niks meer te leren want hij weet alles al.

De dwaas zal zeggen dat hij zichzelf goed kent, hij beseft niet dat het bewustzijn dat je bent oneindig is, en dat je dat nooit ten volle kunt kennen.
De dwaas leeft dus in een illusie een schijnwerkwlijkheid.

De koning gaf zijn dwazenstaf aan zijn nar, omdat hij altijd de waarheid sprak. De koning zei dat de nar deze staf door moest geven aan een nog grotere dwaas. Op zekere dag ligt de koning op sterven, en heeft hij behoefte aan ware woorden, en nodigt de nar uit
De nar zegt:’Heeft u zich voorbereid op waar u naar toegaat’, waarop de koning ontkennend antwoordt. De nar vroeg toen of de koning ook informatie had ingewonnen over zijn bestemming, ‘nee’ zei de koning
‘in dat geval geef ik de staf aan u, want u bent een nog grotere dwaas’.

De dwaas denkt dat de wijze een dwaas is, omdat de wijze het tegengestelde doet van wat de massa doet.

De dwaas wil altijd zijn gelijk en beseft niet dat hij meestal ongelijk heeft. Mijn broer Jan zei:’Het is niet erg dat er domme mensen zijn, het wordt pas erg als ze hard gaan werken’.

Wijzen hebben veelal heftige tegenstand ondervonden van de middelmatige mens en de dwaas, vanwege afgunst.

De dwaas staat nooit stil bij essentie, hij houdt zich bezig met drama en heeft het over gebeurtenissen en mensen(roddel) in plaats van inzichten, visies en ideeën.

De dwaas denkt dat hij wijs is en geeft veel ongevraagde adviezen van slechte kwaliteit, die hij verkoopt als top inzichten, hij denkt het te weten.

Voel je je af en toe ook een dwaas of middelmatige mens en wil je tot wijsheid komen bel dan 06-10421646

Dankbaarheid

The attitude of gratitude is the highest form of yoga

Geluk leidt nog niet altijd tot dankbaarheid, maar dankbaarheid leidt altijd tot geluk…

Dank voor de dingen en omstandigheden en mensen in je leven, ook de slechte dingen en tegenslagen, want daar leer je het meest van, en daar word je sterker door.

Sta in de ochtend op met gevoelens van dankbaarheid. Dank God of de kosmos voor alle zegeningen en je zult je dag veel positiever beginnen en doormaken. Ik doe dat elke dag en dat bevalt me heel goed

Een gebed van dank is veel sterker en mooier dan bedelen om meer geluk en voorspoed, wees geen bedelaar…

Toen ik met mijn rollator de deur opendeed voor de man van de apotheek zei hij dat hij mij niet mee moest vallen zo te moeten lopen. Ik zei dat ik mijn zegeningen telde en dat er veel meer goed ging. Hij vond dat mooi en lachte…

Dankbaarheid is iets voor fijnbesnaarde geesten, de lomperik is nooit dankbaar en klaagt veel en trekt dus aan waar hij over klaagt, de dankbare trekt dat aan waarvoor hij dankbaar is..

Ik dank God voor mijn depressie en tegenslagen, want die hebben me gebracht waar ik nu ben en dat is een betere versie van mezelf met een derde leven, ik voel me nu een compleet en heel mens. Jung zei:’ik ben liever heel dan goed’ en dat deel ik met hem.

Ik dank voor mijn lerende capaciteit, ik dank ervoor dat ik elke dag weer nieuwe dingen mag ontdekken en mag exploreren.

Ik dank ervoor dat ik mijn innerlijk kind mocht integreren evenals andere subpersonen, waarmee ik in vrede en harmonie leef.

Ik bedank en complimenteer andere mensen voor hun bijdrage aan mijn leven en dat voelt heel goed

Je kunt overal voor danken: dat je kunt denken en voelen en kunt lopen en zien en horen en je armen kunt bewegen, etc. etc…

Ik houd een dankbaarheidsdagboek
bij en dat is zeer aan te bevelen, het goede heeft de neiging je door de vingers te glippen, dus leg ik het zwart op wit vast dan beklijft het

Dankbaarheid werkt als een vergrootglas, het vergroot de goede
dingen uit

Dankbaarheid is ook een vorm van medicatie voor je hele wezen, wees
dankbaar en je krijgt meer weerstand en wordt minder vaak ziek en voelt je gelukkiger

Ook dankbaarheid beoefenen maar je weet niet hoe, bel 06-10421646 of ga naar www.hennybos.com

De pathologie van het normale

De maatschappij beschouwt zichzelf als normaal, terwijl de drie M’s regeren, dat zijn de Militaire macht, de Medische sector en de Media

Dat is dus oorlog, ziekte en slecht nieuws die de toon zetten en 42% van de economie vormen

Jaarlijkse uitgave voor defensie zijn iets van 1500 miljard euro in 2015, waar 10% van dat bedrag genoeg zou zijn om de armoede uit de wereld te helpen.
Regeringen kiezen dus voor wapens boven voedsel. En ze kiezen voor angst in plaats van liefde. En dat is dus normaal.

