U bent machtiger dan u denkt

Uw gedachten en woorden creëren namelijk uw werkelijkheid. U bent de creator van uw leven.

Heel vaak kiezen we onbewust voor een leven, waar we bewust iets anders zouden willen, maar ja het onderbewuste is nu eenmaal 10x sterker dan uw bewuste.

Een man had een slecht leven en gaf de schuld daarvan aan omstandigheden en anderen. Hij kwam in een winkel waar ze tapijten verkochten, die levens voorstelden.
De verkoper zei dat de man een nieuw leven mocht uitzoeken. Dat deed de man, toen hij een kleed had uitgezocht zei de verkoper: ‘Maar dat is precies hetzelfde leven dat u nu heeft!!.

Nietzsche zei dat als onze wensen zouden uitkomen we al spoedig in een hel zouden leven. En dat komt omdat de meeste mensen neurotisch denken, voelen en handelen

U zult uw manier van denken en voelen en handelen moeten veranderen. Bijvoorbeeld door in te zien dat u geen mens bent met een spirituele ervaring, nee het is omgekeerd: u bent een spiritueel wezen met een menselijke ervaring.

Als u zo naar de wereld gaat kijken ziet u een andere wereld. Change your thoughts and You change your world zeggen Amerikanen van de positieve psychologie.

Het is een kwestie van loslaten van uw oude waarden en overtuigingen en openstaan voor nieuwe inzichten. Nietzsche had het terecht over umwertung aller Werte, de herwaardering
van alle waarden,

Volg het advies van Socrates op die zei: ‘Verbeter uzelf door de geschriften van anderen te lezen en u krijgt gemakkelijk waar die anderen veel moeite voor hebben moeten doen’.

Een vriendin van me zei dat ik wakkermaakboeken schrijf en zo is het. Het gaat om het ontwaken uit uw geestelijke slaap. Kijk op www.hennybos.com naar mijn boekenaanbod en geef uw leven meer betekenis. Einstein zei dat succes niet het hoogste doel is maar betekenis hebben.

Nu zin in een gesprek over betekenis en ontwaken, bel 06-1041646 of kijk op www.hennybos.com bij coaching+

Klagen

Ik ken een vrouw, die ik de vrouw van de vijf G’s noem, te weten: geklaag, gezeur, gevit, gedram en gezeik. Het is altijd wat met die vrouw, ik beperk de communicatie met haar.

Tijdens mijn verblijf in revalidatiecentrum Antonia, maakte ik het mee dat bewoners aan het klagen waren over de regering. Ze wisten het allemaal beter hoe je een land moet regeren. Ik zei: ‘Wat jullie nu doen, is zonde van je tijd, en het bederft je stemming. Je kunt aan de regering niks veranderen, wel aan jezelf, en daar kom je door je geklaag niet aan toe. Ze keken me verwonderd aan, en toen zei een van hen dat ze toch wat te klagen moesten hebben.

Klaag en mopper 10 minuten per dag en stop er dan mee, je verzuurt anders, en je wordt een zuurpruim of azijnpisser.

Je kunt ook naar de klaagmuur gaan en daar je briefje instoppen.

In de Bijbel heb je de Klaagliederen van Jeremia, zelfs in de Bijbel wordt geklaagd

Veel mensen weten geen zinnige dingen te zeggen, en daarom klagen ze maar over het weer, alsof dat ook maar enige invloed heeft op het klimaat. Het is weer willen veranderen, wat je niet kunt veranderen.

In de Dramadriehoek heb je de rol van aanklager, die dus eigenlijk een slachtoffer is, van dat wat hij aanklaagt. Zie mijn boek De Dramadriehoek, met daarin ook aandacht voor de winnaarsdriehoek.

Hij die veel klaagt is ondankbaar, ontevreden en te beklagen. Hij kent het goddelijke leven van overvloed en geestelijke rijkdom niet, helaas. Hij blijft ook liever klagen, dan dat hij aan de slag gaat om oplossingen te bedenken voor zijn eigen problemen.

Een man klaagde dat hij geen schoenen had, totdat hij een man zag zonder voeten……

Voelen

Voelen

In de wereld van Descartes: ‘ik denk dus ik ben’, is het denken dominant en laat geen tot weinig ruimte voor het voelen.

Voelen is een vrouwelijke kwaliteit, maar veel vrouwen zijn vermannelijkt en zitten ook al in hun denken.

Geluk is een gevoel, dus zullen we daar meer aandacht aan mogen besteden.

Geluk is een gevoel. Verdring daarom je gevoelens niet, maar beschouw ze als wezenlijke instrumenten, om tot meer leven te geraken – Leon Cadee

Veel mensen weten niet meer, hoe ze bij hun gevoel kunnen komen. Ik adviseer dan altijd simpel te beginnen, door zich af te vragen wat ze voelen als ze bijvoorbeeld tv kijken, is dat walging, afkeer, vreugde, angst, medeleven, etc.