De meeste mensen laten zich leiden
ofwel lijden door hun ego, wat een vals en onecht zelf is, neurose is normaal. De mens is totaal vervreemd van zijn ware zelf, dat liefde is.

Er is competitie in plaats van samenwerking, ook dat is normaal.

Mensen en bedrijven willen steeds meer geld en omzet en winst. Ze hebben nooit genoeg net als Rupsje nooitgenoeg en Zwelgje, ook dat wordt gezien als normaal.

Slechts 2% van de mensheid trekt de kar en behoort tot de achievers, de mensen die initiatieven nemen en creatief en innovatief zijn. 95% zit op de kar en heeft een papegaai bewustzijn, die 95% denkt zelf niet na en wil vertier, vermaakt worden.
De 2% heeft het over essentie en de 95% heeft het over drama en noemt dat normaal.

De wijze wordt al gauw versleten voor dwaas door de massa, die zelf dwaas is en dus projecteert in plaats van zuiver waarneemt. Schopenhauer zei het heel mooi hij zei:’Eeuw na eeuw hebben de wijzen altijd hetzelfde gezegd en eeuw na eeuw hebben de mensen altijd hetzelfde, namelijk het tegengestelde gedaan!!!’

Wat zeiden de wijzen?. o.a. Ken uzelf en heb jezelf en de ander lief. Wat gebeurt er: de mensen leven in angst wat het tegendeel van liefde is en kennen zichzelf totaal niet!!’

De meeste mensen menen niet wat ze zeggen en zeggen niet wat ze menen is mijn ervaring. Volgens Gurdjieff liegen de meesten zelfs en zijn ze in slaap en mechanisch, dus robotjes

Diogenes ging met een lamp op zoek naar een echt mens, zo zeldzaam zijn echte mensen.

Mensen kiezen voor illusie in plaats van de waarheid. Er is een cartoon met twee loketten een met vleiende leugens en een met confronterende
waarheid. Alle mensen gaan voor de leugens. Nietzsche zei het al:’Hoeveel waarheid kan een mens verdragen, aan hoeveel waarheid waagt hij zich’.

Mensen willen graag hun gelijk en bevestigd worden, maar dan blijft alles bij het oude en komt er nooit een nieuw inzicht. Maar met inzichten en visie houden de meeste mensen zich niet bezig wel met roddel en drama.

De ontwaakte overstijgt het normale, het middelmatige en kiest voor een fenomenaal en goddelijk leven.

Bij de normale mens heerst het onbewuste over het bewuste, gaat er veel op de automatische piloot. Freud heeft gelijk dat het onbewuste 10x sterker is dan her bewuste. De gezonde mens maakt het onbewuste bewust en is meester over zijn lot en kent de Law of attraction, omdat hij niet verdeeld is, zoals de normale mens, maar congruent is, dat betekent dat denken, voelen, handelen en Zijn op een lijn liggen.

Bij de normale mens domineren de subpersonen, die strijd met elkaar hebben om de macht. De dirigent is bij de normale mens niet in actie om de orkestleden 1 lied te laten spelen, universum betekent 1 lied.

De communicatie van de normale mens gaat over andere mensen(roddel) en gebeurtenissen( drama). De geestelijk gezonde mens, de ontwaakte praat over inzichten, visies en ideeën. De normale mens zit gevangen in de Dramadriehoek, zie mijn boek, over de rollen van aanklager, redder/helper en slachtoffer. Het blijkt dat ook de aanklager en de redder/helper slachtoffer zijn en dat is normaal(-).
Meesterschap is er voor de top 2%

Wat voor normaal doorgaat staat haaks op geestelijke gezondheid. Jan Foudraine noemde de wereld een gekkenhuis en daar zit veel in.

De normale mens is niet vrij maar is slaaf van zijn gewoonten,denken en overtuigingen, waarvan Nietzsche zei dat ze de grootste vijand van waarheid zijn. Over onvrijheid:
Zie de bijgaande afbeelding
De TV zendt voornamelijk drama uit. De programmamakers geven de mensen wat ze willen in plaats van wat ze nodig hebben. Alleen de boeddhistische omroep heeft het over essentie. Drama is normaal dat is dramatisch.

Wilt u blijven leven in drama of kiest u nu voor essentie, maar weet niet hoe, bel dan 06-10421646
www.hennybos.com