Ik vroeg een denker, wat hij nu eigenlijk voelde.
Hij zei: ‘Goed’, waarop ik zei dat dat geen gevoel is maar een kwalificatie. Toen zei hij: ‘Senang’, ik zei dat is net zoiets als goed en vroeg hem opnieuw wat hij nu voelde. Hij schakelde snel over op een ander onderwerp.

Een denker nam bij mij een klankschaalbad, ook hem vroeg ik wat hij voelde, hij zei veelbetekenend: ‘Ik denk prima’, hij was alweer aan het denken.

Ik heb honderden gevoelens in kaart gebracht en moet bekennen dat ik veel van die gevoelens ook niet voel.

De wetenschap is een en al denken, cq een cerebraal en cognitief gebeuren, gestuurd door de linker hersenhelft. Ze negeren de waardevolle inzichten uit de rechterhersenhelft. Ze lopen dus op 1 been

Einstein besteedde wel aandacht aan intuïtie en gevoel. Hij zei:’‘Er zijn twee dingen zeker: ‘de oneindigheid van het universum en de oneindigheid van de menselijke domheid, maar van het eerste ben ik niet helemaal zeker’.

We onderschatten het gevoel. De meeste aankoopbeslissingen worden op gevoel genomen en achteraf gerationaliseerd.

More than a feeling, zingen ze en dat is liefde, het is iets van je wezen, een staat van zijn, waarin denken, voelen, handelen en Zijn samenkomen tot een liefdevol geheel. Ik zie liefde als de hoogste realisatie, waar je geen universiteit voor nodig hebt, in tegendeel, het zou zelfs liefde in de weg kunnen staan.

Een goede vraag is: ‘welke gevoelens dienen zich bij jou het meest aan’. Bij mij zijn dat: vreugde, dankbaarheid en voldoening. Ik heb ziekte en tenslag gekend maar hierbij nooit gevoelens van wanhoop of afkeer ervaren.

Gurdjieff kwalificeerde mensen als robotjes, heel mechanisch en zonder gevoel, helaas is dat vaak waar.
Mensen voelen mijns inziens wel, maar houden dat binnen en geven er geen uiting aan, jammer is dat. Daar doen ze zichzelf en de ander mee tekort.

Voelen betekent ook, dat je je kwetsbaar durft op te stellen en dat is voor velen een brug te ver, dat is zelfs doodeng voor velen. Ze zijn vroeger als kind erg gekwetst en willen nu nooit meer gekwetst worden. Dus houden ze zich stoer en flink en spelen de rol van macho.

Vaak voelen we intuïtief of iemand klopt of niet en negeren we dat, om vervolgens met ons denken te rationaliseren en ons af te vragen wat we aan de ander kunnen hebben.

Aanbevelingen en tips

In mijn leven heb ik veel aanbevelingen en tips ontvangen van wijze mensen en uit boeken en n.a.v. trainingen en cursussen, ik wil die graag me je delen. Een leerling zei ooit tegen zijn meester: ‘Hoe kan ik u bedanken voor alles wat ik van u heb geleerd?’. De meester antwoordde: ‘Door het weer door te geven’, bij deze:

-geef geen reactie maar een respons vanuit je hart
-geef geen advies maar informatie
-vraag om eerlijke feed back en verdedig niet uit maar luister
-zie kritiek als een vorm van gratis advies
-niets menselijks is je vreemd dus projecteer je schaduw niet op anderen
-stimuleer, motiveer, enthousiasmeer, inspireer en bemoedig anderen, maar denk niet dat je de ander kun veranderen…
-heb vertrouwen in de goede afloop
-ga ervan uit dat niets voor niets is, alles heeft een betekenis
-als je niet van iets of iemand kunt houden leer er dan van dan ben je altijd winnaar
-de grootste winst ligt in de overgave
-vergeet niet te lachen ook om jezelf
-laat de ander je waarde niet bepalen, doe dat zelf
-besef dat je maar weinig weet en onderzoek alles en behoud het goede
-besef dat je bewustzijn oneindig is, je hebt geen bewustzijn, bewustzijn heeft jou
-je bent volmaakt onvolmaakt, wees dus geen perfectionist
-afzien van expressie leidt tot depressie
-vraag alleen experts om advies niet aan Jan met de pet die denkt het weten te hebben
-wees liever heel dan goed
-zie je crisis als een goede kans op een verandering ten goede
-vernieuw en innoveer en neem initiatief en laat het oude los om plaats te maken voor het nieuwe
-alles wat je in de ander irriteert of waar je je aan ergert is een aspect van jezelf dat je nog niet wilt zien.
-als iemand je beledigt weet dan dat hij of zij alleen het beeld dat hij of zij van jou heeft beledigd en dat ben jij niet voel je dus niet aangesproken
-laat je ego niet de baas over je spelen maar maak hem tot je dienaar
-alles wat je verdringt en wegduwt zal aan je gespiegeld worden door je omgeving of anderen en speelt de baas over je
-neem je projecties terug en oordeel niet
-als je de onvolkomenheid in de ander ziet denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid
-je kunt de ander niet veranderen alleen jezelf
-geef vaker een compliment en toon waardering
-denk aan de formule THINK dat een acroniem is van Is it True-Helpful-Inspiring-Necessary-Kind wat je zegt en doet
-luister meer en actief, je hebt 2 oren en één mond dus luister twee keer zoveel
-oordeel minder en aanvaard meer behalve het onacceptabele zeg daar wat van
-bewaak je grenzen en maak ze niet te laag en niet te hoog, bewandel de gulden middenweg
-als het informatie voor je is is het goed als je er door beroerd wordt en van je stuk raakt is er oude pijn die geraakt wordt en die geheeld mag worden
-meen wat je zegt en zeg wat je meent
-alles waar je je niet bewust van bent heerst over jou, je kunt geen meesterschap hebben over dingen die je niet kent en waar je je niet bewust van bent, werk dus aan bewustwording
-je omgeving is de spiegel van jezelf, houdt daar rekening mee als je weer eens oordeelt want je oordeelt over jezelf.
-leer je subpersonen kennen om de baas over ze te kunnen worden zolang je ze nog niet kent spelen ze de baas over jou zonder dat je je daarvan bewust bent ,dan mislukken dingen en je weet niet waarom, dan saboteerden subpersonen die niet mee mochten doen
-Integreer je innerlijke kind, dan ervaar je meer liefde, vrede en harmonie
-Als je snel te beledigen en te kwetsen bent zit je nog in je ego en ben j niet vrij maar een slachtoffer
-You have to feel to heal
-We are human beings not human doings, ook in mindfulness zeggen ze dat: ‘Ga van de Doe-modus naar de Zijn-modus

Bron: Boek Verrijkende inzichten 2016, uitgeverij Boekenbent
www.hennybos.com

De wet van de aantrekkingskracht

De wet van aantrekkingskracht werkt als je ‘clear’ bent, zoals de Amerikanen zeggen, ofwel congruent. Dat betekent, dat je denken, voelen, handelen en zijn op één lijn liggen. Het onderbewuste moet hierbij juist geprogrammeerd zijn en ook je subpersonen moeten meewerken, en niet hun eigen gang gaan, zoals gebruikelijk.

Je innerlijke kind dient geïntegreerd te zijn en geliefd te worden. Als aan al die voorwaarden is voldaan zal manifestatie plaatsvinden van je woorden. Woorden hebben sowieso de neiging om zich te materialiseren. Woorden zijn uitvloeisels van gedachten, en gedachten zijn krachten.

De Bijbel zegt het ook: ‘in den beginne was er het woord, en het woord was bij God, en het woord was God’. God is de liefdevolle creator en dat is het woord dus ook.

Russische wetenschappers, hebben onlangs ontdekt dat gedachten en woorden je genen en daarmee je dna kunnen veranderen.

Ik sprak een vrouw, die het voortdurend had over operaties, ziekte en ellende en daardoor had ze dat dus ook Ik zei tegen haar dat ze haar onderbewuste zelf programmeerde en dat dat er precies voor zou zorgen dat haar woorden werkelijkheid zouden worden. Ze schrok heel even, maar begon onmiddellijk daarna weer over een operatie te praten. Ze was onverbeterlijk.

Visualisatie en voelen is van groot belang bij het creëren. Dream it, believe it and achieve it, is het credo. De kosmos geeft je wat je nodig hebt en waar je op afgestemd bent.

Als kind kende ik al de wet van aantrekkingskracht avant la lettre. Ik droomde dat ik goed en mooi gitaar kon spelen. Gaandeweg ging ik het ook geloven, en ik maakte het waar en een paar jaar later speelde op 15 jarige leeftijd verdienstelijk in een band. Door een jury met Herman Stok, bekend van tv top of flop, werd ik zelfs beoordeeld als veelbelovend bassist.

Met onze gedachten en woorden programmeren we ons onderbewuste, dat voortdurend precies uitvoert wat we denken en zeggen. We dienen dus heel zorgvuldig met onze gedachten en woorden om te gaan.

Positief denken is de these, negatief denken de antithese, juist denken de synthese. Juist denken wordt ons ook aanbevolen door de Boeddha, die zei dat we het resultaat zijn van alles wat we altijd gedacht hebben.

Wil je ook juist leren denken en congruent worden en je wilt weten hoe, bel dan 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com